Telia i topp över internetleverantörer som delar IP-uppgifter till advokatfirmor

Permalänk
Medlem
Skrivet av oztin:

Aha så du menar att man ska stå sitt kast oavsett skyldig eller ej genom att bli utpressad på pengar med hjälp av bristande bevis och metoder?
Jag menar att en ip adress säger inte att det var tex Du som satt framför datorn och tanka olagligheter.

Du kanske förstår problemet bättre nu.

Jag har hela tiden sett två problem med de där indrivningsföretagen. För det första ska den som kränker upphovsrätten betala "skälig" ersättning, men det är oklart hur mycket som är skäligt. Jag misstänker att företagen kräver oskäligt mycket. För det andra är det bara den som kränker upphovsrätten som ska betala och det är oklart om de där företagen har tillräckliga bevis, särskilt i flerpersonshushåll. Nu har det visat sig att det även finns ett tredje problem, nämnligen att företagen inte ens har rätt att kräva in pengar eftersom de inte representerar upphovsrättsinnehavarna.

Skrivet av joakim99:

Varför skulle det vara omöjligt att svara på den frågan? Av vad jag har läst på detta forumet och på andra ställen så är det inte någon som har fått ett förlikningserbjudande som avser en film som inte finns kommersiellt tillgänglig.

Hur vet du att det är exakt samma version av filmen som finns kommersiellt tillgänglig? De kommersiella tjänsterna kanske bara erbjuder filmerna med engelskt tal med eller utan svensk text, men någon föredrar den polska eller kinesiska dubbningen av filmen.

Skrivet av Tarasus:

"blev tvingade" är väl ändå inte samma sak som att frivilligt lämna ut uppgifterna.

Det är förstås olagligt att lämna ut uppgifterna frivilligt. Det rör sig om personuppgifter och enligt GDPR får man inte hantera personuppgifter hur som helst. Istället måste operatörerna vänta tills det finns ett domstolsbeslut där det står om uppgifterna ska lämnas ut eller inte och sedan tvingas operatörerna att rätta sig efter detta.

Permalänk
Medlem

Kör Telia pga deras stabilitet, routing samt alltid levererar över avtalad hastighet.

Gör man olagligheter på internet utan adekvat skydd får man skylla sig själv....
(Att utpressarna även skickar till oskyldiga är en annan femma)

Permalänk
Medlem
Skrivet av Kommenterande 2:

Det är förstås olagligt att lämna ut uppgifterna frivilligt. Det rör sig om personuppgifter och enligt GDPR får man inte hantera personuppgifter hur som helst. Istället måste operatörerna vänta tills det finns ett domstolsbeslut där det står om uppgifterna ska lämnas ut eller inte och sedan tvingas operatörerna att rätta sig efter detta.

Det är helt frivilligt för Telia att spara uppgifterna så pass länge att dom kan lämnas ut... Därav "Frivilligt".
Staten är storägare av Telia. Statens intressen att hålla sig väl med vissa grupperingar = Telias intresse.

Permalänk
Medlem
Skrivet av sweisdapro:

"De uppgifter vi har lagrat har antingen raderats inom 24 timmar, eller varit strikt avsedda för LEK och endast lämnats ut inom ramarna för den lagen. När vi har fått förfrågningar om att lämna ut kunddata enligt IPRED har vi alltså inte haft något att lämna ut"

Saxat från Bahnhofs egen hemsida, och precis som jag sa är det skillnad på data och data, det Bahnhof lagrar för LEK är inget som de kan tvingas lämna ut till advokatfirmorna då det endast är till för brottsbekämpande myndighet.
Du får jättegärna komma med något underlag till att Bahnhof i domstol kan fällas att behöva dela LEK-loggar till advokatfirmorna.

Skillnaden mellan Telia/ComHem och Bahnhof är ju att Telia och ComHem faktiskt har loggar med kunddata som de sparar för annat än LEK, som då också kan lämnas ut

https://lagen.nu/dom/rk/2018:1 kan du läsa lite, var runt denna tiden Bahnhof slutade smutskasta andra när charaden att Bahnhof inte lämnar ut uppgifter var över. Det spelar ingen roll vad Bahnhof kallar sitt "register" eller vilken anledning de sparar datan för. Datan existerar och Bahnhof har en skyldighet att lämna ut datan.

