Kryptoskolan del 4 - Vad är Ripple och XRP?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Cyberspace
Registrerad
Apr 2008

Kryptoskolan del 4 - Vad är Ripple och XRP?

Hej igen allihop och välkomna till del 4 i ”kryptoskolan”.

Detta inlägg är dedikerat till att gå någorlunda på djupet om techbolaget Ripple, kryptovalutan XRP (xRapid) och även gå in på Ripples andra blockkedjeprodukter för att underlätta betalningar. Med det menas internationell (och i vissa marknader regional) överföring av pengar med fokus på institutionella kunder såsom banker, investeringsbolag men även företag vars verksamhet är global pengaöverföring såsom Western Union, moneygram och Paypal.

Detta inlägg kommer vara relativt svårsmält då vi kommer gå igenom många olika termer inom betalningsflöden och bankvärlden. Jag har dock försökt att förenkla och förklara så gott jag kan med tillhörande exempel och glossarium för termerna (står i kursivt). Är något trots allt oklart så är det bara att ställa frågan så ska jag försöka svara så gott jag kan.

Vad är Ripple?

Ripple är, till skillnad från mångas antagande, inte namnet på kryptovalutan XRP, utan Ripple är alltså namnet på det Silicon Valley företag som står bakom produkterna xVia, xCurrent och xRapid. Det är den sistnämnda, xRapid, som använder kryptovalutan XRP.

Produkterna erbjuds via blockkedjelösningen RippleNet, som erbjuder ett decentraliserat globalt nätverk av banker och betalningsleverantörer som använder Ripples distribuerade finansiella teknologi.
Plattformen erbjuder meddelanden i realtid, clearing och avveckling av finansiella transaktioner via de tre produkterna ovan.

Ripples vision och mål är att etablera vad de kallar ”Internet of Value” som i korta drag syftar på att pengar ska kunna röra sig lika snabbt som information online. Något som globalt sett inte är en verklighet idag. Vi i Sverige dock är i framkant vad gäller denna utopi då vi idag har kontaktlösa kort/telefoner/klockor, applikationer som Swish för direktöverföring och Mobilt BankID för autentisering över flertalet applikationer, som är rätt så unikt världen över. Läs mer om Ripples Internet of Value här .

Företaget grundades 2012 och fick 2013 finansiell backning av bl.a Google Ventures, Seagate Technology, IDG Capital och inte minst investmentbolaget Andreessen Horowitz. Andreeesen Horowitz har investerat i många av de mest erkända brands vi använder dagligen (Skype, Facebook, Twitter, AirBnB, OculusVR, Coinbase för att nämna ett fåtal (!)).

2015 fick företaget även backning av Santander, världens femte största bank. Ripples VD är Brad Garlinghouse, före detta Senior Vice President av Yahoo Inc och dess Chefskryptograf (Chief Cryptographer) är David Schwartz, välkänd figur online under namnet JoelKatz.

Bild från 2017 där Ripples anställda i San Francisco visar sitt stöd för årets Pridegala. På höger sida skymtar man Brad Garlinghouse (VD)

Glossarium

Men innan vi tar oss an produkterna är det nog bra om ni förstår ett gäng begrepp som vi kommer återkomma till i artikeln:

Avveckling är den term, eller rättare sagt begrepp, som används av banker/finansiella institutioner vid överföring av likvid mellan två parter i syfte att lösa deras förpliktelser mot varandra. På engelska så kallas detta för ”settlement”.

Likviditet är ett ord som kan användas i flera sammanhang för att illustrera betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter. Likviditet är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga.

FIATär valuta utfärdad av ett/flera länder, exempelvis usd, euro eller svenska kronor.

Nostro och vostro konton används för att skilja mellan de två uppsättningarna av bokföring som hålls av varje bank. Nostro betyder ”vårt” på latin och hänvisar till ett bankkonto som innehas av en bank hos en utländsk bank, vanligtvis i den utländska bankens valuta. Vostro betyder ”ert” och är vad den utländska banken kallar samma konto.

