Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

Pathfinder mmo

Pathfinder från Paizo som bygger på Dungeons & Dragons 3.5 är på väg att bli ett mmorpg. Tanken är att det ska bli en hybrid av sandbox/theme park MMORPG. Nedan är en (ganska lång) sammanställning av information från utvecklarnas blog. Inget är med andra ord slaget i sten än och jag som skriver har bara spelat (vanliga) Pathfinder sporadiskt med mina barn, så häng mig inte högt om jag råkar ha fel i något av det jag skriver. EVE och Ultima Online spelare kommer känna igen sig i tänket till spelet.

https://goblinworks.com/

http://paizo.com/pathfinder

SPELARBASEN (stora saker kommer i små paket)

Redan från början har de sagt att de vill ha en långsam och ökande befolkning. De har skrivit i sin blog för spelet att en spelarcap på 4500 nya spelare varje månad är fullt möjlig för att säkerställa att "världen" inte blir överbefolkad och övergiven efter ett halvår. Vilket har varit fallet med allt för många mmo. Efter cirka sex månader kommer de öka spelarcapen för varje månad. Utöver själva befolkningsaspekten så vill de även säkerställa att befolkningen får tid på sig att strukturera sociala, politiska, ekonomiska och territeala system.

GEOGRAFI

Det är tänkt att spelvärlden till en början kommer utspela sig inom den lilla röda rektangeln som finns här på kartan över River Kingdoms. En yta som är ca 18 x 19 km stor och allt eftersom fler spelare kommer in i världen expanderas. Världen är sedan indelad i mindre territorium, s.k hexer som är ca 1100 meter * 1100 meter stora. En hex (hexagon) kan ägas eller brukas av spelare. (Första hex indelningen) https://goblinworks.com/images/20120606-Echowood.jpg

KARAKTÄRSUTVECKLING (levling etc)

Attributes: de grundegenskaper som din karaktär kommer att ha (samma som i Pathfinder och D&D), strenght, dexterity, constitution, intellegence, wisdom, charisma.

Skills: avgör hur bra du är på olika saker och förmågan att använda olika saker.

Merit Badges: som tome unlocks i Warhammer Online eller achievements in World of Warcraft.

Abilities: är precis som class färdigheterna och bedrifter i Pathfinder.

Spelet kommer inte ha någon traditionell XP utan att använda färdigheter etc. låser upp nya styrkor eller fördelar inom den färdighet eller bedrift du använt. Som max inom sitt yrke har man 20 Merit Badges att uppfylla, vilka kommer att symbolisera 20 levlar. Precis som i orginalspelet kan man själv mixa ihop sin karaktär men man går då miste om en nyckelfärdighet som man kan få om man håller sig inom sin klass.

Raser att välja på är; Alv, Halv-alv, Dvärg, Gnome, Halvling, Halv-orch och Människa

Tanken är att spelet ska ha 11 av de olika klasser som återfinns i Pathfinder.

Barbarians — masters of rage. In the ways of their people, in the fury of their passion, in the howl of battle, conflict is all these brutal souls know.

Bards — masters of inspiration. These characters capably confuse and confound their foes while inspiring their allies to ever—greater daring.

Clerics — masters of divine power. These characters' true strength lies in their capability to draw upon the power of their deities, whether to increase their own and their allies' prowess in battle, to vex their foes with divine magic, or to lend healing to companions in need.

Druids — masters of nature empathy. Allies to beasts and manipulators of nature, these often misunderstood protectors of the wild strive to shield their lands from all who would threaten them.

Fighters — masters of weapons. Lords of the battlefield, these characters are a disparate lot, training with many weapons or just one, perfecting the uses of armor, learning the fighting techniques of exotic masters, and studying the art of combat, all to shape themselves into living weapons.

Monks — masters of ki power. These warrior-artists search out methods of battle beyond swords and shields, finding weapons within themselves just as capable of crippling or killing as any blade.

