Under året har en långdragen konflikt utspelat sig mellan Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad och utvecklarna tillika föräldrarna bakom applikationen Öppna Skolplattformen. I helgens söndagsmatiné bjuds på en video från kanalen Geekfika där Johan Öbrink, en av utvecklarna bakom Öppna Skolplattformen, bjuder på kortare tidsresa.

Med start i Stockholms stads första pressmeddelande år 2013 om den nya IT-satsningen Skolplattformen berättar han vidare om vad som ledde till att föräldrainitiativet Öppna Skolplattformen kom till. Bakom kulisserna berättas mer om utvecklarnas perspektiv, om faran med att försöka hjälpa till och hur de tacklat vad de beskriver som rena sabotageförsök från staden.