Är revolutionär programmering möjlig?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2015

Är revolutionär programmering möjlig?

Hur lätt är det egentligen att skapa program som ändrar om i den nuvarande marknadslogiken? Kan man undgå att väldiga stordriftsfördelar gör det svårt att konkurrera med ett fåtal stora It-bolag?

Jag har funderat på på en tjänst, med vilken man kan bidra ekonomiskt emot inflytande över det som bidras till. Crowdfunding brukar annars bygga väldigt mycket på att kampanja in pengar, utan ambition att de som bidrar skall få inflytande över det som bidras till. Får bidragsgivare något i utbyte är det i regel något slags individuell belöning och då kan man fråga sig om tanken med crowdfunding, i stället för köp av individuella varor och tjänster, delvis gått förlorat. Att låta tillräckligt stora bidragsgivare få något slags rösträtt om vad som skall tas fram leder, som jag ser det, till en mycket oattraktiv form av inflytande.

En tjänst för crowdfunding borde i stället fungera så att olika varianter av ett projekt konkurrerar om att få potentiella bidrag till sig. Den variant som får mest potentiella bidrag minus krav på betalning borde då vinna och bli finansierat. Någon algoritm skulle sedan bestämma hur mycket var och en skall bidra till den valda varianten av projekt. Ingen skall då behöva bidra med mer än de anmält potentiellt bidrag till vald variant. Olika företag/aktörer skulle kunna konkurrera om att utföra varianter av projekt.

Mycket större möjlighet borde då finnas för många att gå samman och t ex finansiera attraktiva It-tjänster eller webb-information. Sådana tjänster m m skulle sedan direkt får många intresserade användare och därmed konkurrerar med de stora bolagen.

Nuvarande It-lösningar finansieras mycket med marknadsföring och detta i hög grad av fysiska produkter. Marknadsföring som knappast är bra konsumentupplysning och som kan ligga dold i information man tror är objektiv. Här är ett exempel på en wiki-site som visar hur man får saxar vassare, bland annat genom att klippa sandpapper och aluminiumfolie. (http://www.wikihow.com/Sharpen-Scissors) Ganska uppenbart att de som säljer saxar och/eller slipmaskiner för saxar har spridit desinformation där.

Jag skulle också vilja att det fanns en tjänst där folk kunde ge goda råd till varandra. Det skulle inte vara som vilket diskussionsforum som helst, utan alla råd skulle utvärderas av användare. Inte som betygssättning i forum, utan varje användare skulle få en egen utvärdering av råd utgående från hur den användaren utvärderat andra råd. D v s programmet utvärderar andra som utvärderar råd (råd som man själv också har utvärderat) och beräknar sedan ett vägt medelvärde av deras utvärderingar av råd (råd som man själv inte behöver ha utvärderat).

På så vis borde det gå att komma runt alla som ger rådet att göra på ett sätt som gynnar dem själva genom att missgynna de som fått rådet.

Jag tänkte inte att mitt program för utvärderande råd skulle vara så visuellt avancerat, utan snarare länka till annan visuell information.

Båda dessa idéer borde vara sådant som skulle kunna underminera stora bolags vinster, frågan är dock vilka motdrag bolagen i så fall skulle komma med eller om det ens är möjligt att få många användare till sådan användning av sådana tjänster.

Min erfarenhet av att få folk att konkurrensutsätta auktoriteter, genom avancerade IT-tjänster, är tyvärr att detta blir ungefär som att övertyga en flock kor att göra uppror mot sin husbonde. Man får liksom bara ett konventionellt i sammanhanget intetsägande Muuuu till svars, hur mycket man än förklarar. Fast det kan i vissa fall gå att få över boskap, att lyda en själv, med individuella kortsiktiga lockbeten, grupptryck i flocken och enkla lockord.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Luleå
Registrerad
Apr 2007

Hej @Fritänkare och välkommen till Swec. Låt oss hoppas att din första tråd inte blir din enda.

