Frågor om val av bokföringsprogram, konton och bokföringsexempel för Enskild Firma :-)

Permalänk
Medlem

Frågor om val av bokföringsprogram, konton och bokföringsexempel för Enskild Firma :-)

Har fått så grymma svar här förut när det gäller allt möjligt, så tänkte att jag provar att ställa mina frågor här, även om de inte har med datorer att göra

Bakgrund: Kommer starta en Enskild firma kring en webbsida jag drivit som hobby under en tid. Har börjat titta på bokföringsdelen och hur mycket jag eventuellt klarar av själv. Men har stött på lite frågetecken när det gäller just bokföringen. Har registrerat mig för testversioner av både Visma eKonomi och Fortnox bokföring- och faktureringsprogram.

Har testat runt lite i båda men fastnat för Visma då det känns mer logiskt. Får också känslan av att Fortnox kanske är mer riktat mot större företag. Funktionerna känns mer omfattande än i Visma. Nedanstående procedurer och beskrivningar är mina tillvägagånssätt för att lägga till olika typer av verifikationer i Visma, men processen känns relativt liknande i Fortnox. Förhoppningen är mest att få lite input på om jag gör rätt, eller helt fel

Kommer initialt göra följande i företaget som behöver bokföras:
1. Betalningar för webbhotell, domännamn och givetvis bokföringsprogram
2. Försäljning av annonsutrymme till Google via Adsense
3. Köp av varor (IT-utrustning etc.) till företaget med eget bankkort (ej företagskort)

Delar upp de olika sakerna här nedanför, samt beskriver mitt tillvägagångsätt för dem (i Visma). Om någon bara har något att säga om någon av punkterna är jag mer än glad

1. Betalning och bokföring av faktura enligt faktureringsmetoden

En faktura inkommer via e-post för mitt webbhotell. Fakturan är på 237kr. Jag gör följande:

 1. Lägger till företaget via Inköp > Leverantörer > Ny leverantör.

 2. Går till Inköp > Leverantörsfakturor och väljer Ny leverantörsfaktura och fyller i följande:

 3. Leverantör (som jag nyss lade till)

 4. Fakturadatum och förfallodatum från fakturan i fråga

 5. Totalbelopp: 237kr

 6. Sedan fyller jag i följande:

 7. Kredit: 237kr på konto 2440 – Leverantörsskulder

 8. Debet: 47,40kr på konto 2641 - Debiterad ingående moms, 189,60kr på konto 6540 – IT-tjänster.

 9. Jag sparar därefter leverantörsfakturan.

 10. När jag därefter betalar fakturan går jag till Kassa- och bankhändelser. Här väljer jag Företagskonto följt av Ny bankhändelse.

 11. Jag fyller i dagens datum (det datum betalningen av fakturan görs) samt det belopp fakturan var på (237kr). Därefter klickar jag på Lägg till.

 12. Fakturan hittas nu automatiskt av systemet och jag kan klicka på Bokför (till höger) för att skapa en verifikation på att fakturan betalts.

Här undrar jag mest om jag gör på rätt sätt när det gäller användning av Faktureringsmetoden.

2. Bokföring av utbetalning från Google Adsense

Jag får en inbetalning på mitt bankkonto (Företagskontot) från Adsense. Inbetalningen är på 1116,99kr.

 1. Jag går först till Kassa- och bankhändelser (då detta direkt är en bankhändelse). Här väljer jag Ny bankhändelse, skriver in datumet betalningen inkom till mitt konto, lägger till summan (1 116,99kr) och väljer Pengar in. Jag avslutar sedan med att trycka på Lägg till.

 2. (Här är jag väldigt osäker på om jag gör rätt). Jag väljer därefter Matcha för den inbetalning jag nyss lade till. Jag väljer sedan Övrig insättning följt av Egen kontering. Insatt belopp är ju redan ifyllt till 1 116,99kr. Jag fyller i en Beskrivning (Utbetalning från Google Adsense).

