PulseAudio: Ljudet återställs till HDMI från built-in-audio vid varje uppstart.

Permalänk
Medlem

PulseAudio: Ljudet återställs till HDMI från built-in-audio vid varje uppstart.

Hejsan alla pulseaudio-fantaster, jag har ett litet men irriterande problem. Ljudet återställs till att spelas upp via HDMI istället för det inbyggda analoga. Jag har följt guider på nätet men det slutar bara med att ljudet helt inaktiveras.
Denna guide bland annat: Defaulting to an analog output source
Det är en nyinstallerad Arch det handlar om. Ljudet fungerar men det är bara det att jag får ändra tillbaka till analogt inbyggt efter varje reboot/uppstart/login. Jag är helt ny på pulseaudio då jag bara använt alsa tidigare men tänkte ge pulse en chans nu.

Permalänk
Skrivet av M3Johan:

Hejsan alla pulseaudio-fantaster, jag har ett litet men irriterande problem. Ljudet återställs till att spelas upp via HDMI istället för det inbyggda analoga. Jag har följt guider på nätet men det slutar bara med att ljudet helt inaktiveras.
Denna guide bland annat: Defaulting to an analog output source
Det är en nyinstallerad Arch det handlar om. Ljudet fungerar men det är bara det att jag får ändra tillbaka till analogt inbyggt efter varje reboot/uppstart/login. Jag är helt ny på pulseaudio då jag bara använt alsa tidigare men tänkte ge pulse en chans nu.

Vad gör du då, så kanske vi kan se något fel

Permalänk
Medlem

$ aplay -l
...
card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC892 Analog [ALC892 Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
...
Ger device=hw:1,0

$ pacmd list-sinks

3 sink(s) available.
index: 0
name: <alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo>
driver: <module-alsa-card.c>
flags: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY FLAT_VOLUME DYNAMIC_LATENCY
state: SUSPENDED
suspend cause: IDLE
priority: 9050
volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
balance 0,00
base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 0,00 ms
max request: 0 KiB
max rewind: 0 KiB
monitor source: 0
sample spec: s16le 2ch 44100Hz
channel map: front-left,front-right
Stereo
used by: 0
linked by: 0
configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 1999,82 ms
card: 0 <alsa_card.pci-0000_01_00.1>
module: 6
properties:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "HDMI 0"
alsa.id = "HDMI 0"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "3"
alsa.card = "2"
alsa.card_name = "HDA NVidia"
alsa.long_card_name = "HDA NVidia at 0xdb080000 irq 17"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:01:00.1"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card2"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "10de"
device.vendor.name = "NVIDIA Corporation"
device.product.id = "0e0a"
device.product.name = "GK104 HDMI Audio Controller"
device.string = "hdmi:2"
device.buffering.buffer_size = "352768"
device.buffering.fragment_size = "176384"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "hdmi-stereo"
device.profile.description = "Digital Stereo (HDMI)"
device.description = "GK104 HDMI Audio Controller Digital Stereo (HDMI)"
alsa.mixer_name = "Nvidia GPU 40 HDMI/DP"
alsa.components = "HDA:10de0040,1458360b,00100100"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
ports:
hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "video-display"
active port: <hdmi-output-0>
index: 1
name: <alsa_output.pci-0000_00_03.0.hdmi-stereo>
driver: <module-alsa-card.c>
flags: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY FLAT_VOLUME DYNAMIC_LATENCY
state: SUSPENDED
suspend cause: IDLE
priority: 9950
volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
balance 0,00
base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 0,00 ms
max request: 0 KiB
max rewind: 0 KiB
monitor source: 1
sample spec: s16le 2ch 44100Hz
channel map: front-left,front-right
Stereo
used by: 0
linked by: 0
configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 1999,82 ms
card: 1 <alsa_card.pci-0000_00_03.0>
module: 7
properties:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "HDMI 0"
alsa.id = "HDMI 0"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "3"
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "HDA Intel HDMI"
alsa.long_card_name = "HDA Intel HDMI at 0xdb914000 irq 49"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:00:03.0"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "8086"
device.vendor.name = "Intel Corporation"
device.product.id = "0c0c"
device.product.name = "Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller"
device.form_factor = "internal"
device.string = "hdmi:0"
device.buffering.buffer_size = "352768"
device.buffering.fragment_size = "176384"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "hdmi-stereo"
device.profile.description = "Digital Stereo (HDMI)"
device.description = "Built-in Audio Digital Stereo (HDMI)"
alsa.mixer_name = "Intel Haswell HDMI"
alsa.components = "HDA:80862807,80860101,00100000"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
ports:
hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "video-display"
active port: <hdmi-output-0>
* index: 2
name: <alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo>
driver: <module-alsa-card.c>
flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY FLAT_VOLUME DYNAMIC_LATENCY
state: SUSPENDED
suspend cause: IDLE
priority: 9959
volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
balance 0,00
base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 0,00 ms
max request: 0 KiB
max rewind: 0 KiB
monitor source: 2
sample spec: s16le 2ch 48000Hz
channel map: front-left,front-right
Stereo
used by: 0
linked by: 0
configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 1837,50 ms
card: 2 <alsa_card.pci-0000_00_1b.0>
module: 8
properties:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "ALC892 Analog"
alsa.id = "ALC892 Analog"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "0"
alsa.card = "1"
alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xdb910000 irq 47"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "8086"
device.vendor.name = "Intel Corporation"
device.product.id = "8c20"
device.product.name = "8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller"
device.form_factor = "internal"
device.string = "front:1"
device.buffering.buffer_size = "352800"
device.buffering.fragment_size = "176400"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "analog-stereo"
device.profile.description = "Analog Stereo"
device.description = "Built-in Audio Analog Stereo"
alsa.mixer_name = "Realtek ALC892"
alsa.components = "HDA:10ec0892,1458a002,00100302"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
ports:
analog-output-lineout: Line Out (priority 9900, latency offset 0 usec, available: no)
properties:

analog-output-headphones: Headphones (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "audio-headphones"
active port: <analog-output-headphones>

Dold text

Ger ett index 2

Så jag lägger till:
load-module module-alsa-sink device=hw:1,0
och
set-default-sink 2
I /etc/pulse/default.pa

Telefonens rättstavning stavar inte alltid som jag vill.
Permalänk
Medlem

Så fort denna rad läggs till så dör pulseaudio-demonen "load-module module-alsa-sink device=hw:1,0". Dessutom går det inte att få ljud alls då.
Nu har även index ändrats till att vara 4 så jag har provat både det och namnet på den men det hjälps inte. Den startar i HDMI-läge oavsett vad jag gör.

Kollar jag i ~/.config/pulse/xxx-default-sink så är alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo det enda som står där vilket ju är rätt.

Permalänk
Medlem

Min erfarenhet av pulse: Ändra så absolut lite som det bara går. Använd pavucontrol och ställ in som du vill ha det (kör den EJ som root utan som din egen användare). Det ska automatsparas.

Permalänk
Medlem

/etc/pulse/default.pa är återställd till ursprunget och Pulseaudio är startat som user:

# ps aux | grep pulse

johan 688 0.4 0.3 440460 30260 ? S<l okt16 18:23 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog johan 727 0.0 0.0 76656 3132 ? S okt16 0:00 /usr/lib/pulse/gconf-helper

I pavucontrol har jag stängt av allt med HDMI så det finns bara en sink nu och det är den jag vill använda men den väljer fortfarande HDMI.