Citat:

Jag skulle också vilja att det fanns en tjänst där folk kunde ge goda råd till varandra. Det skulle inte vara som vilket diskussionsforum som helst, utan alla råd skulle utvärderas av användare. Inte som betygssättning i forum, utan varje användare skulle få en egen utvärdering av råd utgående från hur den användaren utvärderat andra råd. D v s programmet utvärderar andra som utvärderar råd (råd som man själv också har utvärderat) och beräknar sedan ett vägt medelvärde av deras utvärderingar av råd (råd som man själv inte behöver ha utvärderat).

Detta låter delvist som många mer tekniska hjälpforum och portaler, där frågarna får betyg på sina frågor och ett medelvärde och där svararna får betyg på sina svar och ett medelvärde. Jag förstår dock inte, helt klart. Vad säger du?
I tredje sidan, vad ska man med vägda medelvärden till? I slutändan så handlar det om människa-människa-interaktion som bygger på ett förtroendekapital som är både svårt att få och lätt att utvärdera för den som faktiskt sätter sig in i diskussionen/utbytet.

Citat:

En tjänst för crowdfunding borde i stället fungera så att olika varianter av ett projekt konkurrerar om att få potentiella bidrag till sig. Den variant som får mest potentiella bidrag minus krav på betalning borde då vinna och bli finansierat. Någon algoritm skulle sedan bestämma hur mycket var och en skall bidra till den valda varianten av projekt. Ingen skall då behöva bidra med mer än de anmält potentiellt bidrag till vald variant. Olika företag/aktörer skulle kunna konkurrera om att utföra varianter av projekt.

Ganska mycket som det fungerar i dagarna, fast då oftast bakom ridåerna. Vad du här försöker göra är att flytta processen till öppna scen och låta finansiärerna konkurrera två gånger, en gång för ritningen och en gång för eventuell produkt. För en finansiär så låter det nog som dubbelt arbete och dubbel risk. Om jag fattat det rätt, vilket jag förmodligen inte har. Vad säger du egentligen? Ge ett exempel.

It's not that you don't comprehend what's laid out before you, or that you're unable to process. It's all about what you're to live up to, your position, an identity created by the expectations of your affiliation.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Luleå
Registrerad
Apr 2007

Överlag så låter det som att du TS försöker automatisera förtroendekapital. Att göra ett program eller flera för att medla den svåra konsten att förhandla kunskap och resurser som annars sköts av bl.a. titulerade konsulter och finansiärer/projektärer. Med tanke på att den marknaden är så oerhört dynamisk och att människor sällan litar på system som de litar på individer så ser det ganska svårt ut.

Och varför ska storföretag behöva motarbetas, aktivt? Är det ett mål i sig eller en effekt av produkten? Är det ens en effekt av produkten?

Hade jag tagit din idé och försökt göra något mer realistiskt av den så hade jag vänt mig ifrån människa-människa-marknaden och tittat på maskin-maskin-marknad som saknar dynamiken från föregående marknad. Kan du få in mer dynamik och förtroendekapital i maskin-maskin-marknad, eventuellt kanske människa-maskin-marknad, så tror jag att du har en produkt.

It's not that you don't comprehend what's laid out before you, or that you're unable to process. It's all about what you're to live up to, your position, an identity created by the expectations of your affiliation.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borås
Registrerad
Okt 2002

Jag har svårt att förstå hur du menar, men tycker du kan kolla lite på Free Software Foundation och tankarna bakom fri källkod. Inom open source så kan alla bidra utan att vara beroende av it-jättar.

Skickades från m.sweclockers.com

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2015

Vidare beskrivning

Vitsen med att ens egen utvärdering av råd/svar bidrar till en indirekt egen utvärdering av andras svar på andra frågor, är att det då finns anledning att anstränga sig att göra en bra utvärdering av de svar på frågor man är bra på att utvärdera. De utvärderingar som användare gör borde därför generellt bli bättre men speciellt bättre för de som är bra på att utvärdera andas råd/svar. Tanken är att ett slags halvt individuellt, halvt kollektivt förfarande borde vara det bästa sättet att komma så nära sanningen som möjligt.

Jag tänkte att de som utvärderar andras råd förutom att fylla i en siffra för utvärdering också skulle fylla i hur säker de är på sin sak och kanske också hur viktig frågeställningen är. Sedan används detta för att utvärdera fler utvärderare. Utvärderingen av utvärderare används sedan till att utvärdera andra råd/svar och det är där ett vägt medelvärde skall räknas ut, vägt efter hur bra utvärderare anses vara, indirekt via algoritmen, enligt respektive användare/utvärderare.