 3. 1930 är redan förvalt med 1 116,99 under Debet då pengarna går till mitt företagskonto.

 4. För att nolla differensen väljer jag sedan Konto 3048 – Försäljn tjänst EG momsfri (momskod 39) och summa 1 116,99, eftersom Adsense-betalningar räknas som försäljning av tjänst till annat EU-land.

 5. Jag verkställer sedan Matchningen med att klicka på Bokför varpå en verifikation skapas. Dock skapas här endast en verifikation (själva överföringen för pengarna från 3048 till mitt eget förtagskonto 1930).

Behöver jag skapa någon form av fakturaunderlag för Adsense (som jag sedan ändå inte skickar) eller går det bra att göra på ovanstående sätt och att det räcker med den enda verifikationen som blir?

3. Inköp av kontorsinventarier (en skrivare) med privat bankkort

Jag kommer till en början inte ha något företagskort och behöver därför göra enstaka inköp av t.ex. kontorsartiklar till företaget med mitt privata bankkort (kopplat till mitt privata konto och inte företagskontot). I exemplet nedanför köper jag en skrivare för 999kr och betalar med mitt privata bankkort. Därefter gör jag följande för att registrera detta och ”betala mig själv” från företagets konto för utlägget.

 1. Jag börjar med att gå direkt till Bokföring och väljer Verifikationer > Ny verifikation. Här fyller jag i datumet inköpet gjordes (som står på kvittot). Under Beskrivning skriver jag Inköp av skrivare (från Clas Ohlson). Verifikationsserie ställer jag till Leverantörsfaktura/kvitton.

 2. Jag fyller sedan i följande:

 3. Kredit: Konto 2018 – Övriga egna insättningar, 999kr

 4. Debet: Konto 5400 – Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, 799,20kr

 5. Debet: konto 2641 – Debiterad ingående moms (momskod 48), 199,80kr

 6. Varpå jag Bokför verifikationen.

 7. För att företaget inte ska vara skyldig mig några pengar behöver jag sedan återbetala mig själv för inköpet. Då går jag till Kassa- och bankhändelser och väljer Ny bankhändelse.

 8. Jag fyller i det datum jag gör överföringen från företags bankkonto till mitt privata. Fyller i referens Betalning för skrivare och fyller i summan negativt (för Pengar ut).

 9. Jag klickar därefter på Matcha och väljer Övrigt uttag följt av Övriga egna uttag. Här blir allt automatiskt ifyllt. Kredit 999kr (från) 1930 (företagskonto) (till) Debet 2013 999kr (Övriga egna uttag).

Problemet med detta blir ju att de båda verifikationerna inte kopplas ihop på något sätt. Jag gissar därför att jag gör något fel här? Jag undrar även om verifikationsserien (Leverantörsfaktura/kvitton) är korrekt att använda i detta sammanhang? Är också osäker på om jag verkligen ska använda Konto 2018 här, eller om det istället ska bokföras som en skuld till mig själv (eller någon form av leverantörsskuld)?

Övrigt
Kommer försöka ställa dessa frågor till Visma via deras support också. Dock får jag ju inte använda deras Forum om man inte faktiskt köpt programmet än, vilket jag inte gjort. Men ska höra med chatt-supporten på måndag. Men tills dess kanske jag kan få någon input härifrån tänkte jag Sorry för långt inlägg!

Permalänk
Medlem
Skrivet av MrOrsh:

Har fått så grymma svar här förut när det gäller allt möjligt, så tänkte att jag provar att ställa mina frågor här, även om de inte har med datorer att göra

Bakgrund: Kommer starta en Enskild firma kring en webbsida jag drivit som hobby under en tid. Har börjat titta på bokföringsdelen och hur mycket jag eventuellt klarar av själv. Men har stött på lite frågetecken när det gäller just bokföringen. Har registrerat mig för testversioner av både Visma eKonomi och Fortnox bokföring- och faktureringsprogram.

