Webhallen - Hörlurar slutat ladda

Permalänk
Festpilot 2020, Antiallo
Skrivet av giplet:

Just detta gör denna fråga synnerligen intressant tycker jag eftersom dessa meshar ofta inte sitter fast så särskilt bra. Och det är ju också en del som inte alltid syns huruvida den är på plats eller ej. Bedömer utifrån mitt eget headset som har gummiploppar som ska stoppas in i öronen med ett 7-8mm långt rör som är ca 2mm i diameter där meshen sitter i botten.

Om man läser på Elektronikbranschens hemsida så påstår det att det är praxis att härleda en skada till just fukt om det nu är det man vill åberopa. Att en indikator löst ut är inte tillräckligt. De rekommenderar också att man visar problemet med foton. Eftersom Elektronikbranschen är säljarnas organisation tänker jag mig att de har ett intresse av att hålla detta till ett minimum. Enklast för säljaren är om man bara kan peka på indikatorn och avslå. Men de går alltså längre i sin rekommendation, och då känns det rimligt att Webhallen i detta fallet visar på hur saknad mesh är kopplad till felet som uppträtt, tex genom att visa på att det finns en fuktskada i produkten. Så tolkar i alla fall jag Elektronikbranschens rekommendation.

Produktens kapsel är skadad.
Kund har inte informerat om skadan på nätet.
Produkten har fortsatt brukas och därefter gått sönder.
Garantitiden är slut.
Enligt praxis har konsument bevisbörda för att skadan var där vid tillverkning när mer än 6 månader har gått.
Kan kund bevisa att det inte är fuktskada eller skada relaterad till att smuts har kommit in i enheten när kapseln är bruten?

Att säljare ska vara tvungen att peka på en indikator har jag svårt att tro då bevisbördan som sagt ligger hos konsument. Vidare har jag svårt att tro att det finns någon möjlighet att öppna produkten och fota eventuella skador.

Kroppsnära bruk i svettig miljö + öppen elektronikprodukt har högst troligen skador relaterade till detta. För mig är det ingen konstighet att ÅF nekar reklamation. Även om jag själv gärna hade velat ha ersättning som konsument om jag satt i samma sits.

typo
Permalänk
Medlem

En sökning på google visar att fler personer på Reddit har samma problem med att mesh grejen ramlar ut och apple nekar dom garantiåtgärd pga det.
Verkar vara medvetet ditsatt med dålig limm av apple så dom ska ha en ursäkt att komma undan med att laga dessa skräphörlurar.
Minns själv när jag försökte reklamera liknande PowerBeats Wireless (gick ej att ladda) hos apple så sa dom att serienumret inte kunde hittas bara och sen gjorde ingenting.

Webbhallen är mycket väl medvetna om vad dom gör. Om ni tror något annat så misstar ni er.

Permalänk
Medlem

Bevisbördan på kund brukar vara lågt ställd vid en reklamation. Ofta räcker det med att produkten är utan yttre åverkan, och att konsumenten intygar att den använts på ett korrekt sätt, d.v.s. enligt manual och/eller enligt hur den typen av produkter normalt används.

I detta fallet har dock produkten utsatts för yttre åverkan (meshen har lossnat). Bevisbördan på konsumenten lär då bli högre, nämligen att göra sannolikt att felet inte är relaterat till den yttre åverkan. Detta är knappast lätt, utan kan nog kräva att konsumenten anlitar en 3:e part med expertis om den aktuella produkttypen.

Personligen skulle jag därför inte använda argumentet att "meshen har knappast med laddningen att göra", eftersom jag då sannolikt måste ha stöd för det. Mitt argument skulle istället vara:

Meshen lossnade, vid normal användning, långt innan reklamationsrättens 36 månader passerat. Det är rimligt att anta att produkten skall hålla under dessa 36 månader som ett absolut minimum. Eftersom en googling visar att fler drabbats av att meshen lossnar vid normal användning, så tyder detta på att det beror på undermålig kvalitet, vilket är att anse som ett ursprungsfel.

Att laddningen inte fungerar är antingen en följd av nämnda yttre åverkan (att meshen lossnat) eller ej:
1. Laddningsfelet är en följd av denna yttre åverkan, alltså en följd av ett ursprungligt fel, och skall därför täckas av reklamationsrätten.
2. Laddningsfelet är inte en följd av denna yttre åverkan. Den normalt lågt ställda bevisbördan på konsument bör då appliceras (d.v.s. intygande att produkten använts på normalt sätt, och avsaknad av [relevant] yttre åverkan). Det är då upp till säljaren att visa att felet är orsakat av kunden för att kunna neka reklamationen.

