Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2011

MW2 FPS DROP 4870x2

Hejsan!
Jag har länge försökt lösa detta problem! Men nu undrar jag om det är någon mer änn mig som har samma problem.

Jag har ca 80-125 fps i spelet men på vissa banor typ Terminal vid flygplanet så kan jag vrida mig åt ett hålll så får jag 35 istället!!
Det är så på vissa banor även om det inte är några spelare eller så på dem just då.
Jag kör Steam och jag har provat drawwater fixet, provat alla möjliga ccc versioner då jag tycker att nyaste funkar bäst.

Lägger in min config så ni ser inställningarna jag kör
// generated by Infinity Ward, do not modify
unbindall
seta ai_corpseCount "16"
seta cg_brass "1"
seta cg_chatHeight "4"
seta cg_chatTime "12000"
seta cg_connectionIconSize "0"
seta cg_cursorHints "4"
seta cg_descriptiveText "1"
seta cg_drawBreathHint "1"
seta cg_drawFPS "Simple"
seta cg_drawFPSLabels "1"
seta cg_drawMantleHint "1"
seta cg_drawSnapshot "0"
seta cg_drawStatsSource "0"
seta cg_drawTurretCrosshair "1"
seta cg_drawViewpos "0"
seta cg_fov "65"
seta cg_gameBoldMessageWidth "390"
seta cg_gameMessageWidth "455"
seta cg_headIconMinScreenRadius "0.025"
seta cg_hideBroadcast0 "0"
seta cg_hintFadeTime "100"
seta cg_hudChatIntermissionPosition "5 110"
seta cg_hudDamageIconHeight "64"
seta cg_hudDamageIconInScope "0"
seta cg_hudDamageIconOffset "128"
seta cg_hudDamageIconTime "6000"
seta cg_hudDamageIconWidth "128"
seta cg_hudGrenadeIconEnabledFlash "0"
seta cg_hudGrenadeIconHeight "25"
seta cg_hudGrenadeIconInScope "0"
seta cg_hudGrenadeIconMaxHeight "104"
seta cg_hudGrenadeIconOffset "50"
seta cg_hudGrenadeIconWidth "25"
seta cg_hudGrenadePointerHeight "12"
seta cg_hudGrenadePointerPivot "12 27"
seta cg_hudGrenadePointerWidth "25"
seta cg_hudProneY "-160"
seta cg_hudSayPosition "5 175"
seta cg_hudStanceHintPrints "0"
seta cg_hudVotePosition "5 220"
seta cg_invalidCmdHintBlinkInterval "600"
seta cg_invalidCmdHintDuration "1800"
seta cg_laserlight "1"
seta cg_mapLocationSelectionCursorSpeed "0.6"
seta cg_marks_ents_player_only "0"
seta cg_predictItems "1"
seta cg_ScoresPing_BgColor "0.25098 0.25098 0.25098 0.501961"
seta cg_ScoresPing_HighColor "0.8 0 0 1"
seta cg_ScoresPing_Interval "100"
seta cg_ScoresPing_LowColor "0 0.74902 0 1"
seta cg_ScoresPing_MaxBars "4"
seta cg_ScoresPing_MedColor "0.8 0.8 0 1"
seta cg_scriptIconSize "0"
seta cg_splatterHitAlpha "1"
seta cg_splatterHitFadeInTime "0.05"
seta cg_splatterHitFadeOutTime "0.1"
seta cg_splatterHitFullInTime "0"
seta cg_splatterHitInnerAngle "15"
seta cg_splatterHitInnerRadius "0"
seta cg_splatterHitOuterAngle "30"
seta cg_splatterHitOuterRadius "0.6"
seta cg_splatterTrackAlpha "1"
seta cg_splatterTrackFadeInTime "0"
seta cg_splatterTrackFadeOutTime "0.5"
seta cg_splatterTrackFullInTime "0.3"
seta cg_splatterTrackInnerAngle "5"
seta cg_splatterTrackInnerRadius "0.4"
seta cg_splatterTrackOuterAngle "20"
seta cg_splatterTrackOuterRadius "0.6"
seta cg_sprintMeterDisabledColor "0.8 0.1 0.1 0.2"
seta cg_sprintMeterEmptyColor "0.7 0.5 0.2 0.8"
seta cg_sprintMeterFullColor "0.8 0.8 0.8 0.8"
seta cg_subtitleMinTime "3"
seta cg_subtitleWidthStandard "520"
seta cg_subtitleWidthWidescreen "600"
seta cg_teamChatsOnly "0"
seta cg_viewZSmoothingMax "16"
seta cg_viewZSmoothingMin "1"
seta cg_viewZSmoothingTime "0.1"
seta cg_voiceIconSize "0"
seta cg_waterSheeting_brightness "0"
seta cg_waterSheeting_contrast "1"
seta cg_waterSheeting_darkTint "1 1 1"
seta cg_waterSheeting_desaturation "0"
seta cg_waterSheeting_distortionScaleFactor "0.021961 1 0 0"
seta cg_waterSheeting_enable "0"
seta cg_waterSheeting_fadeDuration "2"
seta cg_waterSheeting_lightTint "0.780261 1 1"
seta cg_waterSheeting_magnitude "0.0655388"