Har testat runt lite i båda men fastnat för Visma då det känns mer logiskt. Får också känslan av att Fortnox kanske är mer riktat mot större företag. Funktionerna känns mer omfattande än i Visma. Nedanstående procedurer och beskrivningar är mina tillvägagånssätt för att lägga till olika typer av verifikationer i Visma, men processen känns relativt liknande i Fortnox. Förhoppningen är mest att få lite input på om jag gör rätt, eller helt fel

Kommer initialt göra följande i företaget som behöver bokföras:
1. Betalningar för webbhotell, domännamn och givetvis bokföringsprogram
2. Försäljning av annonsutrymme till Google via Adsense
3. Köp av varor (IT-utrustning etc.) till företaget med eget bankkort (ej företagskort)

Delar upp de olika sakerna här nedanför, samt beskriver mitt tillvägagångsätt för dem (i Visma). Om någon bara har något att säga om någon av punkterna är jag mer än glad

1. Betalning och bokföring av faktura enligt faktureringsmetoden

En faktura inkommer via e-post för mitt webbhotell. Fakturan är på 237kr. Jag gör följande:

 1. Lägger till företaget via Inköp > Leverantörer > Ny leverantör.

 2. Går till Inköp > Leverantörsfakturor och väljer Ny leverantörsfaktura och fyller i följande:

 3. Leverantör (som jag nyss lade till)

 4. Fakturadatum och förfallodatum från fakturan i fråga

 5. Totalbelopp: 237kr

 6. Sedan fyller jag i följande:

 7. Kredit: 237kr på konto 2440 – Leverantörsskulder

 8. Debet: 47,40kr på konto 2641 - Debiterad ingående moms, 189,60kr på konto 6540 – IT-tjänster.

 9. Jag sparar därefter leverantörsfakturan.

 10. När jag därefter betalar fakturan går jag till Kassa- och bankhändelser. Här väljer jag Företagskonto följt av Ny bankhändelse.

 11. Jag fyller i dagens datum (det datum betalningen av fakturan görs) samt det belopp fakturan var på (237kr). Därefter klickar jag på Lägg till.

 12. Fakturan hittas nu automatiskt av systemet och jag kan klicka på Bokför (till höger) för att skapa en verifikation på att fakturan betalts.

Här undrar jag mest om jag gör på rätt sätt när det gäller användning av Faktureringsmetoden.

2. Bokföring av utbetalning från Google Adsense

Jag får en inbetalning på mitt bankkonto (Företagskontot) från Adsense. Inbetalningen är på 1116,99kr.

 1. Jag går först till Kassa- och bankhändelser (då detta direkt är en bankhändelse). Här väljer jag Ny bankhändelse, skriver in datumet betalningen inkom till mitt konto, lägger till summan (1 116,99kr) och väljer Pengar in. Jag avslutar sedan med att trycka på Lägg till.

 2. (Här är jag väldigt osäker på om jag gör rätt). Jag väljer därefter Matcha för den inbetalning jag nyss lade till. Jag väljer sedan Övrig insättning följt av Egen kontering. Insatt belopp är ju redan ifyllt till 1 116,99kr. Jag fyller i en Beskrivning (Utbetalning från Google Adsense).

 3. 1930 är redan förvalt med 1 116,99 under Debet då pengarna går till mitt företagskonto.

 4. För att nolla differensen väljer jag sedan Konto 3048 – Försäljn tjänst EG momsfri (momskod 39) och summa 1 116,99, eftersom Adsense-betalningar räknas som försäljning av tjänst till annat EU-land.

 5. Jag verkställer sedan Matchningen med att klicka på Bokför varpå en verifikation skapas. Dock skapas här endast en verifikation (själva överföringen för pengarna från 3048 till mitt eget förtagskonto 1930).

Behöver jag skapa någon form av fakturaunderlag för Adsense (som jag sedan ändå inte skickar) eller går det bra att göra på ovanstående sätt och att det räcker med den enda verifikationen som blir?

