Problem med att ladda upp filer till data bas php

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2015

Problem med att ladda upp filer till data bas php

Jag har lite problem med att få mitt formulär att funka som jag vill, jag vill kunna ladda upp flera filer till olika tables i databasen.
Jag vill att användaren skall kunna ladda upp 2 filer och det fungerar som det skall, men väljer användaren att bara ladda upp en fil så skickas man vidare till en annan echo där det står att filen är för stor.

________________________
Här är uppladnings formuläret:
________________________

<form action="?q=add2" method="post" enctype="multipart/form-data"> <b>Foto:</b> <font class="small">(max bildstorlek = <? echo "$maxfilesizekb"; ?>KB)</font><br/> <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="<? echo "$maxfilesize";?>" /> <input name="uploadfile" type="file" /> <p></p> <b>Foto:</b> <font class="small">(max bildstorlek = <? echo "$maxfilesizekb"; ?>KB)</font><br/> <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="<? echo "$maxfilesize";?>" /> <input name="uploadfile2" type="file" /> <p></p> <input type="submit" name="submit" value="Skapa annons" /> <input type="reset" name="reset" value="Rensa" /> </form>

_________________________
Här kommer hela scriptet:
_________________________

<? if($name == "" || $title == "" || $password == "" || $description == "" || $email == "") { echo "<b>Please check the obligatory (*) fields</b><p></p>Press the back button on your browser to continue ..."; } else{ function pwdgen () { srand(time()); $i=($QUERY_STRING)?($QUERY_STRING):"10"; while($i--) { while(!ereg("[abcdefghjkmnopqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVXYZ2-9]",$chr=sprintf("%c",rand(48,127)))); $pwd .= $chr; } return $pwd; } if ($_FILES['uploadfile']['name'] == "") { $photo = ""; $photo2 = ""; $website = ereg_replace('http://', "", $website); mysql_query ("INSERT INTO content (postdate, posttime, name, email, address, city, country, phone, website, title, category, description, price, photo, status, password, photo2) VALUES ('$postdate', '$posttime', '$name', '$email', '$address', '$city', '$country', '$phone', '$website', '$title', '$category', '$description', '$price', '$photo', 'pending', '$password', '$photo2')"); mail("$adminmail","weqe","$forsaleurl\n\n$title\n\n", "ewsdad<$adminmail>\r\nReply-To:abc admin<$adminmail>\r"); ?> <ul> <? $sql = "SELECT DISTINCT category FROM content ORDER BY category ASC"; $result = mysql_query($sql); while ($record = mysql_fetch_object($result)) { $query = "SELECT COUNT(*) FROM content WHERE category='$record->category' AND status='online'"; $numentries = mysql_query($query) or die("Select Failed!"); $numentry = mysql_fetch_array($numentries); ?> <li><a href="?q=cat-view&amp;category=<? echo"$record->category";?>"><? echo "$record->category";?></a> <font class="small">(<? echo $numentry[0]; ?>)</font><p></p></li> <? } ?> </ul> </td> <? } else { $uploadFile = $uploadDir . $photostamp . $_FILES['uploadfile']['name']; if (move_uploaded_file($_FILES['uploadfile']['tmp_name'], $uploadFile) ) $uploadFile2 = $uploadDir . $photostamp . $_FILES['uploadfile2']['name']; if (move_uploaded_file($_FILES['uploadfile2']['tmp_name'], $uploadFile2) ) { $website = ereg_replace('http://', "", $website); mysql_query ("INSERT INTO content (postdate, posttime, name, email, address, city, country, phone, website, title, category, description, price, photo, status, password, photo2) VALUES ('$postdate', '$posttime', '$name', '$email', '$address', '$city', '$country', '$phone', '$website', '$title', '$category', '$description', '$price', '$uploadFile', 'pending', '$password', '$uploadFile2')"); mail("$adminmail","asddas","$forsaleurl\n\n$title\n\n", "abcdef<$adminmail>\r\nReply-To: asdas<$adminmail>\r"); ?> <p></p> <? } else { echo "<b><i>Error!</i></b><br/>"; echo "Photo too big (max. 50KB)!\n\nResize your photo and try again."; } } } ?>

Redigeerade om allt =)
Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Trollhättan
Registrerad
Jun 2011

Använd [code]-taggar. Väldigt svårt att få en överblick så här. Ser dock ut att fattas en del. Var är funktionen som laddar upp filerna?

MSI Z77A-GD65 | Intel Core i5 3570K @ 4,2 GHz | Palit Geforce GTX 1070 JetStream | 16 GB Corsair Vengeance 1600 MHz

You must come with me, young ones, for I am the grim reaper.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2015

sorry jag redigerar och lägger upp hela php dokumentet istället.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2015

någon ide vad som skulle kunna vara fel?

Skrivet av L'ombra:

Använd [code]-taggar. Väldigt svårt att få en överblick så här. Ser dock ut att fattas en del. Var är funktionen som laddar upp filerna?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Trollhättan
Registrerad
Jun 2011

Kan inte PHP så bra, och det är lite svårtytt för mig men felet verkar ju ligga i move_uploaded_files, men jag vet inte vad den gör. Låter inte som en standardfunktion?

MSI Z77A-GD65 | Intel Core i5 3570K @ 4,2 GHz | Palit Geforce GTX 1070 JetStream | 16 GB Corsair Vengeance 1600 MHz

You must come with me, young ones, for I am the grim reaper.