KYC innebär kundkännedom, från engelskans Know Your Customer. Enkelt uttryckt är kundkännedom en serie frågor och identitetsbevisande för att en bank eller betalningsförmedlare säkert ska veta vilka dess kunder är. Det inbegriper att vissa medlemmar ombeds skicka dokument som bevisar vilka de är. Detta är till för att skydda både banken och dess kunder.

AML står för Anti Money Laundering, och avser skydd mot penningtvätt genom en serie frågor om var medlen i en transaktion kommer ifrån. Man använder AML för att skydda sig ifrån penningtvätt och för att förhindra finansiering av terrorism.

Pust! Jag lovar att vi inte behöver gå igenom ytterligare, i alla fall finansiella termer. 😊

xVia

xVia är Ripples produkt för företag, betalningsleverantörer och banker som vill skicka betalningar över olika nätverk med hjälp av ett standardgränssnitt. xVia: s enkla API kräver ingen mjukvaruinstallation och gör det möjligt för användare att sömlöst skicka betalningar globalt med transparens i betalningsflödet med berikad information, som till exempel fakturor bifogade i transaktionen.

xCurrent

xCurrent är Ripples enterprise lösning som gör det möjligt för banker att omedelbart avveckla gränsöverskridande betalningar med möjligheten för spårning av transaktionen från A till Ö. Med hjälp av xCurrent, meddelar bankerna varandra i realtid för att bekräfta betalningsuppgifter innan transaktionen initieras och för att bekräfta leverans när avveckling skett. Den innehåller en regelbok som utvecklats i samarbete med RippleNet Advisory Board som säkerställer operativ konsistens och juridisk klarhet för varje transaktion.

xCurrent består av fyra delar:

Messenger

Messenger tillhandahåller peer-to-peer-kommunikation mellan sändaren och mottagaren. Messenger ansvarar för att tillhandahålla annan information, som KYC (Know Your Customer, FX-priser (Foreign Exchange), betalningsuppgifter etc.

Validator

Denna komponent bekräftar kryptografiskt framgången eller misslyckandet av en betalning. Validatorn anses vara "den enda källa till sanning" för de transaktionsparterna (avsändare/mottagare) i betalningen. Banker kan köra sin egen validerare eller kan förlita sig på en tredjepartsvalidator (i vilket fall BFT-algoritmen används, som vi diskuterat i tidigare kryptoskolan inlägg). Validatorn används även för att koordinera överföringen av medel via Interledger protokollet ILP.

ILP Ledger

ILP är en subledger (huvudbok) som kan användas av bankens nuvarande ledger (huvudbok). Den används för att spåra krediter, debiteringar och likviditet över transaktionsparterna. I ILP så avvecklas transaktionen atomiskt, vilket innebär att avvecklas omedelbart eller inte alls.

I en atomisk transaktion uppträder antingen alla databasoperationer i en serie, eller inträffar inte alls. Detta för att garantera att uppdateringar i databasen inte sker partiellt (delvis), vilket kan orsaka större problem än att helt och hållet avvisa hela serien.

FX Ticker

Används för att definiera valutakurser mellan transaktionsparter. Denna komponent underlättar utbytet mellan ILP huvudböcker genom att möjliggöra för likviditetsleverantörer att posta valutakurser.

Likviditetsleverantörer är ofta stora banker och andra finansinstitut. I Fiat valutahandel är världens största likviditetsleverantör Deutsche Bank.

Värt att nämna är att Ripples xCurrent inte endast används för gränsöverskridande betalningar utan används för inhemska betalningar i t.ex Japan där SBI (ett konsortium av Japanska storbanker) gått ihop och skapat appen MoneyTap som fungerar likt inom Sverige välkända Swish. MoneyTap är ett utmärkt showcase på xCurrents användningsområde och transaktionshastighet.

xCurrent kan också användas helt fristående och kräver inte användningen av kryptovalutan XRP, i vissa fall så behöver inte heller en av bankparterna köra alla delar av xCurrent heller. Sammanfattningsvis ska bankerna få en bra service men där tanken är lägre kostnader gentemot nuvarande SWIFT.

