Verktyg Visningsval
2012-04-27, 20:15   #1

GabrielJoo

Medlem

Registrerad: apr 2012

Efterlyser experthjälp, reklamationskonflikt med NetonNet.


För drygt 2,5år sen köpte jag en Packard Bell Maestro 242DX 24". Sen fram tills nyligen har denna bildskärmen varit placerad hos mina föräldrar. Det var inte förrän nyligen bildskärmen började användas i mitt hushåll och jag uppfattade detta felet:


Alltså en hel linje i högra sidan av skärmen som lyser antingen violett eller blått ljus. Efter googlande passade felet bäst in på något som kallas pixelfel. Eftersom pixelfel är ett vanligt produktionsfel hos LCD skärmar lämnade jag in produkten med en reklamation till NetonNet. Efter en vecka fick jag svaret att reklamationen godkändes inte pga Packard Bells reklamationspolicy, vilket sa att man inte fick lämna in en vara på reklamation det 3:e året om man inte lämnat in den på de 2-tidigare åren. Samtalet blev inte så lyckat och vi kom inte fram till något. Jag kontaktade därefter kundombudsmannen med detta mailet:
(varning, ganska lång text)

Citat:
Jag har under den senaste veckan följt mitt reklamationsärende och anser att reklamationen har behandlats på ett felaktigt sätt. Beskrivningen av reklamationen är följande:
”Pixelfel i högra kanten av skärmen. Skärmen visar en vertikal linje längs med kanten som antingen består av ett blått eller violett ljus. Jag har provat med olika datorer och kablar men får samma resultat. Orsaken till att problemet inte uppmärksammats tidigare är att produkten användes hos en anhörig som ej uppfattat felet. Det var inte förrän nyligen produkten flyttades till mitt hushåll och felet märktes.”

Orsaken till att jag antog att det var ett pixelfel är följande källor:

” Idag tillverkas TFT-skärmar i så kallad Plasma- och LCD- teknik. Teknikens användningsområde ligger bl.a. inom bärbara och stationära datorers skärmar, tv-monitorer och skärmar till kameror. Bilden på skärmen består av ett mycket stort antal bildpunkter, dessa kallas för pixlar. Exempel: en skärm som har 1024x768 i upplösning har 1024x768 x 3= 2 359 296 pixlar.

Trots dagens avancerade teknologi kan man inte garantera en tillverkning av helt felfria bildskärmar. Felet som du som kund kan uppfatta är att den lilla enskilda pixlen blir ljus, mörk eller har felaktig färg. Det innebär att man måste acceptera ett antal felaktiga pixlar innan det kan betraktas som ett fabrikationsfel. Gränsvärdena brukar inte skilja sig från olika tillverkare. Generellt kan man säga att skärmen är att betrakta som i fullgott skick om 99,999 % av alla pixlar är felfria, dvs 2,3 pixlar på en upplösning av 1024x768.

Märk att gränsvärdena är satta för att inte göra produkterna orimligt dyra. Att pixlar går sönder under produktens livslängd är mycket ovanligt.”

Källa: http://www.netonnet.se/Content/Info/PixelWarranty

Samt:
” Defective pixels are pixels on a liquid crystal display (LCD) that are not performing as expected. Of those, a dead pixel never shows light, and a stuck pixel always shows light (typically red, blue or green), when the device is active. The ISO standard ISO 13406-2 distinguishes between three different types of defective pixels, while hardware companies tend to have further distinguishing types.“

Varav mitt problem stämde väldigt bra in på:

” Stuck sub-pixels
A stuck sub-pixel is a pixel that is always "on". This is usually caused by a transistor that is not getting any power, and is therefore continuously allowing light at that point to pass through to the RGB layer. This means that any given pixel will stay red, blue, or green, and will not change when attempting to display an image. These pixels may only show up using certain applications, or they may be on all of the time.”
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Defective_pixel

