Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
de_dust2
Registrerad
Dec 2003

ESD/Statisk Elektricitet

Se även den större FAQ:en: ESD-FAQ redux! Den är dock stängd för diskussion, så var inte rädd för att fråga om saker här.
/phz

——————————

Eftersom det har varit mycket frågor och trådar om ESD/ Statisk elektricitet har jag jobbat ihop lite info ;D

[U]Innehåll[/U]

-->Vad är statisk elektricitet?
-->Vad gör man för att bli av med statisk elektricitet?
-->Antistatisktarmband
-->ESD och Dammsugning vs Tryckluft (skrivet av agh36)
-->Övrigt
-->Slutsats

Vad är statisk elektricitet?
Statisk elektricitet uppkommer bland annat genom att 2 material vid gnidning mot varandra överför eller tar upp elektroner från den andra parten. Lämnar materialet ifrån sig elektroner uppstår en positiv laddning medan ett tillskott av elektroner ger en negativ laddning. Denna differens kallas statisk elektricitet.

ESD betyder Electro Static Discharge och betyder Statisk Urladdning, vilket är vad som sker när den statiska elektriciteten jämnar ut sig.

Det kan vara obehagligt för den som utsätts för en stöt i dagliga livet. Ett större problem är att statisk elektricitet vållar stora produktions- och kvalitetsstörningar i elektronikbranschen. Den kan störa och förstöra elektronik och den gör så att dammpartiklar m.m. dras till och fastnar på ytan. Den kan också göra att mätutrustning inte fungerar som den ska.

Vad gör man för att bli av med statisk elektricitet?

Detta gör man genom att se till att all utrustning befinner sig på samma elektriska potential.

Man ska veta att tryckta kretskort och hårddiskar innehåller elektriska komponenter som är mycket känsliga för statisk elektricitet. Normala mängder statisk elektricitet från kläder eller arbetsmiljö räcker för att förstöra komponenterna. Rör inte vid själva komponenterna eller några metalldelar utan att först ha vidtagit försiktighetsåtgärder för att skydda komponenterna från statisk elektricitet.

För att utjämna den statiska elektriciteten kan man använda ett antistatiskt arm- eller fot band, kanske i samband med en antistatisk matta på samma potential, etc.

Notera att antistatsarmbandet skyddar komponenterna endast från skadlig elektrostatisk spänning från kroppen. Det skyddar inte nödvändigtvis från skadlig elektrostatisk spänning från kläderna!

Kostnaden för ett skydd är en investering som betalar tillbaka sig genom att man undviker att förstöra komponenter.

Det räcker inte med att man neutraliserar sig gentemot jord en enstaka gång, för några sekunder senare kan man vara "uppladdad" igen bara genom att ha lyft på en arm, och då kan risken för att man förstör komponeter komma "tillbaka".

Antistatisktarmband:
Ett ESD- armband skall kopplas till jord via ett motstånd på cirka 1 MΩ.

Sätt armbandet i en elektriskt ledande del av chassit.

Datorn ska helt inte vara kopplad till eluttaget av säkerhetsskäl.

Armbandet ser till att du och chassit behåller samma potential. Motståndet är en säkerhetsdetalj som skyddar din personhälsa.

ESD och Dammsugning vs Tryckluft (skrivet av agh36)

Jag har läst i ett flertal forum om att dammsuga eller inte inuti datorn och i så fall, hur är det rätta tillvägagångssättet?

Det ena tipset efter det andra har flimrat förbi min hornhinna, men vad är rätt egentligen?

Jag beslöt mig för att kontrollera med den sakkunnige.

För några dagar sedan fick jag svar på min förfrågan av Professor Dag Stranneby vid Örebro Universitet. Örebro Universitet är Sveriges enda Universitet med ESD i kursprogrammet och med forskning i ämnet.

Sammanfattat så nämns det att det är förenat med hög ESD-risk om man inte använder specialdammsugare utan elektriskt isolerande detaljer.

En lite speciell fråga som man kan olika åsikter om. Jag ska försöka ge dig
min syn på vad som kan vara lämpligt. Jag har diskuterat
dammsugningsproblemet med min kollega .... .......(PUL)och vi har samma syn
på det hela.

Till att börja med kan man fråga sig vad det finns för risker med att
dammsuga sin dator (själv är jag för lat):

1. Direkta mekaniska skador, lösryckta ledningar etc

2. Kortslutningar på korten om man använder munstycke med stor
ledningsförmåga (=metall). Vissa strömförande kretsar kan finns även om
strömmen är "avstängd".

3. ESD-skador. Laddningar byggs upp av den strömmande luften och dammet,
speciellt osäkert om man har isolerade dammsugardelar. Eftersom det finns
många olika sorters gummi och plast med väldigt olika elektriska egenskaper
är det omöjligt att generellt säga att ESD-risken blir större eller mindre
om man använder t ex gummislang. Det kan slå åt båda hållen och bli olika
vid olika tillfällen om plasten eller gummit tar upp fuktighet från luften.

