Behöver nya datorlurar, tips?

Permalänk
Medlem
Skrivet av eFoppa:

Det där låter inte rätt. För det första är inte garanti något som Inet står för. Corsairs garanti gäller oavsett var du köper dina lurar.
När det gäller garantiärenden är det inte återförsäljare som tar de besluten. Sen kan återförsäljaren välja att visa goodwill även om distributören/tillverkaren inte godkänner reklamationen. Men varför skulle Inet ha sämre villkor för sina kunder än tillverkaren? Det låter som du blivit felinformerad.

Jag jobbar själv i butik, så en del koll har man på hur garantier går till osv. Är det något som kan avgöras att en vanvård/onormal användning har gjorts av kunden så kan det bryta ev. garanti som finns kvar på produkten. Det du tänker på är nog reklamationsrätten. Garanti ges av företaget och är inget dom ens måste ge, medans reklamationsrätt alltid är minst 3 år.

Källa: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-...

Så jo, det är Inet som fullständigt står för garantin, dom däremot vänder sig till tillverkaren för hur dom ska hantera en garanti. Ibland behöver ett företag skicka iväg produkter till externa verkstäder för att få en reklamation godkänd. Men det du säger om goodwill stämmer till hundra procent.

Detta blev lite OT nu. Men för att knyta ihop detta med mitt bekymmer är just två punkter på ovanstående länk som ställer till det:

  • vid vanvård

  • onormal användning

Om företaget gör beslutet att det jag gjort, dvs att jag skulle behöva skära för att få av vadderingen från plastplattan som den sitter limmad på, har orsakat ev. annat problem som uppstått så är det inte så mycket jag kan göra annat än att vända mig till ARN och hoppas på att dom bedömer mitt reklamationsanspråk korrekt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Ghaan:

Kollade lite om dessa, men många verkar ha problem med ett brus i lurarna. Samt att även deras vaddering verkar vara ganska grunda.

Inget som jag upplevt alls helt ärligt. Har inte reflekterat över vadderingen heller eftersom jag aldrig fått ont att ha dem på mig.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Ghaan:

Jag jobbar själv i butik, så en del koll har man på hur garantier går till osv. Är det något som kan avgöras att en vanvård/onormal användning har gjorts av kunden så kan det bryta ev. garanti som finns kvar på produkten. Det du tänker på är nog reklamationsrätten. Garanti ges av företaget och är inget dom ens måste ge, medans reklamationsrätt alltid är minst 3 år.

Källa: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-...

Så jo, det är Inet som fullständigt står för garantin, dom däremot vänder sig till tillverkaren för hur dom ska hantera en garanti. Ibland behöver ett företag skicka iväg produkter till externa verkstäder för att få en reklamation godkänd. Men det du säger om goodwill stämmer till hundra procent.

Detta blev lite OT nu. Men för att knyta ihop detta med mitt bekymmer är just två punkter på ovanstående länk som ställer till det:

  • vid vanvård

  • onormal användning

Om företaget gör beslutet att det jag gjort, dvs att jag skulle behöva skära för att få av vadderingen från plastplattan som den sitter limmad på, har orsakat ev. annat problem som uppstått så är det inte så mycket jag kan göra annat än att vända mig till ARN och hoppas på att dom bedömer mitt reklamationsanspråk korrekt.

Detta är OT ja, men känner ändå att det är bra för folk att känna till vad som gäller.

Jag jobbar själv som distributör och reklamationsansvarig (för ett av våra varumärken). Har även 4 års juridikstudier under bältet så vill nog påstå att jag kan denna bit av lagen bra

Konsumentköplagen är den lag som reglerar fel på vara vid konsumentköp.
3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.

Vad som avses med fel anges i paragraf 16-19 och behöver ju inte gå igenom det. Men exempelvis att headset tappar anslutning är ett sådant fel.

20 a § Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.
Detta innebär alltså att om ditt headset tappar BT-anslutning inom 6 månader förutsätts detta fel ha funnits när du köpte varan. Så till vida att säljaren (inet) inte kan visa att ditt byte av pads har orsakat skador på den interna elektroniken (lycka till Intet!).

21 § Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller en del därav eller för en egenskap hos varan, skall fel anses föreligga, om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar.
Detta innebär i praktiken att Corsair förlänger de 6 månaderna till 2 år som deras garanti täcker.

23 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. I fall som avses i 1 § andra stycket kan meddelande om felet i stället lämnas till näringsidkaren.

[S2]Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa fel i en vara, kan reklamationen i stället göras hos honom.

[S3]Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Lag (2005:62).

Tredje stycken reglerar rätten att reklamera ett fel. Vad som skiljer 23 § och 20 a § är att efter 6 månader är det du som konsument som bär bevisbördan för att varan är felaktig. Tack vare Corsairs garanti på 2 år så innebär detta att under de 2 första åren behöver Inet/Corsair bevisa att ditt handhavande orsakat felen. Efter 2 år har du fortfarande 1 år på dig att reklamera men har då bevisbördan att påvisa felet.

Jag ser verkligen inte hur Inet eller Corsair ska kunna bevisa att byte av pads orsakat någon annan skada på headsetet än padsen själva. Så när du säger att du bryter garantin för att du byter pads så låter det som att folk inte har rätt att reklamera andra fel. Detta stämmer inte.
Är man osäker så finns också 3e-parts pads att köpa på Amazon som redan har plastbitarna fastsatta. Detta betyder att du bara behöver vrida loss originalen och vrida på ersättarna.
Är du inte nöjd med headsetet så ska du lämna tillbaka, men du bryter ingen garanti, såvida inte garantin från Corsair har ett villkor om att du inte får modifiera. Det har inte Corsairs garanti, den säger bara att om modifikationen i sig orsakar fel så täcker inte garantin det (vilket är samma som vad 20 a § och 21 § fastslår i KköpL).

Varumärket jag säljer har livstidsgaranti (livstid betyder inte din och min livstid som många tror utan hur länge varan anses kunna leva, vanligtvis 25 år i Sverige). Jag har haft flera reklamationer där man bytt saker, men påverkar inte själva funktionen av produkten. Eller, jag kan inte bevisa att dessa påverkar funktionen. Alltså godkända

Edit:
Som köpare har man alltid rätt att vända sig till den som sålt varan. Dvs Inet får inte hänvisa dig till Corsair. Du kan dock vända dig till Corsair om du inte är nöjd med Inets svar.
Är du inte nöjd med Corsairs svar kan du som du påtalade vända dig till ARN. Men ARNs beslut är inte juridiskt bindande. Det är rekommendationer och ingen är bunden av beslutet.
Jag har faktiskt ett ärende där jag fått rätt av ARN men företaget valde ändå att skita i beslutet. Det jag gjorde då var att ta kontakt med Svea (tog köpet på faktura). Svea hävde köpet. Samma kan man göra med sin bank om man betalat med kort utfärdat av banken.
Skulle inget av dessa fungera så är sista utvägen att stämma företaget i tingsrätten. Det låter avancerat men så länge stämningen rör ett belopp om 1/2 prisbasbelopp så kommer det handläggas som ett förenklat tvistemål. Det betyder att 1 domare avgör fallet, och du kan inte åberopa mer än 1 tim juridisk konsultation. I praktiken betyder detta att ett sådant tvistemål i princip kostar 900 SEK i ansökningsavgift som du får tillbaka om du vinner målet.