$ pacmd list-sinks

1 sink(s) available. * index: 0 name: <alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo> driver: <module-alsa-card.c> flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY FLAT_VOLUME DYNAMIC_LATENCY state: RUNNING suspend cause: priority: 9959 volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB balance 0,00 base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB volume steps: 65537 muted: no current latency: 39,56 ms max request: 6 KiB max rewind: 344 KiB monitor source: 0 sample spec: s16le 2ch 44100Hz channel map: front-left,front-right Stereo used by: 1 linked by: 1 configured latency: 40,00 ms; range is 0,50 .. 2000,00 ms card: 2 <alsa_card.pci-0000_00_1b.0> module: 8 properties: alsa.resolution_bits = "16" device.api = "alsa" device.class = "sound" alsa.class = "generic" alsa.subclass = "generic-mix" alsa.name = "ALC892 Analog" alsa.id = "ALC892 Analog" alsa.subdevice = "0" alsa.subdevice_name = "subdevice #0" alsa.device = "0" alsa.card = "1" alsa.card_name = "HDA Intel PCH" alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xdb910000 irq 48" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1" device.bus = "pci" device.vendor.id = "8086" device.vendor.name = "Intel Corporation" device.product.id = "8c20" device.product.name = "8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller" device.form_factor = "internal" device.string = "front:1" device.buffering.buffer_size = "352800" device.buffering.fragment_size = "176400" device.access_mode = "mmap+timer" device.profile.name = "analog-stereo" device.profile.description = "Analog Stereo" device.description = "Built-in Audio Analog Stereo" alsa.mixer_name = "Realtek ALC892" alsa.components = "HDA:10ec0892,1458a002,00100302" module-udev-detect.discovered = "1" device.icon_name = "audio-card-pci" ports: analog-output-lineout: Line Out (priority 9900, latency offset 0 usec, available: no) properties: analog-output-headphones: Headphones (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "audio-headphones" active port: <analog-output-lineout>

Jag börjar fundera på om det är KDE som spökar. Det är ju i systeminställningar/multimedia som felet visar sig. Har den nåt med Pavucontrol att göra? Det är där som den ändrar till HDMI.
EDIT: Jag tittade i KDEs conf-filer och där står det också riktigt. Jag blir väldigt fundersam eftersom det ser ut såhär i inställningar:

Permalänk
Medlem

Kan inte felet vara att ALSA defaultar till card 0, dvs Nvidia HDMI? Det borde ju gå att ändra så att inte Nvidia HDMI inte tar plats 0, men då måste man bråka med udev.
Testa att ändra ~/.asoundrc till:

defaults.pcm.!card PCH defaults.ctl.!card PCH

Permalänk
Medlem
Skrivet av A7V:

defaults.pcm.!card PCH defaults.ctl.!card PCH

Ingen skillnad... :\

Permalänk
Medlem

Kör jag aplay -L så verkar det som att rätt kort redan är default.

null Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) pulse PulseAudio Sound Server default Default ALSA Output (currently PulseAudio Sound Server) hdmi:CARD=HDMI,DEV=0 HDA Intel HDMI, HDMI 0 HDMI Audio Output hdmi:CARD=HDMI,DEV=1 HDA Intel HDMI, HDMI 1 HDMI Audio Output hdmi:CARD=HDMI,DEV=2 HDA Intel HDMI, HDMI 2 HDMI Audio Output sysdefault:CARD=PCH HDA Intel PCH, ALC892 Analog Default Audio Device front:CARD=PCH,DEV=0 HDA Intel PCH, ALC892 Analog Front speakers surround21:CARD=PCH,DEV=0 HDA Intel PCH, ALC892 Analog 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers surround40:CARD=PCH,DEV=0 HDA Intel PCH, ALC892 Analog 4.0 Surround output to Front and Rear speakers surround41:CARD=PCH,DEV=0 HDA Intel PCH, ALC892 Analog 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers surround50:CARD=PCH,DEV=0 HDA Intel PCH, ALC892 Analog 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers surround51:CARD=PCH,DEV=0 HDA Intel PCH, ALC892 Analog 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers surround71:CARD=PCH,DEV=0 HDA Intel PCH, ALC892 Analog 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers iec958:CARD=PCH,DEV=0 HDA Intel PCH, ALC892 Digital IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output hdmi:CARD=NVidia,DEV=0 HDA NVidia, HDMI 0 HDMI Audio Output hdmi:CARD=NVidia,DEV=1 HDA NVidia, HDMI 1 HDMI Audio Output hdmi:CARD=NVidia,DEV=2 HDA NVidia, HDMI 2 HDMI Audio Output hdmi:CARD=NVidia,DEV=3 HDA NVidia, HDMI 3 HDMI Audio Output

Permalänk
Medlem

Hmm, jag minns att jag hade det där problemet när jag körde KDE för länge sen, problemet finns inte alls i de andra DE. Jag minns inte hur jag löste det men jag tror att det är Phonon(KDEs ljudmotor) som spökar.

Hursomhelst, KDE känns som det som är mest i Alpha-stadie av alla de stora DE, jag föredrar både Gnome-shell och Xfce före KDE för daglig användning. Men vissa KDE-apps är smutta. Dock offtopic, sorry!