Permalänk
Medlem
Skrivet av KGB91:

Nedan är all info:

Då föreslår jag att du drar in Microsofts hela debugpaket så att du får med symboler, stacktrace och namn på allt i anropskedjan. Det är lite bök innan man kommer igång men det ger så pass mycket mer info att det nog är värt det - och slipper gissa sig fram till vad det kan vara. page fault in no-page area låter iaf som buggiga drivare. Testa med ett annat grafikkort, helst ett gammalt beprövat AMD-kort.

Permalänk
Medlem
Skrivet av hasenfrasen:

Då föreslår jag att du drar in Microsofts hela debugpaket så att du får med symboler, stacktrace och namn på allt i anropskedjan. Det är lite bök innan man kommer igång men det ger så pass mycket mer info att det nog är värt det - och slipper gissa sig fram till vad det kan vara. page fault in no-page area låter iaf som buggiga drivare. Testa med ett annat grafikkort, helst ett gammalt beprövat AMD-kort.

Säger dig detta mer?

Citat:

3: kd> !analyze -v
*******************************************************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*******************************************************************************

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except.
Typically the address is just plain bad or it is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: ffffc473fca4c708, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff80160376b0e, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000002, (reserved)

Debugging Details:
------------------

Could not read faulting driver name
*** WARNING: Unable to verify checksum for win32k.sys

KEY_VALUES_STRING: 1

Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 3249

Key : Analysis.DebugAnalysisManager
Value: Create

Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 75532

Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 328

Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 21381

Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 86

Key : WER.OS.Branch
Value: vb_release

Key : WER.OS.Timestamp
Value: 2019-12-06T14:06:00Z

Key : WER.OS.Version
Value: 10.0.19041.1

BUGCHECK_CODE: 50

BUGCHECK_P1: ffffc473fca4c708

BUGCHECK_P2: 0

BUGCHECK_P3: fffff80160376b0e

BUGCHECK_P4: 2

READ_ADDRESS: fffff801460fb390: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
ffffc473fca4c708

MM_INTERNAL_CODE: 2

BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)

BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)

BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)

BLACKBOXWINLOGON: 1

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1

PROCESS_NAME: System

TRAP_FRAME: fffff505856559a0 -- (.trap 0xfffff505856559a0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=ffffc28bf5972050 rbx=0000000000000000 rcx=000001e7fffffe18
rdx=00000000000008b8 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80160376b0e rsp=fffff50585655b30 rbp=fffff50585655c30
r8=0000000000000000 r9=ffff80000000008b r10=ffffc28bfaeba000
r11=0000000000000001 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
nvlddmkm+0x7a6b0e:
fffff801`60376b0e 428b8431f0f80000 mov eax,dword ptr [rcx+r14+0F8F0h] ds:000001e8`0000f708=????????
Resetting default scope

STACK_TEXT:
fffff505`856556f8 fffff801`4581ecf1 : 00000000`00000050 ffffc473`fca4c708 00000000`00000000 fffff505`856559a0 : nt!KeBugCheckEx
fffff505`85655700 fffff801`4560c960 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff505`85655a20 00000000`00000000 : nt!MiSystemFault+0x1f44e1
fffff505`85655800 fffff801`45803f5e : 00000000`00000001 fffff801`6039888b fffff505`85655b08 fffff505`85655ab8 : nt!MmAccessFault+0x400
fffff505`856559a0 fffff801`60376b0e : fffff505`85656128 ffffc28b`fbd04000 fffff505`85656270 fffff505`85655f50 : nt!KiPageFault+0x35e
fffff505`85655b30 fffff505`85656128 : ffffc28b`fbd04000 fffff505`85656270 fffff505`85655f50 fffff505`ffffffff : nvlddmkm+0x7a6b0e
fffff505`85655b38 ffffc28b`fbd04000 : fffff505`85656270 fffff505`85655f50 fffff505`ffffffff fffff505`85655c80 : 0xfffff505`85656128
fffff505`85655b40 fffff505`85656270 : fffff505`85655f50 fffff505`ffffffff fffff505`85655c80 00000000`c0084a00 : 0xffffc28b`fbd04000
fffff505`85655b48 fffff505`85655f50 : fffff505`ffffffff fffff505`85655c80 00000000`c0084a00 00000000`c1d00a7b : 0xfffff505`85656270
fffff505`85655b50 fffff505`ffffffff : fffff505`85655c80 00000000`c0084a00 00000000`c1d00a7b 00000000`00000000 : 0xfffff505`85655f50
fffff505`85655b58 fffff505`85655c80 : 00000000`c0084a00 00000000`c1d00a7b 00000000`00000000 ffffc28b`fbe1a380 : 0xfffff505`ffffffff
fffff505`85655b60 00000000`c0084a00 : 00000000`c1d00a7b 00000000`00000000 ffffc28b`fbe1a380 fffff505`85656118 : 0xfffff505`85655c80
fffff505`85655b68 00000000`c1d00a7b : 00000000`00000000 ffffc28b`fbe1a380 fffff505`85656118 ffff9401`00000014 : 0xc0084a00
fffff505`85655b70 00000000`00000000 : ffffc28b`fbe1a380 fffff505`85656118 ffff9401`00000014 fffff505`85655ed0 : 0xc1d00a7b

SYMBOL_NAME: nvlddmkm+7a6b0e

MODULE_NAME: nvlddmkm

IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys

STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb

BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 7a6b0e

FAILURE_BUCKET_ID: AV_R_INVALID_nvlddmkm!unknown_function

OS_VERSION: 10.0.19041.1

BUILDLAB_STR: vb_release

OSPLATFORM_TYPE: x64

OSNAME: Windows 10

FAILURE_ID_HASH: {e90a4ef4-7822-d3fe-1570-e91273858ed6}

Followup: MachineOwner
---------

Permalänk
Medlem

nvlddmkm.sys som pekas ut är nvidias grafikdrivare.

Permalänk
Medlem
Skrivet av hasenfrasen:

nvlddmkm.sys som pekas ut är nvidias grafikdrivare.

Hmmm, då kanske jag ska testa nya grafikdrivrutiner med andra ord... Stort tack - jag kikar på det och funkar inte det så återkommer jag i tråden