Kortfattat i ett utdrag, notera bland annat, inte bara Polisen de måste lämna uppgifterna till.

Citat:

Mot bakgrund av vad som nu har sagts bedömer kammarrätten att intresset att ge bl.a. Polismyndigheten en sådan tillgång till uppgifter om abonnemang som nu är aktuell i syfte att undersöka, avslöja och väcka åtal för brott väger tyngre än enskildas integritetsintresse. Den skyldighet som avses i föreläggandet och som innebär att Bahnhof på begäran av bl.a. Polismyndigheten ska lämna ut uppgifter om abonnemang står därför inte i strid med artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG jämförd med artiklarna 7, 8 och 52.1 i EU:s rättighetsstadga.

Personligen äcklar det svenska rätts-systemet mig med sina beslut. Men Bahnhofs PR lögner om att de skulle vara bättre än andra på integritet? Lite som att en måltavla på en skjutbana skryter om att alla väljer att skjuta en annan tavla.

Permalänk
Medlem

Heja Bahnhof. Bosse kan dock dra åt skogen.

Permalänk
Medlem
Skrivet av str8forthakill:

https://lagen.nu/dom/rk/2018:1 kan du läsa lite, var runt denna tiden Bahnhof slutade smutskasta andra när charaden att Bahnhof inte lämnar ut uppgifter var över. Det spelar ingen roll vad Bahnhof kallar sitt "register" eller vilken anledning de sparar datan för. Datan existerar och Bahnhof har en skyldighet att lämna ut datan.

Kortfattat i ett utdrag, notera bland annat, inte bara Polisen de måste lämna uppgifterna till.

Personligen äcklar det svenska rätts-systemet mig med sina beslut. Men Bahnhofs PR lögner om att de skulle vara bättre än andra på integritet? Lite som att en måltavla på en skjutbana skryter om att alla väljer att skjuta en annan tavla.

Frågan är om de (advokatfirmorna alltså) fortfarande kan hävda att syftet är att väcka åtal? De har ju misslyckats ganska kapitalt om de har tänkt göra det i hundratusentals fall men aldrig kommit till skott liksom. Lagen säger inte att de måste lämna ut uppgifter för andra syften, som hotbrev, utpressning eller bluffakturor.

Permalänk
Medlem
Skrivet av str8forthakill:

https://lagen.nu/dom/rk/2018:1 kan du läsa lite, var runt denna tiden Bahnhof slutade smutskasta andra när charaden att Bahnhof inte lämnar ut uppgifter var över. Det spelar ingen roll vad Bahnhof kallar sitt "register" eller vilken anledning de sparar datan för. Datan existerar och Bahnhof har en skyldighet att lämna ut datan.

Kortfattat i ett utdrag, notera bland annat, inte bara Polisen de måste lämna uppgifterna till.

Personligen äcklar det svenska rätts-systemet mig med sina beslut. Men Bahnhofs PR lögner om att de skulle vara bättre än andra på integritet? Lite som att en måltavla på en skjutbana skryter om att alla väljer att skjuta en annan tavla.

Fast nu får vi nog separera lite vad vi pratar om, jag har inte sagt något om att Bahnhof inte lämnar ut till brottsbekämpande myndigheter.
Saxat från din egen länk:

Citat:

"I denna del hade Post- och telestyrelsen därför rätt att förelägga operatören att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter som ska ingripa mot brottet oavsett det misstänkta brottets svårhetsgrad."

Advokatfirmorna som det pratas om i artikeln, och i de tidigare inläggen är dock inte:
1. Brottsbekämpande
2. Myndigheter
Därför kommer det inte komma något sådant föreläggande från PTS.

Visst är det skillnad på data och data.
Saxar en bit om IPRED (från Wikipedia), vilket är lagen som rör upphovsrättsinnehavare, kontra LEK, vilket är lagen som rör polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.

