Frontpanelen och översikt av hårdvaran

Låt oss nu dyka rakt ned i den härliga maskinvaran. Frontpanelen skiljer sig en del från en modern dator.

frontpanel med pilar.jpg

De flesta brytare och lampor på fronten är kanske självförklarande, eller förklaras på annan plats i texten, men seriekanalen kan behöva förklaras. Ett antal brytare finns för att dels koppla in antingen den interna parallell/serieomvandlaren från tangentbordet till datorns serieingång, eller att välja in den externa RS-232-sladden (Internt tangentbord/RS-232). Den lösa brytaren på bordet (Omkopplare till modem) har en annan funktion. Med den väljer man om tecknen från tangentbordet ska gå till modemet, anslutet på Kontakt till modem, eller till datorn direkt. Inkommande data från modemet går alltid direkt till datorn.

Den här datorn är långt i från generell, eller också kan man säga att den är mer generell än det mesta man kan köpa idag. Moderna hemdatorer är avsedda att köpas, tankas och köras med standardprogram, medan hemdatorerna mot slutet av 1970-talet var avsedda för utveckling av maskin- såväl som programvara. Då behövdes betydligt flera indikatorer och reglage än på en modern plastprodukt. Då behövde man förstå hur processorn fungerade. Idag behövs inte det längre.

Uppifrån

Vi lyfter av locket på det ytterst kompakta bygget och tittar ned i ett ordnat virrvarr av flatkablar och kretskort monterade där det finns plats. Bilden nedan visar de huvudsakliga byggstenarna. De flesta av dem finns även i moderna mikrodatorer, om än i lite annan form.

maskinen ovanifrån.jpg

Maskinen är inbyggd i en fyra höjdenheters racklåda från Schroff. Racklådor är fördelaktiga att bygga i för att de kan byggas ihop på nästan oändligt många sätt, förses med en mängd olika tillbehör, och dessutom kan man skruva bort olika delar av lådan för att komma åt att göra service, utan att chassit faller ihop.