Det är långt ifrån säkert att argumentet funkar, och det är ett skakigt fall att gå till ARN med (men det är gratis, så prova), men det är iaf hur jag skulle argumenterat.

Permalänk
Moderator
Skrivet av DavidtheDoom:

Produktens kapsel är skadad.
Kund har inte informerat om skadan på nätet.
Produkten har fortsatt brukas och därefter gått sönder.
Garantitiden är slut.
Enligt praxis har konsument bevisbörda för att skadan var där vid tillverkning när mer än 6 månader har gått.
Kan kund bevisa att det inte är fuktskada eller skada relaterad till att smuts har kommit in i enheten när kapseln är bruten?

Att säljare ska vara tvungen att peka på en indikator har jag svårt att tro då bevisbördan som sagt ligger hos konsument. Vidare har jag svårt att tro att det finns någon möjlighet att öppna produkten och fota eventuella skador.

Kroppsnära bruk i svettig miljö + öppen elektronikprodukt har högst troligen skador relaterade till detta. För mig är det ingen konstighet att ÅF nekar reklamation. Även om jag själv gärna hade velat ha ersättning som konsument om jag satt i samma sits.

Detta är inte vad Elektronikbranschen säger i sin information. De är väldigt specifika just när det gäller fuktskador, att säljaren inte bara kan säga "Fuktskada" för att det finns möjlighet till det och vara fri från ansvar.

Sedan så säger inte Webhallen eller Apple fuktskada i detta fallet, de säger bara att den yttre kappslingen är skadad. Det är då att jämföra med att inte vilja felsöka en IP-klassad telefon för att en packning är skadad.

Vill man ta 600kr för en felsökning så tycker jag att det är rimligt att man även kan visa på vad felet är och inte bara skrika trasig efter en yttre inspektion.

Det blir lite bakvänt i många garantifrågor när det gäller elektronik, för de flesta kunder kan inte bevisa att ett fel funnits från början. Därför känns det som att vi har ett system där säljaren utför den tjänsten till kunden och tar betalt för felsökningen om det inte skulle visa sig vara ett fel som täcks av reklamation. Pragmatiskt och bra. Säljaren måste ändå pilla i produktion om hen ska laga den. Men då får man ju också utföra tjänsten till fullo. Jag säger inte att en fuktskada är utesluten i detta fallet och då hamnar TS i en svår sits att få det fixat, men är det en fuktskada? Ingen vet.

Permalänk
Medlem
Skrivet av DavidtheDoom:

Kan ju garantera att personen i luren inte har någon koll på vad som krävs för att upp nå en IP-klassning.
Just mesh-nät används för att hålla ute vatten då du har ytspänning som hindrar vattnet att ta sig igenom hålen i meshen men samtidigt kan ljud propagera bättre än genom ett gummimembran.

Samma lösning återfinns i många mobiltelefoner för högtalare och mikrofon.

Bara rent allmänt, om huset eller delar till kapslingen saknas så finns det ingen som säger att någon IP-klassning skulle vara bibehållen.

"Vindrutan på bilen saknas, men bilhandlaren sa aldrig att det fanns risk att regnet skulle kunna göra sätet blött...."

Skillnaden mellan mesh, som jag tror är där för att ändra ljudbilden, mot en vindruta på en bil, som har en del andra egenskaper och ändamål, är påtaglig.

Permalänk
Moderator

Nu har jag grävt lite mer i dessa lurarna.

Det känns inte så konstigt att det inte gjorts någon undersökning av lurarna eftersom de inte går att öppna utan att de förstörs. Så där har vi svaret på varför det inte gjorts. Kanske inte förvånande.

Jag har också letat efter bruksanvisning till lurarna. Det är logiskt att meshen är en del i det yttre skyddet på lurarna, men det var inget som jag personligen tänkte på innan. och då har jag ett par liknande lurar. Då kommer frågan om Apple på något sätt har dokumenterat detta. Om kunden måste hantera produkten på något specifikt sätt så bör det stå, annars kan man inte heller hävda att det är kundens fel. Jag har hittat lite manualer på nätet, men ingen av dem visar hur meshen ska se ut eller nämner att den måste vara på plats för att man ska kunna använda produkten utan risk för att den går sönder.