Punkt 1 ovan kan man lösa genom att vara försiktig och undvika att stoppa
in alltför stora, vassa och hårda dammsugarmunstycken i datorn. Framförallt
bör man undvika att gå i hård närkamp med elektroniska komponenter,
ledningar och kort.

Punkt 2: Stäng av datorn med "huvudströmbrytaren" på baksidan. Knappen på
framsidan stänger inte av all ström, en del standbykretsar kan fortfarande
vara spänningsförande och kortslutningar kan ställa till problem. Dessutom
brukar det finnas backup-batteri för att hålla liv i set-up-minnet (CMOS).
Att använda isolerade munstycken av plast eller gummi eliminerar risken för
kortslutningar, men å andra sidan ökar risken kraftigt att det byggs upp
statiska laddningar som kan ge ESD-skador. Om datorn är ansluten till ett
jordat vägguttag kan det vara smart att låta nätkabeln sitta kvar i båda
ändar för att få datorn jordad, men slå som sagt av huvudströmmen på
baksidan. (Se upp för terminalerna vid inkommande 220 V om du öppnar
kraftaggregatets låda).

Punkt 3: Använd ett munstycke av metall och se till att det är jordat. Att
som du säger, hålla i lådan med ena handen och munstycket med den andra,
kan ge acceptabel jordning, men bättre är att med en ledning och
krokodilklämmor el likn, jorda munstycket i datorlådan. En fördel är att du
då dessutom får en hand ledig. I den lediga handen tar du en pensel som du
fuktat lite lätt för att hindra uppladdning. Med penseln kan du skrämma upp
dammet från kortytan för att sedan suga upp det med munstycket, utan att
behöva peta på kortet med munstycket. Glöm inte att du själv måste vara
jordad, gärna ett handledsband som du kopplar till datorlådan.

Rent allmänt finns det inget tekniskt skäl att dammsuga allt inne i datorn.
Det brukar i första hand var kylflänsar, fläktar och andra
temperaturavledande delar som är intressanta att rengöra. Kylflänsar brukar
oftast vara jordade, så ESD-risken minskas även på det sättet.

Sen finns ju det allmänna rådet att se till att relativa luftfuktigheten
inte är för låg där du sitter och jobbar med dammsugningen. Det är bättre
att dammsuga en regnig sommardag i tvättstugan än en kall vinterdag i
biblioteket.

Ja, det är mycket med det elektriska...men jag hoppas att några av råden
kan vara användbara.

Dold text

--------------------------------------------------------------------------------------

Lite information angående tryckluft på burk

Jag har tillskrivit den gode professorn igen och frågat om tryckluft på burk för rengöring i datorer.
Bakgrunden är att jag noterade att ett företag jag besökte via mitt jobb hade ett speciellt munstycke monterat på sina tryckluftsburkar.

Kort sammanfattning:
1: Det är ok att använda sig av tryckluftsburkar med ren luft särskilt om man ej använder sig av det (ofta) medlevererade munstycket.
2: Tryckluftsburken skall vara av metall.

Här är brevet i sin helhet:

Hej!

Kul med någon som är intresserad av vad vi pysslar med. Nåväl, om tryckluftsburkar:

Om burken bara innehåller ren luft så utgör själva sprayandet inget problem ur ESD-synpunkt. (Om man däremot sprayar färg eller pulver, kan statiska laddningar uppstå).

I fallet med tryckluftburken så kan man få ordentliga uppladdningar av just plastpipen (det ca 10 cm långa röret) utan att spraya alls om materialet är fel. Jag har själv lyckats få upp en sådan plastpip (ej ESD-säker pip utan en "vanlig") till 1500 V genom plocka bort den från sprayburken och bara dra fingrarna över den en gång.

Som du kanske känner till definierar man inom industrin så kallade EPA (ESD Protected Areas), dvs områden (typiskt en arbetsplats vid ett bord) där man inte får ha material, verktyg, utrustning ellar andra grejer som kan ladda upp sig till mer än max 100 V (dagens norm). Detta innefattar människan som sitter där och jobbar och som man jordar med handledsband, ledande skor, ledande golv, ledande stol och bord osv. För att få ta in ett föremål i ett sådant skyddat område måste det vara ESD-godkänt. Det gäller i princip allt: linjaler, pennor, tejp, förpackningar, plastmappar, verktyg, coca-colaburkar och sånt, se till exempel http://www.sp.se/certprod/esd/default.asp

Det gäller alltså även sprayburkar. För sprayburken kan det innebära att den inte är klädd med papper eller målad med isolerande färg utan att den blir jordad när operatören håller i den. Det kanske viktigaste är också att själva plastpipen (munstycket) är gjord av rätt sorts plast som inte laddar upp sig (även om man inte sprayar). Hur olika material laddar upp sig kan man till viss del förutsäga med den Triobelektriska serien som du kanske stött på.

