Excel VBA problem med makro, någon som har koll?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2015

Excel VBA problem med makro, någon som har koll?

Hej,

Har ett litet Excelproblem....
Någon som vet varför koden nedan inte fungerar i den personliga makroboken?

Fungerar perfekt om jag sparar den i Excelboken som innehåller datan jag vill behandla men så fort jag lägger den i Personal.XLSB så fungerar det inte, får inga felmeddelanden eller så utan den hittar helt enkelt ingen information och makrot avslutas.

Har tidigare inte använt den personliga makroboken så jag har dålig koll på vad som krävs för att det skall fungera och uppenbarligen är det något som saknas i koden...

' reads from active sheet and creates a new sheet with formated data Sub FormatPrediction() 'indexes Dim inputArticleRow As Integer Dim inputPredictionColumn As Integer Dim outputArticleRow As Integer 'sheets Dim outputSheet As Worksheet Dim inputSheet As Worksheet Set inputSheet = ActiveSheet Set outputSheet = Sheets.Add ' do the formating outputArticleRow = 1 ' start output at first row For inputArticleRow = 3 To Blad1.Cells(Rows.count, "a").End(xlUp).Row 'start input at third row and read to last row that contains anything For inputPredictionColumn = 2 To 6 ' read columns 2 to 6 outputSheet.Cells(outputArticleRow, 1).Value = inputSheet.Cells(inputArticleRow, 1).Value outputSheet.Cells(outputArticleRow, 2).Value = Format(DateAdd("m", inputPredictionColumn - 1, Date), "YYYYMM") 'next month from current date as first prediction outputSheet.Cells(outputArticleRow, 3).Value = inputSheet.Cells(inputArticleRow, inputPredictionColumn).Value outputArticleRow = outputArticleRow + 1 ' adjust index for output Next Next End Sub