#steam-hardware-survey

98

Steams Linux-användare stiger till 1 procent

Efter en längre period av nedåtgående siffror ökar andelen Linux-användare. En stor del av ökningen består av användare med Ubuntu 21.04.