Drivrutiner för GTX 780 Titan i Linux

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2014

Drivrutiner för GTX 780 Titan i Linux

Jag kör Ubuntu 13.10 med GTX 780 Titan. Hur bör jag installera drivrutiner etc och vilka för att det ska bli så optimalt som möjligt i Linux? Är helt obevandrad i detta område och behöver lite guide/tips. Är det även möjligt att köra GeFroce Experience?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2014

Hittade på deras sida och löste hur man skulle göra. Tänkte att jag kunde gå igenom stegen här, för det var lite meckigt:

1. Ladda ner drivrutinen här: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
2. Gå ur "X-läget" med CTRL + ALT + F1.
3. Inaktivera Nouveau kernel driver genom att köra kommandot:

sudoedit /etc/modprobe.d/nvidia-graphics-drivers.conf

och klistra in koden nedan i filen:

# This file was installed by nvidia-current-updates # Do not edit this file manually blacklist nouveau blacklist lbm-nouveau blacklist nvidia-173 blacklist nvidia-96 blacklist nvidia-current blacklist nvidia-173-updates blacklist nvidia-96-updates alias nvidia nvidia_current_updates alias nouveau off alias lbm-nouveau off

4. Kör nu dessa kommandon innan du börjar installera filen:

sudo service lightdm stop

eller

sudo stop lightdm

sudo init 3

(Enter runlevel 3)

5. Installera din drivrutin nu genom att lokalisera filen och köra detta kommando:

sudo sh <filnamn>

6. När du har gått igenom hela installationen och avslutat så kan du starta om genom att köra kommandot:

sudo reboot

7. Det var allt!