Mycket har ändrats på SweClockers sedan grundandet julafton år 1999, samtidigt som andra bestått eller genomgått endast smärre förändringar. Vår grafiska profil är en sådan sak. Med tiden har vår logotyp med vårt namn spretat åt alla håll och den älskade "Gubben" används inkonsekvent.

SweC-blå.jpg

SweClockers.com från den ursprungliga "blå tiden".

Efter undersökning på sajten med tillhörande diskussion är många överens om att Gubben har en stark koppling till SweClockers, något som gäller såväl gamla som nya medlemmar. Många går så långt som att Gubben är SweClockers, och att den förknippas med kvalitet samt ett forum där det är lätt att få hjälp av insatta nördar.

gubbe.png

Vi har därför landat i att Gubben ska användas och synas ännu mer! Då den i nuvarande form är svår att använda på webben och i tryck blev en konsekvens att han efter 20 års tjänst fick förnyas. Här är därför den nya Gubben, som från idag är vår uttalade officiella logotyp som kan representera SweClockers. Skaparen är Viktor Edqvist, som tidigare tagit fram bland annat Hardware Dreams.

Samtidigt som Gubben föryngrats gör vi ingrepp i SweClockers-logotypen, som fram till nu varit minst lika inkonsekvent som användningen av Gubben. Nu sätter vi ned foten och stryker ".com" i vår grafiska profil och även i andra sammanhang. Vi heter SweClockers – varken mer eller mindre.

Som du ser pryds SweClockers numera av den nya logotypen, som i sin helhet är Gubben och vårt namn. I andra sammanhang där logotyp med namn blir för långt att använda, exempelvis i tryck, är det Gubben som representerar oss.