Packard Bells pixelpolicy är följande:
”Pixelpolicy: Alla LCD-skärmar från Packard Bell är certifierade enligt standarden ISO 9241-307 och uppfyller kraven i pixelpolicy klass ll.”
Källa: http://static.packardbell.com/up/Res...y_20120302.pdf

ISO 9241-307 lyder som följande:
”Class 2 panels permit any or all of the following:
o 2 full bright pixels
o 2 full dark pixels
o 5-10 single or double bright or dark sub-pixels (again, depending on the number of each; no more than 5 bright (“stuck on”) subpixels are permitted). “
Eftersom mitt problem består av en hel linje med felaktiga pixlar så är det säkert att säga att mitt problem inte är inom den acceptabla gränsen som Packard Bell följer i sin pixelpolicy.

Jag ringde till er kundservice angående mitt ärende igår och pratade med Jenni , varav jag fick svaret att de hade skickat produkten till InfoCare för att ta en titt på den. InfoCare hade nekat reklamationen. Jag bad att få veta varför detta var fallet, och fick då numret till InfoCare. Hos InfoCare blev jag upplyst att de inte erkände reklamationen eftersom Packard Bells reklamationspolicy säger att om man inte lämnat in produkten inom de första 2 garantiåren så kan man inte lämna in den för reklamation det 3:e året. InfoCare vill inte medge att det var ett pixelfel. Men de medgav att det var ett bildskärms fel som inte har förvållats av åverkan eller handhavandefel. Jag undrade hur detta med att jag inte kunde reklamera det 3:e året fungerade enligt svensk lag, men blev tillsagd att ta upp det med NetonNet igen. Jag ringde tillbaka till Jenni och förklarade situationen varav hon skulle återkomma till mig efter hon pratat med InfoCare.

Idag fick jag ett samtal av Jenni, där hon försökte förklara för mig att mitt avslag på reklamationen kvarstår eftersom Packard Bell inte tillåter reklamationen pga deras reklamationspolicy och att om jag har invändningar ska söka Packard Bells kundservice. Jag ansåg att min reklamation är mellan mig som kund och NetonNet som företag. Varav Jenni upprepade gånger sa att jag måste bevisa att felet är ett ursprungsfel. Vi avslutade samtalet med att hon skulle skicka över informationen hon fått från InfoCare vilket såg ut så här:
----------------------------------------------------------------------------------------------
”Hej Gabriel,

Nedan är informationen jag fick från Infocare gällande din reklamation:

” Hej,

Okej, då får ni ta detta vidare mot Acer/Packard Bell, vi går efter deras riktlinjer och de nekar reklamationen på 3:e året om det inte finns tidigare servicehistorik, de menar då på att det inte är något ursprungsfel.


Med Vänlig Hälsning
Anna
Lagkapten
Kundcenter
_________________________
InfoCare CS AB
Arabygatan 9 Tel: 0776700303 E-post: kc@infocare.se
35246 Växjö Fax: 0856790918 Hemsida: www.infocare.se
” Slutkunden fick informationen:
Går ej på 3:e årets reklamation pga att denna är inne på tredje året och inte varit inne på garantiservice
någon gång tidigare under de två första åren.

Med vänlig hälsning

Dan
Service manager
Infocare CS AB
 Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande”


---------------------------------------------------------
Med vänlig hälsning / Best regards
Jenni
Customer Service
NetOnNet AB
Bockasjögatan 12
SE-504 30 Borås
Tel: +46-(0)33 – 488 488
Fax: +46-(0)33 – 488 420
Email: kundservice@netonnet.com
---------------------------------------------------------”

Efter jag såg detta mailet bestämde jag mig för att kontakta InfoCare igen för att ta reda på vilket fel de hade hittat på bildskärmen och pratade med Rikard. Jag bad honom att skicka ett mail på deras kostnadsförslag och felsökning. Varav jag fick detta mail:
---------------------------------------------------------------
Hej Joo,

I kostnadsförslaget står det:
Kostnadsförslag p.g.a utgången garanti.
Funktionsfel i LCD-panel.
Kostnadsförslag avser byte av LCD-panel.