Paladins — masters of smiting evil. These noble souls dedicate their swords and lives to the battle against evil.

Rangers — masters of tracking. Knowledgeable, patient, and skilled hunters, these characters hound man, beast, and monster alike, gaining insight into the way of the predator.

Rogues — masters of stealth. Ever just one step ahead of danger, these characters bank on their cunning, skill, and charm to bend fate to their favor.

Sorcerers — masters of blood magic. Scions of innately magical bloodlines, the chosen of deities, the spawn of monsters, pawns of fate and destiny, or simply flukes of fickle magic, these characters look within themselves for arcane prowess and draw forth might few mortals can imagine.

Wizards — masters of hermetic magic. These shrewd magic-users seek, collect, and covet esoteric knowledge, drawing on cultic arts to work wonders beyond the abilities of mere mortals.

ATT LEVA OCH DÖ I RIVER KINGDOMS (PvP)

Att dö i Pathfinder online kan bli en dyr historia. Man kan välja var man vill ha sin "soulbinding" genom olika platser i spelet. Att "binda" nära den plats man äventyrar på kan ha sina fördelar. Dör du av PvP har den som dödat dig, tiden det tar för dig att springa från stället där du är "bunden" till ditt eget lik på sig att loota dig. Man kan inte loota en item som spelaren har på sig men en random sak ur spelarens inventory.

Om man dödas utanför spelets regler, finns möjligheten att sätta ett pris på spelarens huvud en s.k. bounty. När du sätter detta pris kommer du kunna välja vem, eller vilka som ska få möjligheten att plocka priset. Det går t.ex att välja en kompis, eller en (som de kallar det än så länge) spelareorganisation.

Ohhh och en sak till, när du fått hjälp och någon plockat din bounty, så kan du sätta den igen, och igen, och....... igen. Att ge sig på fel person på fel plats kan bli en jobbig historia.

Prispengar kan endast bli satta om man mördas olovlig utanför en PvP - zone eller i fredstider där ingen tvist råder. Att döda en motståndare som en del av ett förklarat krig eller i ett område som inte har lagar mot PvP, kommer inte att utlösa bounty systemet. Avsikten är att avskräcka från att godtyckligt döda andra bara för nöjes skull. De spelare som helt vill undvika PvP kommer bara kunna vistas i närheten av en NPC stad men gå då miste om mycket av spelet. Ju längre ut i vildmarken man är ju osäkrare blir området men även en bit från städerna kommer man ha lagen på sin sida och det finns chans att en vaktstyrka skickas ut till en eller den plats där man dödats. Dessa vakter har färdigheter som spelarna inte kan matcha så som t.ex perfekt spårning och förmågan att göra ett mål orörlig.

ÄVENTYRA I RIVER KINGDOMS (PvE)

Föreställ dig tre typer av spelare: spelare som kämpar, spelare som gör, och spelare som bygger. I Pathfinder Online har var och en av dessa tre typer av spelare ett innehåll för den andra två typerna, och varje kräver bidrag från de andra två för att utvecklas. Här är en grafiska beskriver av dessa dubbelriktad PvE sammankopplingar.

Saker kommer in i spelet via PvE. Ibland kan det vara guld i form av loot. Ibland kan det vara redskap plundrade från döda motståndare. Och ibland kan det vara skördade resurser som används i crafting.

Förutom detta PvE system som utgör ett kretslopp så kommer det finnas tre olika typer av scriptade instancer som man kan låsa upp och äventyra i med sina vänner.

1 Vissa instancer är små områden som slumpmässigt skapade av spelet. Det kommer alltid att finnas ett visst antal av dessa i ett givet område, en s.k. hex. Detta antal kommer att variera utifrån förhållandena i hexen. När de är klara eller övergivna, kommer de att tas bort och respawnar automatiskt.