Citat:

"Operatörer är skyldiga att lagra uppgifter om t.ex. IP-adresser enligt lagen om elektronisk kommunikation för att uppgifterna ska kunna användas av myndigheter för brottsbekämpande ändamål. Dessa uppgifter kan inte begäras ut med hänvisning till IPRED, utan rättighetsägare är hänvisade till andra uppgifter som kan finnas i operatörers loggar eller databaser som används av operatören själv. Vissa operatörer har valt att minimera behovet av lagring av IP-adresser, genom att radera den informationen så fort de anser sig inte längre behöva den, till exempel Bahnhof."

Alltså kan dessa advokatfirmor aldrig få ta del av den data som lagras för LEK (den som Bahnhof faktiskt sparar), detta är baserat på EU-domslut. Eftersom Bahnhof raderar alla andra loggar inom 24h finns det helt enkelt inte något för dem att få ut.
Skillnaden mot de andra operatörerna är ju att de andra faktiskt behåller loggar utöver LEK som då också kan begäras ut enligt IPRED.

Det närmsta man kommer något som ens påminner dina påståenden är att advokatfirmormorna kan få tingsrätten att förelägga en ISP att inte radera datan rörande ett specifikt fall innan det är avgjort.
Då kommer frågan, tror du det går att göra inom 24h, Bahnhof kan ju inte ställas till svars för att ha raderat data innan något föreläggande.

Permalänk
Medlem
Skrivet av snajk:

Frågan är om de (advokatfirmorna alltså) fortfarande kan hävda att syftet är att väcka åtal? De har ju misslyckats ganska kapitalt om de har tänkt göra det i hundratusentals fall men aldrig kommit till skott liksom. Lagen säger inte att de måste lämna ut uppgifter för andra syften, som hotbrev, utpressning eller bluffakturor.

Kvittar egentligen, de är inte brottsbekämpande myndigheter, så de får inte ta del av data lagrad för LEK ändå.

Permalänk

Lösningen heter

Bahnhof + VPN

VPN på alltid, på telefon, padda, dator, mm mm... Dagens metadata värld är så, så, så kapitalistisk (hittar inget bättre ord)...

Permalänk
Medlem
Skrivet av SuperSverker:

Majoriteten har helt enkelt inget val. Dem får in ~ 400st kunder i litt område för att Bosse pensionär har tvingat på hela bostadsområdet Telia fiber utan möjlighet till annan operatör, och därmed 499kr per månad för 100/100.

Problemet är att samtliga över 45 inte borde få anse något om ny teknik innan dem klarat ett prov. Jag hatar Bosse pensionär...

Du glömmer Agda Pensionär. Bosse Pensionär har öppnat upp för valfri bredbandsoperatör och nu har Agda Pensionär fått problem och kontaktar därför Bosse Pensionär "för det är ju Bosse Pensionär som dragit in bredbandet i huset så det måste ju vara han som ska fixa problemet". Detta tar väldigt mycket tid för Bosse Pensionär för han har en annan operatör och vet inte hur Agda Pensionärs operatör fungerar. Agda Pensionär förstår inte heller att hon ska kontakta operatören för att få felet åtgärdat. "Det kostar ju pengar och dessutom är det ju Bosse Pensionärs fel" heter det. Då är det billigare för bostadsrättsföreningen att låsa in hela bostadsrättsföreningen till en och samma operatör än att anställa någon som kan allt det där och kan hjälpa Agda Pensionär. I och med att Bosse Pensionär och Agda Pensionär har samma operatör, kan Bosse Pensionär hjälpa Agda Pensionär eftersom Bosse Pensionär vet hur operatören fungerar.

Sedan har du Nisse Hyresvärd. Han vill väldigt gärna låsa in hela kvarteret med hyreshus till samma operatör "för annars får jag ju inte deltaga på operatörens tvåveckorskonferens på Kanarieöarna". Kan ingen förstå hur gärna Nisse Hyresvärd vill åka till konferensen på Kanarieöarna?

