Borde jag låta hårddisken vila under återskapningen? Extremt långsam

Permalänk
Medlem

Borde jag låta hårddisken vila under återskapningen? Extremt långsam

Använder ddrescue för att återskapa en hårddisk. Det går framåt men extremt långsamt, runt 200 KB/s, dvs i dagsläget kommer det ta runt två månader.

Både jag pausa min återställning och låta disken vila eftersom den uppenbarligen är dålig. Hur länge och hur ofta borde jag då göra detta?

Permalänk
Medlem

går de inte ändra hur många blocks den ska skriva/läsa etc?

Permalänk
Medlem

Jag hade låtit den gå. Att slå av och på en döende disk kan väl lika gärna vara dödsstöten.
Bättre att bara låta den gå för att rädda det som räddas kan.
Vad ska disken vinna på att "vila"? Vill du sänka temperaturen så sätt dit en fläkt.