Oscilloskop som bildskärm

Jag hade oscilloskop, så jag byggde terminalkortet (som heter "grafikkort" i blockschemat nedan) för visning av alfanumeriska tecken. Kortet måste kunna koda av seriekod, så jag byggde en enkel UART med en 1 till 16 demultiplexer, några räknare och 8 SR-vippor med SN7400 och några grindar. Kortet krävde sex stycken 2102 statiska minnen som teckenbuffert för sina 512 tecken. Eftersom 2102 är en kilobit fick det plats två teckensidor i minnet, vilka kunde växlas med en brytare på frontpanelen.

Därtill satte jag flera räknare som scannade av teckenbufferten hela tiden och levererade video till oscilloskopets videoingång. Det fanns teckenräknare och radräknare som reagerade på Carriage Return och Line Feed. Dessutom byggde jag logik som kunde hantera Ctrl-L, styrtecknet för Clear Screen, samt ytterligare några styrtecken.

matrix.jpg

Alfanumerisk visning av 32 tecken gånger 16 rader på oscilloskop med hembyggt grafikkort.

Oscilloskopet behöver rampspänningar för att svepa strålen i rader och kolumner. Därför byggde jag räknare som skapade digitala ramper och skickade in detta i hembyggda åttabitars digital-analogomvandlare, som skapade analoga sågtandvågor till oscilloskopets avlänkning.

Det fungerade. Dessutom kunde man låta bli att använda teckengeneratorn och koppla en parallellutgång från PIO-kretsen direkt till D/A-omvandlarna och rita grafik i 128 x 256-pixlars upplösning på det sättet. 128 pixlar blev det i ena ledden eftersom den åttonde biten från PIOn skapade videon i grafikläget (medan videon i alfanumeriskt läge alltså kom från teckengeneratorn). Grafikkortet var fött.

Blockschema

Nu är det dags för ett blockschema för att inte den ärade läsaren ska fara helt vild.

thords blockschema.jpg

De två signalerna (egentligen brytare på frontpanelen) "Enable/disable CPU" och "Enable/disable minne" byggdes till senare för att kunna koppla in expansionsenheter och yttre minne alternativt låta en yttre CPU styra de inbyggda periferienheterna.

Utgången "Databuss ut" användes i ett senare projekt för att ansluta till hembyggda gränssnitt för diskettenheter och mera minne och till slut kunna köra CP/M. Men det blev en annan racklåda.