#zhaoxin

48

HP säljer klientdator med åttakärnig kinesisk processor

Kinesiska satsningar på inhemska processorer ökar takten och en åttakärnig processor från Zhaoxin tar plats i HP:s klientdatorer.

21

Kinesiska processormarknaden växer till sig

Kina minskar stadigt beroendet av utländska företag, där inhemska processorer nu börjar användas på landets PC-marknad.

86

Kinesiska staten sätter mål för 100 procent kinesiska datorer till år 2022

Varenda datorkomponent och mjukvaran som de driver ska bytas ut mot kinesiska diton i offentlig verksamhet, enligt ett direktiv från Peking.