Detta är argument som jag använt några gånger när det blivit en diskussion kring en reklamation. Var står det att jag behöver kontrollera denna detalj varje gång innan jag använder produkten?

Permalänk
Skrivet av giplet:

Nu har jag grävt lite mer i dessa lurarna.

Det känns inte så konstigt att det inte gjorts någon undersökning av lurarna eftersom de inte går att öppna utan att de förstörs. Så där har vi svaret på varför det inte gjorts. Kanske inte förvånande.

Jag har också letat efter bruksanvisning till lurarna. Det är logiskt att meshen är en del i det yttre skyddet på lurarna, men det var inget som jag personligen tänkte på innan. och då har jag ett par liknande lurar. Då kommer frågan om Apple på något sätt har dokumenterat detta. Om kunden måste hantera produkten på något specifikt sätt så bör det stå, annars kan man inte heller hävda att det är kundens fel. Jag har hittat lite manualer på nätet, men ingen av dem visar hur meshen ska se ut eller nämner att den måste vara på plats för att man ska kunna använda produkten utan risk för att den går sönder.

Detta är argument som jag använt några gånger när det blivit en diskussion kring en reklamation. Var står det att jag behöver kontrollera denna detalj varje gång innan jag använder produkten?

Ifall det är så att hörlurarna går sönder efter att man öppnar dem så borde Webhallen informera mig detta i deras felsökning att de inte kan göra något mer utan att hörlurarna går sönder. De är väldigt fåordiga i deras mail och förklarar ingenting. Jag har heller inte fått svar från dem gällande chatten ännu..

Permalänk
Medlem

Det är inte så att webhallen informerat om att det inte täcks av garantin så kan en du får stå för undersökningskostnaden?
Så brukar det ju normalt sett vara, inte att man betalar först och får undersökning sedan.

Permalänk
Skrivet av Cyber Judas:

Det är inte så att webhallen informerat om att det inte täcks av garantin så kan en du får stå för undersökningskostnaden?
Så brukar det ju normalt sett vara, inte att man betalar först och får undersökning sedan.

Det har de gjort men jag har pratat med deras chatt innan jag lämnade in hörlurarna och då sa chatten att undersökningen inte skulle kosta mig något och jag gick på det, men efter jag lämnat in dem så säger webhallen att jag ska betala för det. När jag efter det ber om att få ut chattloggen där de säger detta så hittar plötsligt webhallen inte min logg från den chatten och säger att jag har endast pratat med chatten en gång, efter att jag lämnat in dem.

Permalänk
Moderator
Skrivet av Vaärdetsomhänder:

Det har de gjort men jag har pratat med deras chatt innan jag lämnade in hörlurarna och då sa chatten att undersökningen inte skulle kosta mig något och jag gick på det, men efter jag lämnat in dem så säger webhallen att jag ska betala för det. När jag efter det ber om att få ut chattloggen där de säger detta så hittar plötsligt webhallen inte min logg från den chatten och säger att jag har endast pratat med chatten en gång, efter att jag lämnat in dem.

Jag tycker att du är på väg ner i en återvändsgränd genom att fokusera på chatloggen.

Om jag förstår det rätt så vill du ha loggen för att kunna "bevisa" att de inte informerat om att de kunde komma att ta ut en undersökningsavgift. Då är det väl bättre att fokusera på det och helt enkelt hävda att de inte har rätt att ta ut avgiften eftersom de inte informerat om att det kunde kosta pengar. Då skjuter du över ansvaret på dem att påvisa att de har rätt att ta ut undersökningsavgiften.

Jag tycker också att du ska fortsätta vara tydlig med att du inte vill att de destruerar lurarna. Om du är tydlig med det och de ändå gör det så kan du komma med krav på dem om ersättning för dem. Det är ju fortfarande dina lurar. Förstör man någon annans egendom så blir man ersättningsskyldig.

Permalänk
Medlem

För att få ta ut avgiften måste de ha informerat dig i förväg att du kan bli tvungen att betala för undersökningen. Frågan är alltså:
Har du skrivit på något papper där det framgår att de förbehåller sig rätten att ta betalt för undersökningen, alternativt accepterat det i ett email, telefonsamtal eller liknande?

Permalänk
Medlem
Skrivet av PeCe:

För att få ta ut avgiften måste de ha informerat dig i förväg att du kan bli tvungen att betala för undersökningen. Frågan är alltså:
Har du skrivit på något papper där det framgår att de förbehåller sig rätten att ta betalt för undersökningen, alternativt accepterat det i ett email, telefonsamtal eller liknande?