Med ”Funktionsfel” så menar Infocare att vi inte hittar några täcken på åverkan eller handhavandefel.

Med Vänlig Hälsning
Rikard
Kundcenter
_________________________
InfoCare CS AB
Arabygatan 9 Tel: 0776700303 E-post: kc@infocare.se
35246 Växjö Fax: 0856790918 Hemsida: www.infocare.se
Vänligen spara hela konversationen då ni svarar på detta e-post.
-------------------------------------------------------------

Nu befinner jag mig alltså i en position där NetonNet inte godtar att min bildskärm har ett ganska vanligt funktionsfel, ett funktionsfel som enligt InfoCare inte tyder på åverkan eller handhavandefel. Vilket betyder att användarna av bildskärmen inte kan ha haft någon inverkan på felet och att felet i så fall måste ha uppstått under produktionen av varan.

För min del så ser det ut som följande: Jag har köpt en felaktig produkt från NetonNet. När jag väl upptäcker felet och reklamerar varan till NetonNet så får jag svaret att Packard Bell inte godkänner reklamationen pga Packard Bells reklamations policy. Vilket jag anser är ett konstigt svar, eftersom jag reklamerat produkten hos NetonNet, inte Packard Bell. Och när jag nämner detta för Jenni Holmberg så får jag ett svar att det måste bevisas att det är ett ursprungsfel. Jag nämner att InfoCare har sagt att felet inte uppstått av åverkan eller handhavandefel, samt att felet är ett mycket vanligt fabrikationsfel hos dessa bildskärmar. Men Jenni Holmberg fastslår att detta inte är bevis nog, samt upprepar Packard Bells reklamationspolicy.
Jag känner att mina rättigheter som konsument har förbisetts helt och hållet. Även fast jag har lämnat vad jag anser är mer än tillräckligt med bevis för att varan har ett ursprungsfel så räcker det inte, utan jag blir passad vidare till Packard Bells reklamationspolicy. En policy, som om man tittar nära på, inte håller enligt svensk lag. Detta kan man finna i botten av Packard Bells hemsida:
”Konsumenter har lagstadgade rättigheter via nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror och denna garanti utesluter inte, begräsar eller tillfälligt upphäver tillämpade rättigheter. ”
Källa: http://www.packardbell.se/pb/sv/SE/c...ndard-warranty

Oavsett vilken policy Packard Bell har så har den ingen inverkan på konsumentlagarna i Sverige.
Jag tänker inte acceptera att min reklamation inte blir godkänd, jag har alltid tyckt att NetonNet har haft en utomordentlig service. Men när man råkar ut för ett ärende som detta kan man inte bli mer än besviken på hur man bollas mellan olika företag, leverantörer(Packard Bell) och reperatörer(InfoCare) till NetonNet, när ärendet är mellan mig med som kund och NetonNet som återförsäljare.
Jag vill finna en lösning mellan mig och NetonNet som inte betyder att man bortser från mina rättigheter som kund, och hoppas att du skulle kunna hjälpa mig med detta.
Mvh
Gabriel Joo.
InfoCare har alltså medgivit att felet inte är orsakad av åverkan eller handhavandefel. Och NetonNet hävdar att packard bells policy inte godkänner reklamationen.

Dagen efter jag hade skickat detta mailet (idag alltså) till kundombudsmannen fick jag ännu ett mail från infocare angående ett kostnadsförslag som såg ut så här:


Citat:
GABRIEL JOO
KostnadsförslagBäste kund, den produkt ni lämnat in för reparation har undersökts av serviceverkstaden och de har kommit fram till att det ej är ett garantiärende.

 Apparaten återfås reparerad. Totalpris: 3855 :- inkl. fraktkostnad
 Retur av produkten i befintligt skick. Totalpris: 700 :- inkl. fraktkostnad
 Verkstaden kasserar apparaten på plats. Inga tillbehör återfås. 700 :-

Utlåtande: Kostnadsförslag p.g.a utgången garanti. Funktionsfel i LCD-panel. Kostnadsförslag avser byte av LCD-panel.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara måste vi debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv.

