Tråden om gröna energikällor [Vindkraft, solenergi, kärnkraft osv.)

Permalänk
Medlem
Skrivet av pine-orange:

Det finns två problem med det. Det är mycket dyrare att upparbeta det än att bara gräva fram uranmalm samt att de nuvarande teknikerna kan användas för att tillverka kärnvapenbränsle så det är politiskt känsligt.

Jo, jag håller med om det. Upparbetning blir nog mer aktuellt ur en ekonomisk synvinkel när det lättåtkomliga uranet börjar sina om 100 år eller så.

Det jag menade var bara att de som är rädda för att kärnavfallet inte kommer att kunna förvaras säkert borde förespråka upparbetning, för att på så sätt få ned mängden och förvaringstiden.

Jag tycker för min del att det är en stor fördel med kärnkraft att avfallet är så koncentrerat, eftersom det gör det så mycket lättare att se till att det inte sprids i naturen.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Iskra:

Enligt artikeln du själv länkade, så uppskattningsvis 0.1 öre per kWh.

Nä du din lustigkurre!
Det artiklarna faktiskt säger är att det fanns ett estimat (gällande kostnader för en tänkt olycka) på 0.1 öre, och att kärnkraftsoperatörer i Sverige betalade vid det tillfället redan det dubbla, dvs 0.2.

Långt senare visar det sig att trots att de betalar det dubbla och det inte har inträffat någon olycka så har betalningarna ändå visat sig vara otillräckliga. 0.1-siffran är alltså ren fiktion.

Och det inser man ju också med ren logik att det måste vara på det viset. Man kan inte estimera något som sträcker sig civilisations-långt in i framtiden (såvida en okänd lösning skulle uppenbara sig), och där olyckor har en så stor ekonomisk amplitud som Tjernobyl och Fukushima har visat sig ha. Det är inte möjligt.

Det enda mysteriet är ju varför detta står i klartext från riksgälden och kärnavfallsrådet men försvinner i debatten. Det är ju en viktig faktapunkt när man skal värdera kärnkraft jämfört med andra alternativ kan man tycka.

Skrivet av Iskra:

Kärnkraften betalar sina faktiska utgifter i mycket större utsträckning än andra energislag eftersom de får finansiera slutförvaret.

Men de finansierar ju inte slutförvaret. De betalar för lite.

Faktum är att kärnkraften lämnar i långt större utsträckning sina kostnader på framtiden. Det har visat sig vara el köpt med kreditkort, medan förnybara kraftslag betalas kontant så att säga.

Skrivet av Iskra:

I själva verket så har vi redan problemet med att slutförvara det redan använda kärnbränslet, och det
har inte särskilt stor betydelse om den mängd som ska slutförvaras blir lite större

Helt riktigt, jag håller med! Detta är ett mycket bra argument för att behålla kärnkraft. Behåller man verksamheten kan man kanske också ytterligare finansiera forskning för att hitta något sätt att destruera avfallet och därmed bli av med skuldberget man har framför sig. Dock skall denna finansiering förstås till fullo tas från kärnkraftoperatörerna vilket också påverkar priset på kärnkraftsel.

Det finns många bra argument för att behålla kärnkraften men just priset är inte ett av dessa argument.

Permalänk
Medlem
Skrivet av 0cool:

Nä du din lustigkurre!
Det artiklarna faktiskt säger är att det fanns ett estimat (gällande kostnader för en tänkt olycka) på 0.1 öre, och att kärnkraftsoperatörer i Sverige betalade vid det tillfället redan det dubbla, dvs 0.2.

Långt senare visar det sig att trots att de betalar det dubbla och det inte har inträffat någon olycka så har betalningarna ändå visat sig vara otillräckliga. 0.1-siffran är alltså ren fiktion.

2 öre är 20 gånger mer än 0.1 öre, så inte "det dubbla". Men den skatten är, med rätta enligt min mening, avskaffad nu. Övriga skatter som tas ut på elproduktionen täcker gott och väl den lilla risk som staten står för.

Skrivet av 0cool:

Och det inser man ju också med ren logik att det måste vara på det viset. Man kan inte estimera något som sträcker sig civilisations-långt in i framtiden (såvida en okänd lösning skulle uppenbara sig), och där olyckor har en så stor ekonomisk amplitud som Tjernobyl och Fukushima har visat sig ha. Det är inte möjligt.

Lösningen på kärnbränslet är ju som sagt att upparbetade det. Eller att begrava det djupt. Oavsett vilket så blir inte problemet nämnvärt värre av att vi producerar mer kärnavfall eftersom det är så pass kompakt.

Tjernobyl planeras vara färdigsanerat till 2065, men det är väl upp till Putin och Biden om vår civilisation finns kvar om 43 år.