När man lämnar in garanti ärenden på webhallen får du signera att verkstaden kan ta en avgift(har man åkt på någon gång).

Permalänk
Medlem
Skrivet av macan7:

När man lämnar in garanti ärenden på webhallen får du signera att verkstaden kan ta en avgift(har man åkt på någon gång).

Det är standardförfarande...men det vore intressant att veta om trådskaparen gjorde detta, eftersom han skriver (i inlägg #19073028 ) att webhallen innan inlämnandet meddelat att de inte skulle ta ut någon avgift. Om jag fått ett löfte om att ingen avgift skulle tas ut så skulle jag inte skrivit på ett papper som godkänner att en avgift kan komma att tas ut.

Permalänk
Medlem
Skrivet av PeCe:

Det är standardförfarande...men det vore intressant att veta om trådskaparen gjorde detta, eftersom han skriver (i inlägg #19073028 ) att webhallen innan inlämnandet meddelat att de inte skulle ta ut någon avgift. Om jag fått ett löfte om att ingen avgift skulle tas ut så skulle jag inte skrivit på ett papper som godkänner att en avgift kan komma att tas ut.

De lär ju inte tagit in den utan en underskrift och att de ändrat avtalet i enstaka fall verkar vara osannolikt.. men ja vi får väl se

Permalänk
Medlem
Skrivet av macan7:

De lär ju inte tagit in den utan en underskrift och att de ändrat avtalet i enstaka fall verkar vara osannolikt.. men ja vi får väl se

Vet inte hur Webhallen hanterar det, men för en handfull år sedan så hade jag ett ärende hos NetOnNet där de gick med på att skippa undersökningsavgiften. Personen som tog emot varan skrev då på kvittot att eventuell undersökningsavgift skulle strykas, samt lade till sin signatur. Efter det skrev jag också på kvittot, och fick sedan en kopia av det. Tror säkert det går att ordna på liknande sätt idag om de har utlovat att avgiften ej skall utgå.

Hursomhelst hade jag inte släppt argumentet att den undermåliga meshkvaliteten är att anse som ett ursprungsfel innan jag fått ett bra svar på det.

Permalänk
Medlem
Skrivet av PeCe:

Vet inte hur Webhallen hanterar det, men för en handfull år sedan så hade jag ett ärende hos NetOnNet där de gick med på att skippa undersökningsavgiften. Personen som tog emot varan skrev då på kvittot att eventuell undersökningsavgift skulle strykas, samt lade till sin signatur. Efter det skrev jag också på kvittot, och fick sedan en kopia av det. Tror säkert det går att ordna på liknande sätt idag om de har utlovat att avgiften ej skall utgå.

Hursomhelst hade jag inte släppt argumentet att den undermåliga meshkvaliteten är att anse som ett ursprungsfel innan jag fått ett bra svar på det.

Håller med

Permalänk
Skrivet av PeCe:

Vet inte hur Webhallen hanterar det, men för en handfull år sedan så hade jag ett ärende hos NetOnNet där de gick med på att skippa undersökningsavgiften. Personen som tog emot varan skrev då på kvittot att eventuell undersökningsavgift skulle strykas, samt lade till sin signatur. Efter det skrev jag också på kvittot, och fick sedan en kopia av det. Tror säkert det går att ordna på liknande sätt idag om de har utlovat att avgiften ej skall utgå.

Hursomhelst hade jag inte släppt argumentet att den undermåliga meshkvaliteten är att anse som ett ursprungsfel innan jag fått ett bra svar på det.

Jag har sagt det till dem samt till Apple när jag pratade med dem angående meshet. Jag har fått svar från Webhallen angående chatten också och de säger att de inte hittar delen där kundtjänsten säger att jag inte behöver betala något.
Jag vet inte hur jag ska göra nu, känns som att Webhallen typ kör över mig bara för att de vill och kan.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Vaärdetsomhänder:

Jag har sagt det till dem samt till Apple när jag pratade med dem angående meshet. Jag har fått svar från Webhallen angående chatten också och de säger att de inte hittar delen där kundtjänsten säger att jag inte behöver betala något.
Jag vet inte hur jag ska göra nu, känns som att Webhallen typ kör över mig bara för att de vill och kan.

Om de nu har hittat chatten borde du kunna begära ut den i sin helhet, så du själv kan bilda dig en uppfattning om vad som faktiskt sades.

I övrigt hade jag gått på samma linje som @PeCe och hävda att hörlurarna skötts enligt tillverkarens anvisningar och att detta är ett vanligt förekommande problem.