Man skulle också kunna tänka sig att det räknas fram en rent kollektiv utvärdering, som även de som inte utvärderat något kan se. Frågan är dock om inte drivkraften att utvärdera väl blir mindre då.

Ett annat sak är att frågor som råd ges om borde delas in i kategorier och att utvärderare utvärderas i varje kategori för sig. Någon som t ex är bra på att veta hur man slipar saxar och knivar kanske inte är så bra på att veta vilken sorts dator någon med vissa behov skall köpa. Man kan dock tänka att de som vill skaffa sig mycket hög värdering av sig själv i systemet, d v s stort automatiskt förtroendekapital, inte har anledning att skriva råd eller utvärdera andras råd om saker vederbörande inte kan så bra. Dock borde det inte vara så svårt att på något vis göra separata utvärderingar av utvärderare för olika kategorier, i de fall då samma utvärderare anses ha mycket olika förtroende av en användare/utvärderare. Användarens utvärderingar bör då vara tillräckligt omfattande i båda kategorierna.

Beträffande en mer välriktad form av crowdfunding så skall vitsen vara att bidragsgivare på ett bättre sätt skall kommunicera med finansiärerna. Olika varianter av projekt skulle kunna få olika mycket potentiella bidrag och den som får mest bidrag minus krav på betalning vinna. Möjligen borde det då också finnas sätt att lägga till nya varianter av projekt och så att säga få med sig bidrag från gamla varianter till nya som inkluderar alla de gamla varianternas specificerade krav. En bidragsgivare kan dock inte anses vilja bidra med mer än vad bidragsgivaren maximalt anmälts sig villig att bidra till någon variant, vars krav ingår i den nya varianten.

Som exempel skulle man kunna ta att vidareutveckla OpenOffice så att det blir närmare Microsoft Office paket i prestanda. Man skulle kunna tänka sig bättre ordlistor, grammatisk kontroll, bättre möjlighet att programmera makron som är kompatibla med andra system m m.

Om crowdfunding går ut på att skapa något som kostar att tillverka exemplar av, som fysiska produkter, då bör den marginella kostnaden för fler exemplar bekostas av de som beställer exemplaren. Blir det svårt och dyrt att producera mer än utlovat antal exemplar, då levereras bara, i första hand, utlovat antal till utlottade beställare, eller de som bjudit över. Extrapengar som kommer in vid sådana överbud bör dock gå tillbaka till de som bidragit till fasta kostnader. Resultatet av utvecklingsarbete bör dock informationsmässigt göras fritt tillgängligt för alla så att fler aktörer kan komma in och konkurrera om återstående beställningar.

Som exempel på fysisk produkt skulle man kunna ta en idé jag har, om att bygga en steglöst automatväxlad cykel med trampor som går upp och ner med jämt drivmoment. Olika varianter i detta sammanhang skulle kunna vara vilka storlekar på cykel och intervall för växling som skall finnas att beställa.

Det stora problemet med ovanstående är väl att folk inte orkar sätta sig in i hur sådana tjänsters algoritmer fungerar och därför inte tror sig blir rättvist behandlade. Algoritmer som maximalt försöker konkurrensutsätta mäktiga aktörer blir därför som pärlor för kundboskapen, vilken hellre köper det som verkar lockande på ett individuellt och kortsiktigt plan. Insamlingar som ”Världens Barn” är liksom rena motsatsen till den crowdfunding jag tänkt mig, beträffande hur väl bidragsgivare informeras och kan påverka vart pengarna går. Folk borde dock kunna planera kollektiva köp lika bra som individuella. Speciellt om de har möjlighet att hjälpa varandra med utvärdering.

Jag vet inte riktigt vilken typ av maskiner som skulle kunna använda sådana tjänster i stället för människor. Tjänsterna behöver inte bara användas av fysiska personer, utan också av juridiska. Sedan kanske företag eller andra organisationer har något datorsystem som räknar ut vad de kan tänkas bidra med m m. Jo, att utvärdera vad andra system kommit fram till beträffande mätvärden m m kanske mitt system för utvärdering skulle kunna användas till.