Bahnhof erbjuder blockering av SVT Play för att slippa tv-avgift

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Jämtland / Strömsund
Registrerad
Mar 2008

Synd man har Telia, och dom lär ju inte erbjuda detta fina stycke kött!

E8400 3.0 Ghz . Gigabyte EP35 - DS3R . 4GB Corsair 6400 . Corsair 450w . Asus Vento 3600 .XFX Geforce 260 216 896MB :)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Svartå
Registrerad
Jan 2012
Skrivet av maniak:

Vilken lag syftar du på?

De är väldigt medvetna om att detta inte kommer att hålla för att slippa betala avgiften. Detta är inget annat än en pr-kupp.

Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag (2 kap. 1 §) och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt (2 kap. 7 §).
Det första förbudet gäller när företag samarbetar för att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt eller på sätt som ger sådant resultat. Karteller är ett exempel på sådant förbjudet samarbete.
Det andra förbudet gäller när företag missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. Det är inte förbjudet att vara dominerande. Däremot är det förbjudet att missbruka sin marknadsmakt.
Konkurrenslagen “gynnar” de små företagen. Många typer av samverkan mellan små företag omfattas inte av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, om de inte tillsammans kontrollerar en väsentlig del av marknaden.

Förbudet mot missbruk av dominerande ställning är också till nytta för de små företagen eftersom det ofta är de som drabbas när ett stort företag missbrukar sin marknadsmakt.
Ett företag enligt konkurrenslagen?
Ständigt gällande undantag
Möjligheten att få individuella undantag ersattes den 1 juli 2004 av ett generellt, ständigt gällande undantag (legalundantag) från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Avtalet, beslutet eller beteendet är lagligt om företaget kan visa att det uppfyller de villkor som fastställs i undantagsregeln 2 kap. 2 §.
Företaget bedömer själva om avtalet eller beteendet uppfyller de villkor som fastställts i lagen.
Förutsättningar för undantag
Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett undantag ska beviljas. Företagen måste kunna visa att samarbetet bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande.

Konsumenterna ska också få en skälig del av den vinst som uppkommer genom samarbetet. Dessutom får samarbetet inte begränsa konkurrensen mer än vad som är nödvändigt för att uppnå de positiva effekterna. Konkurrensen får inte heller sättas ur spel för en väsentlig del av de produkter som samarbetet avser.
När det gäller det första villkoret kan exempelvis ett specialiseringsavtal eller ett avtal om forskning och utveckling förbättra produktionen genom att leda till minskade produktionskostnader eller ökad produktivitet.
Positiva effekter för konsumenterna kan vara lägre priser, bättre service eller nya, förbättrade produkter.
Gruppundantag
För vissa kategorier av avtal finns tidsbestämda gruppundantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Med ledning av gruppundantagen får företagen själva bedöma om deras avtal är undantagna eller inte.
EU:s konkurrensregler gäller också
Företag i Sverige måste också följa artiklarna 101.1 (förbud mot konkurrensbegränsande avtal) och 102 (förbud om missbruk av dominerande ställning) i EUF-fördraget. Förbuden gäller om konkurrensbegränsningen påverkar handeln mellan Sverige och ett annat medlemsland inom EU på ett märkbart sätt.
Påföljder
Konkurrensverket kan kräva att ett företag vid vite slutar att överträda förbuden i konkurrenslagen.
För att effektivt avhålla företag från att överträda förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning kan företagen bli skyldiga att betala en så kallad konkurrensskadeavgift. Den kan uppgå till högst 10 procent av årsomsättningen. Avgiften har samma funktion som böter, det vill säga den döms ut för redan begångna överträdelser.
Konkurrenslagen innehåller också regler om civilrättsliga följder. Avtal som omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete är ogiltiga. Ett företag kan få betala skadestånd till den som drabbas om företaget bryter mot förbuden.
Företag som erkänner sin medverkan i en olaglig kartell kan helt eller delvis befrias från konkurrensskadeavgift om de erkänner sin medverkan i en olaglig kartell. Företag som gör anspråk på befrielse från konkurrensskadeavgift ska kontakta Konkurrensverket, tfn 08-700 16 00.
Kontroll av företagskoncentrationer
Konkurrenslagen innehåller också regler om kontroll av företagskoncentrationer. Koncentrationer där de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden ska anmälas till Konkurrensverket. En företagskoncentration kan förbjudas om den antas leda till påtagligt skadliga effekter på konkurrensen. Detta sker mycket sällan. I stället för att förbjuda en koncentration helt kan Konkurrensverket ålägga företag att till exempel avyttra verksamheter, om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av koncentrationen.
Uppgiftsskyldighet
Företag är skyldiga att ge Konkurrensverket de uppgifter som behövs för våra utredningar. Vi kan också kräva information från kommuner och landsting om kostnader och intäkter i deras verksamheter.
Tips om konkurrensproblem
Som ett led i arbetet med att undanröja konkurrensproblem tar Konkurrensverket emot muntliga och skriftliga tips från företag, privatpersoner med flera.

källa http://www.kkv.se/t/Page____515.aspx

Jag tänker såhär hyresvärden driver/är ett företag
och ComHem är också ett företag
vilket gör båda till just företag
och eftersom att samarbete mellan företag för hämmande av konkurrenter/konkurrens är förbjudet så måste t.ex Nordia fastigheter AB <---påhittat och Comhem tillsammans släppa in t.ex Bahnhof som leverantör av kabel/bredbandsTV om någon vill ha dem som leverantör istället

Charles Bukowski, poet och författare

"Hur i helvete ska en människa kunna njuta av att väckas 6.30 på morgonen av en alarmklocka, hoppa upp ur sängen, klä på sig, tvinga i sig mat, borsta tänder och hår, och kämpa sig genom trafiken för att ta sig till en plats där man i all väsentlighet tjänar massor av pengar åt någon annan och samtidigt förväntas vara tacksam över möjligheten?"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
STHLM
Registrerad
Apr 2008
Skrivet av Fabola:

Synd man har Telia, och dom lär ju inte erbjuda detta fina stycke kött!