Permalänk
Medlem

Jag kan tycka att det är en smula uppseendeväckande att artikelförfattaren och sweclockers köper bahnhofs siffror rakt av. Det är en enkel sak att begära ut siffrorna från patent och registreringsverket då det är en offentlig handling. Man kunde också gjort en ansats att ringa upp de nämnda advokatfirmorna för en kommentar.

Permalänk
Medlem
Skrivet av inquam:

Då IP-adress är klassat som en personuppgift så är frågan hur det står sig att dela med sig av dessa till bolag som skickar vad som närmast liknas vid bluffakturor kontra GDPR?

Jag tycker det här är en intressant tanke. Ifall 190.000 personers uppgifter hämtats ut inom området fildelning av film utan att ett enda åtal väckts (Bahnhofs uppgift om jag förstår artikeln rätt) så borde man väl kunna intressera Integritetsskyddsmyndigheten (alltså Datainspektionen) för ifall vissa aktörer ska få hämta ut uppgifter på det här viset? Eller kan de hävda att några betalar och därför är det ett relevant sätt att använda lagen på?

Varför tar de här firmorna förresten ingen till domstol? Är det uppenbart att de skulle förlora?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Kjel8:

Jag tycker det här är en intressant tanke. Ifall 190.000 personers uppgifter hämtats ut inom området fildelning av film utan att ett enda åtal väckts (Bahnhofs uppgift om jag förstår artikeln rätt) så borde man väl kunna intressera Integritetsskyddsmyndigheten (alltså Datainspektionen) för ifall vissa aktörer ska få hämta ut uppgifter på det här viset? Eller kan de hävda att några betalar och därför är det ett relevant sätt att använda lagen på?

Varför tar de här firmorna förresten ingen till domstol? Är det uppenbart att de skulle förlora?

Ursäkta att jag är sen till tråden.

Att begära uppgifter om dig som person är inte olagligt eller på något sätt integritetskränkande då detta räknas som offentlig information. Jag är dock osäker på hur det skulle hanteras ifall du har skyddade personuppgifter, men jag gissar på att de skulle kamma hem noll för jag kan tänka mig att det är bara statliga myndigheter, typ skatteverket, socialstyrelsen och polisen som har tillgång till dem.

Troligen men jag skulle också¨gissa på att de inte vill dra ut på en process som hade kostat dem en rejäl summa pengar oavsett om de hade vunnit eller inte.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Solaris:

Att begära uppgifter om dig som person är inte olagligt eller på något sätt integritetskränkande då detta räknas som offentlig information.

Dataskyddsförordningen (artikel 6) kräver att det finns ett syfte med en personuppgiftsbehandling. Eftersom IPRED finns så är ett godkänt syfte för att lagföra personer som hanterar upphovsrättsskyddat material. Då får Njord & Co samla in såna uppgifter om de har upphovsrättsinnehavarens uppdrag att göra det. Så långt är jag med.

Men om de aldrig stämmer någon (och behåller uppgifterna) gör de istället en förteckning över folks filmsmak där det kanske går att se att jag har tittat på "Polisskolan 4", "Jack och Jill" och "10.000 timmar". Eftersom det inte är det skälet de angav till internetleverantören för att få uppgifterna från början så ser inte jag hur det skulle vara lagligt. Att vissa av mina personuppgifter är offentliga ger inte någon rätt att lagra dem av ett annat syfte än det angivna.

Tänker jag fel nånstans längs vägen här? Antagligen, men i så fall var?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Kjel8:

Dataskyddsförordningen (artikel 6) kräver att det finns ett syfte med en personuppgiftsbehandling. Eftersom IPRED finns så är ett godkänt syfte för att lagföra personer som hanterar upphovsrättsskyddat material. Då får Njord & Co samla in såna uppgifter om de har upphovsrättsinnehavarens uppdrag att göra det. Så långt är jag med.

Men om de aldrig stämmer någon (och behåller uppgifterna) gör de istället en förteckning över folks filmsmak där det kanske går att se att jag har tittat på "Polisskolan 4", "Jack och Jill" och "10.000 timmar". Eftersom det inte är det skälet de angav till internetleverantören för att få uppgifterna från början så ser inte jag hur det skulle vara lagligt. Att vissa av mina personuppgifter är offentliga ger inte någon rätt att lagra dem av ett annat syfte än det angivna.

