#politik

169

Försvarsutskottet vill utöka FRA:s övervakning av datatrafik och samtal

Förslaget innebär att övervakning expanderas till att även täcka in kommunikation där båda parter befinner sig i Sverige.

242

Regeringen utreder alternativ till Copyswede

Regeringen tillsätter en utredare som ska ta fram en modern modell för ersättning till upphovsmän för privatkopiering.