#backblaze

67

Seagates hårddiskar fallerar oftare än HGST- och Toshiba-modeller

Backblaze sammanställer siffrorna över fallerade hårddiskar under årets första kvartal, och på jumboplats syns Seagate.

110

Seagate stäms för fallerade hårddiskar

Efter Backblazes rapporter om katastrofartad felfrekvens inleds en grupptalan mot Seagate, som anklagas för falsk marknadsföring och en oförmåga att leverera icke-defekta hårddiskar.