2 Andra instancer är större och mer komplexa, och genereras som ett resultat av questing systemet.

3 Den tredje typen av instancer är, den största och mest utmanande typen. Dessa är ofta utformade för att ha flera olika ingångar, som alla kan upptäckas av andra spelare. Samtidigt som man undersöker denna typ av instancer, kan man mycket väl stöta på andra spelare.

Vandrande monster som inte är knutna till någon instance kommer det så klart också finnas i spelet. Ett ganska intressant element är att vid farmning av resurs, kommer du locka till dig vandrande monster. Ju längre du skörda, och ovanligare resursen, desto mer utmanande är de vandrande monstren som kommer. Varje skörde expedition blir därmed en PvE upplevelse. Och kommer kräva flera spelare som hjälps åt när det kommer till ädlare resurser.

Mer om själva theme park - systemet kommer de skriva mer om framöver.

A Fighter, a Wizard, a Rogue and a Cleric Walk into a Bar...

Gruppandet i Pathfinder online kan komma att ge andra uttryck än det man är van vid från andra mmorpg. Förutom traditionellt gruppande för PvE eller PvP kan det hända att spelare måste gruppa för att lösa logistiska problem så som att frakta saker, material eller ägodelar. En ädel metall kanske kräver att man tar sig djupt in i en PvP - zone eller en skog där man hämtar timmer kanske har NPC - monster osv.

Guild (som inte nämnts som guild än) kommer spela en stor roll och betyda stora fördelar genom gemensam lagring av resurser (guildbank) och forma allt från små byar till att bygga keep ute i närheten av PvP - zonerna. För att För att skapa en spelarby måste du göra flera saker. Du måste hitta ett område (en s.k. hex) i vildmarken som ingen annan redan lagt beslag på. Du måste skapa territoriell kontroll över detta område. Du måste samla allt material som krävs för att bygga upp en spelarby och vakta området medan den byggs. Du måste hitta ett stort antal spelare som är beredda att skapa en uppgörelse om marken och få suport från dessa.

När allt detta är gjort måste spelarbyn kunna försvaras och stå mot erövringsförsök. Två eller flera spelarbyar kan slå sig samman och skapa en överenskommelse om att forma ett kungarike. Mer om torn, hus och slott längre ner.

CRAFTING

Pathfinder Online är uppbyggd kring tanken att nästan alla objekt i spelet som spelare interagerar med är skapad av spelare. Det finns tre viktiga komponenter i detta spelar drivna produktionssystemet:

Harvesting: få fram saker ur omgivningen in i produktionssystemet.
Processing: förädling av resurser så de går att göra till varor.
Crafting: göra de varor och föremål som alla kommer använda.

Biohazard symbolen visar saker som normalt kommer från PvE, hammaren och skäran representerar saker som kommer från skörd. Grönt är mat, orange är mynt, grått är naturresurser och lila är ekologiska eller tillverkad komponenter. Rött indikerar magiska föremål. Blandade färger representera flera typer av komponenter

Som en crafter, måste du söka kunskap för att bedriva din handel. Du kommer att söka den bildning som behövs för att behärska färdigheter och tjäna meriter märken i samband med varje typ av produkt du vill producera. Med tiden kommer du att lära dig mer förfinade varianter och sätt att finjustera produkter för att möta specifika behov. När din crafting har slutförts, kommer du behöva flytta varorna till en marknaden. Detta innebär att transporter kommer att krävas, tillsammans med nödvändiga vakter och scouter för att hålla din färd säker.

BYGGNADER

Spelare kommer kunna bygga olika byggnader, men spelare kommer också kunna förstöra byggnader. Olika byggnader har olika funktioner.

Gömställe: Detta är den simplaste konstruktionen. Ett förstärkt gömställe blir svårare att hitta. Denna byggnad kan förstöras av andra spelare, om den förstörs går sakerna man hade i sitt gömställe förlorade.