En av fördelarna med xCurrentär att den kan närsomhelst kompletteras med xRapid, som möjliggör likviditet utan behovet av en likviditetsleverantör och därmed bidra till ännu mer besparingar i form av lägre transaktionsavgifter. Ripples intention är att få över så många banker som möjligt till xCurrent, xVia där de sedan kan uppgradera smärtfritt till användandet avxRapid

För mer information om hur xCurrentfungerar så kan ni ta en titt på följande Youtubeklipp:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bU79HunxJp8

xRapid

xRapid är tänkt att köras med xCurrent för att ytterligare sänka kostnaderna för banker men framförallt att erbjuda likviditet på en gång. Det baseras på att använda kryptovalutan XRP. Det är viktigt att understryka att xRapid och XRP är inte samma sak, xRapid är produkten och XRP är kryptovalutan som används som bas för produkten xRapid.

För att förstå lösningen som Ripple erbjuder sina bankkunder måste vi först förklara problemet som upplevs av bankerna idag.

Låt oss anta att det finns en bank i Indien som gör mycket affärer i USA. Denna indiska bank har ingen närvaro i USA. Det enda sättet för denna bank att ta emot betalningar i USA är via ett Nostro-konto i en amerikansk bank.

Till exempel får banken i Indien en hel del remitteringar från USA till Indien. För att då kunna ta emot pengar från människor i USA skulle vår indiska bank vända sig till JP Morgan Chase och be dem öppna ett Nostro-konto för dem i USA.

Termerna nostro och vostro används för att skilja mellan de två uppsättningarna av bokföring som hålls av varje bank. Nostro betyder ”vårt” på latin och hänvisar till ett bankkonto som innehas av en bank hos en utländsk bank, vanligtvis i den utländska bankens valuta. Vostro betyder ”ert” och är vad den utländska banken kallar samma konto.

Banker i Storbritannien eller USA håller ofta ett vostro-konto på uppdrag av en utländsk bank.

JP Morgan Chase kommer sedan att överföra medlen via SWIFT till den Indiska bankens konto. Den omvandlas till lokal valuta och pengarna sätts in på mottagarnas lokala konton i Indien. Alla dessa steg har tillhörande avgifter såsom betalning till JP Morgan Chase för uppehället av nostro kontot, avgiften till SWIFT för överföringen av JP Morgan Chase till den Indiska banken, samt konverteringskursen för valutaväxlingen som tillkommer.

Pengar som hålls i dessa Nostro/vostro konton kallas för vilande kapital. Det betyder det kan användas när det finns behov, men resten av tiden är pengarna låsta och kan helt enkelt inte användas till något mer vinstdrivande. Därmed är detta kostsamt för finansiella institutioner, något som i slutändan måste delvis täckas av avgifter mot slutkund.

Om bankerna använder XRP istället, anses behovet av Nostro/vostro kontot försvinna då XRP:s primära syfte blir en överbryggande valuta mellan två andra fiat-valutor.

XRP tar inte bara bort behovet av Nostro/vostro kontot, utan har även en mycket lägre avgift jämfört med SWIFT per transaktion, närmare 60 procent lägre. Detta kan ses som en ansenlig summa när man tänker på de triljoner kronor som överförs av storbanker och företag såsom Western Union, Moneygram och American Express (existerande kunder till Ripple som piloterar produkten xRapid).

SWIFT är idag standarden för internationella transaktioner mellan banker. SWIFT anses ha höga avgifter och vara långsamt (upp till flera dagar innan avveckling sker) jämfört med Ripples xVia, xCurrent och xRapid som tar några sekunder. Det sistnämnda löser även som tidigare nämnt likviditeten.

