Inledning

En av de vanligare frågorna i forumet runt bildskärmsanslutningar handlar om vad som ger bäst bild. Är det HDMI, Displayport, DVI, USB Type-C eller rentav gamla härliga VGA? Det korta svaret är att så länge signalen är digital. vilket den är med alla anslutningar förutom VGA, så är det heller ingen skillnad i bildkvalitet. Det är samma bild, pixel för pixel och bit för bit, som överförs.

bildkvalitet_digitalt_fel.jpg

När det blir fel på en digital anslutning. Fast oftast ingen bild alls

Så länge signalen är densamma, till exempel 1 920 × 1 080 pixlar i 144 Hz och 8 bitars RGB-signal är det samma sorts resultat. Ingen anslutning eller metod för överföring resulterar i bättre eller sämre bild när vi talar om digital överföring. Detta är hela poängen med köra digitalt. Blir det fel i överföringen blir det fel på bilden och oftast ingen bild alls. Så länge en digital bildsignal kommer fram intakt är dess innehåll också intakt.

Samma kvalitet men olika möjligheter

Däremot kan det skilja sig ordentligt kring vad som är praktiskt och funktionellt möjligt med de olika anslutningarna. Funktion och möjlighet hos produkterna varierar och skiljer sig också en hel del. Detta varierar från skärm till skärm och från grafikkort till grafikkort. Det skiljer sig en också en hel del i möjlig teknisk kapacitet mellan exempelvis Displayport och HDMI, i fråga om vilka signaler och funktioner som är tillgängliga. Detta påverkar resultatet i allra högsta grad.

anslutningar_hex.png

Med de flesta datorprodukter är det ofta Displayport som krävs för att nå högsta funktion och kapacitet. Kanske. För i en hel del fall går det exakt lika bra med alla andra sorters anslutningar också, vilket är något som våra skärmtester försöker avgöra eftersom informationen sällan finns i klartext hos tillverkaren.

Mer läsning om bandbredd för bildsignaler

► För att förstå vad som krävs av en bildskärmssignal behöver man greppa detta med bandbreddskraven för att skicka över bild direkt mellan dator och bildskärm. Artikeln om Bildanslutningar del 1 tar upp detta med pixelklockan