3. Inköp av kontorsinventarier (en skrivare) med privat bankkort

Jag kommer till en början inte ha något företagskort och behöver därför göra enstaka inköp av t.ex. kontorsartiklar till företaget med mitt privata bankkort (kopplat till mitt privata konto och inte företagskontot). I exemplet nedanför köper jag en skrivare för 999kr och betalar med mitt privata bankkort. Därefter gör jag följande för att registrera detta och ”betala mig själv” från företagets konto för utlägget.

 1. Jag börjar med att gå direkt till Bokföring och väljer Verifikationer > Ny verifikation. Här fyller jag i datumet inköpet gjordes (som står på kvittot). Under Beskrivning skriver jag Inköp av skrivare (från Clas Ohlson). Verifikationsserie ställer jag till Leverantörsfaktura/kvitton.

 2. Jag fyller sedan i följande:

 3. Kredit: Konto 2018 – Övriga egna insättningar, 999kr

 4. Debet: Konto 5400 – Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, 799,20kr

 5. Debet: konto 2641 – Debiterad ingående moms (momskod 48), 199,80kr

 6. Varpå jag Bokför verifikationen.

 7. För att företaget inte ska vara skyldig mig några pengar behöver jag sedan återbetala mig själv för inköpet. Då går jag till Kassa- och bankhändelser och väljer Ny bankhändelse.

 8. Jag fyller i det datum jag gör överföringen från företags bankkonto till mitt privata. Fyller i referens Betalning för skrivare och fyller i summan negativt (för Pengar ut).

 9. Jag klickar därefter på Matcha och väljer Övrigt uttag följt av Övriga egna uttag. Här blir allt automatiskt ifyllt. Kredit 999kr (från) 1930 (företagskonto) (till) Debet 2013 999kr (Övriga egna uttag).

Problemet med detta blir ju att de båda verifikationerna inte kopplas ihop på något sätt. Jag gissar därför att jag gör något fel här? Jag undrar även om verifikationsserien (Leverantörsfaktura/kvitton) är korrekt att använda i detta sammanhang? Är också osäker på om jag verkligen ska använda Konto 2018 här, eller om det istället ska bokföras som en skuld till mig själv (eller någon form av leverantörsskuld)?

Övrigt
Kommer försöka ställa dessa frågor till Visma via deras support också. Dock får jag ju inte använda deras Forum om man inte faktiskt köpt programmet än, vilket jag inte gjort. Men ska höra med chatt-supporten på måndag. Men tills dess kanske jag kan få någon input härifrån tänkte jag Sorry för långt inlägg!

Egentligen vill jag bara säga att du verkar så rättfram och driven, så jag vill önska dig stort lycka till med företaget.

Inköpet av skrivaren: spontant vill jag säga att du ska stanna efter att du bokat inköpet under inventarier och moms mot egen insättning. Eget uttag bör inte vara aktuellt förrän du gjort en vinst och det faktiskt finns pengar att ta ut. Om du har investerat totalt 1000 kr i ditt företag och du köper en skrivare för pengarna så har du ju inte några pengar kvar som du själv kan ta ut. Först efter att du skapat en omsättning mha skrivaren och du kan visa upp en prestation (ett resultat) borde det finnas ett resultat som du kan ta del av genom eget uttag.

Permalänk
Medlem

Kan rekomendera vismas support.
Den är verkligen super, mycket kunnig.

Är sällan kö, men är det runt de i slutet på månader osv så brukar det ta lite längre tid (fakturor ska skickas)

Har tyvärr inget annat att hjälpa till med..

Permalänk
Medlem
Skrivet av Seriously:

Egentligen vill jag bara säga att du verkar så rättfram och driven, så jag vill önska dig stort lycka till med företaget.

