Sökes: erfarenheter av ångerrätt vid internethandel.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Maj 2012

Sökes: erfarenheter av ångerrätt vid internethandel.

Hej.

Vi är två studenter vid handelsrättsliga institutionen vid Uppsala Universitet som arbetar på en kandidatuppsats på ämnet ångerätt i Distans- och hemförsäljningslagen (DHL). Vi undersöker hur ångerrätten tillämpas av internethandelsföretagen när det gäller köp av hemelektronikprodukter, särskilt datorer och mobiltelefoner.

Ångerrätten innebär att enligt 12 § DHL har en konsument rätt att frånträda ett köpavtal som träffats på distans om varan returneras till säljaren i "väsentligen oförändrat skick".

Vad begreppet i "väsentligen oförändrat skick" innebär i praktiken preciseras inte i lagen. Lagens förarbeten (lagpropositionen) anger att en konsument som huvudregel har rätt att göra sådana ingrepp i varan som krävs för att kunna undersöka den utan att gå miste om ångerrätten, men vad detta innebär i detalj framgår inte.

En dators egenskaper är svåra för att inte säga omöjliga att utvärdera om man inte kan starta den och testa den på olika sätt. Vi har sett många tecknen på att internetbutiker ofta menar att köparen förlorar sin ångerrätt genom att slutföra installationen av operativsystemet, skapa en användare och annat som krävs för att komma in i operativsystemets gränssnitt. Allmänna reklamationsnämdens avgöranden ger också en något oklar bild av vad som gäller.

Vi vill i vårt arbete bland annat ta reda på hur begreppet "i väsentligen oförändrat skick" skall förstås och tolkas i ett sådant fall samt om branschen tillämpar reglerna på ett sätt som kan antas överensstämma med lagstiftarens motiv bakom regeln.

Vi är tacksamma för alla som vill dela med sig av erfarenheter gällande detta. Vi kommer inte att återge några användarnamn eller liknande uppgifter i vår uppsats. Har ni några frågor angående det här svarar vi gärna.