Den ekonomiska kraschen i och med coronavirusets utbrott blev inte så illa som befarat, men har trots detta medfört långtgående konsekvenser. Dagligen förvärras bristen på råvaror och produkter, och av allt att döma fortsätter detta långt in på innevarande år. Samtidigt skenar fraktkostnaderna till nivåer ingen tidigare kunnat drömma om.

SweClockers har tidigare rapporterat om ökade fraktkostnader på runt 500 procent och att det nu bara är en tidsfråga innan vanliga konsumenter påverkas. I en rundringning till svenska återförsäljare försöker vi reda i situationen. Har de redan tvingats justera sina priser och om inte, hur ser de på framtiden om fraktkostnaderna inte sjunker?

Snabbt om ökade fraktkostnader

I början av år 2020 väntade sig företag minskad efterfrågan och drog tillbaka en stor andel av sina beställningar. När en ekonomisk återhämtning kunde skönjas blev det dags att fylla på tömda lager och samtidigt började företag hamstra inför en eventuell andra nedstängning i Kina. Långt fler containrar än vanligt lämnar på export från Kina än vad som återvänder för import, vilket är den huvudsakliga orsaken till att fraktkostnaderna ökat med runt 500 procent eller mer.

Fraktkostnader från Kina skenar – ökning med 500 procent på ett år

Återförsäljarna som tillfrågades var Elgiganten, Komplett, Netonnet, samt entusiastinriktade Inet och Webhallen. Webhallen var den enda som avstod från att uttala sig. Svaren baseras på telefonsamtal, mail eller båda delar. Oavsett tillvägagångssätt var frågeställningen densamma: Hur påverkas ni av de skenande fraktkostnaderna och kommer det att drabba era kunder?

Kompletts kommunikationschef, Kristin Hovland

På grund av förhållanden i Kina relaterade till Covid-19 har godstransporten för containerfartyg stigit onormalt mycket. Detta är naturligtvis helt utom vår kontroll, men vi följer noga utvecklingen. Komplett arbetar med vad vi kallar marknadsanpassad prissättning, vilket i praktiken innebär att vi alltid måste vara konkurrenskraftiga i förhållande till våra konkurrenter.

Om de ökade transportkostnaderna kommer att leda till en höjning av priserna för vår bransch är för närvarande för tidigt att säga, men om detta kvarstår över tid blir det naturligt att priserna stiger.

Inets inköpschef, John Ljungström

Det är viktigt att titta på totalen. Hittills har våra kunder varit förskonade från nämnvärda prisjusteringar, då vi handlar merparten av våra varor i dollar och den har sedan våren tappat i värde relativt den svenska kronan. Hade dollarn legat kvar på närmare 10 kronor som tidigare eller rentav gått upp, då hade vi sett stora skillnader. Om fraktkostnaderna håller i sig och dollarn återhämtar sig, då kommer det gå fort för oss och våra kunder.

Intressant är också att efterfrågan på flygfrakt ökat och att vi sett en uppgång på 400–500 procent även där. Bristen på grafikkort gör att vi inte kan fylla ens en container och för att snabbt få in produkter flyger vi därför in det vi får tag på. Som exempel betalade vi 70 000 kronor i enbart frakt när vi köpte in 300 grafikkort på tre pallar.

Elgigantens Fredrik Melin, Nordisk Inköpsdirektör Gaming

Vi följer situationen noga och har fått indikationer på ökade fraktkostnader från ett fåtal leverantörer. Vi kan ännu inte uttala oss om eventuell inverkan på konsumentpriser men blir ökningen markant så måste vi ta beslut om hur vi tar det vidare.

På grund av coronapandemin och ökad efterfrågan globalt har gaming-branschen sedan mitten av mars 2020 haft problem att säkerställa riktig tillgång av produkter. Vi ser att tillgången kommer fortsätta vara skral fram till i alla fall efter sommaren 2021, med variation mellan olika produktområden.

Netonnets PR- & kommunikationschef, Kristina Wärmare

Ja, vi kan bekräfta att marknadspriserna på sjöfrakt är extremt höga. Detta beror på kraftigt höjd efterfrågan på produkter i hela världen som en effekt av coronapandemin.

När det gäller frågan om prishöjningar så är det inget vi kan kommentera i dagsläget; vi följer utvecklingen på marknaden, och håller trenden med ökade priser för frakter i sig så kommer det troligtvis få effekter på hela handeln och inte bara när det gäller hemelektronik.

Klart står att alla tillfrågade känner av effekterna av högre kostnader för sjöfrakt och att prishöjningar inom kort kan bli aktuella. Samtidigt lyfter Inet fram att dollarns värde föll under 2020 och att detta slog ut de höjda fraktkostnaderna. Dollarns värde lyfts därför fram som ett orosmoln. Om valutan återtar förlorad mark och klättrar uppåt 10 kronor, samtidigt som fraktkostnaderna ligger kvar på nuvarande nivåer, väntas betydande prishöjningar på elektronik bli oundvikligt.

SweClockers kommer fortsätta att följa frågan om ökade fraktkostnader och vilka effekter det har på dig som slutkonsument. Är det något specifikt du undrar över och tycker att vi gräva i? Dela med dig i kommentarsfältet!