Synd att du inte har läst artikeln och tråden, då hade du förstått att det inte hade spelat någon roll.

There are two kinds of people: 1. Those that can extrapolate from incomplete data.
Min tråkiga hemsida om mitt bygge och lite annat smått o gott: www.2x3m4u.net

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
192.168.1.267
Registrerad
Apr 2003
Skrivet av jordenxxx:

Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag (2 kap. 1 §) och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt (2 kap. 7 §).
Det första förbudet gäller när företag samarbetar för att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt eller på sätt som ger sådant resultat. Karteller är ett exempel på sådant förbjudet samarbete.
Det andra förbudet gäller när företag missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. Det är inte förbjudet att vara dominerande. Däremot är det förbjudet att missbruka sin marknadsmakt.
Konkurrenslagen “gynnar” de små företagen. Många typer av samverkan mellan små företag omfattas inte av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, om de inte tillsammans kontrollerar en väsentlig del av marknaden.

Förbudet mot missbruk av dominerande ställning är också till nytta för de små företagen eftersom det ofta är de som drabbas när ett stort företag missbrukar sin marknadsmakt.
Ett företag enligt konkurrenslagen?
Ständigt gällande undantag
Möjligheten att få individuella undantag ersattes den 1 juli 2004 av ett generellt, ständigt gällande undantag (legalundantag) från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Avtalet, beslutet eller beteendet är lagligt om företaget kan visa att det uppfyller de villkor som fastställs i undantagsregeln 2 kap. 2 §.
Företaget bedömer själva om avtalet eller beteendet uppfyller de villkor som fastställts i lagen.
Förutsättningar för undantag
Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett undantag ska beviljas. Företagen måste kunna visa att samarbetet bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande.

Konsumenterna ska också få en skälig del av den vinst som uppkommer genom samarbetet. Dessutom får samarbetet inte begränsa konkurrensen mer än vad som är nödvändigt för att uppnå de positiva effekterna. Konkurrensen får inte heller sättas ur spel för en väsentlig del av de produkter som samarbetet avser.
När det gäller det första villkoret kan exempelvis ett specialiseringsavtal eller ett avtal om forskning och utveckling förbättra produktionen genom att leda till minskade produktionskostnader eller ökad produktivitet.
Positiva effekter för konsumenterna kan vara lägre priser, bättre service eller nya, förbättrade produkter.
Gruppundantag
För vissa kategorier av avtal finns tidsbestämda gruppundantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Med ledning av gruppundantagen får företagen själva bedöma om deras avtal är undantagna eller inte.
EU:s konkurrensregler gäller också
Företag i Sverige måste också följa artiklarna 101.1 (förbud mot konkurrensbegränsande avtal) och 102 (förbud om missbruk av dominerande ställning) i EUF-fördraget. Förbuden gäller om konkurrensbegränsningen påverkar handeln mellan Sverige och ett annat medlemsland inom EU på ett märkbart sätt.
Påföljder
Konkurrensverket kan kräva att ett företag vid vite slutar att överträda förbuden i konkurrenslagen.
För att effektivt avhålla företag från att överträda förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning kan företagen bli skyldiga att betala en så kallad konkurrensskadeavgift. Den kan uppgå till högst 10 procent av årsomsättningen. Avgiften har samma funktion som böter, det vill säga den döms ut för redan begångna överträdelser.
Konkurrenslagen innehåller också regler om civilrättsliga följder. Avtal som omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete är ogiltiga. Ett företag kan få betala skadestånd till den som drabbas om företaget bryter mot förbuden.
Företag som erkänner sin medverkan i en olaglig kartell kan helt eller delvis befrias från konkurrensskadeavgift om de erkänner sin medverkan i en olaglig kartell. Företag som gör anspråk på befrielse från konkurrensskadeavgift ska kontakta Konkurrensverket, tfn 08-700 16 00.
Kontroll av företagskoncentrationer
Konkurrenslagen innehåller också regler om kontroll av företagskoncentrationer. Koncentrationer där de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden ska anmälas till Konkurrensverket. En företagskoncentration kan förbjudas om den antas leda till påtagligt skadliga effekter på konkurrensen. Detta sker mycket sällan. I stället för att förbjuda en koncentration helt kan Konkurrensverket ålägga företag att till exempel avyttra verksamheter, om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av koncentrationen.
Uppgiftsskyldighet
Företag är skyldiga att ge Konkurrensverket de uppgifter som behövs för våra utredningar. Vi kan också kräva information från kommuner och landsting om kostnader och intäkter i deras verksamheter.
Tips om konkurrensproblem
Som ett led i arbetet med att undanröja konkurrensproblem tar Konkurrensverket emot muntliga och skriftliga tips från företag, privatpersoner med flera.

källa http://www.kkv.se/t/Page____515.aspx

Jag tänker såhär hyresvärden driver/är ett företag
och ComHem är också ett företag
vilket gör båda till just företag
och eftersom att samarbete mellan företag för hämmande av konkurrenter/konkurrens är förbjudet så måste t.ex Nordia fastigheter AB <---påhittat och Comhem tillsammans släppa in t.ex Bahnhof som leverantör av kabel/bredbandsTV om någon vill ha dem som leverantör istället

Nej, de måste inte alls släppa in andra operatörer på sin egna infrastruktur. Nätet i BRFen byggs upp av ett par delar som har olika ägare.