Tacksam om du så fort som möjligt hör av dig men senaste inom en vecka med svar om du vill ha produkten reparerad eller inte. Ditt svar skickar du enklast genom att använda mailformuläret på www.netonnet.se. Du kan även posta, faxa eller lämna detta brev till närmaste lagershop.

Kontakt: Öppettider: Måndag – Torsdag
Telefon: 033-488 488 08.30 – 18.00 Fax: 033-10 23 10 Fredag
Epost: kundservice@netonnet.com 09.00 – 18.00

Med vänlig hälsning
NetOnNet AB

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kryssa för önskat alternativ:

 Produkten återfås reparerad. Total pris inkl moms: 3855 :- inkl. fraktkostnad

 Retur av produkten i befintligt skick. 700 :- inkl. fraktkostnad

 Verkstaden kasserar apparaten på plats. Inga tillbehör återfås. 700 :-

--------------------- ------------ Kundnummer: -----
Underskrift Datum Serviceorder: -----
I detta kostnadsförslag säger InfoCare att det inte är ett garantiärende, vilket jag redan vet, eftersom jag reklamerade varan. NetonNet vill alltså att jag ska betala för reperationen 3855kr när bildskärmen kostade drygt 2500kr när jag köpte den. Jag svarade att det pågår en överklagan på beslutet.

Jag fick äntligen tag på kundombudsmannen för någon timme sen. Varav hon hävdar att Packard Bells policy inte gäller, och håller med mig angående min rätt att reklamera. MEN reklamationen är fortfarande ogiltigförklarad även fast det i första fallet var pga Packard Bells policy som nu enligt henne inte längre gäller. Hon menar att jag måste bevisa att det är ett ursprungsfel det handlar om. Under hela samtalet försöker hon få mig till att ta tillbaka varan utan kostnad, eller föra över reklamationen mellan mig och NetonNet till mellan mig och Packard Bell. Något jag vägrar. Speciellt när personen på InfoCare redan har sagt att felet inte orsakats av användarna av bildskärmen. Vi avslutade samtalet med att jag fick övertala NetonNet att göra en ny felsökning på InfoCare för att ta reda på om felet är ett ursprungsfel eller inte. De vill alltså att jag ska bevisa att det är ett fabrikationsfel.

Problemet är att jag förlorat all min tillit för både NetonNet samt InfoCare efter hur detta ärendet behandlats. Och misstänker att analysen de kommer att genomföra kommer att bli till NetonNets fördel eftersom NetonNet är en kund till InfoCare. Tillsammans känns det som om de kommer att göra allt de kan för att slippa bli ersättnings skyldiga.

Min vädjan är till någon av er, som helst jobbar eller har professionel erfarenhet med just LCD skärmar, att hjälpa mig kunna bevisa att det är ett ursprungsfel det handlar om (om detta är fallet). Jag har redan fått svaret att felet inte är pga åverkan eller handhavandefel, finns det något annat sätt man kan bevisa att det är ett ursprungsfel det handlar om? Tack i förhand för att ni tagit tid att läsa igenom denna vägg med text.
All hjälp är uppskattad.
Ni kan nå mig på joo_gabriel@hotmail.com eller lägg bara in svaren på denna tråd.
Mvh
Gabriel
GabrielJoo är inte uppkopplad
2012-04-27, 20:32   #2

SayZk

Medlem

SayZks avatar

Plats: Mölnlycke

Registrerad: jun 2009

Kanske lite offtopic, men mäktig wall of text o.O
__________________
[Intel 2600k @ 3.2 (1.03v) | Gigabyte Z68XP-UD3 | 8GB Corsair | Gigabyte HD7770 | Silver Power 750W | Fractal Design Define R3]
SayZk är inte uppkopplad
2012-04-27, 20:37   #3

sweloop64

Medlem

Plats: Sverige

Registrerad: sep 2009

Intressant om packard bell vågar hävda att 3 års reklamationsrätt inte gäller inom EU... Bolla vidare den frågeställningen till ARN...
__________________
så mycket att vilja göra, så lite tid
sweloop64 är inte uppkopplad
2012-04-27, 21:04   #4