Men exakt hur fungerar xRapid?

Det unika med xRapid är inte bara problemet det löser, utan hur det löser problemet.

Det är viktigt att förstå att likviditet är en väsentlig del för alla affärsverksamheter. Likviditet kan emellertid också uttryckas som ett enkelt sätt att omvandla tillgångar till kontanter för uttag. Överföring av likviditet mellan länder är i dag en långsam process. xRapid erbjuder likviditet i realtid.

För att undvika problem (läs kostnad och komplexitet) som är förknippade med Nostro-konton används en digital tillgång som Ripples XRP istället, för att minska kostnaderna och förbättra likviditeten för olika former av transaktioner.

xRapid ansluter till kryptovalutehandlare (Anm. Vad fasen kallar man cryptocurrency exchange på Svenska? 😊) som till exempel Bitstamp, Kraken, Bithump som handlar med XRP. Där görs köp och sälj av XRP som källa till likviditet för transaktionen. Hur detta sker ser ni i exemplet nedan.

Vi återgår till vår indiska bank som exempel för att gå igenom hur en betalning från USA skulle se ut:

Sebastian är kund hos Bank USA, som är ansluten till RippleNet och använder produkten xRapid, och vill överföra 1000 USD till Alexandra.
Mottagaren, Alexandra, är kund hos Bank India, som även den är ansluten till RippleNet, xRapid.
Alexandra vill ta emot pengar i sitt konto i sin lokala valuta, nämligen Indiska Rupie.

Nedan steg beskriver exakt vad som sker under loppet av några sekunder med hjälp av Ripples xRapid och kryptovalutan XRP.

1. Sebastian initierar överföringen via Bank USA,
2. Bank USA ansluter till RippleNet, kopplar upp sig till en amerikansk valutahandlare (Bitstamp) och efterfrågar köp av XRP i utbyte mot 1000 USD.
3. Valutahandlaren genomför köp av XRP som motsvarar 1000 USD och låser kursen.
4. XRP från amerikanska valutahandlaren överförs till en indisk valutahandlare (BuyUcoin t.ex)
5. XRP säljs nu i utbyte mot Indiska Rupier på den indiska valutahandlaren mot låst kurs.
6. Rupierna som erhållits i steg 5 utbetalas av den indiska valutahandlaren direkt till Alexandras bankkonto hos den indiska banken.

7.Alexandra kan använda pengarna nästintill direkt.

I Ovan exempel ser du varför man kallar XRP en överbryggande valuta.

Då både sändaren och mottagaren är kända av bankerna och har gått igenom KYC, AML och dylika säkerhetskontroller av respektive bank, vilket också bekräftas som en del av Ripples transaktion. Överföringen är alltså också säker enligt de regelverk som gäller för en vanlig banktransaktion. I ovan exempel så kan man byta ut privatpersonerna Sebastian och Alexandra till företag i respektive länder, förfarandet håller även här.

En demonstration av en Ripple transaktion gjordes live på Ellen Degeneres show av Ashton Kutcher som gjorde en donation tillsammans med Ripple till Ellens välgörenhetsprojekt. Det spekulerades en del om XRP användes i denna transaktion, men det kan anses sannolikt då pengarna var framme ”omgående”.

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=IfEyQXiORMw

Partnerskap

Ett av många tvivel på Ripple har varit huruvida de kommer kunna signera några banker, och dessutom få dessa att använda sig av produkten xRapid som använder kryptovalutan XRP.

Ripple har dock varit duktiga och signerat en hel del banker och företag för produkterna xVia, xCurrent och xRapid. De största är Banco Santander, JBC (Japan Bank Consortium som består av 61 banker), SEB, SBI holdings, American Express, Western Union, Moneygram. Dock är detta en bråkdel av kunderna, en utomordentlig och komplett lista av partnerskap och vilka produkter som används av varje kund finns här: http://rppl.info/. Denna sida uppdateras löpande med varje ny signering som offentliggörs.