Jag vet inte exakt vilken sorts munstycken "Företaget", (edit av agh) använder, men har det symbolen för radioaktivitet på sig så misstänker jag att munstycket innehåller en jonisator. Den svaga radioaktiva strålningen (vanligen en alfstrålande isotop) slår sönder luftmolekylerna i positiva och negativt laddade joner. Dessa kan sedan neutralisera laddningar som uppkommit. Ofta är en jonisator enda möjligheten att ladda ur en isolator, till exempel en plastpåse. Det är troligen så att den huvudsakliga uppgiften på "Företaget", (edit av agh) är att blåsa joniserad luft över elektroniken för att neutralisera laddningar som kan finnas. Det handlar alltså inte om rengörning.

Rent spontant tror jag inte att vanliga användare behöver bry sig så mycket om detta. På "Företaget", (edit av agh) hanterar man troligen extremt känsliga kretsar och dessutom i oskyddad miljö, till exempel lösa fält-effekttransistorer, öppna chip och GalliumArsenidkretsar för mikrovåg. De komponenter som sitter i vanliga PC-maskiner idag och dessutom är monterade på kort är vanligtvis inte alls så känsliga som den typen av elektronik som jag misstänker att "Företaget", (edit av agh) hanterar.

Utan och skämmas vill jag avslutningsvis tipsa dig om en bok som jag varit med och skrivit:

ESD - elektrostatiska urladdningar, Birgitta Andersson, Dag Stranneby, ISBN 91-7548-650-4,
VI Sveriges Verkstadsindustrier

Kolla också: http://www.armeka.se/fakta/meny_fakta.html

Dold text

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammanfattningsvis kan man ju säga att tryckluft på burk tydligt vinner matchen gentemot dammsugning, glöm inte bort att köra utan plastpipen bara.

Övrigt
Sen är det alltid lämpligt att bara ta i kretskort i jordplanen. Instikskort trivs bäst om man håller de i plåtbygeln (som också är jord). Lösa komponenter är i allmänhet kännsligare.

När vi är uppladdade och rör ett ledande föremål, urladdas vi blixtsnabbt genom föremålet. Urladdar vi oss genom komponenter, kretskort eller kontakter orsakar vi med stor sannolikhet en ESD-skada. Detta sker ofta utan att vi märker det, eftersom människan vanligen inte känner urladdningar under cirka 3000 V. De mest känsliga komponenterna kan skadas redan vid 30 V spänning och många vanliga komponenter är känsliga för spänningar mellan 100 och 200 V.

Det är inte alltid säkert att kretsarna går sönder direkt men däremot kan de få en skada som kanske visar sig efter ett tag. Det kan dröja år innan man märker av det, men det kan även gå snabbt. Ostabila minnen, moderkort som kraschar kan vara symptom efter en sen ESD skada.

Slutsats

Hoppas att ni har lärt er något ;D

PS. Har ni råd med nya komponeter har ni råd med ett esd armband! (handlar om ett pris under hundralappen)
/PhR0ZeN

[U]Ett speciellt tack till agh39 för sin text och alla andra som har hjälpt mig med denna tråd![/U]

Viss korrektion av materialet, samt adderad länk till ny FAQ.

AMD64 3000+ Venice [YBBLE 0523DPCW] @ 2630 MHz | Asus A8N-E | GEIL 1GB DDR400 @ DDR480 | Hitachi 160GB S-A2 | G-Force 6600GT @ 580/1080 | TT Soprano
Läs ESD F.A.Q

Trädvy Permalänk
Moderator
Plats
Andra sidan järnvägen
Registrerad
Jul 2001

Det räcker inte att ta i elementet en gång. Man bör vara i kontakt med jord, med lagom motstånd ~1Mohm, hela tiden för att vara säker. Räcker med ett par sekunder utan kontakt med jord så är man uppladdad till några tusen volt igen.

Extra viktigt att tänka på nu när det är torr luft vilket gör det ännu lättare att bli rejält uppladdad

|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Norrköping
Registrerad
Jan 2004

Jobbar med att tillverka kretskort så det här sitter i ryggraden sen 7år tillbaka att alltid vara försiktig med ESD.
Hittade lite mer fakta som kan vara värt att läsa innan man börjar gräva i datorn utan skydd.

"När vi är uppladdade och rör ett ledande föremål, urladdas vi blixtsnabbt genom föremålet. Detta fenomen kallas ESD, Electro Static Discharge. Urladdar vi oss genom komponenter, kretskort eller kontakter orsakar vi med stor sannolikhet en ESD-skada. Detta sker ofta utan att vi märker det, eftersom människan inte känner urladdningar under
3000 V. De mest känsliga komponenterna kan skadas redan vid 30 V spänning och många vanliga komponenter är känsliga för spänningar mellan 100 och 200 V."

Det är ju inte säkert att kretsarna går sönder direkt men dom får en skada som kanske visar sig efter ett tag. Kan dröja år innan man märker av det. Men det kan oxå gå snabbt. Så skydda er även utanför sängen.

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
Helsingborg
Registrerad
Jul 2001

det är ju även så att olika material lättare skapar statisk elektricitet beroende på mot vilka de gnids.

