#centaurus

40

Microsoft Windows "Lite" heter 10X – kör applikationer virtualiserat i molnet

Det som tidigare kallats Windows Lite sägs nu istället få namnet Windows 10X. Istället för att köra applikationer lokalt ska systemet köra virtualiserade molnlagrade applikationer.