Steg 0: Kugghjulet och TV:ns avsökning

De viktigaste menyerna är dolda under ett lager av gränssnitt. Nyckeln är kugghjulet, både den grafiska symbolen i systemet och knappen på fjärrkontrollen. Samsungs TV-modeller har något olika fjärrkontroller men det fungerar snarlikt varandra.

Samsung_PC_fjarr_kugghjul.jpg

Du når inställningarna via kugghjulet, som kan vara en knapp med delad funktion eller en egen knapp. Artikeln kommer hädanefter hänvisa kort och gott till ”Kugghjulet” för att spara plats och tid.

Det kan kräva lite försök innan du når det kompletta menysystemet. Det finns nämligen flera olika vägar till menyerna. De enklaste två är:

  • Navigera till snabbmeny och från den välja Alla inställningar. Det är dock inte alltid knappen plockar fram snabbmenyn. Den också plocka fram en knappsats eller andra inställningar där du behöver navigera rätt.

  • Via hemknappen för Tizen-system, menyerna till vänster. När du når du når dit expanderar menyn och de tre strecken till Meny, där du har kugghjulet döpt till "Inställn." och sedan Alla inställningar.

Kugghjulet är oavsett TV-modell och fjärrkontroll vägen till menyerna och inställningar. Det jag noterat är att det inte var helt konsekvent. Nästa gång jag trycker på fjärrkontrollens kugghjulsknapp kan systemet välja att utgå från en annan position och kräva något annan navigering.

Förbered dig på fippel (kanske)

Samsungs TV har den irriterande egenskap att den vill identifiera alla HDMI-källor du ansluter och automatiskt fjärrstyra dem med de säljande orden ”Du kan enkelt styra de identifierade källorna med din Smart Remote”. Du får samtidigt upp info om att du här kan aktivera PC-läget.

Samsung_PC_satans_irriterande.jpg

Samsungs TV försöker identifiera källan för att styra enheten med TV:ns fjärrkontroll. Under tiden blockeras bilden. Det är också ett sätt att aktivera PC-läget direkt som instruktionen beskriver. Det finns sällan någon poäng med att vänta ut funktionen och du avbryter processen och får fram bilden genom att backa med fjärrkontrollens U-svängspil. TV:n kan få för sig att upprepa den här processen av sig själv då och då.

Hela den här processen blockerar bilden från källan. Du vet därför inte riktigt om du har en fungerande bild eller inte.

  • Du avbryter genom att backa med fjärrkontrollens bakåtknapp.

  • Låter du den här rutan tugga på tar det minuten eller längre innan den typiskt meddelar att processen misslyckats. Efteråt propsar TV:n dessutom att du manuellt ska lära upp fjärrkontrollen genom att kopiera IR-koder.

Det finns också exempel där Samsung-TV:n faktiskt känner igen källan och ger bild utan dessa besvär. Du kanske inte behöver alla steg i den här guiden för att det ska fungera för just dig på första försöket. Det finns också exempel där Samsungs TV en dag slutar fungera som väntat och man måste genomföra moment man kanske inte behövde göra tidigare.

Du kan även senare manuellt ange om källan är just en PC eller någon annan typ av signalkälla, vilket steg 2 tar upp. Samsung kan dock spontant välja att ignorera dina ändringar och på nytt försöka identifiera HDMI-källan med samma irriterande blockering av bilden. Särskilt efter att du flyttat på HDMI-kablar.

Det händer också att man råkar aktivera PC-läge av misstag – eller att Samsung-TV:n själv anser att källan är en PC fast det inte är det. I PC-läget låser bildinställningarna till endera av de två lägena som är Underhållning eller Grafik. Då måste man manuellt ändra om till något annat än en PC, vilket sker på helt annan plats i systemet. Steg 2 tar upp det i detalj.