Tänker jag fel nånstans längs vägen här? Antagligen, men i så fall var?

Faktum är att jag inte vet hur det står till om advokatbyråer får lagra personuppgifter än kilenters men efter ha googlat runt lite så tolkar jag av det jag har läst att dom har rätt att göra det men jag får också intrycket att det handlar mer om att skydda stjärten än att ge några tydliga svar. Eller så behöver min hjärna smörjas med mer kaffe.

Du kanske kan hitta något som jag inte ser, för det har varit en lång natt och jag behöver rikligt med kaffe.

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet...

Permalänk
Medlem
Skrivet av Solaris:

Faktum är att jag inte vet hur det står till om advokatbyråer får lagra personuppgifter än kilenters men efter ha googlat runt lite så tolkar jag av det jag har läst att dom har rätt att göra det

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet...

En advokatbyrå får rimligen till exempel upprätta det som kallas ett motpartsregister i ditt dokument. Men som 3.1.2 och 3.1.3 på sidan 15 säger så får registret bara användas till syftet uppgifter samlades in för. Och om 0 uppgiftsinsamlingar av 190.000 använts för att gå till rättegång (är det verkligen så?) så tycker jag att Integritetsskyddsmyndigheten borde undersöka ifall det syfte som Njord med flera angett är trovärdigt. Och annars ge en instruktion till operatörerna att bara lämna ut uppgifter i fall där personuppgiftsutlämningen förväntas leda till stämning.

Nu har jag skrivit tre gånger i den här tråden, så det är nog dags att ge en självdeklaration. Jag varken fildelar eller har fått nåt utpressningsbrev. Men tycker att IPRED är ett uppseendeväckande exempel på hur det kan gå när för mycket lobbypengar blandas in i en lagstiftningsprocess.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Kjel8:

En advokatbyrå får rimligen till exempel upprätta det som kallas ett motpartsregister i ditt dokument. Men som 3.1.2 och 3.1.3 på sidan 15 säger så får registret bara användas till syftet uppgifter samlades in för. Och om 0 uppgiftsinsamlingar av 190.000 använts för att gå till rättegång (är det verkligen så?) så tycker jag att Integritetsskyddsmyndigheten borde undersöka ifall det syfte som Njord med flera angett är trovärdigt. Och annars ge en instruktion till operatörerna att bara lämna ut uppgifter i fall där personuppgiftsutlämningen förväntas leda till stämning.

Nu har jag skrivit tre gånger i den här tråden, så det är nog dags att ge en självdeklaration. Jag varken fildelar eller har fått nåt utpressningsbrev. Men tycker att IPRED är ett uppseendeväckande exempel på hur det kan gå när för mycket lobbypengar blandas in i en lagstiftningsprocess.

Till att börja med så vill jag säga att jag håller med dig helt och hållet, IPRED är ett textboksexempel på något som har tagits fram av individer som inte förestod sig på dåtidens teknologi och morgondagens teknologi. Business as usual, med andra ord. /s

Ptja, med tanke på hur IPRED har hitills verkat fungerat så är det bara bara att knappa in någon torrentsida, välja något och bara skriva ner samtliga "Svenska" IP-adresser och göra några WHOIS, starta sedan en firma och utge sig för att advokatbyrå som representerar X i ett rättmålsfall och det teknikföretagen har om dig är inget annat än digitalt så det mesta sköts väldigt automatiserat utan att någon levande gör några kontroll på att det är ens legitimt. För tack vare IPRED så har upphovsrättsindustrin direkt vanvettiga privilegier som ingen annan bransch har och ingen politiker vill ju ställas till svars.

Men med tanke på den rättsliga processen i Danmark mot Njord Law Firm och rättsprocesen på EU-nivå så finns det ändå en chans att något kanske kommer hända? Den som lever får se.

https://torrentfreak.com/eu-opinion-abusive-bittorrent-copyri...