Dynamisk DNS och alternativ till DynDNS Simply Client

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2012

Dynamisk DNS och alternativ till DynDNS Simply Client

Tänkte utbyta tankar och idéer med er som kan det här med DynDNS (inte tjänsten www.dyn.com utan sådana som tillhandahålls av webhotell)

Jag använder mig av Bineros DynDNS-tjänst och där föreslår de DynDNS Simply Client

Dessvärre erbjuder de ingen support, men eftersom tjänsten bygger på DynDNS-protokollet torde det finnas många alternativa lösningar.

Detta har jag förstått så här långt.
1) URL-strängen för att genomföra uppdatering på en IP-adress lyder

https://[användarnamn]:[lösenord]@dyndns.binero.se/nic/update?hostname=[host]&myip=[ip]

2) Någonstans läste jag också att man inte behöver ange IP adress om anropet sker från den adressen. Har testat och kan bekräfta att det tycks stämma.

3) Behöver man uppdatera flera domäner har man kommatecken efter dem, alltså

...?hostname=[host1,host2]...

4) Anropet resulterar i ett meddelande som kan vara "good" (jag tolkar det som att ändringen accepterats) eller "noch" som är no change. Med andra ord kan man köra strängen någon gång i timmen eller så och att tjänsten själv kollar om det finns behov för uppdatering eller om ingen ändring gjorts. Har man flera domäner (punkt 3) så får man "goodgood" / "nochnoch" som meddelande. Jag gissar att detta meddelande blir obegripligt för en klient som DynDNS att förstå.

5) Enligt Bineros guidesida i länken ovan kan man ange flera domäner genom att ha en per rad. När jag provat på detta har det resulterat i ett felmedelande i DynDNS Simply Client. Det kan som sagt bero på det jag skrev ovan, att klienten inte förstår på meddelandet som den får ut av URL anropet.

Detta behöver jag hjälp med.
En klient som kan hantera fler domäner (heter det "pekare"?) än en.
Behöver man ändra IP på en domän fungerar DynDNS Simply Client utmärkt. Men så snart jag kör med två så får jag upp ett felmeddelande.
Jag provade att ange domänerna med kommatecken mellan och en domän per rad, utan framgång. På programmets sida finns ingen dokumentation.
Jag försökte mig till och med på att gräva i källkoden för programmet i hopp om att förstå hur man förväntas fylla i domänerna och hur strängarna användes (om t.ex. programmet själv lägger till ett kommatecken), utan framgång.

Funderade lite om jag skulle skapa en BAT fil som körs som en task varje timme (även om jag inte är inloggad) och som skulle åstadkomma samma sak som en grafisk klient, om inte bättre.
Tjänsten skulle kunna köras även när datorn inte är inloggad som ju torde vara hela poängen med DynDNS uppdatering. Är man inte på plats kan man ju inte logga in för att köra uppdateringen.