Avslutning

Detta avslutar våran introduktion till företaget Ripple, dess produkter xVia, xCurrent och xRapid samt kryptovalutan XRP. Jag hoppas att ni har gillat att läsa artikeln lika mycket som jag har gillat att skriva den. Ställ gärna frågor om det är något ni undrar över!

Tack för mig!

Mvh

Sebastian Ziabari

http://sebastian.ziabari.se

Källor:

https://ripple.com/solutions/

https://ripple.com/insights/liquidity-explained/

https://www.jpmorgan.com/tss/General/Multicurrency_Account_Se...

https://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_(company)

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_Interbank...

https://sv.wikipedia.org/wiki/Banco_Santander

https://www.investopedia.com/ask/answers/051815/what-differen...

https://ripple.com/insights/a-vision-for-the-internet-of-valu...

https://steemit.com/introduceyourself/@joelkatz/i-m-david-sch...

http://rppl.info/

https://ripple.com/insights/democratizing-global-payments-xra...
https://developers.ripple.com/rippleapi-reference.html

Bildkällor:
Samtliga bilder är tagna från Ripple.com med undantag av första bilden (som är tagen av mig själv).

That Yellow Bastard
CPU: i7 5820K - EKWB Supremacy EVO | GPU:SLI 2X EVGA Titan X SC
RAM: HyperX 32GB DDR4 2800 Mhz | PSU: EVGA G2 1600W
MB: MSI X99S XPOWER AC HDD1:PM961 M.2 SSD HDD2: Samsung 850 EVO 500GB
Case: LIAN LI PC-O7SX Screen: ASUS ROG SWIFT PG348Q 34" 3440x1440 @100Hz

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2004

TL:DR: Ripple är centraliserat bajs som bör undvikas

Om man är intresserad av en "bank-coin" rekommenderar jag att läsa på om XLM istället, det är en decentraliserad version av Ripple med samma skapare i grunden. Skillnaden är att i XLM finns det ingen Ripple Foundation som kan avbryta transaktioner/låsa pengar hur dom vill.

alla hatar barack obama.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Cyberspace
Registrerad
Apr 2008

@kaXe: Vi har haft denna konversation förut om jag inte minns rätt, där du inte läser vad man skriver eller tar till dig fakta den fakta som presenteras. Dina påståenden är felaktiga och sprider okunskap.

Låt oss bryta ner dina påståenden och bemöta de med fakta:

"Ripple kan avbryta/låsa pengar"
https://www.quora.com/What-are-Ripple-users-opinions-on-freez...
Där har du svar från Ripples egna David Schwartz, Ripples Chief Cryptographer. Detta påstående har blivit "debunked" flertalet gånger.

"Ripple är centraliserat bajs"

Meningen i sig visar ju att vi inte kan ha en seriös konversation men jag hänvisar dig ändå till: https://www.quora.com/Why-is-Ripple-centralized

XRP är en hybrid när det gäller denna topic. Den har decentraliserade element och centraliserade element. I mångt och mycket har det att göra med TPS och Tillit.

Kan tillägga att jag tror att XLM kan samexistera med XRP då de tacklar olika problem och användningsområden. XLM och XRP gör bra saker båda två.

Bonusinlägg: Du kanske inte lyssnar på mig. Men vad sägs om Vitalik Buterin, skaparen bakom Ethereum, som skrev om Ripple redan 2013.

"Altogether, what Ripple has accomplished is impressive. With Ripple, we have a way of sending, receiving, and holding any currency – not just one specific cryptocurrency – in a decentralized way. The currency can be anything; one can imagine storing USD, CAD, gold or even airplane miles in the Ripple network, as long as there are enough people, or at least one gateway, willing to deal with them. "
Källa: här

Glad midsommar!

