Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2018

Han har säkert tappat datorn eller tappat något på datorn/ varit oaktsam och försöker få dig att köpa tillbaka den.

Bara tacka för en god affär och hänvisa till att felet inte fanns innan samt han provade datorn och så.ä

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Feb 2019

Jag tycker det låter som en död hund begraven, varför så skulle vara fallet och vilken poäng det skulle ha, det vet jag inte 😀

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2011

Det här är varför jag i princip alltid säljer/köper saker öga mot öga. Jag kan alltid sova gott efter en affär då jag verkligen visat alla kända defekter samt visat att det fungerar. Sekunden som en skärm lämnar min bostad så är det inte längre mitt ansvar.

Jag har inget problem med folk som prutar, antingen accepterar man det eller ej. Däremot så skulle jag aldrig ge kompensation i efterhand om det inte är något som jag personligen har missat. Typ att lova att skicka med laddare vid affär och missat det.

Jag skulle inte heller hjälpa någon efter köp. Att vara någon jävla telefonsupport bara för att man sålt en dator för några tusen suger rejält. Det räcker som det är att behöva rekommendera teknikköp, koppla in teknik, osv, för hela familjen. Att göra det varje gång man säljer en dator skulle ge mig 20-30 pers till att hjälpa..

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Jun 2013
Skrivet av rasoul:

Visst sålt är sålt men felet som han påpekar fanns nog där från början.
Då han enligt dig var okunnig, verkar det som att du har stått bakom skärmen och klickat för det mesta. Han litade på dig att allt var i sin ordning.
Du är dator kunnig, det är inte något stort problem. Du bör kunna lösa det, återköp, prisavdrag etc.

Klart att alla vill köpa billigt, i de här fallet ser jag inte att han försöker agera oärligt som vissa har nämnt

Om han tappat den bör du kunna se det, kontrollera det när det blir dags.

Du är datorkunnig, du bör kunna lösa det, det är inte ngt stort problem?

Vad är det du snackar om? Ska TS erbjuda "öppet köp" bara för att han kan mer om det han säljer än köparen ?
Köparen har uppenbarligen haft både tid och möjlighet att undersöka varan innan köp! Och din kommentar om att "det verkar som att det är du som stått bakom skärmen och klickat för det mesta" Ja, och? Tror du att han ställde sig i vägen så att köparen inte haft någon chans att se vad som hände på skärmen ? Hypnotiserat honom kanske ?

Nej...

Hälsa köparen vänligt men bestämt "köpt är köpt" Är han missnöjd så får han sälja den vidare.

__________________
Stationär: | Corsair Carbide 400C | Corsair RM750x | MSI Z390 Gaming Edge AC | i7 9700K @ 5Ghz | 16GB 3000Mhz CL15 | RTX 2080 @ 2010Mhz Core 15Ghz GDDR6 | Darkrock Pro 4 | LG 32GK850
Bärbar: MacBook Pro 13" QC 2018
Server: Esxi 6.5 | i5 4690K | 32GB DDR3 | 1TB SSD + iSCSI SATA [/B]

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2010

kan man få se bilden på mörka fläcken?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Surahammar
Registrerad
Jul 2008

Det här är bilden som skickades till mig, det blåa området till vänster är vad som har påpekats.

Hur något sådant uppstår har jag ingen aning om men jag tycker att jag borde ha upptäckt det själv om det hela tiden har funnits där.

Vad beror felet på?

Jag fick ett sms idag där han berättade att han har varit på två stycken "verkstäder" igår där de sa att skärmen måste bytas för att åtgärda felet, en av de hade kopplat datorn till en extern skärm för att utesluta grafikkortsproblem.

"Så frågan är om skärmen är utsliten av extremt mkt användande/spelande"?
Det var det sista som skrevs i smset.

Skickades från m.sweclockers.com

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Helsingborg
Registrerad
Aug 2002

@Baptisten: Det där borde synts för er båda när ni i 40 min körde demo på datorn...

Fanns det inte där då så har det hänt efteråt.

Apple Mac mini 2012 (primär desktop)
Apple Mac mini 2012 med Ubuntu server som Plex-server
Dell Latitude 5480 med Linux dist. (när iPad inte räcker till)
PSN ID:iller Xbox live:illerG Wii U:illerG Switch:iller

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

Svårt beslut men har allt gått rätt till och du har gott samvete så är transaktionen avslutat mellan er.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Finspång
Registrerad
Jan 2005

Vad säger lagen egentligen?

Några paragrafer från Köplagen som kan vara intressanta i sammanhanget...

Köparen kan vid fel på varan reklamera varan vilket kan resultera i att köpet kan hävas, omleverans, avhjälpande av felet eller prisavdrag.