BRFen brukar normalt sätt äga det fysiska nätet i byggnaden, som ofta ordnas av en tredje leverantör som specialiserar sig på det, alltså inte operatören själv. Operatören eller stadsnätet brukar äga utrustningen, switchar etc, men det förekommer att BRFen äger dem också (kräver dock underhåll, reservdelar och kompetens för att man ska kunna göra det själv). Så det är mycket enklare för BRFen att köpa en pakettjänst av en enda operatör.

Vägen ut från BRFen brukar vara en svartfiber, ofta ägd något annat företag, tex Stokab när det gäller Stockholm. De måste inte släppa in någon annan än deras kund.

BRFen skriver ofta på gruppavtal där de binder sig till att köpa tjänsten i x antal år, oavsett om de använder tjänsten eller inte. Efter att avtalet löpt ut (eller innan för den delen) kan BRFen köpa en egen svartfiber och koppla sig till vilken operatör de nu vill ha. Om du nu har fiber från comhem och vill ha någon annan operatör utan att betala för något (utöver månadskostnaden) så är det upp till BRFens styrelse om de vill ta den kostnaden. Dvs en annan svartfiber och switch endast för dig. De måste inte erbjuda dig någonting alls.

Alternativen är ett stadsnät (kommunikationsoperatör) där ett enda företag äger all infrastruktur (utom nätet i byggnaden) och då kan ha ISP's som kunder.

Är det inte ett stadsnät så är det inte verkligen enkelt att bara "släppa" in någon annan operatör på sitt eget nät, det är verkligen inte bara att trycka på en knapp. Dessutom kostar det pengar, pengar som du som slutkund får betala.

CCNP

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Växjö
Registrerad
Apr 2011

Det är väl bara om SVT's utbud streamas inrikes som dom har juridisk rätt att ta ut licensavgift va? För det där med att om man ha kapabel utrustning föratt ta emot signaler för tv/radio att dom då kan ta ut avgift stämmer inte helt, för vill man smita undan systemet är det bara att kors-streama SVT från närliggande utland och vidare till sverige, krypterat ;). På så vis har radiotjänst ingen som helst befogenhet att ens tänka på att ta ut avgifterna p.g.a internationella juridiska regleringar och sekretesser.

ASRock 990FX Extreme9, AMD FX-Series FX-8350 4.0GHz, Kingston HyperX Fury Black DDR3 PC15000/1866MHz CL10 2x8GB, Corsair TX750 750W, Asus Radeon R7 360 OC HDMI DP 2xDVI 2GB, LG BH10LS30, BenQ M2700HD, Samsung HD204UI 32MB 2TB, Western Digital Caviar Black WD1002FAEX 64MB 1TB, Seagate Barracuda ST3000DM001 64MB 3TB, Seagate ST3320833AS 320GB, OCZ Agility2 40GB, Yamaha RX-V365, Corsair Vengeance K90, Steelseries Rival, Bitfenix Colossus, Zalman CNPS9700 LED. Adata USB DashDrive Classic C008 16GB, LG G4 H815, Linksys WRT1900ACS V2, Google Chromecast 2nd Gen

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2009

Spärren försvinner ju så fort man startar om datorn?

Gone, But Not Forgotten.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Sep 2008

Tragiskt att "public service" inte förkastas som förlegat.
Själv har jag inte haft TV på över 15 år. Det är ett opium för folket, och det är beklämmande att se siffror på hur mycket tid också unga människor/barn lägger framför TVn. Att betala TV-avgift känns för mig som att betala en särskild avgift för att finansiera Valiumtanter i småskolan för att ungarna skall hålla sig lugna och snälla.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Sep 2009
Skrivet av demon_speed:

Det är väl bara om SVT's utbud streamas inrikes som dom har juridisk rätt att ta ut licensavgift va? För det där med att om man ha kapabel utrustning föratt ta emot signaler för tv/radio att dom då kan ta ut avgift stämmer inte helt, för vill man smita undan systemet är det bara att kors-streama SVT från närliggande utland och vidare till sverige, krypterat ;). På så vis har radiotjänst ingen som helst befogenhet att ens tänka på att ta ut avgifterna p.g.a internationella juridiska regleringar och sekretesser.

Svensk lag om TV-avgift gäller självklart endast inom sveriges gränser, det gäller även vanlig TV om man får in SVT i grannländerna som alltså är gratis där.
Svensk lag gäller fortfarande den tekniska utrustningen , dvs i det här fallet datorn och det spelar ingen roll hur du trixar och kors-streamar och krypterar. Du är fortfarande avgiftsskyldig. Som sagts i tråden här är förmodligen även Bahnhofs spärr helt meningslös för privatpersoners möjlighet att slippa avgift.
Däremot så kommer inte Radiotjänst att försöka spåra dig tekniskt . Fram till 2015 kommer de överhuvudtaget inte fråga om dator och sannolikt därefter kommer de inte göra mer än fråga, precis som sker idag om TV-innehav. Att du lätt kan komma undan hindrar inte att du fortfarande är en licensskolkare.

Skrivet av Muss3:

Spärren försvinner ju så fort man startar om datorn?

Bahnhofs spärr lär knappast försvinna eftersom den inte har med datorn att göra men som sagt så lär det inte spela nån roll eftersom den lär vara verkningslös mot avgiftsvånget ändå

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2011

Om den här spärren inte duger så hänger det alltså på att datorn kan ta emot "TV-sändningar" (vilket det egentligen inte är frågan om längre, men OK).
Då lär man alltså kunna ha en internetuppkoppling utan att vara tvungen att betala. Man behöver inte har dator för att ha internet.