That Yellow Bastard
CPU: i7 5820K - EKWB Supremacy EVO | GPU:SLI 2X EVGA Titan X SC
RAM: HyperX 32GB DDR4 2800 Mhz | PSU: EVGA G2 1600W
MB: MSI X99S XPOWER AC HDD1:PM961 M.2 SSD HDD2: Samsung 850 EVO 500GB
Case: LIAN LI PC-O7SX Screen: ASUS ROG SWIFT PG348Q 34" 3440x1440 @100Hz

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2005

Från diverse youtubexperter hör man ofta att man ska köpa "ripple" (XRP) för att bankerna kommer börja använda det i framtiden.

Är det XRP man tänkt sig att bankerna ska använda sig utav eller är tanken att varje bank ska ha sin egen krypto de har kontroll över?

Adblocker,BigMacbookPro, #METOOintelinside, Sondera2018,Volvo745GlTic

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Cyberspace
Registrerad
Apr 2008
Skrivet av gabriel15:

Från diverse youtubexperter hör man ofta att man ska köpa "ripple" (XRP) för att bankerna kommer börja använda det i framtiden.

Är det XRP man tänkt sig att bankerna ska använda sig utav eller är tanken att varje bank ska ha sin egen krypto de har kontroll över?

Hej!

Det är tänkt att XRP ska användas av banker som ett verktyg för att möjliggöra likviditet direkt. Så varje bank ska inte ha sin egen krypto.

Exempel:
Bank A har 10 000 000 SEK i Sverige och vill föra föra över dessa till bank B i USA. Bank B vill ha pengarna i USD.
Bank A kommer i detta fall att köpa x mängd XRP för 10 000 000 från en Exchange X i Sverige/EU (ansluten till Ripplenet)
Bank A kommer sedan att sälja XRP:n för 10 000 000 via en exchange Y i USA (ansluten till Ripplenet) i utbyte mot motsvarande värde i USD.
Exchange Y, istället för att betala USD till Bank A så betalar de USD direkt till Bank B. (I och med att Exchange Y är verksam i bank Bs land och har lokal valuta, så kommer denna transaktion gå direkt, tänk på hur snabbt det går t.ex att göra en Swish betalning i dag mellan svenska konton).

Nu har man alltså både gjort transaktionen OCH ordnat med likviditet direkt hos mottagaren på några sekunder.
Idén är alltså att ju fler som använder XRP för transaktioner fram och tillbaka mellan alla länder så kommer tillgången till XRP och likviditet att växa exponentiellt. Det kommer vara ett flöde av pengar konstant fram och tillbaka globalt vilket gör att likviditet blir något som finns on demand och inte något som idag, där likviditetsleverantörer tillhandahåller nostro/vostrokonton till de som är villiga/måste betala för detta.

Med andra ord så blir det betydligt enklare för mindre aktörer (småbanker, mindre remitteringsföretag) att få tillgång till mycket likviditet snabbt utan många mellanhänder som tar avgifter.

Jag hoppas att det svarade på frågan, let me know om du vill ha bättre exempel. Ibland vet jag inte om mina exempel är så tydliga hehe.

Som bonus kan jag lägga till ett annat exempel:

Alexa, en amerikanska som studerar i Sverige och har ett svenskt bankkonto hos Nordea.
Stuart, Alexas pappa som bor i USA och har ett amerikanskt bankkonto hos Goldman Sachs.

Stuart vill föra över 10 000 USD pengar till Alexa i syfte att betala hennes studier och levnadskostnader.
Idag skulle detta ta flera dagar innan pengarna fanns hos Alexas konto hos Nordea.

Föreställ dig nu att Goldman Sachs är anslutna till RippleNet och använder sig av XRP. Dock gör inte Nordea detta, MEN en annan svensk
bank gör det (t.ex SEB).