+
Torr hud
Läder
Glas
Människohår
Nylon
Ull
Silke
Aluminium
Papper
Bommul
Stål (neutral)
Trä
Bärnsten
Koppar
Silver
Platina
Polyester
Vinyl
Teflon
-

Ju längre materialen är ifrån varandra på denna lista desto mer benägna är de att skapa ESD. Fuktig hud är inte lika benägen att skapa statisk elektricitet som torr. Så har ni ofta problem med urladdningar kanske lite hudkräm vore att tänka på?.
Kolla vad långt bort koppar är bara...

q6600 2gig ram 8800gt osv

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Linköping
Registrerad
Jan 2004

Hmm det intressanta är väl hur man ligger i potential mot datorn, så att jorda sig på ett element är väl onödigt, det räcker väl att ha kontakt med chassit?

Python-IRC på svenska: #python.se

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Trollhättan
Registrerad
Dec 2002

statisk el genereras av allt som inte leder ström

Dator: Intel 5820k 4,5Ghz - 16Gb - EVGA 1080 ti FTW3 - 256 m.2 NVMe - Acer Predator X34A
Server: Synology DS415+ 4st WD red 6Tb
Anslutning: Fiber 500Mbit

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
A
Registrerad
Aug 2002
Citat:

Ursprungligen inskrivet av poppen
Undrar exakt hur man ska använda ett ESD armband? Är det bara koppla klämman på chassit med kabeln i fast utan agget på??

Sätt den på jorden i ett strömuttag, det är den lilla metallplattan som är på varsin sidan av uttaget.

Trädvy Permalänk
Hedersmedlem
Plats
Linköping / jakan, sthlm
Registrerad
Okt 2001

Luftfuktigheten gör väldigt mycket också. Riskerna är förhållandevis små en varm dag i augusti, medans de är betydligt större när det är 20 grader kallt ute i mitt i vintern.

Sen är det alltid lämpligt att bara ta i kretskort i jordplanen. Instikskort trivs bäst om man håller de i plåtbygeln (som också är jord). Lösa komponenter är i allmänhet kännsligare.

motor.holy.se - Projekt "Tüsk MiniJänk med Engelsk V8"
"Bingolotto, till och med Loket har trötnat" - Loesje
"Och jag som trodde att världens häftigaste moderator inte existerade!" - Robbster

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
I Villan
Registrerad
Jul 2001
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Bobbo V
Vem har sagt att man måste pilla på kretsarna på korten? Antistatprylar är bara komersiellt mumbojumbo. Vilken typ av skador skulle man märka "först om ett par år"? Antingen så funkar kortet eller så funkar det inte.

Ostabila minnen, moderkort som kraschar kan t.ex. vara symptom. Hur många sådana problem som orsakats av ESD är väl svårt att säga men ganska många skulle jag tro.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Tumba
Registrerad
Jul 2002

Vad är det som är bäst nu riktigt, folk säger olika. Att jorda sitt armband i jorden vid eluttag eller att koppla det i chassit?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Linköping
Registrerad
Jan 2004

Bandet till jord på datorn(chassit borde vara jordat, om det inte är av plast ). Och ha inte datorn kopplad till el-uttag eftersom jorden sällan är så ren.

Python-IRC på svenska: #python.se

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2002

Tog upp den här frågan med min elektriker-kompis... Det allra säkraste sättet är som flera redan sagt att koppla esd-armbandet till jorden på ett eluttag, alltså metallpiggarna... Element är inte alltid en garanti då det faktiskt finns element som inte är jordade... Särskilt i lite äldre villor... Nybyggda hus har hur som helst ALLTID jordade uttag och jordade element då det i princip är olagligt att bygga icke-jordade...

Jojje

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
Hemma, Intill Datorn!
Registrerad
Nov 2003
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sebastianj
Bandet till jord på datorn(chassit borde vara jordat, om det inte är av plast ). Och ha inte datorn kopplad till el-uttag eftersom jorden sällan är så ren.

Helt korrekt!

Det där med att ansluta arbandet till jordpiggarna i uttaget är bland det dummaste jag hört...

Armbandet är INTE till för att "leda bort" ström..

Utan för att LÅNGSAMT UTJÄMNA de spänningspotentialer som finns mellan olika komponenter..
(Såvida ni inte ansluter era datorkomponenter (grafikkort, minnen etc. ) DIREKT till eluttaget förståss, DÅ & endast DÅ bör ni ansluta armbandet till jorden på eluttaget)

Alltså!

-Armbandet till metalldel av chassit.
-Ingen el ansluten till chassit (av olika anledningar)

Trädvy Permalänk
Moderator
Plats
Andra sidan järnvägen
Registrerad
Jul 2001

Chassit bör vara jordat, helst då med nån megaohm ner mot jord. (liggande på en esd-matta är lagom)

Förvisso är man i fas med chassit om man ansluter sig enbart till det men det räcker inte långt om chassit är uppladdat till några tusen volt.

Och om nu jorduttagen är så otroligt dåliga? Hur kommer det sig då att man använder jordblecken i vägguttag för att koppla in bänkmattor och liknande?

|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Trollhättan
Registrerad
Mar 2004

Min lärare har åkt runt och hållt föredrag om ESD och hur man ska skydda sig osv..
En av cheferna i ett företag där han höll sitt föredrag tackade honom stort efteråt. Han sa att det var den bästa investeringen han någonsin gjort. Antalet prylar som gått sönder hade minskat med hur många procent som helst.