GabrielJoo

Medlem

Registrerad: apr 2012

Citat:
Ursprungligen inskrivet av sweloop64 Visa inlägg
Intressant om packard bell vågar hävda att 3 års reklamationsrätt inte gäller inom EU... Bolla vidare den frågeställningen till ARN...
Det värsta är väl egentligen att InfoCare baserade deras beslut på en policy som NetonNet senare hävdar inte gäller.


Förlåt SayZk men det är ett ganska ingående problem
GabrielJoo är inte uppkopplad
2012-04-27, 21:10   #5

ThomaZ84

Medlem

ThomaZ84s avatar

Plats: Stockholm

Registrerad: feb 2002

Som jag förstår det så:

Skärmen köps, 2,5år senare uppstår ett fel som du uppmärksammar, du försöker reklamera det som ett ursprungsfel, den oberoende verkstaden säger att dom bekräftar felet, och Packardbell nekar dig reklamation pga att skärmen inte haft detta problem under dom 2år som Garantin gällde.

Om Packard Bell har 2års garanti (Där ibland deras Pixel policy gäller, samt annan garanti gällande funktion, där du kostnadsfritt så få avhjälpt ett uppkommet fel)
Men du som konsument har alltid 3års reklamationsrätt, dock måste du påvisa att det är ett ursprungsfel.
Hur ska du bevisa att det är ett ursprungsfel, som skärmen haft hela tiden sedan leverans. Borde du/ni inte ha sett det när ni körde den första gången?

Jag tror du gör rätt i att ta tillbaka skärmen, och gå vidare.
Alternativt så gnäller du i lokal tidningen och gör dig till ett offer, då får du säkert pengarna tillbaks för skärmen och ett
presentkort för att du "lidit" så mycket.

Min högst personliga åsikt.
__________________
Server1 HP N54L 4x3tb WD Red Server2 FSC 4x1tb Samsung F3
Asus RT-AC68U 250/100 Fiber
ThomaZ84 är inte uppkopplad
2012-04-27, 21:19   #6

lanbonden

Medlem

lanbondens avatar

Plats: Lund

Registrerad: jan 2004

Vi avslutade samtalet med att jag fick övertala NetonNet att göra en ny felsökning på InfoCare för att ta reda på om felet är ett ursprungsfel eller inte. De vill alltså att jag ska bevisa att det är ett fabrikationsfel.


Detta är ren goodwill från deras sida. Det är DIN uppgift att bevisa att det är ett ursprungsfel inte NetonNet och det har med andra ord all rätt att debitera dig för denna felsökningskostnad om det visar sig att det inte är ett fabrikationsfel.

Jag skulle även rekomondera dig att ta dig en titt i http://www.sweclockers.com/forum/13-...l#post12206561 då den tråden behandlar ett liknande fall fast med ett grafikkort som lagt av efter de 2 årens garanti gått ut.

Sist men inte minst vill jag säga att jag tycker det är tråkigt att din skärm gav upp så snabbt som efter 2.5år men jag hoppas inte du får igenom en reklamation då jag inte anser att reklamationsrätten är till för denna typ av ärenden då det bara ger högre kostnader för företagen och högre priser för konsumenterna. Vill man ha skydd köp en produkt med längre garanti.
__________________
[Guide] En tystare dator
Fraktfritt från Inet
5% rabatt på CDON
lanbonden är inte uppkopplad
2012-04-27, 22:05   #7

GabrielJoo

Medlem

Registrerad: apr 2012

Citat:
Ursprungligen inskrivet av ThomaZ84 Visa inlägg
Som jag förstår det så:

Skärmen köps, 2,5år senare uppstår ett fel som du uppmärksammar,
Inte riktigt, skärmen användes av en anhörig som inte uppmärksammat problemet. En äldre anhörig som inte förstått att det är ett fel. Mycket pga linjen har lyst med blå färg oftast, och smält väldigt bra in i windows bakgrunden. Det var alltså jag som uppmärksammade felet när jag började använda bildskärmen. Samt, InfoCare är ingen oberoende verkstad, de har NetonNet som kunder.