Världshus: Är en social knutpunkt där olika affärsuppgörelser kan tecknas. Ett förstärkt världshus kan generera mer PvE i den hex där det ligger. Denna byggnad kan förstöras av andra spelare, om den förstörs går sakerna man hade på världshuset förlorade.

Vakttorn: Byggs för att markera att man lagt beslag på den hex som tornet uppförs på. Det kan användas som bas i en farlig eller fientlig terräng. Ett vakttorn kan varna för annalkande inkräktare inom en viss radie. Ett förstärkt vakttorn har utökat utrymme och en utökad radie för att upptäcka inkräktare. Denna byggnad kan förstöras av andra spelare, om den förstörs går sakerna man hade i vakttornet förlorade.

Borgar: Ett bevis på makt. En borg består av stora och komplexa byggnader och kräver mycket tid och resurser att bygga. Borgar har omfattande lokal lagring. Liksom vakttornen, har borgar en radie där det kan varna för annalkande inkräktare. Borgar har också offentliga utrymmen där spelare kan interagera för att göra affärer eller umgås. Borgar har också ett begränsat antal privata utrymmen där små grupper kan samlas för privata konsultationer. Denna byggnad kräver belägringsmaskiner för att förstöras av andra spelare, om den förstörs går sakerna man hade i borgen förlorade.

Samhälle: För att kunna bygga ett samhälle måste först en borg vara byggd i hexen. Innan bygget av ett samhälle kan börja måste hexen rensas på eventuella vakttorn eller fort som ägs av andra än de undertecknat uppgörelsens stadgar. Bygga ett samhälle kräver enorma mängder resurser och omfattande mängder av tid. Mer information om spelarsamhällen kommer senare.

OLIKA FORMER AV KONTRAKT

Contracts are always in one of several status types:

Open: The contract has been offered but has not been accepted
Expired: The contract has been offered but was not accepted before it expired
Accepted: The contract has been offered and accepted but has not been completed
Overdue: The contract has been offered and accepted but the time frame specified in the terms has expired
Abandoned: The contract has been offered and accepted but was subsequently abandoned
Closed: The contract has been offered and accepted and has been completed

Assassination Contract

The accepting party agrees to kill a target player character. Can be accepted by more than one party. No time limit to complete. No cost for abandoning the contract. The amount offered for the assassination is placed in escrow on creation of the contract. Completing this contract is a criminal, evil act that will result in an alignment shift. The contract automatically closes on completion.

Assassinations themselves require a whole dev blog to discuss, and most of the ideas we have for them are still very formative.

Auction Contract

Auctions have their own special systems. We'll write more about the way markets and auctions will work in an upcoming dev blog.

Bounty Contract

The accepting party agrees to kill a target murderer. Can be accepted by multiple parties. No time limit to complete. No cost for abandoning the contract. A bounty contract is automatically completed when the target of a bounty is killed. The bounty amount is placed in escrow on creation of the contract. These contracts can only be created after a character has been murdered. Automatically closes if the murderer is killed, though the bounty may be renewed.

This is the mechanical expression of the idea of the bounty discussed in the dev blog To Live and Die in the River Kingdoms.

Guard Contract

The accepting party agrees to be logged in and present at a designated location during a specified time frame. Can be accepted by multiple parties, up to a limit specified by the terms. Abandonment of the contract or failure to fulfill the terms forfeits an amount of coin held in escrow as defined by the contract. The party offering the contract specifies an account to fund the contract when the contract is created. The agreed fee for the guard is placed in escrow each time the contract is accepted. If the fee cannot be put in escrow, the contract cannot be accepted. Can only be seen and accepted at the location where the contract is offered.