Det krävs mycket till för att man ska lyckas ta sönder en komponent helt och hållet av en elektrostatisk urladdning. Det vanligaste är att det funkar till en början, men sedan när man använt det ett tag så börjar man märka av att det blir fel på komponenten eller att den börjar prestera sämre.

Föresten, är det någon som vet vart man kan köpa en esd-matta och band billigt? Jag har bara sett esd-kit för över 600 kr, vilket jag inte har så stor lust att lägga ut som student, när jag kommer använda det ett par gånger om året bara.

Largo-Sama är din vän.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Örebro - Uppsala
Registrerad
Jan 2004

Alltså man kommer ju fan ingenvart här. Alla säger att dom vet sin sak men ändå säger alla olika saker.

Vad jag har sett mest av är att man kan ta och lägga burken på köksbordet, ta ett armband och koppla armbandet till chassit sen kan man pilla hur mycket som helst utan att det händer ngt.

Men funkar det att t.ex ta en ESD matta och koppla den till chassit??

Och det där med att sätta klämmorna i jordpinnarna i elkontakten e det verkligen en bra idè??

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stavanger
Registrerad
Aug 2002

Jag har en fråga angående de olika antistat-påsarna som finns. En del är rosa och en del är blåaktiga. Av Elfas webshop har jag förstått att de rosa kallas "Lågladdande" och de blåa kallas "skärmande".
Andra sidor, t.ex. mycom.se säljer med beteckningarna "Metalliserad" http://www.mycom.se/produkt/metaliserad_esd_pase_15x25cm_1692...

Och bara "antistatbehandlad": http://www.mycom.se/produkt/antistatbehandlad_esd_pase_plast_...

Det skiljer rätt mycket i pris på dem. Det är just den storleken jag behöver och på elfa var det en utågende vara och de hade inga i lager annars var de mycket billigare för hundrapack.

-Mycken möda leder ofta till tappad handske.

Trädvy Permalänk
Moderator
Plats
Andra sidan järnvägen
Registrerad
Jul 2001
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Eilert
Jag har en fråga angående de olika antistat-påsarna som finns. En del är rosa och en del är blåaktiga. Av Elfas webshop har jag förstått att de rosa kallas "Lågladdande" och de blåa kallas "skärmande".
Andra sidor, t.ex. mycom.se säljer med beteckningarna "Metalliserad" http://www.mycom.se/produkt/metaliserad_esd_pase_15x25cm_1692...

Och bara "antistatbehandlad": http://www.mycom.se/produkt/antistatbehandlad_esd_pase_plast_...

Det skiljer rätt mycket i pris på dem. Det är just den storleken jag behöver och på elfa var det en utågende vara och de hade inga i lager annars var de mycket billigare för hundrapack.

Rosa eller blått = lågladdande
Svart = ledande
Silver = skärmade

Kort sagt alltså, sen finns ett flertal varianter. Komponentrör kan vara genomskinliga men ändå lågladdande.

|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Earth
Registrerad
Apr 2004

Någon som har något bra tips på hur man ska rengöra allt damm som fastnar i fläktar och överallt i chassit, på kretskort m.m, med tanke på ESD? det räcker ju inte med att blåsa, t ex när processorfläkten, eller andra fläktar är fulla med damm..

1 >> Intel i5-2500K | GA-P67A-UD5-B | Asus GTX 570 | G.SKILL 16Gb | Windows 7 pro | p183 v3 | LG L226WU-PF
2 >> AMD 64 x2 6400+ | Asus Crosshair | 8800GT 512Mb | Mushkin 4Gb | Vista 64 <> XP 32 | p182 | LG L226WU-PF
2 >> Fujitsu Lifebook | Intel i5-2450M | 4Gb | 300GB HD | GT 525M | Windows 7 pro

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Nov 2004

Så många åsikter, vart ska man börja?
Tack PhR0ZeN, för en korrekt och bra slutsats!

1 ESD är ett riktigt problem. Jag har personligen förstört mikroprocessorer genom att ta i dom.

2 För att vara säker på att inte förstöra något måste, som vissa här påpekar, alla komponenter och du själv ha samma potential. Det innebär att du måste lägga både chassie och alla komponenter på en ESD matta som du är kopplad till innan du packar upp dem ur ESD skyddade förpackningar. För att vara helt säker ska du hålla till i ett labb med ESD golv, ESD stolar och ha dina ESD skor på dig. För att vara säker alltså. Man kan faktiskt ha tur och klara sig utan ESD skador trots att man beter sig dumt.

3 Det är inget krav att vara kopplad till jord i ett eluttag! Det är som sagt potentialskillnaden som är det viktiga. Det är dock inte farligt att ansluta ESD armbandet till den jorden, men då ska som sagt allt annat ochså vara anslutet. Man kan INTE få farlig ström i sig (Teks påstående) på grund av att man är kopplad till jord!