Så den stora frågan är; vad är en dator? I princip bör jag då kunna ha både en dator utan nätverkskort, och en internetuppkoppling hemma. Ingen av dom kan leverera SVT-material, och dom kan inte sammankopplas.

Folk verkar för övrigt ha hakat upp sig väldigt mkt på vad dom själva använder eller inte. Jag tycker att public service ska finnas, så enkelt är det. Det handlar inte bara om mig. Men ta betalt via skatten, och sluta bränna pengarna.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stofilgrottan
Registrerad
Aug 2011

"Public Sevice" har i Sverige fått groteska proportioner. SVT producerar lättviktig underhållning som det är helt orimligt att finansiera via skatt. Varför ska t.ex. Schlagerfestivalen betalas med licenspengar? De flesta har nog ingenting emot att betala skatt för t.ex. produktion av textade nyheter eller program med teckenspråk riktade till hörselskadade och liknande, dvs sådant som är så smalt att det inte kan reklamfinansieras. Istället ska man tvingas att betala in pengar för rena underhållningsprogram som man är helt ointresserad av.
I radio sysslar man med åsiktsregistrering (Ring P1). Det är en klar slagsida åt vänster i all nyhetsrapportering. Man får höra orimligt mycket om höns utan sittpinnar och isbjörnar som håller på att svettas ihjäl etc beroende på att det sitter så många Miljöpartister och bestämmer vad som ska basuneras ut. Skär ner REJÄLT och syssla med smala områden som är omöjliga att reklamfinansiera istället. Bort med den politiska propagandan och åsiktsregistreringen. Vi vill inte ha ett nytt DDR.

Varför önska sig fred jorden när man kan få krig på månen?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2011

Det rätt sjukt faktiskt att en ISP kan vara så fruktansvärt överlägsen alla andra.

Vet hut Fredrik Åkare - skäms gamle karl!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppland
Registrerad
Dec 2002
Skrivet av Bejje:

Ursäkta! Vilken värld lever du i? Var ganska länge sedan jag var student, men inte är det mycket man får i studiebidrag utan att ta studielån. tar man inte studielån så har man inte råd att betala ens de viktigaste livsnödvändiga sakerna. Sanningen är att då har man inte råd till lyx som TV. Det finns helt enkelt inte pengar till det hur du än försöker få det till att studenter har råd till mycket mer än de tror. Visst är det så att studenter många ggr super och festar, men det tillhör liksom den yngre generationen. Den som inte höll på att festa i tonåren och runt 20års åldern skulle jag nog anse som onormal.

Att man vill festa för sina pengar (är ganska dumt egentligen när man har dåligt med pengar) är ändå ett val man gjort, men att betala TV-licens är inte ett val man gör. Jo, förr var det det. Då valde studenterna helt enkelt att inte ha TV då man ändå inte har tid eller råd till det. I princip alla studenter har idag en dator då den används till så mycket användbart som skolarbete, betala räkningar, nyheter och mycket mycket mer. Nu ska de stackarna alltså slänga ut över 500kr per kvartal extra av pengar de inte har, för att betala för SVT trots att de inte har någon TV och inte har tid eller råd att se på SVT. Du kanske tycker det är helt normalt, men frågar du andra här så är jag övertygad om att de håller med mig om att det inte är rätt.

Hadde 750kr i bidrag, sen lån upp till 7 tusen nåt, knapert men inte på nåt sätt fattigt. TV och dator hade man råd med, visserligen en sketen 14" men ändå TV och sur gammal Mac men dator.
ALLT handlar om PRIORITERING då man inte behöver snusa dyrt snus, röka dyra cigg eller kröka annat än billigt hemkört eller äta det dyraste mat på MC Donalds utan man fick köra på billiga rätter eller tom nudlar.
Hela ditt glashus faller för man behöver inte leva fattigt för att ha ynka 150kr/månad över att betala för datorns förmåga att ta emot SVT play och det blir mest rättvist att betala per hushåll som har enhet med den förmågan än per person via skatten för då blir summan dels högre och slår snett då det fuinns dom med tex datorer som inte betalar skatt och då smiter undan. Bara naiva personer tror det blir billigare att fördela det via skatten vilket det inte blir.
Det ÄR känt att studenter är halvdåliga idag på att prioritera innan dom gnäller och med lite sunt förnuft och äta biligare än normaldyrt/halvdyrt kan man köra mera hemlagat av billigare typ. Skulle inte förvåna om det är rödgröna som tycker det vore bättre med skatt än solidariskt betala per hushåll vid innehav.
Student har inte behov av dator hemma idag, finns alternativ att betala räkningar, skrivjobb kan göras på annat sätt, nyheter finns radio så det är INTE synd om dem att behöva göra rätt för sig som man kan kalla det när man skall betala 150kr/månad för dators förmåga. Smarta studenter bor ihop så det blir 75kr/månad eller tom lägre vid 3+ pers.
INGEN håller med dig som har lite distans till studentlivet, bara yngre som är inne i svängen kan hålla med dig för studenter har noll koll på vad prioritera idag innebär när du har 10+ olika matvarubutiker att gå till och där den runt hörnet oftast är enklast, bekvämast men också oftast dyraste och billigare alternativ existerar till skillnad när jag var inne i svängen då man verkligen tvingades vända och vrida på varje öre då det bara fanns max 2-3 och priserna var ungeföär på samma nivå vilket är högre än idag och ändå lyckades man ha lite över varje månad så att på ett år blev det lite plus inkl. dyra inköp av studielitteratur som på inget sätt var gratis då.