Transaktionen skulle i detta fall se ut så här:

Stuart skulle här gå in på sin internetbank, göra en transaktion på 10 000 USD till Alexas konto via Ripple.
Stuarts bank Goldman sachs ansluter sig till en amerikansk Exchange (som är ansluten till RippleNet) och säljer 10 000 USD i Utbyte mot XRP.
Stuarts bank tar sina nyförvärvade XRP och ansluter till en Svensk exchange (i detta fall SEB som tillhandahåller en XRP exchange) som köper XRP i utbyte mot SEK (som motsvarar 10 000 USD).
SEB har nu blivit instruerade att betala dessa SEK till Alexas konto hos Nordea. I detta fall skulle då transaktionen gå via XRP från Goldman sachs till SEB, men gå via lokala vägar (t.ex Swish (BiR)) till Alexas konto hos Nordea.

Det är detta som är syftet med XRP. ALLA banker behöver inte vara anslutna till Ripples XRP för att det ska fungera, men värdet finns för samtliga banker att ansluta sig, om de gör mycket remitteringar globalt åt sina kunders vägnar.

Mvh

That Yellow Bastard
CPU: i7 5820K - EKWB Supremacy EVO | GPU:SLI 2X EVGA Titan X SC
RAM: HyperX 32GB DDR4 2800 Mhz | PSU: EVGA G2 1600W
MB: MSI X99S XPOWER AC HDD1:PM961 M.2 SSD HDD2: Samsung 850 EVO 500GB
Case: LIAN LI PC-O7SX Screen: ASUS ROG SWIFT PG348Q 34" 3440x1440 @100Hz

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2005

Det är 39 miljarder XRP tokens ute på vift så de kanske helt enkelt inte tänkte till att börja med?

Men man kanske bara kan skrota xrp och börja om med xrp2 eller något om bankerna nu skulle vara intresserade.

Adblocker,BigMacbookPro, #METOOintelinside, Sondera2018,Volvo745GlTic

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Cyberspace
Registrerad
Apr 2008
Skrivet av gabriel15:

Det är 39 miljarder XRP tokens ute på vift så de kanske helt enkelt inte tänkte till att börja med?

Men man kanske bara kan skrota xrp och börja om med xrp2 eller något om bankerna nu skulle vara intresserade.

Hej!

Jag förstår inte riktigt frågan,varför skulle man skrota XRP? Det är inte tänkt att bankerna ska hålla en massa XRP, det skulle betyda att de fortfarande skulle behöva ett nostro/vostro konto fast i XRP. Det är inte det som är meningen, utan att syftet är att använda XRP under transaktionens gång, dvs köpa och sälja under loppet av några sekunder.

Se det så här:

Idag överförs många triljoner dollar dagligen i valutaväxling. Dagligen.(4.8 triljoner för att ge en siffra

I en väldigtgrov kalkyl (4.8 triljoner dollar / 39 miljarder XRP = 123 USD / XRP)

Skulle det alltså behövas ett värde på 123 USD per XRP för att tillgodose en sån volym av transaktioner dagligen.

Ripples tanke är alltså att XRP kommer att öka i värde i takt med att dess användning (utility) ökar (volym).

I vårt räkneexempel tog vi den mängd XRP som är tillgänglig idag, dock finns det uppemot 99,9 miljarder XRP totalt sett (varav 60 miljarder är låsta i escrow).

Det är inte spekulation som kommer att driva värdet av XRP, utan fullskalig adoption, dvs användningen. Sen kommer troligtvis spekulation bidra sin del (som vi såg i kryptobubblan i Januari när XRP kom upp till 4 USD).

Ta en titt här: http://rppl.info/ för att kolla vilka banker som har anslutit sig till Ripple, och specifikt Xrapid produkten (XRP). Om dessa går i produktion med XRP så bör vi se en påverkan på priset.

Swift vs Ripple kommer vara intressant att se under 2018/2019.

That Yellow Bastard
CPU: i7 5820K - EKWB Supremacy EVO | GPU:SLI 2X EVGA Titan X SC
RAM: HyperX 32GB DDR4 2800 Mhz | PSU: EVGA G2 1600W
MB: MSI X99S XPOWER AC HDD1:PM961 M.2 SSD HDD2: Samsung 850 EVO 500GB
Case: LIAN LI PC-O7SX Screen: ASUS ROG SWIFT PG348Q 34" 3440x1440 @100Hz

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Sweden
Registrerad
Maj 2006

Jag köpte lite Ripple vid helt fel tillfälle.

