#regeringen

78

Elektronikbranschen: "Pant på mobiltelefoner fel väg att gå"

Inom ett år ska resultatet från en utredning av pant på mobiltelefoner presenteras, men Elektronikbranschen är tveksam.

77

Regeringen tar nya tag om utbyggnad av bredband i hela Sverige

Regeringens nya förslag för bredbandsutbyggnad kommer efter det blir klart att de tidigare satta målen för 2020 inte kommer nås.