seta cg_waterSheeting_radius "4.44051"
seta cg_weaponCycleDelay "0"
seta cg_youInKillCamSize "6"
seta cl_freelook "1"
seta cl_maxpackets "100"
seta cl_maxPing "800"
seta cl_mouseAccel "0"
seta cl_packetdup "1"
seta cl_pitchspeed "140"
seta cl_voice "1"
seta cl_yawspeed "140"
seta com_maxfps "0"
seta com_recommendedSet "1"
seta con_errormessagetime "8"
seta con_gameMsgWindow0FadeInTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow0FadeOutTime "0.5"
seta con_gameMsgWindow0Filter "gamenotify obituary"
seta con_gameMsgWindow0LineCount "4"
seta con_gameMsgWindow0MsgTime "5"
seta con_gameMsgWindow0ScrollTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow0SplitscreenScale "1.5"
seta con_gameMsgWindow1FadeInTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow1FadeOutTime "0.5"
seta con_gameMsgWindow1Filter "boldgame"
seta con_gameMsgWindow1LineCount "1"
seta con_gameMsgWindow1MsgTime "3"
seta con_gameMsgWindow1ScrollTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow1SplitscreenScale "1.5"
seta con_gameMsgWindow2FadeInTime "0.75"
seta con_gameMsgWindow2FadeOutTime "0.5"
seta con_gameMsgWindow2Filter "subtitle"
seta con_gameMsgWindow2LineCount "7"
seta con_gameMsgWindow2MsgTime "5"
seta con_gameMsgWindow2ScrollTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow2SplitscreenScale "1.5"
seta con_gameMsgWindow3FadeInTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow3FadeOutTime "0.5"
seta con_gameMsgWindow3Filter ""
seta con_gameMsgWindow3LineCount "5"
seta con_gameMsgWindow3MsgTime "5"
seta con_gameMsgWindow3ScrollTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow3SplitscreenScale "1.5"
seta con_inputBoxColor "0.25 0.25 0.2 1"
seta con_inputHintBoxColor "0.4 0.4 0.35 1"
seta con_matchPrefixOnly "1"
seta con_miniconlines "5"
seta con_minicontime "4"
seta con_outputBarColor "1 1 0.95 0.6"
seta con_outputSliderColor "0.15 0.15 0.1 0.6"
seta con_outputWindowColor "0.35 0.35 0.3 0.75"
seta con_typewriterColorGlowCheckpoint "0.6 0.5 0.6 1"
seta con_typewriterColorGlowCompleted "0 0.3 0.8 1"
seta con_typewriterColorGlowFailed "0.8 0 0 1"
seta con_typewriterColorGlowUpdated "0 0.6 0.18 1"
seta con_typewriterDecayDuration "700"
seta con_typewriterDecayStartTime "6000"
seta con_typewriterPrintSpeed "50"
seta drawLagometer "0"
seta fx_marks "1"
seta fx_marks_ents "1"
seta fx_marks_smodels "1"
seta g_allowvote "1"
seta glass_angular_vel "5 35"
seta glass_debug "0"
seta glass_edge_angle "5 10"
seta glass_fall_delay "0.2 0.9"
seta glass_fall_gravity "800"
seta glass_fall_ratio "1.5 3"
seta glass_fringe_maxcoverage "0.2"
seta glass_fringe_maxsize "150"
seta glass_fx_chance "0.25"
seta glass_hinge_friction "50"
seta glass_linear_vel "200 400"
seta glass_max_pieces_per_frame "100"
seta glass_max_shatter_fx_per_frame "6"
seta glass_physics_chance "0.15"
seta glass_physics_maxdist "512"
seta glass_shard_maxsize "300"
seta glass_shattered_scale "48"
seta glass_trace_interval "100"
seta hud_deathQuoteFadeTime "1000"
seta hud_enable "1"
seta hud_fade_ammodisplay "0"
seta hud_fade_healthbar "2"
seta hud_fade_offhand "0"
seta hud_fade_sprint "1.7"
seta hud_fade_stance "1.7"
seta hud_fadeout_speed "0.1"
seta hud_flash_period_offhand "0.5"
seta hud_flash_time_offhand "2"
seta hud_health_pulserate_critical "0.5"
seta hud_health_pulserate_injured "1"
seta hud_health_startpulse_critical "0.33"
seta hud_health_startpulse_injured "1"
seta in_mouse "1"
seta intro "0"
seta laserLight "1"
seta laserLightWithoutNightvision "0"
seta loc_forceEnglish "0"
seta loc_language "0"
seta m_filter "0"
seta m_forward "0.25"
seta m_pitch "0.022"
seta m_side "0.25"
seta m_yaw "0.022"
seta monkeytoy "0"
seta name ""
seta net_noipx "0"
seta net_noudp "0"
seta net_socksEnabled "0"
