Skärmar och monitorer kommer i alla olika sorters former och storlekar, och utbudet av bildförhållanden breddas förhållandevis snabbt. Trots det breda utbudet finns det troligtvis ett bildförhållande som du föredrar lite mer än andra och veckans fråga handlar om just detta.

För att förtydliga handlar frågan om vad för bildförhållande du föredrar att använda, inte vad du använder för stunden.