Version 2.1 av HDMI-specifikationen lanserades hösten 2017, med nyheter som variabel uppdateringsfrekvens (VRR), dynamisk HDR, stöd för 8K vid 60 Hz och 4K vid 120 Hz, Auto Low Latency Mode (ALLM) och Enhanced Audio Return Channel (eARC). På papperet var det stora förbättringar, men för många konsumenter har det varit en förvirrande historia sedan dag ett.

I och med lanseringen av den senaste specifikationen, HDMI 2.1b, ser det ut som att det kommer bli lättare att förstå vad en produkt certifierad som HDMI 2.1b faktiskt erbjuder – kanske, i alla fall.

Först: En tillbakablick

Otydligheten kring HDMI 2.1-certifieringen har lärt många att en produkt kan bära stämpeln HDMI 2.1 utan att det nödvändigtvis betyder att den har stöd för allt som standarden är kapabel till, vilket vi skrev om 2020.

Detta ställde i den nya specifikationens tidiga skede till med en del huvudbry för konsumenter som exempelvis köpte tv-apparater med HDMI 2.1-port utan att kontrollera att det fanns stöd för de specifika funktioner som man såg fram emot att få. Det fanns även tv-tillverkare som släppte apparater med HDMI 2.1-port men utan stöd för några HDMI 2.1-funktioner vid lanseringen – de fick komma senare genom firmwareuppdateringar.

HDMI2.1.png

En produkt med stämpeln ”HDMI 2.1” kan innebära stöd för de här sakerna – eller bara en av dem. Bildkälla: HDMI.org

Trasslig certifiering

HDMI Licensing Adminisrator (HDMI LA), den organisation som administrerar licensieringen av HDMI-specifikationen, har publicerat en Q&A som reder ut vad som egentligen gäller när företag marknadsför sina HDMI 2.1-produkter.

Där framgår att tillverkare och återförsäljare blir certifierade för HDMI 2.1-specifikationen så länge det finns stöd för åtminstone en HDMI 2.1-funktion. Tillverkare är fria att välja vilka funktioner deras produkter ska stödja baserat på exempelvis på vilken marknad man riktar in sig på och vilken prisnivå produkten ska ligga på.

Ännu trassligare blir det av faktumet att en äldre produkt som släpptes när HDMI 2.0 var den rådande standarden inte behöver testas på nytt för att kallas HDMI 2.1, utan ”uppgraderas” automatiskt. Jag skriver ”uppgraderas”, för att i motsats till hur många av naturliga skäl tolkar det så är ett senare versionsnummer i det här fallet inte det viktiga, eftersom det ju inte säger något om vilka funktioner produkten erbjuder.

En tydligare framtid väntar?

HDMI 2.1a släpptes 2021 med nyheten källbaserad tonmappning (SBTM). Precis som när HDMI 2.0- och HDMI 2.1-specifikationerna slogs samman fick dock tillverkare möjligheten att marknadsföra HDMI-portar som 2.1a, utan att det nödvändigtvis innebar att de hade stöd för SBTM.

Sedan augusti 2023 finns HDMI 2.1b, och kanske är det så att det finns anledning att bli exalterad över den här versionen – fast inte på grund av några tekniska framsteg. HDMI LA verkar anstränga sig för att det ska bli tydligare vad du egentligen köper, när det gäller HDMI 2.1b.

Alla produkter måste uppfylla kraven i version 2.1b av HDMI-specifikationen och HDMI 2.1b Compliance Test Specification (CTS) och innan en produkt har klarat testet kan den inte påstås vara 2.1b-kompatibel eller marknadsföras med att den har stöd för 2.1b-funktioner.

Compliance Test Specification innebär de tester och processer som en produkt måste genomgå för att säkerställa att den uppfyller HDMI-standardens krav. Betyder alltså detta att enheten måste ha stöd för alla funktioner i HDMI 2.1b för att certifieras? Antagligen inte, men samtidigt ser det här ut att innebära slutet för att tidigare specifikationer automatiskt klumpas samman med den senaste HDMI-versionen.

Tillverkare måste bli mer transparenta

När det kommer till hur HDMI 2.1b får användas i marknadsföring är ståndpunkten tydlig, eller, ja. Ganska i alla fall. HDMI LA skriver:

Ni får endast använda versionsnummer när ni tydligt associerar versionsnumret med en egenskap eller funktion som definieras i den versionen av HDMI-specifikationen. Ni får inte använda versionsnummer för att definiera er produkts eller komponents kapacitet eller HDMI-gränssnittets funktionalitet.

Stycket avslutas med orden: ”Observera att ingen användning av versionsnummer är tillåten i märkning, förpackning eller marknadsföring av någon kabelprodukt.”

Kort och gott: Tillverkarna ska inte kunna hävda att deras produkter är HDMI 2.1b-kompatibla som ett försäljningsargument i sig – det måste tydligt redogöras för vilka av 2.1b-funktionerna som stöds.

Det låter åtminstone som att man tagit ett kliv framåt för att göra det svårare för tillverkare att föra konsumenter bakom ljuset, och lättare för konsumenter att förstå vad de köper. Om det stämmer kan det vara det viktigaste framsteget för HDMI-standarden på åratal.