Swesim i Årsta

Vi tränger oss fram bland diverse simulatorer, färdiga, under byggnad, prototyper eller fabriksbyggda, i den en gång så väl tilltagna lokalen i Årsta. I flygledarrummet träffar vi på Daniel Mattsson som är föreningens ordförande, den som påbörjade bygget av Gripen-simulatorn och har skrivit programvaran som behövs specifikt för instrumenteringen.

matsson vid dator.jpg

Han börjar med att guida oss genom principerna för styrningen av ett stridsflygplan. Gripen är egentligen ett oerhört komplext system bestående av fyrtio datorer, men dem kan piloten aldrig se. För att bygga en flygsimulator behöver man dock inte ha dem allihop. Man behöver inte heller ha samma redundans som ett verkligt flygplan. Och tar det digitala bränslet slut så fyller man på lite mer, bara.

cockpit 39C-Dagläge.jpg

Här är den officiella bilden av cockpit i dagläge. Klicka för en förstoring. I nattläge växlar skärmarna till svart bakgrund. Bilden visar Gripen modell C, alltså den ensitsiga versionen med färgbildskärmar. Gripen A och B var en- och tvåsitsig modell med monokroma skärmar.

Som du ser finns det en panel särskilt för vänsterhanden, med gaspådraget längst till vänster, en annan panel för högerhanden och så styrspaken för styrningen mitt fram. Den lutande panelen till vänster är för landställen och programmering av radion och den likaledes lutande panelen till höger är en varningstablå. Mitt fram sitter de tre bildskärmarna för navigering och målindikering och allra överst siktlinjesindikatorn, eller Head-Up Display (HUD).

Man flyger oftast med höger hand. Då ska man ha vänster hand fri att göra saker som man kan göra när man inte reglerar gaspådraget. När man i Viggen flyger med styrautomat och inte med styrspaken har man högerhanden fri att manövrera högerpanelen och förfarandet torde vara detsamma i Gripen. Reglage som man använder mera sällan sitter längst bak. Alla reglage ser piloten inte, men de är utformade så att de känns olika. ”Farliga” reglage har en låsning eller en lucka över.

cockpit 39C-Dagläge.jpg

Vänsterpanelen

Om vi börjar längst bak på vänsterpanelen hittar vi nödgaspådraget EMGY THROTTLE, med en lucka över. Drar man i den kan man förmodligen gasa mer än vad man får normalt, men motorn tar stryk. Det skulle inte vara svenskt om det inte fanns ett ekonomiläge också. Motorprestanda ENG PERF kan ställas i lägena ECONomy, NORMal och COMBAT, med en låslucka över läget COMBAT. Med EMGY GEAR tycks man kunna släppa ut landställen med ett reservsystem om hydraulsystemet inte skulle fungera.

Nästföljande fyrkantiga panel är för styrning av ljusen på utsidan av planet, där ANTI COLL är kollisionsvarningsljus, BRT, DIM och OFF är olika ljusstyrkor på positionsljusen, och FORM anger vilken position man tänks ha vid formationsflygning. Ovanför detta ser vi LANDningsljus, TAXI-ljus eller OFF.

Panelen ovanför detta med de tolv svarta knapparna är radiopanelen för val av radiokanaler. Den sitter på samma ställe i alla stridsflygplan. Det är tolv snabbknappar, diverse radioreglage och en brytare för IFF, den militära radartranspondern.

Den lutande panelen ovanför, LCP (Lefthand Control Panel), med den mörka bildskärmen är stället där man programmerar radiotranscievrarna. Man behöver 10 sifferknappar för att mata in en frekvens och ENTer för att programmera in den i radion. Den svarta skärmen visar också data om navigeringssystemet, som waypoints och liknande. Just på denna bild visar den att lasergyrona håller på att synkroniseras och leta fram stället på jorden där planet befinner sig.

De randiga kontrollerna ovanför är för start av motor och APU (Auxiliary Power Unit, nöd-elgenerator) och längst till höger den lätt igenkännliga spaken för att fälla landstället.

Gaspådraget

Låt oss nu för all del inte glömma gaspådraget allra längst till vänster. Det är ingen joystick. Precis som i Viggen så drar man reglaget fram och tillbaka. I det yttersta fallbackläget, när fly-by-wire inte fungerar längre, reglerar man gaspådraget med en gaswire.

Detta gör man för att Gripen faktiskt har en mekanisk dator ombord, kallad den mekaniska bränslekalkylatorn. Mekaniska datorer (enkla beräkningsenheter) med kugghjul och axlar och klick och rassel är inte alls ute. Nejdå, de lever och har hälsan. Iallafall inuti Gripenmotorn.

Övre halvan av gaspådraget är avdelat och fungerar som en joystick för att peka på bildskärmarna med. Som du ska se senare i simulatorn, har man i avsaknad av riktiga Gripen-delar använt en annan joystickmodell, men även denna har en liten extra-joystick på toppen.

Idén med HOTAS (Hands on Throttle and Stick) är att man ska kunna utföra alla viktiga funktioner och flyga utan att ta bort händerna från gaspådrag och styrspak.

Bildskärmarna

Den huvudsakliga informationen om flygningen och omvärlden får piloten från de tre bildskärmarna, från vänster FI, TI och MI. FI (Flygdataindikatorn) visar i princip standardinstrumentering som vilken pilot som helst känner igen. Den presenterar flygdata som höjd, fart, attityd, tryck, samt status för bränsle och motor och hängd last (vapen).