4 Strömsladden ska inte vara i. Det är korrekt att om datorn är kopplat till ett jordat uttag så är även chassiet jordat även om brytaren på nätagget står på noll. Det är däremot fel att betrakta nätaggeragatet som spänningsfritt eftersom brytaren endast bryter EN ledare. Det är alltså inte säkert att fasledaren bryts, utan det kan lika gärna vara nollan som kopplas ifrån.(DarkWind har allstå fel!)

5 Spänningarna utanför nätaggeregatet är ofarliga. Om du inte öppnar ditt nätaggeregat kan du inte få någon farlig ström genom kroppen oavsett om du har sladden i eller inte. Detta påstående motsäger inte punkt 4. (Däremot är Teks påstående felaktigt.)

Blueie och Fercius som kännt att det kittlar i fingrarna när ni tar i datorn och ett element samtidigt har inte kännt fel och har inte en trasig dator eller skräpspänningar från andra apparater i husets jordledningar. Däremot har ni datorn sitter i ett ojordat uttag och känner skräpspänningar som datorn släpper ifrån sig till jord. Dessa är dock ofarliga. (Om ni nu inte skrattar ihjäl er för att det kittlar.)

David

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppsala
Registrerad
Jul 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av johdav
Så många åsikter, vart ska man börja?
Tack PhR0ZeN, för en korrekt och bra slutsats!

1 ESD är ett riktigt problem. Jag har personligen förstört mikroprocessorer genom att ta i dom.

2 För att vara säker på att inte förstöra något måste, som vissa här påpekar, alla komponenter och du själv ha samma potential. Det innebär att du måste lägga både chassie och alla komponenter på en ESD matta som du är kopplad till innan du packar upp dem ur ESD skyddade förpackningar. För att vara helt säker ska du hålla till i ett labb med ESD golv, ESD stolar och ha dina ESD skor på dig. För att vara säker alltså. Man kan faktiskt ha tur och klara sig utan ESD skador trots att man beter sig dumt.

3 Det är inget krav att vara kopplad till jord i ett eluttag! Det är som sagt potentialskillnaden som är det viktiga. Det är dock inte farligt att ansluta ESD armbandet till den jorden, men då ska som sagt allt annat ochså vara anslutet. Man kan INTE få farlig ström i sig (Teks påstående) på grund av att man är kopplad till jord!

4 Strömsladden ska inte vara i. Det är korrekt att om datorn är kopplat till ett jordat uttag så är även chassiet jordat även om brytaren på nätagget står på noll. Det är däremot fel att betrakta nätaggeragatet som spänningsfritt eftersom brytaren endast bryter EN ledare. Det är alltså inte säkert att fasledaren bryts, utan det kan lika gärna vara nollan som kopplas ifrån.(DarkWind har allstå fel!)

5 Spänningarna utanför nätaggeregatet är ofarliga. Om du inte öppnar ditt nätaggeregat kan du inte få någon farlig ström genom kroppen oavsett om du har sladden i eller inte. Detta påstående motsäger inte punkt 4. (Däremot är Teks påstående felaktigt.)

Blueie och Fercius som kännt att det kittlar i fingrarna när ni tar i datorn och ett element samtidigt har inte kännt fel och har inte en trasig dator eller skräpspänningar från andra apparater i husets jordledningar. Däremot har ni datorn sitter i ett ojordat uttag och känner skräpspänningar som datorn släpper ifrån sig till jord. Dessa är dock ofarliga. (Om ni nu inte skrattar ihjäl er för att det kittlar.)

Alltså om jag har ESD-matta och ESD-armband så bör jag koppla armbandet och mattan till chassit och lägga chassit(ej kopplat till el) vid sidan av mattan på det sättet har både jag, mattan och chassit samma potential. Sen lägger jag mitt nyöpnade grafikkort direkt på mattan, nu har allt samma potential och jag kan operera säkert.
Är detta det bästa sättet ???

Skulle det vara samma sak om jag kopplade allting till samma jordkontakt eller??(allting skulle ha potentialen 0).

en tanke: när jag lägger mitt nyöppnade grafikort på mattan för förstagången finns det inte risk för en urladdning mellan mattan och grafikkortet?? eller är det där motstånden spelar in och ser till att den urladningen sker sakta ??

Intel 2500k || Asus P8P67 Pro || 2x4GB Corsair Vengeance || MSI GTX680 || Corsair AX650W || Win 7 64-bit

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
Hemma, Intill Datorn!
Registrerad
Nov 2003

en tanke: när jag lägger mitt nyöppnade grafikort på mattan för förstagången finns det inte risk för en urladdning mellan mattan och grafikkortet?? eller är det där motstånden spelar in och ser till att den urladningen sker sakta ??

ESD-mattan har ett inbyggt motstånd som ger en "mjuk" urladdning..
Precis som armbandet.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Sthlm
Registrerad
Dec 2003

Okej jag läste inte naturvetenskap.. hur som helst:

Vad menas eg med JORD? Man skall leda bort laddningen genom att se till att man är jordad mha ett anti-ESD-armband. Okej, så långt är jag med. Som ex på jord nämns element, chassi, mm. Men jag fattar inte hur man förstår _vad_ som är jord. När blir ngt jord? Hur kan en ESD-matta vara jord tex?

