Framtiden

Internet kommer inom en inte allt för avlägsen framtid att börja sträcka sig ut i rymden. Människan står i begrepp att kolonisera Mars och Månen och kommer inte att vilja flytta någonstans utan att ta med sig Internet.

future.jpg

Men som Internet är uppbyggt idag går det inte att dra ut det i rymden. Fördröjningarna blir för långa, längre än vad TCP/IP-protokollet skulle acceptera. Man behöver andra protokoll som klarar längre tidsutdräkter, med store-and-forward, möjligheter att kompensera för trasiga noder och en möjlighet att vänta tills en nod startat om. NASA har redan angripit det problemet med nya protokoll.

Rymdkommunikation som den sköts idag via NASA:s Deep Space Network är en punkt-till-punkt-historia över enorma avstånd. Man siktar med de största tänkbara antenner på exempelvis Rosetta-sonden och blåser iväg ett meddelande. Sonden tänker på saken ett par mikrosekunder och skickar tillbaka ett svar. Cykeln kan ta 40 minuter eller mer. Fördröjningen fram och tillbaka till Voyager, som för länge sedan lämnat solsystemet, rör sig om 36 timmar.

När det börjar handla om väldigt mycket data från till exempel fotosatelliter eller rymdteleskop i omlopp runt jorden, har NASA skickat upp ett antal transpondersatelliter som kan vidarebefordra data från dataproducerande satelliter till ett antal snabba markstationer. Systemet kallas Tracking and Data Relay Satellite (TDRS).

Människans satelliter och rymdfarkoster sprider sig utåt i rymden i allt större antal och vi blir allt datahungrigare. Tidigare kunde man nöja sig med 100 bitar per sekund från Månen, men nu vill vi ha megabit per sekund. Det kommer inte att dröja många decennier innan vi har ett Internet med routersatelliter uppbyggt i rymden.

Vi vill börja med gruvdrift på asteroider och försöka oss på en koloni på Månen med tillhörande gruvdrift och utvinning av raketbränsle. Kolonisatörerna på Mars kommer att förvänta sig video från hemplaneten. De nya rymdteleskopen i lagrangepunkterna kommer att pumpa allt mera data, ju längre tiden framskrider. De nästa stora datamotorvägarna kommer att sträcka sig genom solsystemet.