Inledning

Om du hade nämnt Ajax till mig för två år sedan, så hade min första tanke varit riktad mot det skurmedel min mor använde på våra golv hemma i lägenheten för runt 25 år sedan. Ajax Systems skulle väl förvisso kunna klassa sig inom ramen för att hålla "rent hus", men då med inriktningen att hålla inbrottstjuvar borta samt integrera en del annan övervakning på köpet.

Hub 3.JPG

Ajax Systems larm ligger inom grade två klassning (EN 50131-1:2006), vilket innebär att systemet kan motstå erfarna angripare med specialutrustning. Det skyddar dörrar, fönster och andra möjliga ingångspunkter. Larmet är lämpligt för en lägenhet, ett hus eller kontor.

Anledningen till att Ajax inte kan klassas upp till klassning tre eller fyra, beror främst på att det finns krav på trådad anslutning mot enheterna som sitter i byggnaden. Ett larm som baserarar sig på trådade enheter försvårar både installation och utbyggnad av larmet. Vidare beräknas det krävas en viss erfarenhet och specialanpassad utrustning för att kunna kringgå systemets alla manipulationsskydd inom klassningen.

Ajax Systems har istället valt att satsa på batteridrivna enheter med lång livslängd, där enheternas batteritid specificeras allt från tre till sju år innan ett batteribyte behöver ske. Värt att notera att klassningen också sker efter den produkten med lägst klassning i uppsättningen av enheter. Det betyder alltså att vissa produkter kan ha nått en högre klassning vid testningen, men att en enhet i samma test får en sämre klassificering än övriga, vilket då sänker alla enheters betyg till samma nivå.

Den 21 dagar långa certifieringsprocessen äger rum i fem olika oberoende laboratorier samtidigt. I testerna ingår det att utsätta enheterna för bland annat vibrationer, elektrostatiska och magnetiska fält. Försök görs att öppna enheterna med tunna metallverktyg och även att komma förbi enheternas inbyggda manipulationsskydd. Vidare testas även fysisk påfrestning av enhetens yttre för att se hur de står emot skadegörelse.

LeaksProtect 4.JPG

Tittar vi till det funktionsmässiga har Ajax Systems en bra plattform med säkerhetstänk i fokus. Programvaran samt apparna är blixtsnabba och varje manöver jag gör i någon av dem slår direkt utan fördröjning. Det finns mycket inställningar att sätta sig in i för att anpassa systemet efter behov. Systemet passar allt från den mindre lägenheten till kontoret med 200 anställda.