@Landbonden. När både NetonNet och andra källor skriver att pixelfel sällan uppstår under produktens livslängd, och att Packard Bell är medveten om att dessa felen uppstår i produktionen (därför de har en pixelpolicy) samt att InfoCare säger att felet inte kan ha skapats av användaren så känns det inte helt rätt att acceptera felet på varan.

Vad som är ännu konstigare är att vår TV la av pga ett nätaggregatsfel för drygt 2 månader sen. Köpte även den på NetonNet. Jag reklamerade den med bara 1 månad kvar på reklamationsrätten. NetonNet hade -inga som helst- problem med det. Blev inte ifrågasatt en ända gång.

Citat:
"Säljarens eller ditt ansvar?
Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. Annars räknas felet som ursprungligt. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början."
-Konsumentverkets hemsida.

InfoCare sa att det inte finns några tecken på åverkan eller handhavandefel som kan ha varit orsak till skadan. Det känns som det borde vara bevis nog att felet fanns från början. Om inga användare av datorskärmen kan ha orsakat skadan, måste ju felet ha funnits i skärmen sen början. Ett fel kommer inte från ingenting.

Jag tycker inte heller man ska reklamera när man inte känner att rätten finns på en sida. Men i detta fallet gör jag verkligen det. Mycket pga hur suspekt det hela har hanterats av NetonNet.
GabrielJoo är inte uppkopplad
2012-04-27, 22:31   #8

rockabilly65

Medlem

Plats: Munkfors

Registrerad: jul 2001

[QUOTE=GabrielJoo;12210991]Inte riktigt, skärmen användes av en anhörig som inte uppmärksammat problemet. En äldre anhörig som inte förstått att det är ett fel. Mycket pga linjen har lyst med blå färg oftast, och smält väldigt bra in i windows bakgrunden.

Från en som jobbat inom denna bransch. Har haft mycket med just Infocare att göra och jag lämnar min egen personliga åsikt om dom utanför denna tråd.

Jag har också haft mycket med kunder att göra och det heter kunden har alltid rätt.
Sen klagar kunder på att det kostar.
Om alla bolag skulle ge garanti på allt som felanmäls utan vare sig bevisning eller vettig info om felet. Ja då kostade nog en skärm 35000:-

Med det sagt, att din släkting varit nöjd i 2,5 år och först då hör ni av er. Det är lite skumt för mig.
Men visst, har man rätt så har man... Har man inte rätt kanske man kan trixa så man får rätt.
Inget mot just dig, vet ej tillräckligt om just ditt fall. Vet bara din sida av saken.

Vem vet?
__________________
Moderkort: Asus p8z68-m pro Processor: Intel i5 2500K @ 4.7Ghz Kylare: NH-D14 SE2011 Grafikkort: SAPPHIRE HD 6850 1GB RAM: Corsair VENGEANCE 1600 2x4GB SSD: OCZ Agillity 3 120GB
rockabilly65 är inte uppkopplad
2012-04-27, 22:45   #9

CFSsss

Medlem

CFSssss avatar

Plats: Stockholm

Registrerad: okt 2001

Hade jag köpt en vara och inte lämnat tillbaka den på 2.5 år hade jag nog skyllt mig själv, bara min personliga åsikt alltså.