Skrivet av nipe:

Gamers ditt inlägg några steg upp var så obegåvat att du mest troligt trollar och det förtjänar absolut inte att bli citeras. Men jag skriver ändå detta i hopp om att om du mot förmodan var allvarlig tar dig en funderare och försöker tänka lite innan du skriver något i framtiden.

Verkligheten är sur för dig ser jag så håll dig borta från verkligheten ett tag till och kryp tillbaka till dit glashus och egen lilla bubbla där prioritering inte existerar.
Ta och titta runt omking dig, vilka har nyare bilar? Inte dom man först tror utan vanliga knegare som kör smartbetalning och byter efter 3 år då det inte kostar något när man kommit in i det mer än månadsbetalningen då underhåll är något man har oavsett ny/gammal kärra. 2000kr/månad ger flångny kärra som byts efter 3 år medans 3500kr/månad kan ge 3 år gammal som blir 8 år när du betalt klart och ha värde på under 40lax. Vissa prioriterar att ha dessa 2000-3500kr/månad till nyare bil alt. två bilar för det är nödvändigt för att kunna leva med lägre bostadskostnad utanför stadskärnan med den urusla kollektivtrafik vi har i detta landet när man tar bort skygglapparna och går utanför fjollträsk där det ändå tydligen inte fungerar så fort det vita faller ner i normala mängder och överraskar väghållare som inte vet att det varje år kommer ner och är rent pinsamt för huvudstaden.
Samma med resor, 1700kr 3ggr år är bara dryga 5100kr år så helt uppnåligt för vanliga knegare som prioriterar rätt för alla snusar, röker eller dricker inte eller är underbetalda. Arbetare idag är inte samma som på Tage Erlanders tid eller Palmes tid.
Om du inte håller med så ta av skygglapparna och ta en titt i verkligheten och slå en flukt på vad arbetare/knegare har för lön idag så ser du att arbetare har hyfsat bra betalt idag och gått om många grupper då det under många år innan 2008 men även 2010, 2011, 2012 delvis varit bra år som renderat i rättvisa lönelyft efter utfört arbete då det gått bra i dessa brancher även om det på annat håll saktat in eller stått stilla.

Skrivet av Murpie:

Studiebidraget ligger just nu på 2 828 kr per månad.Jag har svårt att tro att du behöver låna pengar utöver din månadslön för att ha råd att betala av hyran.

BIDRAGET var som jag sagt 750kr/månad med LÅN upp till 7000kr/månad nåt så dagens studenter har det bättre försett med bidragsdelen idag än då för även förr var hyran HÖGRE än bidragsdelen.
ENDA som var bättre då är att man har det äldre återbetalningssystemet men det är också allt.
Betalar inte hyra, har hyfsat stora lån då jag aldrig sätter mig l hyesrätt/bostadsrätt och betalar till andra vilket hyresrätt innebär när eget hus erbjuder så mycket mera så det gör det värt med lån och andra omkostnader som vida överstiger hyresträttens kostnader.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2011
Skrivet av Gamers:

... Skulle inte förvåna om det är rödgröna som tycker det vore bättre med skatt än solidariskt betala per hushåll vid innehav. ...

Jag tror att du har missförstått innebörden av "solidaritet".

Förresten så är det väl nyttan man betalar för. Flera personer har mer nytta av tjänsten än vad en ensam person har.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Somewhere
Registrerad
Jun 2010
Skrivet av demon_speed:

Det är väl bara om SVT's utbud streamas inrikes som dom har juridisk rätt att ta ut licensavgift va? För det där med att om man ha kapabel utrustning föratt ta emot signaler för tv/radio att dom då kan ta ut avgift stämmer inte helt, för vill man smita undan systemet är det bara att kors-streama SVT från närliggande utland och vidare till sverige, krypterat ;). På så vis har radiotjänst ingen som helst befogenhet att ens tänka på att ta ut avgifterna p.g.a internationella juridiska regleringar och sekretesser.

Även om du skulle ha sattelitlänk en sväng runt månen och tillbaka så har du fortfarande en TV mottagare i form av dator eller surfplatta eller liknande. Hur hade du tänkt ta emot streamen? På din mobiltelefon och sälja datorn/surfplattan?
Enda sättet att slippa är att vara bosatt i utlandet och streama med hjälp av svenskt IP.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Växjö
Registrerad
Apr 2011
Skrivet av Leatherface75:

Även om du skulle ha sattelitlänk en sväng runt månen och tillbaka så har du fortfarande en TV mottagare i form av dator eller surfplatta eller liknande. Hur hade du tänkt ta emot streamen? På din mobiltelefon och sälja datorn/surfplattan?
Enda sättet att slippa är att vara bosatt i utlandet och streama med hjälp av svenskt IP.

För att göra förklaringen kort så kan jag säga att man helt enkelt kollar på svt obemärkt utan deras knowledge, att man tap:ar rätt in i deras subsystem :).

ASRock 990FX Extreme9, AMD FX-Series FX-8350 4.0GHz, Kingston HyperX Fury Black DDR3 PC15000/1866MHz CL10 2x8GB, Corsair TX750 750W, Asus Radeon R7 360 OC HDMI DP 2xDVI 2GB, LG BH10LS30, BenQ M2700HD, Samsung HD204UI 32MB 2TB, Western Digital Caviar Black WD1002FAEX 64MB 1TB, Seagate Barracuda ST3000DM001 64MB 3TB, Seagate ST3320833AS 320GB, OCZ Agility2 40GB, Yamaha RX-V365, Corsair Vengeance K90, Steelseries Rival, Bitfenix Colossus, Zalman CNPS9700 LED. Adata USB DashDrive Classic C008 16GB, LG G4 H815, Linksys WRT1900ACS V2, Google Chromecast 2nd Gen

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Sep 2009
Skrivet av demon_speed:

För att göra förklaringen kort så kan jag säga att man helt enkelt kollar på svt obemärkt utan deras knowledge, att man tap:ar rätt in i deras subsystem :).