Dessutom visas den viktigaste, globformade indikatorn, konsthorisonten, som anger om planet lutar, stiger eller sjunker och hur fort. Indikatorn växlar utseende beroende på vilken roll flygplanet har. Skärmens utseende kan programmeras med knapparna kring dess ram (softkeys, skulle väl datoranvändare säga). Med knapparna längst ned kan man också växla vapen att fyra av härnäst.

Ovanför FI finner vi knappen för att ställa barometertrycket samt den allmänna varningskvitteringen (svart knapp) som huvudvarningen (de röda lamporna, som blinkar).

cockpit 39C-Dagläge.jpg

Displayen i mitten kallas för TI (Taktisk indikator) och ger en överblick av det taktiska läget. Den visar egenläget, samt uppdrags- och navigeringsdata överlagrat på en elektronisk karta. Kartan hämtas ur en databas och visar sjöar, vägar, järnvägsspår, hinder (som master) mm, kontrollzoner, samt rutten med waypoints. Symbolen för oss själva är alltid grön, medan orange är okända plan. Det gröna horisontella strecket är konsthorisonten, den viktigaste indikatorn. Man ska inte behöva flytta blicken för att se hur flygplanet lutar.

Till höger sitter MI (Multisensorindikatorn). Oftast visar den radarindikationer, men kan också visa bilder från andra sensorer (ex. FLIR) och uppdragslistor i textform. Observera att radarbilden som visas på denna offentliga bild inte är den sanna, utan en avhemligad variant. Längs vänsterkanten finns olika menyknappar som ställer radarn i olika driftläge (jakt, attack, spaning till exempel) och kan överlagra eller ta bort kartor ur radarbilden. Kartbilden från TI kommer igen här i radarbilden, i stiliserad form.

Överst på panelen finner vi UCP (Upfront Control Panel) som används för manövrering och indikering av exempelvis destination och styrordergeometri, använda radiokanaler, inställningar för jaktlänken och IFF, allt man måste kunna ändra snabbt. Den blågrå ytan till höger på UCP är en gul lysdioddisplay för text.

cockpit 39C-Dagläge.jpg

Högerpanelen

Längst fram på högerpanelen sitter varningspanelen, som visar detaljer om olika feltillstånd i flygplanet. Indikering av detta skedde som sagt med huvudvarningen, de röda lamporna ovanför FI. Uppe på kanten finns en panel med ett antal täckta brytare. JETTISON betyder ”släpp” och TANK är den extra bränsletanken, medan WPN syftar på vapen. Brytaren som kopplar om mellan PEACE och WAR verkar vara användbar, men vi vet inte till vad.

I övrigt är reglagen på högerpanelen sådana man sällan behöver, eftersom man alltid ska ha handen på styrspaken.

Mitt på högerpanelen finner vi reglage för miljön i cockpit, som TEMPeratur och DEFOG (avising av fönster) och nedanför dessa, reglage för bakgrundsbelysning på panelerna (BACK LT) och LAMP TEST.

Längst bak på högerpanelen sitter två rektangulära, svarta lådor, kallade Datastavar. Det var Saabs väldigt tidiga variant av vad vi skulle kalla USB-minne idag, fast datastavarna är anslutna med Ethernet till avioniken. Datastaven kan användas för att lagra dels data man vill ta med sig till planet, dels data man vill ta med därifrån. Färdplanen görs med ett speciellt färdplanssystem, utförs i skydd i en bunker, förs över till datastaven och tankas in i navigationssystemet i en blink. Resultatet av uppdraget kan också lagras i en datastav och snabbt tas ur planet.

Vid tiden för Gripens skapande gjorde amerikanska stridspiloter som civila piloter, satt i cockpit på startbanan och matade in färdplanen i navigationssystemet. Men det var farligt för det tog avsevärd tid och man kunde bli beskjuten under tiden. Då kom Saab med den ljusa iden att man kunde göra det på ett skyddat ställe istället.

cockpit 39C-Dagläge.jpg

Siktlinjesindikator

Siktlinjesindikatorn eller HUD visar de viktigaste värdena överlagrade på omvärlden. Överst i mitten visas kompasskursen, just nu 290 grader. Symbolen alfa till vänster anger anfallsvinkeln, just nu noll för planet står på marken. Under denna G som anger g-kraften, lämpligen 1,0 när man står på marken. Skalan under detta är höjden, även denna noll. Skalan till höger anger hur många grader nosen pekar upp eller ned, nog så viktigt att veta när man är mitt inne i ett moln.

Symbolen i mitten, de tre strecken, är en del av konsthorisonten och anger flygplanets lutning. Symbolen för stjärten pekar nedåt och anger att planet står på marken.

cockpit 39C-Dagläge.jpg

Styrspaken

Framför bildskärmarna hittar vi styrspaken. Den ser ut om en joystick, men det är den inte. Den är inte rörlig utan kraftstyrd, dvs den flyttar sig inte. Denna manick är en av de detaljer som förmodligen kommer att bli mycket svår att överföra till en simulator eftersom det är en mycket ovanlig funktion. Den har också ett antal extra joystickar ovanpå i form av hatt-brytare.