Sedan ett litet tips bara: ingen läser en sådan text, ingen. För lång, ingen har tid. Inte på ARN heller.
CFSsss är inte uppkopplad
2012-04-27, 22:54   #10

lanbonden

Medlem

lanbondens avatar

Plats: Lund

Registrerad: jan 2004

Citat:
Ursprungligen inskrivet av GabrielJoo Visa inlägg
Inte riktigt, skärmen användes av en anhörig som inte uppmärksammat problemet. En äldre anhörig som inte förstått att det är ett fel. Mycket pga linjen har lyst med blå färg oftast, och smält väldigt bra in i windows bakgrunden. Det var alltså jag som uppmärksammade felet när jag började använda bildskärmen. Samt, InfoCare är ingen oberoende verkstad, de har NetonNet som kunder.

@Landbonden. När både NetonNet och andra källor skriver att pixelfel sällan uppstår under produktens livslängd, och att Packard Bell är medveten om att dessa felen uppstår i produktionen (därför de har en pixelpolicy) samt att InfoCare säger att felet inte kan ha skapats av användaren så känns det inte helt rätt att acceptera felet på varan.

Vad som är ännu konstigare är att vår TV la av pga ett nätaggregatsfel för drygt 2 månader sen. Köpte även den på NetonNet. Jag reklamerade den med bara 1 månad kvar på reklamationsrätten. NetonNet hade -inga som helst- problem med det. Blev inte ifrågasatt en ända gång.


-Konsumentverkets hemsida.

InfoCare sa att det inte finns några tecken på åverkan eller handhavandefel som kan ha varit orsak till skadan. Det känns som det borde vara bevis nog att felet fanns från början. Om inga användare av datorskärmen kan ha orsakat skadan, måste ju felet ha funnits i skärmen sen början. Ett fel kommer inte från ingenting.

Jag tycker inte heller man ska reklamera när man inte känner att rätten finns på en sida. Men i detta fallet gör jag verkligen det. Mycket pga hur suspekt det hela har hanterats av NetonNet.
Det är precis detta jag tycker är så märkligt i ditt fall att felet ska ha funnits i 2år utan att någon märkt det innan du tog skärmen, det är en extremt tydlig defekt på bilden du lagt upp i alla fall.

Sen kan ett fel som detta dyka upp av många olika anledningar, kan vara tex en transport skada (antar att släktingen som använt skärmen i över 2år inte delar lägenhet med dig) eller helt enkelt en förslitningsskada pga att de snålat in på några kondningar tex. Var inte felet där från just början så är det inget ursprungsfel.

Schyst av dom med TVn förresten, se det som bra service att dom hjälpt dig med något dom inte behöver istället för att vara arg över detta
__________________
[Guide] En tystare dator
Fraktfritt från Inet
5% rabatt på CDON
lanbonden är inte uppkopplad
2012-04-27, 22:55   #11

Nimrood

Medlem

Plats: Göteborg

Registrerad: nov 2009

Tråkigt med detta, dock så kan jag i detta fallet hålla med NetonNet. Du har som kund en skyldighet att reklamera ett ursprungsfel inom rimlig tid, att upptäcka ett så pass stort fel, så sent som 2,5 år efter inköpsdatum, det är lite sent.

Skulle tro att du helt enkelt får bita i det sura äpplet. Skulle bli förvånad om du ens får tillbaka skärmen utan att betala de där 700:- Kanske om NetonNet är riktigt snälla.

Återigen, taskigt läge, men en viss skyldighet att undersöka produkten man köper har man ju faktiskt som kund.
__________________
#1: FX-8350 Stock, 16 GB DDR3 @ 1600Mhz, GTX 980 4GB RAM, 2x Samsung 840 EVO 250GB SSD, 2x1TB Samsung F1 i RAID-1, Win 8.1 Pro x64
#2: Phenom X4 9950, 4 GB DDR2-800, ATI 5770 1GB, Win8 Pro x64
#3: MSI GE620-DX i72630QM, 8GB DDR3, Nvidia GT 555 M 2GB, Seagate Momentus XT 500GB Win7 Pro x64
Nimrood är inte uppkopplad
2012-04-27, 23:07   #12

