Bärbar till Interaktionsdesigner, CAD?

Permalänk
Medlem

Bärbar till Interaktionsdesigner, CAD?

Hej!

Min syster ska plugga till interaktionsdesigner

& nu vänder jag till er på SWEC då jag har noll koll ang studier med CAD att göra, så någon vänlig själ som kan vägleda
vad som behövs?

Budget under 10k men tippar på att det är 10k och över för en bärbar arbetshäst?

saxat från utbildnings planen:

Kurser i programmet
År 1
Ämnesintroduktion till interaktionsdesign 15 hp, Informatik, G1N, 
Obligatorisk*
Grundläggande kunskaper kring ämnesområdet informatik, interaktionsdesign som ämne 
och profession samt introduktion till vetenskapsteori.
Grafiska verktyg 7,5 hp, Medieteknik, G1N, Obligatorisk*
Introduktion till produktion av bitmap­ och vektorbaserad grafik.
Webbteknik I 7,5 hp, Medieteknik, G1N. Obligatorisk* Grundläggande 
webbdesign med klientbaserad teknik.
Metoder för interaktionsdesign I 15 hp, Informatik, G1F, Obligatorisk*
Grundläggande kunskap om olika typer av verksamhetsanalyseer samt fördjupade 
kunskaper inom projektledning mot IT samt professionsspecifika metoder för 
interaktionsdesign.
Design och konceptvisualisering 7,5 hp, Informatik, G1F, Obligatorisk*
Grundkurs i visualisering av grafiska element med praktisk tillämpning mot 
gränssnittsdesign.
Web management 7,5 hp, G1N, Datavetenskap, Obligatorisk*
Grundläggande kurs i PHP med praktisk tillämpning i webbpubliceringsverktyget 
wordpress.
År 2
Brukarorienterad design 15 hp, Informatik, G1F, Obligatorisk*
Fördjupningskurs inom brukarorienterad design som behandlar begrepp såsom 
tjänstedesign, CSCW och participatory design.
Grafisk design 7,5 hp, Design, G1N, Obligatorisk*
Grundkurs i grafisk design innehållande perception, grafisk design, typografi och 
bildanalys.
Design av grafiska gränssnitt 7,5 hp, Medieteknik, G1F, Obligatorisk*
Fördjupningskurs inom design av grafiska användargränssnitt med fokus på produktion 
av grafiskt material samt typiska aktiviteter för en interaktionsdesigner.
Metoder för interaktionsdesign II 15 hp, Informatik, G1F, Obligatorisk*
Fördjupningskurs inom metoder för skapande av användarcentrerade system och 
gränssnitt med extra fokus mot productdesign.
Tillämpad interaktionsdesign 15 hp, Informatik, G1F, Obligatorisk*
Fördjupningskurs inom tjänstedesign med praktisk tillämpning mot näringslivet.
År 3
Valfria kurser 30 hp, G1F/G2F
Projekt med vetenskapsteori 15 hp, Informatik, G2F, Obligatorisk*
Grundkurs i vetenskapsteori med tillhörande praktisk tillämpning mot näringslivet.
Examensarbete 15 hp, Informatik, G2E, Obligatorisk*
Genomförande av examensarbete.
*Kurs i huvudområdet.
Detaljerade beskrivningar av kurserna ges i separata kursplaner.
Kurserna inom programmet kan komma att byta plats.

är tråden helt åt skogen så kan den flyttas np!