Citat:

Påföljder vid fel i varan

Påföljderna

30 § Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 31--40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.

Reklamation

32 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

33 § Utan hinder av 31 och 32 §§ får köparen åberopa att varan är felaktig, om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Avhjälpande och omleverans

34 § Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I stället för att avhjälpa felet får säljaren företa omleverans enligt 36 §.

Köparen har rätt att kräva omleverans, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta.
Köparen har dock inte rätt att kräva omleverans, om det föreligger ett sådant förhållande som avses i 23 §. Köparen har inte heller rätt att kräva omleverans, om det är fråga om en vara som fanns vid köpet och som, med hänsyn till sina egenskaper och till vad parterna måste antas ha förutsatt, inte kan ersättas med någon annan vara.

Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det.

35 § Köparen får inte kräva avhjälpande av fel eller omleverans, om han inte lämnar säljaren meddelande om kravet i samband med att han reklamerar eller inom skälig tid därefter. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

36 § Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren.

Säljaren får ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida.

Prisavdrag och hävning

37 § Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag beräknat enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.

Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av begagnade varor på auktion.

38 § Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.

39 § Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans som kan följa av 37 §, meddelar säljaren att han häver köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Och vad gäller befintligt skick är det inte heller en 100%-ig avskrivning av ansvar enligt § 19.

Citat:

Befintligt skick

19 § Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om
1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld "i befintligt skick". Vid tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till utropspriset.

Men i det här fallet har köparen fått goda möjligheter att undersöka varan innan köp och felet som han påpekar borde ha upptäckts vid detta tillfälle och kan då inte åberopa fel enligt § 20. Så TS bör i det här fallet ha ryggen fri även med stöd av lagen.

Citat:

Undersökning av varan före köpet

20 § Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att undersöka prov på varan och felet gäller en egenskap som skulle framgå av provet.

Som synes har köparen faktiskt en hel del rättigheter även vid köp mellan privatpersoner. Som tidigare nämnts i tråden bör man därför skriva köpekontrakt eftersom att Köplagen inte är tvingande i den bemärkelsen att den kan avtalas bort mellan parterna.

Raspberry Pi's: Statussida med mina RPi's m.m.
Macbook Pro 15" | i7-4770HQ | 16GB | 256GB SSD | macOS Sierra |
Dell Precision 5510 15" | Xeon E3-1505Mv5 | 16GB | 256GB SSD | Windows 10 |
Stationära | Define C | RM750x White | Prime X370-Pro | R7 1700x | Cryorig H7 | Flare X 2x8GB 3200MHz | GTX 1080 G1 Gaming | 850 Pro 2x500GB | 850 EVO 500GB | Seagate 4TB | Acer X34A |

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Maj 2004
Skrivet av Baptisten:

https://i.ibb.co/Q9C0MKP/20190425-215948.jpg

Det här är bilden som skickades till mig, det blåa området till vänster är vad som har påpekats.

Hur något sådant uppstår har jag ingen aning om men jag tycker att jag borde ha upptäckt det själv om det hela tiden har funnits där.

Vad beror felet på?

Jag fick ett sms idag där han berättade att han har varit på två stycken "verkstäder" igår där de sa att skärmen måste bytas för att åtgärda felet, en av de hade kopplat datorn till en extern skärm för att utesluta grafikkortsproblem.

"Så frågan är om skärmen är utsliten av extremt mkt användande/spelande"?
Det var det sista som skrevs i smset.

Skickades från m.sweclockers.com

Har du beskurit bilden? Vet vi ens att det där är från datorn du sålde menar jag? Det kanske är det, men på begagnatmarknaden får man vara vaksam. Folk luras och försöker sig på fulingar till höger och vänster. Det finns garanterat personer som utger sig för ”att inte kunna så mycket” för att sedan skicka en sådan bild du fått men från en annan skärm och försöka spela på ditt samvete. Jag menar, hen kan inte så mycket om datorer, men vet ändå med sig att det pris du begärde var värt att pruta på? Det måste ju ändå innebära nån sorts kunskap

Jag tror annars att det är ett fel som uppkommit efter att något legat tryckt mot datorn när den varit ihopfälld alternativt efter ett lätt tapp. Det är så pass tydligt att du själv borde ha upptäckt det tidigare alternativt ni båda när ni gick igenom datorn. Detta tycker jag talar för att felet har uppstått efter att du sålt datorn = ingen kompensation.

Be han komma med datorn till dig och gör om samma procedur som ni gjorde vid försäljningen så borde det bli tydligt om felet var tydligt eller ej. Vem vet, det kanske blir tyst då...

/Seriously