Ja, men eftersom de sagt att de inte kommer jaga licensskolkare på annat sätt än tidigare , dvs ringa upp hushåll som inte betalar och fråga så är det ju fullkomligt irrelevant. Du kan neka och komma undan men du är fortfarande licensskolkare och kan göra det utan krångel genom att bara surfa rakt in på SVT-play med din vanliga IP-adress

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Huddinge
Registrerad
Sep 2008
Skrivet av Gamers:

Massor med text...

Är du på riktig eller? Låter som du börjar bli för gammal, "på min tid var det bättre.... dagens studenter...". Jag vägrar betala tv-avgiften helt enkelt för att jag inte gillar svt. Jag har ingen tv och går aldrig in på svtplay, varför skulle jag betala något för nått jag inte använder? Jag PRIORITERAR att lägga pengarna på säg 10 liter bensin.

Jag respekterar och förstår de som vill betala avgiften, visst kan man göra det. Men hoppa inte på oss som inte ens vill ha det som erbjuds, känns påtvingat.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Pixbo
Registrerad
Jun 2007
Skrivet av HurMycket:

Ska detta ens behövas? SVT väljer ju att göra sitt material tillgängligt för alla genom att ha det på nätet. Om jag spelar upp min nykomponerade låt på maxvolym på torget, kan jag kräva betalning då?

Nej, antingen får TV-avgiften integreras i skatten eller så slutar man tramsa på det här viset.

Hela poängen med att det är tv avgift och inte är inbakat i skatten är att SVT, SR och UR inte skall vara finnansierade utav staten. om staten ger dom pengar finns risken att dom också vill vara med och påverka inehållet... FARLIGT!

Trädvy Permalänk
Entusiast
Testpilot
Plats
Chalmers
Registrerad
Aug 2011
Skrivet av Contrista:

Hela poängen med att det är tv avgift och inte är inbakat i skatten är att SVT, SR och UR inte skall vara finnansierade utav staten. om staten ger dom pengar finns risken att dom också vill vara med och påverka inehållet... FARLIGT!

Men man kan väl bestämma att de ska få lika mycket som de i dagsläget får från TV-avgiften? Allså summan kan inte variera efter vad politikerna tycker.

5930K • Corsair DP 32 GiB • EVGA GTX 980 • 2x Swift PG278Q
Better SweClockersDisplayPort över USB-C

Köp processor för framtiden™, men inte grafikkort.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
stockholm
Registrerad
Apr 2010

jag är rätt säker på att det först krävs en utredning och en lagändring innan det blir aktuellt att tvinga internetanvändare att betala tv-avgiften som jag visserligen är rätt positivt ställd till, även om det skulle kunna gå att tolka internet som TV-mottagare är det förmodligen inte vad lagstiftaren förutspått eller hade för avsikt när man använde just det begreppet.

För övrigt kollar jag sällan på TV och då nästan bara på SVT, tycker att de för det mesta har bra och vettiga program. På samma sett som vi har gemensamt finansierad skola och bibliotek är svt ett viktigt led i folkbildandet och demokratin, tycker det är ignorant och kortsiktigt att säga att det är något man personligen inte har nytta av och därför inte vill finansiera.

Det är redan nu riksdagen som bestämmer tv-avgiften så tror inte vi skulle se några större förändringar om svt blev direkt skattefinasierad, känns som det nuvarande systemet är rester av en svunnen tid då det fortfarande var en stor andel av befolkningen som saknade TV.

Nedan följer ett snabbt ihop-plock av bra tv utan reklam på svt, tycker man att allt detta är "skit" borde man gå om skolan för att inse att det är bra om iaf resten av sverige får lite bildning till att bli fritt tänkande individer, även om du själv avstår.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Kalmar
Registrerad
Apr 2007
Skrivet av Gamers:

Hadde 750kr i bidrag, sen lån upp till 7 tusen nåt, knapert men inte på nåt sätt fattigt. TV och dator hade man råd med, visserligen en sketen 14" men ändå TV och sur gammal Mac men dator.
ALLT handlar om PRIORITERING då man inte behöver snusa dyrt snus, röka dyra cigg eller kröka annat än billigt hemkört eller äta det dyraste mat på MC Donalds utan man fick köra på billiga rätter eller tom nudlar.
Hela ditt glashus faller för man behöver inte leva fattigt för att ha ynka 150kr/månad över att betala för datorns förmåga att ta emot SVT play och det blir mest rättvist att betala per hushåll som har enhet med den förmågan än per person via skatten för då blir summan dels högre och slår snett då det fuinns dom med tex datorer som inte betalar skatt och då smiter undan. Bara naiva personer tror det blir billigare att fördela det via skatten vilket det inte blir.
Det ÄR känt att studenter är halvdåliga idag på att prioritera innan dom gnäller och med lite sunt förnuft och äta biligare än normaldyrt/halvdyrt kan man köra mera hemlagat av billigare typ. Skulle inte förvåna om det är rödgröna som tycker det vore bättre med skatt än solidariskt betala per hushåll vid innehav.
Student har inte behov av dator hemma idag, finns alternativ att betala räkningar, skrivjobb kan göras på annat sätt, nyheter finns radio så det är INTE synd om dem att behöva göra rätt för sig som man kan kalla det när man skall betala 150kr/månad för dators förmåga. Smarta studenter bor ihop så det blir 75kr/månad eller tom lägre vid 3+ pers.
INGEN håller med dig som har lite distans till studentlivet, bara yngre som är inne i svängen kan hålla med dig för studenter har noll koll på vad prioritera idag innebär när du har 10+ olika matvarubutiker att gå till och där den runt hörnet oftast är enklast, bekvämast men också oftast dyraste och billigare alternativ existerar till skillnad när jag var inne i svängen då man verkligen tvingades vända och vrida på varje öre då det bara fanns max 2-3 och priserna var ungeföär på samma nivå vilket är högre än idag och ändå lyckades man ha lite över varje månad så att på ett år blev det lite plus inkl. dyra inköp av studielitteratur som på inget sätt var gratis då.