Ptah

Medlem

Registrerad: maj 2004

Tycker du ska fortsätta och reklamera om du orkar med hela processen. Mycket svårt att skapa ett sådant fel på en skärm, så tycker att se skärmen borde räcka för att få reklamera.
Ptah är inte uppkopplad
2012-04-27, 23:23   #13

GabrielJoo

Medlem

Registrerad: apr 2012

Det är många som reagerar på tiden det tog att upptäcka felet. Vilket handlar mer om tekniskt okunnande från min anhörigs sida än att "de sket i det". Orsaken till att de har en 3års reklamationsrätt är väl synnerligen för att det kan ta tid att uppmärksamma ett fel? Det är även inget större avstånd mellan mig och denna anhörig. Eftersom InfoCare har medgett att defekten inte kan ha orsakats av användaren så känns det inte så troligt att det har uppkommit en defekt från transport.

NetonNet har inte kommenterat att felet tog så lång tid att uppmärksammas. Förutom Packard Bells policy angående reklamation, vilket NetonNet senare tog avstånd från i mitt fall.

Problemet handlar om att min datorskärm har en defekt som InfoCare har medgett inte är ett fel som jag eller andra användare har gett upphov till. Och om inte jag eller någon annan har gett upphov till felet, så måste felet ha funnits i datorskärmen till att börja med?
GabrielJoo är inte uppkopplad
2012-04-28, 12:50   #14

senz

Medlem

Registrerad: sep 2004

Har skärmen varit till er belåtenhet i 2,5år skulle jag personligen tro att det är svårt att hävda reklamation. Tyvärr tar man inte hänsyn till hurvida ägaren är tekniskt okunnig eller kunnig, min mamma som är helt tekniskt okunnig fick titta på bilden du la upp och hon skulle kontaktat inköpsstället direkt.

De krävs nog alltså ingen teknisk expertis eller utbildning för att avgöra att skärmen är felaktig. Dessutom har din anhörig använt skärmen i 2,5år utan att tycka att produkten är felaktig, inte ens rådfrågat kollega/kompis/inköpsstället, så i din anhörigs ögon är ju skärmen fullt fungerande fortfarande och bör således kunna fortsätta använda den?

Har skärmen dessutom aldrig strulat under de 2åren (i din anhörigs ögon har den ju varit fullt fungerande och är fortfarande?) så tror jag tyvärr inte ARN kommer ge dig rätt.

Reklamationsrätten fungerar inte som en förlängd garanti. Man har rättigheter i reklamationsrätten, men även skyldigheter som tex att anmäla ett fel inom rimlig tid efter de att man upptäckt felet, vilket inte gjorts i detta fallet. Du har rätt i att reklamationsrätten gäller mellan dig och inköpsstället, även om Netonnet gjort fel och hänvisat till packardbell så har dem ändå tydligt klargjort att dem inte tänker godkänna denna reklamation.

Om du vill driva de vidare så ta de med ARN, NetOnNet har redan gett sin syn på saken och står fast vid det. Frågan är om det är värt det med tanke på vad en ny skärm kostar idag?


Infocare tar fläskigt betalt, du fick säkert ett kostnadsförslag på 700kr för retur utan åtgärd. Själva fakturan som NetOnNet får betala infocare är oftast högre än så, så redan där har NetOnNet tagit en kostnad för dig. Bjuder dem dessutom på dessa 700kr så är de bra goodwill från deras sida och de har redan gjort bra mycket mer än vad lagen kräver.

Kunden har tyvärr inte alltid rätt, dessutom i en bransch så prispressad och sjukt låga marginaler finns de inte utrymme för att lösa allt på goodwill. NetOnNet har i min mening inte gjort något fel och jag har svårt att tro att någon annan kedja skulle bedömt detta ärende annorlunda.

Mitt råd: Köp en ny skärm eller låt dem använda den som uppenbarligen fungerat bra för dem i 2,5år.

Lycka till!
senz är inte uppkopplad
Senaste nyheterna

Redaktionens senaste nyhetsrubriker