Är chassit jordat via nätagget och eluttaget? Mao är chassit ojordat om kontakten till eluttaget ej är i?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Dec 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sprites
Någon som har något bra tips på hur man ska rengöra allt damm som fastnar i fläktar och överallt i chassit, på kretskort m.m, med tanke på ESD? det räcker ju inte med att blåsa, t ex när processorfläkten, eller andra fläktar är fulla med damm..

Bästa är tryckluft - riktig tryckluft. Det finns tryckluft på burk, men det är inte mycket kraft i dom. Dock kan det vara bra att ha en burk hemma, man vet ju aldrig när man vill blåsa till lite...

Jag har köpt en konduktiv borste från ELFA (http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2016150.htm - typ 2) och ska hämta vilken dag som helst. För att använda den ska man ha armbandet och vara kopplad till jord. Bra med en liten borste ibland faktiskt. Har saknat det från tid till annan.

Jag köpte även följande:

http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2007553.htm - typ 2204
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2007556.htm - typ M4611

Jag hoppas dessa artiklar fungerar bra ihop. Jag tvivlar i alla fall _inte_ på ESD-teorin.

Dessa saker kostade mig 315 kr ink moms. Jag tycker det är värt pengarna om det kan hindra framtida problem. Jag kommer koppla bananklämman i chassit — utan strömkabeln i agget;-)

/Fredrik

PS Ni som inte tror på ESD och dess existens/påverkan, ni kan fortsätta som ni gjort tidigare, det har ju fungerat för er.

╠ P180B ═ Cooltek CT 600 ═ P5WDG2-WS Pro ═ E6600@3,42GHz ═ Scythe Infinity ═ Corsair 3GB XMS2 ═ 3x Raptor ADFD 15OGB ═ 2x Matrox P650 ═ 2x 20,1" TFT ═ 1x 24" Widescreen TFT ╣

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jan 2002
Citat:

Ursprungligen inskrivet av nME
Men för att göra det helt klart, och detta är lika mycket gissning som fråga till dem som vet:

När man har ESD-armband så är det bara pill på monterade komponenter som är ofarligt, att röra en processor som så att säga är "i luften" är inte mindre farligt?!

Har du armband så skall det mycket till innan du skall bränna några komponenter oavsett om dom är monterade eller inte, för idag tillverkas det mesta inom datorprodukter för konsument med hänsyn till ESD problemet. ESD - Påsen man får med produkten i brukade jag använda för att lägga ifrån mig elektronik på innan jag köpte matta, armband samt skor. För är oturen framme så kan man "bränna" det mesta, jag har bränt ett graffe, ett gäng processorer, ett gäng minnen, ljudkort. Men detta beror på att jag byggde ett par hundra datorer på beställning och inte alltid var inkopplad med armbandet, man glömmer det ibland när det är stressigt. Därför köpte jag till slut skor som var ESD skyddade samt mattor som täckte hela arbetsbänken, då slutade komponenter "gå sönder" av någon märklig anledning

Jag tror jag har sett foton på ESD skadade produkter tagna med mikroskop, tror det var i någon tidsskrift. Hmm skall forska lite mer och se om jag kan skaka fram dem.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Svea
Registrerad
Feb 2005

räcker det med ett esd-armband lr måste man ha två st på sig??

/Dr. Blanko

Trädvy Permalänk
Moderator
Plats
Andra sidan järnvägen
Registrerad
Jul 2001

Det räcker med ett esd-armband.

Tycker man att det är krångligt att ha det runt handleden så funkar det nästan lika bra att sätta det runt fotleden.

|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Feb 2005
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Inventor
Fascinerande läsning i den här tråden. Det är inte undra på att så många har konstiga problem med sina datorer när man misshandlar komponenterna.

Just avsaknaden av kunskap när det gäller ESD och slarvet med komponenter är en av anledningarna till att jag *aldrig* köper refurbade- eller demokomponenter. Om en antistatpåse är öppnad av någon annan innan jag får komponenten så komer prylen aldrig in i någon av de datorer jag bygger!

Ett gott råd till alla som inte bara måste vara obstinata och inte lyssna på de som har kunskap utan i stället verkar gå in för att förstöra sina egna dyrköpta prylar:

Läs Teks inlägg i den här tråden. Det blir mycket billigare. Och så slipper ni en hel del krånglande komponenter/datorer...

Har snabbt tittat igenom tråden.

1. Undrar hur man ska vara säker på att en vara man köper inte har varit returnerad? Kan man avgöra det på påsens utseende / typ av påsen / tejpen och liknande som används.... Eller ska det finnas någon särskild tecken på påsen, någon säkerhetsmärkning eller liknande?
Är säljaren enligt lag skylldig att tala om det för köparen om köparen ställer den frågan? Det borde väl vara så?