Jag tror du missade vad jag skrev. Jag skrev att tar man inte lån (är inte så kul med hundratusentals kronor i skuld) så har man inte råd till t.ex. TV. Alternativet till lån kan vara att bo hemma hos föräldrar och snylta, men då betalar troligtvis dom redan tv-avgiften, så då drabbas man inte, eller att jobba samtidigt som man pluggar, men då blir det inte mycket fritid till övers.

Hur som helst så handlar hela saken om fri vilja. Man borde få bestämma själv om man vill ha skit som SVT som ingen egentligen behöver om man tänker efter. Sjukvård, skola, vägar och liknande behöver i alla fall alla - direkt eller indirekt, annars fungerar inte samhället.

En massa gamla jävla hårddiskar som som fyller upp datorn och får den att i kombination med processorn och grafikkortet även fungera som element när man fryser

Trädvy Permalänk
Inaktiv
Plats
Olofstorp/Göteborg
Registrerad
Feb 2009

är förvånad att det inte finns någon uppdatering på detta

jag har begärt stängning av min profil ni kan nå mig hädanhefter på min youtube kanal taltigolt

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2012

Älskar Bahnhof och deras idéer. Dock kommer dom säkerligen yrka att du har 3g på någon av dina andra tillbehör (smartphone, surfplatta, laptop eller liknande) och på så vis kan se det. Dem kanske kan yrka på att man har insyn i grannens hus och kan ana hörnet av en plasmaTV och på så vis ta in delar av programmet.

Nej jag tycker man ska få välja. Antingen att man betalar och får en produkt, eller att man inte betalar och inte får produkten. Idén med public service är väl bra. Men det finns chefer som får miljonbelopp och alltså tar del av mina pengar trots att jag inte alls tar del av något av utbudet. Jag har aldrig tittat på public service sen jag flyttade hemifrån. Jag har aldrig kopplat in signalkabeln och aldrig varit inne på svt play. Varför ska jag betala för den produkten?

Jag vill ha möjligheten att slippa att betala denna avgift då jag gärna tar dem få pengarna en fotsoldat som jag får över av lönen efter skatt, SL-kort, mobil, bredband, el, hyra, gas, mat, försäkringar osv. Tills TV:n's avgift är lagstadgad som en del av skatten kommer de aldrig någonsin kunna tvinga oss att betala den om man vidtar ett par åtgärder

Gaming: CPU: 2600k@4.4GHz GPU: ASUS GTX780 RAM: 16GB HDD: SSD+Lagring Chassi: Fractal Define R4
Kamera: Nikon D600 Wide: 14-24/2.8 Normal: 24-70/2.8 Tele: 70-200/2.8
Övrigt: League of Legends > Cosplayer > Fotograf > IT-Tekniker > pryl***

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Apr 2012

Väldigt bra kundfokus av Bahnhof och reklam. Plus stjärna av mig.
Önskar att jag kunde byta till dem. Har Comhem och vet jag att de samarbetar med Radiotjänsten. Radiotjänsten ringde till mig och frågade om jag har TV, Då svarar jag att jag inte har, (och jag hade inte det), men sedan säger de att jag har TV basutbud från Comhem. Och så säger de, DU MÅSTE BETALA!
Anledningen att jag hade TV basutbud, är för att det var billigare för mig att teckna hela paketet, TV,Internet och Telefon. Men efter jag har sagt upp TV abonnemang från dem kunde jag utan problem att säga upp Radio tjänsten.

Jag har ingen TV, video, tv-box, radio, läsplatta eller dator. Jag har en gammal telefon som bara går att ringa och skicka SMS.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Apr 2009

Men, vad trevligt att man har Bahnhof då. Blockerat och klart!

Edit: Jag inser att blockeringen inte gäller juridiskt, men det är bra om det kan leda till en debatt.

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
Göteborg
Registrerad
Feb 2003

Jag tycker personligen att det är rätt sjukt att staten på allvar funderar på att ta betalt för något endast för att man gjort materialet tillgängligt på nätet.

Bara för att något finns tillgängligt på nätet så betyder det absolut inte att jag som konsument / datoranvändare är intresserad av just detta materialet.

Det är ungefär som att jag skulle starta upp en sida som handlar om motorcyklar och sedan fakturera varje innehavare av en bredbandsuppkoppling för att det "finns en chans" att dom råkar surfa in hos mig.

Det är sjukt, mycket sjukt. Internet är stort och SVT's utbud skämtsamt.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lindome
Registrerad
Aug 2005

Bra av Bahnhof, kör själv med 100/100 därifrån. Det är ju sen en fråga om det verkligen fungerar vilket är tveksamt. Lagen och hur SR själva inte följer den är luddigt som tusan redan idag, det finns på tok för många "men", så den som lever får se hur detta kommer lösa sig.

