När jag började med Philips Hue var musiksynkronisering det första jag ville komma åt. Jag hade sett Youtube-videor där folk strömmade musik och fick ljuset att blinka med olika färger i takt till musiken. Fram till nu har jag använt mig av applikationen Hue Disco till Android för att skapa en koppling mellan min mobiltelefons mikrofon, Philips Hue Gateway och mina Philips Hue RGB-lampor. Nackdelen med den här lösningen är att jag måste låta telefonen vara nära högtalarna, eftersom mikrofonens ljudupptagning är grunden till funktionaliteten.

Sedan den 1 september är det möjligt att synkronisera musiken du spelar genom Spotify med Philips Hue, direkt via API:er. Det betyder att Philips Hue läser av låten du lyssnar på just nu via Spotify, identifierar ljudspåret och genre, för att utifrån detta bygga ett ljusschema. Det krävs dock också att du har rätt förutsättningar för att kunna använda funktionen:

Till att börja med behöver du en enhet med inloggat Spotify-konto samt Philips Hue-applikationen. För att komma igång tar det bara någon minut och flödet för hur du aktiverar funktionen ser du i bildspelet nedan.

1_3.jpg
4_6.jpg
7_9.jpg
10_11.jpg

En annan förutsättning för att kunna använda funktionen är att du redan har ett entertainment room, eller kan konfigurera ett genom Philips Hue-applikationen. Ett entertainment room kan endast användas av Philips Hues egna enheter och är en funktion för att synkronisera ljuskällor med ljud eller bild. Har du enheter installerade i din Philips Hue Gateway som inte är tillverkade av företaget, kommer de inte vara valbara för att lägga till i funktionen.

När funktionen väl är igång möts vi av en ett nytt knappval i Philips Hue-applikationen, nämligen "synkronisera". Här får vi möjlighet till de något begränsade, men fungerande inställningar för ljussynkroniseringen. Vi kan välja tema, känslighet och ljusstyrka. Efter ett par dagars testande fram och tillbaka, blev det absolut bäst att låta funktionerna stå på "Auto". Det finns ett par algoritmer bakom funktionen som känner av vad för musik det är som spelas, vilken genre den tillhör och vilket färgschema som passar bäst till musiken.

12_14.jpg

Det jag personligen saknar är att kunna skapa ett eget färgtema, likt scener för ljusstyrning i applikationen. Framöver kommer säkert mer funktionalitet och valmöjligheter att dyka upp. I bilden ovan ser du vilka inställningsmöjligheter du har möjlighet till idag.

Använder du någon form av musikanpassad ljusstyrning idag?