You win some you loose some ¯\_(ツ)_/¯

Aquatic Ambiance | Vattenkylning i CaseLabs Mercury S3 (Work in progress)
Emerald Moon | Custom vattenkyld mITX speldator i NCASE M1.
Magmoor V2 | Byggd på EK Fluid Gaming Kit
Tristram | Unik loop med X-Flow radiatorer
Cairodrome | Vattenloop i det enorma Tower 900

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2006
Skrivet av ggalaxyy:

Jag köpte lite Ripple vid helt fel tillfälle.

You win some you loose some ¯\_(ツ)_/¯

Om du inte sålt de än så är det inte säkert att det var helt fel tillfälle... Kanske var det inte helt rätt tillfälle men helt fel kan du inte veta om du inte sålt.
Jag gjorde nog samma som dig, visserligen inte på toppen men en bit innan, sen var man girig nog att inte sälja i tid Men hoppas på en vändning, är ändå tänkt som en chansning på längre sikt.

System: Intel i7-3770K - Sapphire HD7970 - 4GB DDR3 - Asus MB - Crucial M4 256GB - 2TB HDD - Lian Li PC 60 Plus - Asus Xonar DS
Annat: Topre Realforce 88 45g - Logitech G400 - Eizo Foris 2331 - Sennheiser PC166
Microsoft Surfade PRO 128 GB

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Sweden
Registrerad
Maj 2006
Skrivet av skewgen:

Om du inte sålt de än så är det inte säkert att det var helt fel tillfälle... Kanske var det inte helt rätt tillfälle men helt fel kan du inte veta om du inte sålt.
Jag gjorde nog samma som dig, visserligen inte på toppen men en bit innan, sen var man girig nog att inte sälja i tid Men hoppas på en vändning, är ändå tänkt som en chansning på längre sikt.

Relativt till idag så var det ett dåligt köp.

Men som sagt, jag ska låta dom ligga så får vi se vad som händer.

Aquatic Ambiance | Vattenkylning i CaseLabs Mercury S3 (Work in progress)
Emerald Moon | Custom vattenkyld mITX speldator i NCASE M1.
Magmoor V2 | Byggd på EK Fluid Gaming Kit
Tristram | Unik loop med X-Flow radiatorer
Cairodrome | Vattenloop i det enorma Tower 900

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2006
Skrivet av ggalaxyy:

Relativt till idag så var det ett dåligt köp.

Men som sagt, jag ska låta dom ligga så får vi se vad som händer.

Ja, hoppas vi blir rika!

System: Intel i7-3770K - Sapphire HD7970 - 4GB DDR3 - Asus MB - Crucial M4 256GB - 2TB HDD - Lian Li PC 60 Plus - Asus Xonar DS
Annat: Topre Realforce 88 45g - Logitech G400 - Eizo Foris 2331 - Sennheiser PC166
Microsoft Surfade PRO 128 GB

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2010

Tack för genomgången jag hittade en gammal transaktion på kraken.com där jag sålde 30000 XRP för 10 dollar det var dumt hehe

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Oslo, Norge
Registrerad
Jul 2001

Tack för en väldigt fin genomgång - kanske den bästa av dom 4. Men det saknas en förklaring på hur och varför man kan handla med denna "mellanvaluta"?

Du skriver också att transaktionen är "låst", betyder detta att värdet på valutan sätts redan när handeln initieras? Det vill säga risken med att du säljer en valuta som visar sig mindre värd när det är dags att betala för den andra blir borta?

//LD

http://www.earth-dog.com - Metal for Muthas - Gore for Ghouls!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Alingsås
Registrerad
Jun 2010

Intressant läsning precis som del 1-3!