Massa skit innanför ett CoolerMaster Cosmos II

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppland
Registrerad
Dec 2002
Skrivet av Bejje:

Jag tror du missade vad jag skrev. Jag skrev att tar man inte lån (är inte så kul med hundratusentals kronor i skuld) så har man inte råd till t.ex. TV. Alternativet till lån kan vara att bo hemma hos föräldrar och snylta, men då betalar troligtvis dom redan tv-avgiften, så då drabbas man inte, eller att jobba samtidigt som man pluggar, men då blir det inte mycket fritid till övers.

Hur som helst så handlar hela saken om fri vilja. Man borde få bestämma själv om man vill ha skit som SVT som ingen egentligen behöver om man tänker efter. Sjukvård, skola, vägar och liknande behöver i alla fall alla - direkt eller indirekt, annars fungerar inte samhället.

Helt riktigt, men då är den bästa lösningen att betala NÄR man har utrustning som kan ta emot det, har man inte det skall man inte behöva betala heller och via skatten blir det tvingande vare sig man vill eller inte och givetvis även dyrare.

Skrivet av lorgix:

Jag tror att du har missförstått innebörden av "solidaritet".

Förresten så är det väl nyttan man betalar för. Flera personer har mer nytta av tjänsten än vad en ensam person har.

Varför skall jag betala via min skatt när den som inte har inkomst inte kommer betala för sig om man påtvingar det via skatten?
Då är det solidariskt att man betalar per hushåll inte person. Att vissa av en eller annan anledning bor ensam är deras ensak och kan bara ta oss som exempel där vi betalar betydligt mera för trillingkort, HD-boxar osv än vad en ensam person gör för att ens ha det användbart, solidariskt? Det är inte fritt val utan påtvingat pga hur det fungerar och kabelTV inte existerar samt TV via fiber/Internet inget hållbart alternativ.

Skrivet av sweturbo:

Är du på riktig eller? Låter som du börjar bli för gammal, "på min tid var det bättre.... dagens studenter...". Jag vägrar betala tv-avgiften helt enkelt för att jag inte gillar svt. Jag har ingen tv och går aldrig in på svtplay, varför skulle jag betala något för nått jag inte använder? Jag PRIORITERAR att lägga pengarna på säg 10 liter bensin.

Jag respekterar och förstår de som vill betala avgiften, visst kan man göra det. Men hoppa inte på oss som inte ens vill ha det som erbjuds, känns påtvingat.

Var ett bra tag sen man studerade så det stämmer att man blir till årena men det påverkar inte synen på fakta.
Är inget påhopp, snarare försöker förklara att det är bättre, enklare och smidigare samt mera solidariskt att betala OM man har utrustning att ta emot det om att slänga ut det på skatten för ALLA för ingen med hjärna i behåll tror att det blir lägre avgift per person skattevägen än avgift vid innehav och vi har ju som påpekats skattesmitare i alla samhällsskikt och det måste ju kompenseras på nåt vis samt att det tillkommer onödiga kostnader i administrationen av denna skattesats.
Detta visar bara hur efterblivna SVT är som försöker hitta nya inkomster istället för att banta bort överflödet av skräp man producerar samt sänder och slimma ner organisationen, skulle heller se pay-per-view system för SVT play än avgift för apparat som kan ta emot det då det är enda vettiga utvägen men ger minst inkomst så då är betala för innehav näst bästa lösningen.
Du behöver inte betala om du inte vill, men då får du givetvis ta ev. konsekvenser av det också.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Kalmar
Registrerad
Apr 2007
Skrivet av Gamers:

Helt riktigt, men då är den bästa lösningen att betala NÄR man har utrustning som kan ta emot det, har man inte det skall man inte behöva betala heller och via skatten blir det tvingande vare sig man vill eller inte och givetvis även dyrare.

Finns flera anledningar varför jag inte håller med.

1. även om man inte vill kolla på SVT eller andra TV-sändningar så har de flesta nytta av sin TV till annat. T.ex. har väldigt många sin dator kopplat till TVn för att se nedladdat material, streamingtjänster som netflix, soffsurfa. Många har också en konsol av något slag som man kopplar till TVn för att kunna spela.
Ett alternativ är att försöka hitta en "TV" uttan mottagare i, men det är mycket svårare och hittas vanligtvis inte i vanliga butiker som elgiganten osv. Dessutom kostar de få man hittar ungefär dubbelt så mycket som motsvarande TV med TV-mottagare. Därför vill folk såklart köpa en TV trots att de inte vill kolla på TV-sändningar.

2. Om man ändå lyckats klara sig undan en traditionell TV och är nöjd med det så är det i princip omöjligt att idag klara sig utan dator, jo det går, men OJOJ vad livet blir mycket krångligare. Att säga åt någon att vill du inte betala TV-licens så är det bara att göra dig av med datorn, funkar inte. Datorn har hur många användningarområden som helst, så att göra sig av med den vore katastrof för de flesta.

3. Återigen tillbaka till kärnpunkten, varför kan man inte bara få bestämma? Vissa har redan valt att inte ha TV hemma eftersom datorn fyller alla behov. Nu ska de sista 10% av befolkningen också straffas, för ingen ska minsann slippa undan SVT! Spelar ingen roll hur mycket du tiger om att få slippa så tänker vi plåga på dig skiten och ta din pengar. Man känner sig minst sagt maktlös.

En massa gamla jävla hårddiskar som som fyller upp datorn och får den att i kombination med processorn och grafikkortet även fungera som element när man fryser

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2011

Varför dem har TV avgift för alla som har en TV är ju för att människan är oärlig och tänker bara på sig själv(nu drar jag alla över en kant menmen så är det ju i stort sätt annars hade ju inte världen sett ut som den gör...)
Det problemet har ju Banhof fixat här och det tycker jag är skit bra:)