Permalänk
Medlem
Skrivet av PeCe:

Vet inte hur Webhallen hanterar det, men för en handfull år sedan så hade jag ett ärende hos NetOnNet där de gick med på att skippa undersökningsavgiften. Personen som tog emot varan skrev då på kvittot att eventuell undersökningsavgift skulle strykas, samt lade till sin signatur. Efter det skrev jag också på kvittot, och fick sedan en kopia av det. Tror säkert det går att ordna på liknande sätt idag om de har utlovat att avgiften ej skall utgå.

Hursomhelst hade jag inte släppt argumentet att den undermåliga meshkvaliteten är att anse som ett ursprungsfel innan jag fått ett bra svar på det.

Skrivet av Blomman90:

Om de nu har hittat chatten borde du kunna begära ut den i sin helhet, så du själv kan bilda dig en uppfattning om vad som faktiskt sades.

I övrigt hade jag gått på samma linje som @PeCe och hävda att hörlurarna skötts enligt tillverkarens anvisningar och att detta är ett vanligt förekommande problem.

Problemet med den dåliga meshen som trillat bort är att vadärdetsomhänder skulle ha reklamerat hörlurarna direkt när meshen blev dålig och inte väntat tills något annat fel dykt upp. "Konsumenten ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamerar konsumenten inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid."
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-...

Det är inte säkert att det är så, men det kan vara så att batteriet i hörlurarna har skadats pga att meshen varit borta och att det då lättare trängt in fukt. Därmed har vadärdetsomhänder satt sig i en situation där reklamationsrätten troligen inte längre gäller.

"För att du ska vara skyldig att åtgärda felet ska felet vara ursprungligt. Till exempel ett fabrikationsfel."
Har produkten skadats pga av att meshen är borta så gäller inte någon reklamationsrätt eftersom felet inte är ursprungligt. Och enligt konsumentombudsmannen i vadärdetsomhänders kommun så måste han nu bevisa att felet var ursprungligt eftersom det gått mer än 6 månader sen köpet av varan har gjorts.

Permalänk
Medlem
Skrivet av MP636:

Problemet med den dåliga meshen som trillat bort är att vadärdetsomhänder skulle ha reklamerat hörlurarna direkt när meshen blev dålig och inte väntat tills något annat fel dykt upp. "Konsumenten ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamerar konsumenten inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid."
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-...

Det är inte säkert att det är så, men det kan vara så att batteriet i hörlurarna har skadats pga att meshen varit borta och att det då lättare trängt in fukt. Därmed har vadärdetsomhänder satt sig i en situation där reklamationsrätten troligen inte längre gäller.

"För att du ska vara skyldig att åtgärda felet ska felet vara ursprungligt. Till exempel ett fabrikationsfel."
Har produkten skadats pga av att meshen är borta så gäller inte någon reklamationsrätt eftersom felet inte är ursprungligt. Och enligt konsumentombudsmannen i vadärdetsomhänders kommun så måste han nu bevisa att felet var ursprungligt eftersom det gått mer än 6 månader sen köpet av varan har gjorts.

Undermålig kvalitet på meshen kan absolut vara ett ursprungsfel, vilket i detta fall stöds av det faktum att fler drabbats av det problemet. Dokumentation (t.ex. utskrifter av forumtrådar) som visar att många andra drabbats av samma problem kan troligtvis vara tillräckligt för att visa att det rör sig om ett ursprungsfel. Självklart gäller reklamationsrätten om ett fel, i detta fall laddningproblemet, är ett följdfel till ett ursprungsfel.

För övrigt vet vi ju inte om meshen varit borta i över två månader innan hörlurarna reklamerades (kan ju iofs vara så att det skrivits i tråden och jag missat det). Om laddningsproblemet är ett troligt följdfel av meshfelet så kan man absolut, som du skriver, argumentera för att hörlurarna reklamerats för sent om mer än två månader passerat.

Som jag tidigare skrivit så är det ett skakigt fall att ta till ARN, men då det inte kostar mer än lite tid/jobb så skulle iaf jag testat.

"...skulle ha reklamerat hörlurarna direkt när meshen blev dålig och inte väntat tills något annat fel dykt upp." - Håller helt med om det. Man bör absolut tänka på att reklamera direkt när ett fel upptäcks, även om det verkar oväsentligt, eftersom det kan leda till andra fel. Hade kunnat göra det hela mycket enklare.