Java, libgdx API... Hjälp med kod, fel...

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2014

Java, libgdx API... Hjälp med kod, fel...

Hej..

Jag testade runt och programmerande lite lätt i android studios (Java), libgdx API och stöte på ett problem... Jag kunde inte identifiera problemet eftersom det blev error efter jag byggde koden och när jag försökte köra den i en virutuell android enhet.... Vart är felet i koden och vad har jag missat?!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

package se.random.game;

import com.badlogic.gdx.ApplicationAdapter;
import com.badlogic.gdx.Gdx;
import com.badlogic.gdx.InputProcessor;
import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
import com.badlogic.gdx.graphics.OrthographicCamera;
import com.badlogic.gdx.graphics.Texture;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.SpriteBatch;

public class GameClass extends ApplicationAdapter implements InputProcessor{

public float width;
public float height;
public float halfwidth;
public float halfheight;
Texture map;
SpriteBatch batch;
OrthographicCamera cam;

@Override
public void create(){
map = new Texture("Map.png");
batch = new SpriteBatch();
height = Gdx.graphics.getHeight();
width = Gdx.graphics.getWidth();
halfheight = Gdx.graphics.getHeight()/2f;
halfwidth = Gdx.graphics.getWidth()/2f;
cam = new OrthographicCamera(width, height);

}

@Override
public void render() {
batch.setProjectionMatrix(cam.combined);
cam.update();

Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);

batch.begin();
batch.draw(map, halfheight, halfwidth);
batch.end();

}

@Override
public void dispose(){
batch.dispose();
map.dispose();

}

@Override
public void resize(int width, int height) {

}

@Override
public void pause(){

}

@Override
public void resume(){

}

@Override
public boolean keyDown(int keycode) {
return false;
}

@Override
public boolean keyUp(int keycode) {
return false;
}

@Override
public boolean keyTyped(char character) {
return false;
}

@Override
public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
return false;
}

@Override
public boolean touchUp(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
return false;
}

@Override
public boolean touchDragged(int screenX, int screenY, int pointer) {
return false;
}

@Override
public boolean mouseMoved(int screenX, int screenY) {
return false;
}

@Override
public boolean scrolled(int amount) {
return false;
}
}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tack för svar!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Malmö
Registrerad
Maj 2004

Vad fick du för felmeddelande?