Höga flimmernivåer (PWM) med Samsungs TV

Samsungs TV använder pulsbreddmodulering, PWM, för att reglera ljusstyrkan i bakgrundsbelysning. Med PC-läget arbetar moduleringen i låga 120 Hz med den 55QN95B som vi använder här. Även Filmmaker Mode flimrar bilden tydligt i 120 Hz.

Observera att det kan variera från modell till modell hur mycket PWM-flimmer används. Både QN95B och dess föregångare QN95A flimrar på ett snarlikt sätt.

Hur just du reagerar på flimmer är individuellt och 120 Hz anses i alla fall en väldigt låg och därmed tydlig frekvens. PWM-flimmer är sällan direkt synbart men går att märka av som en ständig rörelse eller oro i bilden. Särskilt i ögonvrån, där ögat är bättre på att uppfatta rörelser.

Problemen som PWM-flimrande associeras med är främst ögontrötthet, huvudvärk och även yrsel när inga andra förklaringar finns. Alldeles individuellt som skrivet och vet du med dig sedan tidigare att du påverkas av PWM-flimmer kan Samsungs TV vara det sämre valet för dig.

Flimret är betydligt mindre (PWM-frekvensen ökar) med VRR aktiverat i Spel-läget och VRR kan därför rekommenderas. Orsaken till att VRR "löser problemet" är antagligen att modulering i 120 Hz riskerar bli störande interferens när panelen uppdateras dynamiskt. Med mycket högre frekvens på modulering, 960 Hz för QN95B, uppstår inte samma nivå av interferens.

► VRR aktiveras endast i Spelläget och när du har en källa med modernt HDMI VRR-kapabelt grafikkort från AMD eller Nvidia. Du bekräftar att VRR används i Spel-läget genom Game Bar-funktionen. Se Avsnitt 8 om utökade funktioner.

► Kör du enbart PC-läget och ej Spel-läget håller sig PWM-flimret på 120 Hz oavsett.

Andra Samsung-TV kan fungera annorlunda med flimmernivåer. Det är dock en gammal ovana från Samsung att använda just PWM för att modulera ljusstyrkan, så räkna inte med att det är bättre alla gånger. Beroende på hur känslig du är kan PWM-flimret därför vara en stor nackdel med att använda en Samsung-TV som bildskärm.