2. Jag vill vara noga med ESD skydd. Dock stressar jag mycket inte minst pga att jag inte mår så bra. Jag brukar dock jorda lådan numera åtminstone med en vanlig strömmkabel. Jag brukar även jorda mig genom armband och genom att vidröra jord ofta under tiden jag grejar med datorn. Jag håller komponenterna uteslutande i kanter och helst gärna endast i mettallhållaren. Det som jag är mest noga med det är följande: att vidröra korten och annat så lite som möjligt helst ALDRIG vare sig jag är jordad eller ej, vare sig de sitter monterade eller ej.

A64Clawham3400+, K8N4E, nForce4 2X1GB-XMS400C2..Gainward 7800GT CreativeXFIMusic&Sennheiser555..NEC991SB..Raptor&Seagate..
HauppaugeNova-T..8 MBit Telia..Antec550. WinXPsp2-32bit

Trädvy Permalänk
Entusiast
Plats
Stockholm
Registrerad
Jul 2001
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Pender
En liten förlängingssladd som jag ansluter till VAAAD? Herregud, kan ingen prata klarspråk när det handlar om ESD? Menar du att jag skall skaffa förlängningssladd för att kunna koppla ESD-mattan till ett jordat uttag - i detta fallet långt borta i köket?

Jag tänker tala klarspråk. Det är mycket skitsnack i denna tråd. Även från personer som verkar bekanta med den triboelektriska skalan och ESD.

Armband/matta ska kopplas till den potential som omger den elektronik man arbetar med. Således ska det kopplas till chassit.

Lustigt är att folk å ena sidan talar om att nätagget ska vara avstängt/urdraget, å andra sidan ska man koppla sig till element, toaletter och faaan vet.

Förutom att det under vissa omständigheter är rent kriminellt (ja!) att jorda sig i andra rum och våtutrymmen är det fullständigt meningslöst. I värsta fall kontraproduktivt. I ditt fall är det nog kriminellt, eftersom du, enligt utsago, inte har jord i det rum du arbetar. Det är inte kriminellt av byrokratiska skäl, utan för att lallandes med jordpotential i ojordad miljö kan vara livsfarligt. Det är många som tror att "jord" är någon speciell, skyddande, potential. Det är fel. Jord är en potential precis som alla andra. Potentialskillnader är farliga. Således kan jord vara farligt i kombination med annan spänning.

Hur många gånger behöver jag säga detta? Eftersom komponenterna ska in i chassit, ska komponenterna potentialutjämnas med chassit! Inget annat. Det spelar ingen roll om chassit är på månen, eller kopplad till 10 000 000 000 000 000 volt.

...

På riktiga ESD-skyddade anläggningar kan man koppla upp sig till vägguttagets jord och liknande (via motstånd). Detta beror endast på att det är garanterat att alla ytor har samma potential, nämligen jord.

Att koppla upp sig till jord direkt, utan motstånd, när man arbetar med något som inte är jordat, är potentiellt livsfarligt.

För datorbyggaren gäller bara en sak: Koppla dig till chassit. Ingen annanstans! Chassit. Chassijord. Apparatjord. Chassit. Chassit.

Chassit, för sabla bövelen! Det finns inga scenarier där chassit är olämpligt. Antingen är chassit jordat. Fine. Det spelar ingen roll om man kopplar sig direkt till jord, eller chassit. Chassit är enklast, eftersom det är där man arbetar. Eller så är chassit ojordat. Då måste man koppla sig till chassit. Annars ser man till att allt utom just chassit är jordat. Vilket är recept för ESD-skada. Det spelar ingen roll vad eller vem som hyser en potentialdifferens jämte något annat.

För hemmapularen ska alltså mattor och armband kopplas till chassit. Vettiga människor har respekt för el, i stället för rädsla, och lämnar strömkontaken i. Dessutom är det mer lämpligt eftersom man tenderar att slå på och av datorn med täta intervall när man meckar. Om man meckar med själva nätaggregatet så är det givetvis en annan sak. Då ska man vara alldeles extra dum om man har det inkopplat.

Jag har säkert sagt det tusen gånger i tusen trådar, men CHASSIT!

http://www.theatlantic.com/national/archive/2012/05/how-the-p...
"If there's a simple lesson in all of this, it's that hoaxes tend to thrive in communities which exhibit high levels of trust. But on the Internet, where identities are malleable and uncertain, we all might be well advised to err on the side of skepticism."

Trädvy Permalänk
Entusiast
Plats
Stockholm
Registrerad
Jul 2001
Citat:

Ursprungligen inskrivet av nME
Chassit säger du... Hmm... Är du säker? Går det bra med vilket chassi som helst? Eller bör det vara det man jobbar med?

Ja, jag är säker.
Vilket chassi? Läs om vad jag skrev: "Chassit är enklast, eftersom det är där man arbetar..." Detta implicerar naturligtvis att man ska koppla sig till chassit man meckar med, inte chassit till någon gammal buss.

Arbetar man med flera datorer, vill man att alla ska ha samma potential.

http://www.theatlantic.com/national/archive/2012/05/how-the-p...
"If there's a simple lesson in all of this, it's that hoaxes tend to thrive in communities which exhibit high levels of trust. But on the Internet, where identities are malleable and uncertain, we all might be well advised to err on the side of skepticism."