Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Sep 2015

Bugg i Shell-kod.

Hej. Följande är en bit av koden i mitt program skrivet i Shell. Den stänger ner sig själv vid sista linjen men jag har ingen aning om varför.
Detta händer flera gånger i hela koden inte bara detta:
echo next level? <y/n>
set /p ynnny=

if %ynnny% == y goto lvl2
if %ynnny% == n goto menu
goto startgame

Jag kan klistra in mer av koden om det behövs.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2011

Posta all kod, blir svårt å hjälpa dig annars. Lägg in koden i [code] taggar också.

Programmerare -> PHP | HTML | CSS | JS | Java.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Sep 2015

Här är mer av koden:

//The Batch Bot, by Isak Oskarsson //Copyright © 2016 by Isak Oskarsson. @echo off title Batch Bot 1.0 - Menu color a :menu cls echo Hello, welcome to my game! echo What would you like to do? echo 1) Start echo 2) Instructions echo 3) Credits echo 4) Exit set /p letter= if %letter% == 1 goto startgame if %letter% == 2 goto instructions if %letter% == 3 goto credits if %letter% == 4 goto exit goto menu :startgame title Batch Bot 1.0 - Level 1 cls echo Level 1 ping 1.1.1.1 -n 1 -w 2000>nul cls echo Hello! Please enter your name: set /p name= ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000>nul echo Hello, %name%! ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000>nul echo How are you? set /p feel= ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000>nul echo You are feeling %feel%? ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000>nul echo That's nice. pause echo I gotta go. ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000>nul echo Bye %name%!! ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000>nul cls echo next level? <y/n> ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000>nul set /p ynnny= if %ynnny% == y goto lvl2 if %ynnny% == n goto menu pause goto startgame