Excel / Libreoffice Calc: avreferera cell på flera blad

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
~
Registrerad
Jul 2001

Excel / Libreoffice Calc: avreferera cell på flera blad

Sitter och fixar till översikten över privatekonomin här hemma, och givetvis är det kalkylblad som gäller - något jag är högst amatörmässig på - och försöker lösa det hela så dynamiskt som möjligt. Själv använder jag Libreoffice, men skulle det vara så att det som behöver lösas inte är möjligt på smidigt sätt i Libreoffice så har jag även Excel på tantens burk att falla tillbaka på.

Förutsättningar
Syntax: (namn), <cell>, [cellformel/-värde]
Ett dokument, flera blad (sheets?):
Blad 1 (overview): Sammanställning av alla poster - d.v.s. inkomster, utgifter, ett fält per månad och kategori.
Blad 2-13 (jan, feb, mar, ... , dec): "Kassaböcker" för respektive månad. Kolumner för olika kategorier - mat, kläder etc - och radvis inmatning transaktionsvis. En summeringsrad som summerar totalsumman för varje kategori.

Problemställning
I (overview) vill jag avreferera summeringscellerna i de olika månadsbladen på ett smidigt sätt. "Fill right" leder givetvis till att jag bara avrefererar <jan.K2><jan.L2><jan.M2> etc ...

Det jag kan, och vet hur man gör, är att för varje enskilt fält avreferera specifik cell var för sig, exempelvis "Rad::Kläder": [=jan.K2][=feb.K2][=mar.K2], "Rad::Inventarier": [=jan.H2][=feb.H2] etc. Edit: Vilket givetvis gjordes genom copy 'n' paste och search-replace, vilket går an på tolv kolumner, men det skalar ju illa ...
Givetvis har det sannolikt även tagit mig längre tid att skriva ihop det här än att sitta och göra så, men man vet ju aldrig när man kan behöva det igen ...

Så, finns det något smidigt sätt att lösa dylikt? De avrefererade fälten är givetvis desamma från månadsblad till månadsblad.

Arch Linux, i3wm, Ansible, Vim, LaTeX - allt som behövs för att göra mig nöjd.