Inköpet av skrivaren: spontant vill jag säga att du ska stanna efter att du bokat inköpet under inventarier och moms mot egen insättning. Eget uttag bör inte vara aktuellt förrän du gjort en vinst och det faktiskt finns pengar att ta ut. Om du har investerat totalt 1000 kr i ditt företag och du köper en skrivare för pengarna så har du ju inte några pengar kvar som du själv kan ta ut. Först efter att du skapat en omsättning mha skrivaren och du kan visa upp en prestation (ett resultat) borde det finnas ett resultat som du kan ta del av genom eget uttag.

Tack! Vad roligt att höra. Tack igen

Precis som du säger vore det ju dumt att föra tillbaka några pengar till mig själv innan jag faktiskt har några pengar att föra tillbaka Det var mest som ett exempel så att jag förstått hela processen korrekt.

Skrivet av gn1p:

Kan rekomendera vismas support.
Den är verkligen super, mycket kunnig.

Är sällan kö, men är det runt de i slutet på månader osv så brukar det ta lite längre tid (fakturor ska skickas)

Har tyvärr inget annat att hjälpa till med..

Tack så mycket för inputen! Ska kolla lite mer med dem imorgon och höra vad de säger

Har klickat runt och testat lite mer. Det är ju just Adsense-inbetalningarna jag funderar mest på. Känns som nedanstående tillvägagångssätt borde bli korrekt. Någon som har input på om det känns vettigt?

1.Kassa- och bankhändelser > Ny bankhändelser.
2.Fyll i datum för utbetalningen. Referens (Utbetalning från Adsense).
3. Fyll i beloppet och välj Pengar in. Klicka på Lägg till.
4.Klicka nu på Matcha och välj:
5. Övrig insättning > Egen kontering. Beloppet är redan ifyllt.
6. Fyll i beskrivning. Utbetalning från Adsense + utbetalningsnumret från Adsense.
7. Konto: 1930 - Företagskonto är redan ifyllt med den inbetalda summan i Debet (till).
8. Välj Konto: 3048 – Försäljning EG momsfri. Momskoden blir 39. Fyll i summan i Kredit (från) och avsluta med att klicka på Bokför.

Står även och vajar lite mellan val av bokföringsprogram. Antingen Visma eller Fortnox. Har någon några erfarenheter? De verkar vara lite annorlunda uppbyggda. Fortnox saknar ju (så vitt jag kan se) uppbyggnaden med en "Kassa- och bankhändelser"-avdelning. Men den kanske finns någon stans där med?

Permalänk
Medlem

Visma kunde dessvärre inte hjälpa till via chatt eller support om man inte köpt programmet, så får ta mig en funderar vilket jag ska välja Ingen som har input på om ovanstående tillvägagångssätt för Adsense är korrekt eller inte (just i Visma då)?

Permalänk
Medlem

Varför vill du använda faktureringsmetoden istället för kontantmetoden? För en liten firma så är kontantmetoden enklare eftersom du slipper bokföra fakturor dubbelt.
Jag kan tipsa om Zervant, gratis och fungerar bra för ett litet företag med små behov. Funkar dock bara med kontantmetoden.

Permalänk
Medlem

Har inget svar på din fråga, men kan rekommendera att anlita en redovisningsbyrå. Då slipper du lägga till på bokföring och du får hjälp av någon som kan. Det blir inte så mycket dyrare heller då det brukar gå att hitta hjälp för 400-500kr / timme. Har du bara att par fakturor per månad borde det inte bli mer än ett par timmar per kvartal.

Permalänk
Medlem
Skrivet av MrOrsh:

Tack! Vad roligt att höra. Tack igen

Precis som du säger vore det ju dumt att föra tillbaka några pengar till mig själv innan jag faktiskt har några pengar att föra tillbaka Det var mest som ett exempel så att jag förstått hela processen korrekt.

Tack så mycket för inputen! Ska kolla lite mer med dem imorgon och höra vad de säger

Har klickat runt och testat lite mer. Det är ju just Adsense-inbetalningarna jag funderar mest på. Känns som nedanstående tillvägagångssätt borde bli korrekt. Någon som har input på om det känns vettigt?