Sen går det som sagt inte att jämföra Tjernobyls konstruktion med dagens kärnkraftverk och därför så är den ekonomiska risken heller inte jämförbar.

Skrivet av 0cool:

Faktum är att kärnkraften lämnar i långt större utsträckning sina kostnader på framtiden. Det har visat sig vara el köpt med kreditkort, medan förnybara kraftslag betalas kontant så att säga.

Man kan också se det som att kärnkraften lämnar efter sig en energirik resurs som kommer att kunna upparbetas och användas i framtida energiproduktion, medan sol- och vindkraftverk lämnar efter sig avfall som är svårt att göra någonting av. De kräver mycket mer naturresurser när de byggs, och de har en mycket kortare livslängd än ett kärnkraftverk.

Skrivet av 0cool:

Det finns många bra argument för att behålla kärnkraften men just priset är inte ett av dessa argument.

Om det råder det delade meningar. I vilket fall som helst så är kärnkraftsel betydligt billigare än de elpriser som man för närvarande betalar i de två sydligaste elprisområdena i Sverige.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Iskra:

2 öre är 20 gånger mer än 0.1 öre, så inte "det dubbla". Men den skatten är, med rätta enligt min mening, avskaffad nu. Övriga skatter som tas ut på elproduktionen täcker gott och väl den lilla risk som staten står för.

My bad - men det innebär ju att min poäng här förstärks.
Man har alltså sålt kärnkraften alldeles för biligt. Det fungerar eftersom framtida kostnader som belastas kommande generationer inte dyker upp i bokslutet för någon kärnkraftoperatör.

Man kan förstås argumentera att vi som lever här och nu har rätt att ta kredit från framtiden. Det har människor gjort i alla tider.
Om framtiden inte lyckas lösa problemet är det ju inte vårat problem längre, vi måste prioritera nuvarande problem som t ex beroendet av gas från diktaturer.

Det är ett logiskt (om än omoraliskt) argument förstås men det finns ju inte en chans att bygga kärnkraft så snabbt att det löser vårt ryska gasproblem. Vi borde givetvis inte stänga ner några fler reaktorer, men nysatsningar borde ju gå till annat, vi har ju i dag alternativ som kan byggas ut snabbare och billigare.

De senaste 8 åren har Tyskland ökat sin elproduktion från förnybart med fler TWh per år än de får från sina kvarvarande kärnkraftverk. Den senaste reaktorn som byggdes i europa tog över 15 år, dvs det går fortare att utöka förnybart. Dessutom får vi strömmen gradvis direkt, vi behöver inte vänta på att ett kraftverk skall bli klart innan vi får den första wattimmen. Nya solpaneler bidrar redan i morgon.

Skrivet av Iskra:

Lösningen på kärnbränslet är ju som sagt att upparbetade det. Eller att begrava det djupt. Oavsett vilket så blir inte problemet nämnvärt värre av att vi producerar mer kärnavfall eftersom det är så pass kompakt.

Detta är en bra poäng, men man skall ändå ha respekt för att det handlar om över 6 miljoner kubikmeter avfall från kärnkraftverk i Europa. Det är inte bara det förbrukade kärnbränslet som måste lagras, det är mängder med kontaminerade rör, paneler, verktyg mm. Det är dessutom långt från trivialt - eller billigt - att flytta det.

Sedan är inte kostnaden för "mer avfall" försumbar heller. Varje förvar som byggs har en viss kapacitet och kan bli fullt. SFR skall ju byggas ut i Forsmark exempelvis, ett projekt som är på sitt 8'e år och långt från färdigt.

Skrivet av Iskra:

Sen går det som sagt inte att jämföra Tjernobyls konstruktion med dagens kärnkraftverk och därför så är den ekonomiska risken heller inte jämförbar.

Om jag förstår saken rätt är de svenska kraftverken i topp jämfört med de flesta, särskilt med uppgraderingarna som gjordes efter Fukushima-olyckan. Vilket förstås är bra. Jag är generelt imponerad av sveriges kärnkraftsorganisationer, det är bra ordning. och man tar konsekvenserna av nya rön rätt fort ändå.

Permalänk
Medlem

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/dnywjo/gront-eller-in...

Där kom beslutet, gas och kärnkraft räknas som grönt i EU.

Permalänk
Medlem

Att klassa naturgas som grönt kan jag tycka är lite fel men det är väl så det blir när man måste kompromissa.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Steffe:

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/dnywjo/gront-eller-in...

Där kom beslutet, gas och kärnkraft räknas som grönt i EU.

Gas är väl snarare röd som blod vid det här laget

Man får ju i och för sig grönt om man mosar/blandar gult och blått 🇺🇦