seta net_socksPassword ""
seta net_socksPort "1080"
seta net_socksServer ""
seta net_socksUsername ""
seta r_aaAlpha "dither (fast)"
seta r_aaMaxQuality "0"
seta r_aaSamples "2"
seta r_altModelLightingUpdate "0"
seta r_aspectRatio "auto"
seta r_autopriority "0"
seta r_blacklevel "0"
seta r_customMode ""
seta r_debugLineWidth "1"
seta r_depthPrepass "None"
seta r_displayRefresh "60 Hz"
seta r_distortion "1"
seta r_dlightLimit "4"
seta r_dof_enable "1"
seta r_drawSun "1"
seta r_drawWater "0"
seta r_fastSkin "0"
seta r_fullscreen "1"
seta r_gamma "0.8"
seta r_glow_allowed "1"
seta r_gpuSync2 "1"
seta r_ignorehwgamma "0"
seta r_inGameVideo "1"
seta r_lodBiasRigid "0"
seta r_lodBiasSkinned "0"
seta r_lodScaleRigid "1"
seta r_lodScaleSkinned "1"
seta r_mode "1024x768"
seta r_monitor "0"
seta r_multiGpu "1"
seta r_multithreaded_device "1"
seta r_noborder "1"
seta r_picmip "0"
seta r_picmip_bump "0"
seta r_picmip_manual "0"
seta r_picmip_spec "0"
seta r_picmip_water "0"
seta r_polygonOffsetBias "-1"
seta r_polygonOffsetScale "-1"
seta r_portalBevels "0.7"
seta r_preloadShaders "0"
seta r_rendererPreference "Default"
seta r_specular "1"
seta r_texFilterAnisoMax "4"
seta r_texFilterAnisoMin "1"
seta r_texFilterMipMode "Unchanged"
seta r_vsync "0"
seta r_zFeather "1"
seta ragdoll_enable "1"
seta ragdoll_max_simulating "16"
seta rate "25000"
seta sensitivity "5"
seta server1 ""
seta server10 ""
seta server11 ""
seta server12 ""
seta server13 ""
seta server14 ""
seta server15 ""
seta server16 ""
seta server2 ""
seta server3 ""
seta server4 ""
seta server5 ""
seta server6 ""
seta server7 ""
seta server8 ""
seta server9 ""
seta sm_enable "1"
seta sm_maxLights "4"
seta sm_sunShadowScaleLocked "1"
seta snaps "30"
seta snd_cinematicVolumeScale "0.5"
seta snd_enableEq "1"
seta snd_errorOnMissing "0"
seta snd_khz "44"
seta snd_outputConfiguration "Windows default"
seta snd_touchStreamFilesOnLoad "0"
seta snd_volume "0.8"
seta sv_allowDownload "1"
seta sv_floodProtect "1"
seta sv_hostname "CoD4Host"
seta sys_configSum "209012943"
seta sys_configureGHz "27.7936"
seta sys_gpu "ATI Radeon HD 4870 X2"
seta sys_sysMB "2048"
seta ui_bigFont "0.688"
seta ui_browserFriendlyfire "-1"
seta ui_browserKillcam "-1"
seta ui_browserMod "0"
seta ui_browserShowDedicated "0"
seta ui_browserShowEmpty "1"
seta ui_browserShowFull "1"
seta ui_browserShowPassword "-1"
seta ui_browserShowPure "1"
seta ui_currentFeederMapIndex "11"
seta ui_currentMap "0"
seta ui_drawCrosshair "1"
seta ui_extraBigFont "1"
seta ui_joinGametype "0"
seta ui_maxclients "18"
seta ui_netGametype "0"
seta ui_netGametypeName "dm"
seta ui_netSource "1"
seta ui_serverStatusTimeOut "7000"
seta ui_smallFont "0.563"
seta vid_xpos "3"
seta vid_ypos "22"
seta winvoice_mic_mute "1"
seta winvoice_mic_reclevel "65535"
seta winvoice_mic_scaler "1"
seta winvoice_save_voice "0"
con_hidechannel *; con_showchannel dontfilter error gamenotify boldgame subtitle obituary logfile_only console_only gfx sound files devgui profile ui client server system playerweap ai anim physics fx leaderboards parserscript script network

Och min rigg är!
Monitor Sony SDM-HS95P
Cpu 2600K 3,4HHz
Minne Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 16GB
HD Intel SSD 510 120Gb
Grafikkort Powercolor 4870x2
Nätagg 620w Corsair
Moderkort ASUS Sabertooth P67, Socket-1155

Operativsystem Windows 7 Ultimate x64

Välldigt tacksam för svar.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Sep 2011

Tips: Ta bort all irrelevant info, vi behöver inte veta hur du gör för att hoppa t ex

Why procastinate now when I can do it tomorrow?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2011

Fundering

Är det ingen annan som har detta problemet?!