1.Kassa- och bankhändelser > Ny bankhändelser.
2.Fyll i datum för utbetalningen. Referens (Utbetalning från Adsense).
3. Fyll i beloppet och välj Pengar in. Klicka på Lägg till.
4.Klicka nu på Matcha och välj:
5. Övrig insättning > Egen kontering. Beloppet är redan ifyllt.
6. Fyll i beskrivning. Utbetalning från Adsense + utbetalningsnumret från Adsense.
7. Konto: 1930 - Företagskonto är redan ifyllt med den inbetalda summan i Debet (till).
8. Välj Konto: 3048 – Försäljning EG momsfri. Momskoden blir 39. Fyll i summan i Kredit (från) och avsluta med att klicka på Bokför.

Står även och vajar lite mellan val av bokföringsprogram. Antingen Visma eller Fortnox. Har någon några erfarenheter? De verkar vara lite annorlunda uppbyggda. Fortnox saknar ju (så vitt jag kan se) uppbyggnaden med en "Kassa- och bankhändelser"-avdelning. Men den kanske finns någon stans där med?

Skrivet av tomle:

Varför vill du använda faktureringsmetoden istället för kontantmetoden? För en liten firma så är kontantmetoden enklare eftersom du slipper bokföra fakturor dubbelt.
Jag kan tipsa om Zervant, gratis och fungerar bra för ett litet företag med små behov. Funkar dock bara med kontantmetoden.

Tänkte säga, varför inte bara använda en gratis mall till excel och googlade lite snabbt på excel mall + enskild firma och hittade just det tomle tipsa om: https://www.zervant.com/se/news/enkel-bokforing-i-excel-grati...

Edit: Kanske ska läsa mer än rubriken i länken jag posta.. Man får tydligen inte köra excel i Sverige

Permalänk
Avstängd

Jag är verkligen inte insatt i ämnet, men vet att det finns GnuCash.

Permalänk
Medlem
Skrivet av rektor:

Jag är verkligen inte insatt i ämnet, men vet att det finns GnuCash.

Säkert jättebra om du bor i USA eller var det nu är skapat för.

Permalänk
Medlem

UNIBAS är simpelt som tusan du behöver inte ens veta vad debit och kredit är, det är alltid ett full fungerade system ganska kraftfullt också med bra support och funktioner, och ganska simpelt för lära sig bokförning, men tror inte det är godkänd av skatteverket dock, så du lär nog behöva en revisor för dubbel granska så allt är korrekt, men det sparar in en stor mängd cash på det bara överlämna en fil så dem granskar allt så allt ser rätt ut så dem slipper räkna och skapa egna filer.

Permalänk
Medlem
Skrivet av iFraja:

Har inget svar på din fråga, men kan rekommendera att anlita en redovisningsbyrå. Då slipper du lägga till på bokföring och du får hjälp av någon som kan. Det blir inte så mycket dyrare heller då det brukar gå att hitta hjälp för 400-500kr / timme. Har du bara att par fakturor per månad borde det inte bli mer än ett par timmar per kvartal.

Är också av denna åsikt.

Är själv egen företagare men har det som huvudsysselsättning, för mig är det mycket bättre att jobba de timmarna istället och debitera mina kunder istället för att sitta internt och mecka med bokföringen. Jag köper ca 15h i månaden för ett bolag med en omsättning på 6 miljoner och tre anställda.

Men givetvis beror det på vad man har för verksamhet också. Men gör gärna en plan för hur mycket tid du tänker lägga på bokföring och värdera den tiden och ta in en offert från en liten bokföringsfirma "på hörnet" som är rimligt i pris. Bokföringsprogrammen kostar ju också både i inköp och avtal också, alla fall om du vill ha någon proffsig support till.

Kanske ett onödigt icke svar.