Loan Contract

On acceptance, an amount of coin, as described in the contract, is transferred from the offering party to the accepting party. The accepting party agrees to transfer another specified amount of coin to the offering party within a specified time frame. Can only be accepted by one party. The coin to be loaned is placed in escrow on creation of the contract. The contract can also specify a manifest of collateral items which must be provided by the accepting party and which are placed in escrow on acceptance. If the contract is abandoned or terminated by the accepting party, characters in the accepting party will gain a 30-day criminal flag, any items in escrow will be transferred to the offering party, and the alignment of characters in the accepting party will shift towards chaotic. Can only be seen and accepted at the location where the contract is offered.

In practice, the difference between the amount offered and the amount repaid is the effective interest on the loan.

Purchase Contract

The accepting party agrees to sell a designated manifest of gear or other items at a specified price. Can only be accepted by one party. Completes automatically on acceptance. Cannot be accepted unless the items on the manifest are immediately available to meet the contract terms. Delivery is at a location specified in the terms. The purchase price is placed in escrow on creation of the contract. Can only be seen and accepted at the location where the contract is offered.

Sale Contract

The accepting party agrees to buy a designated manifest of gear or other items. Can only be accepted by one party. Completes automatically on acceptance. Cannot be accepted unless funds are immediately available to meet the contract terms. Delivery is at a location specified in the terms. The items in the manifest are placed in escrow on creation of the contract. Can only be seen and accepted at the location where the contract is offered.

Transportation Contract

The accepting party agrees to move a designated manifest from one location to another location within a specific time frame. Can only be accepted by one party. Abandonment of the contract or failure to fulfill the terms forfeits an amount of coin held in escrow as defined by the contract. The items on the manifest are placed in escrow on creation of the contract and are delivered to the storage of the accepting party on acceptance of the contract at the defined location.

All Politics Are Local Politics

Player-run settlements are the centerpiece of the Pathfinder Online design; they also begin with a charter.

A character proposing a settlement must define several aspects of the settlement in its charter:

The settlement's name
The location of the settlement's hex
The settlement's alignment—characters must be within one alignment step* to join or remain a member of the settlement
The settlement's tax rate
Allocation of settlement votes:
Feudal: One character has all the votes
Oligarchy: A limited group of characters have votes as apportioned by the charter
Democracy: Every member of the settlement has an equal vote
The membership policy of the settlement
Open: New members are automatically approved for membership
Restricted: New members must be approved by a majority vote
Closed: New members must be approved by a unanimous vote
Approved: New members must be approved by a designated existing member
*An alignment step refers to the distance between any two alignments on the standard nine-space alignment grid, where all alignments are one step from true neutral.

Anyone invited to join the settlement can view these aspects of the charter. Many of these aspects can be changed if the members agree to do so in a vote.

Once the settlement charter has been created, a minimum of 10 characters must sign it. The settlement must begin with a fortress in a wilderness area; if any other parties have a fortress in the chosen hex, it will need to be destroyed. Once the party has successfully defended their own fortress for a specified amount of time (variable depending on factors affecting the hex), a fortress in the hex must be upgraded to a settlement building; this act formally establishes the settlement.

Voting

Many important events can trigger settlement votes, so the initial determination of who can vote, and how much weight those votes will have, is critical to understanding the dynamics of the settlement.

Types of Votes

Changing the settlement charter (including changes to the political structure or reapportionment of votes between members of the settlement)
Locking or unlocking* a valuable item or building
Disbursing funds from certain types of settlement accounts
Adding or removing a player character to or from the settlement
Sponsoring a chartered company (or ceasing sponsorship of one)
Changing the access permissions for a settlement
*This enables the organization to ward against the unwanted use or removal of key assets. It complicates their use, but also protects the members of the organization against unscrupulous actions—to some degree—depending on how voting power is concentrated in the organization.

The Voting Process

During the voting period, each eligible voter can cast one ballot. All eligible voters can see how many ballots have been cast, but not by whom or what the current vote totals are. The election is resolved after 24 hours (or after all votes are cast, if less than 24 hours).

Any character eligible to vote will receive notice that a vote has been called.
Any character eligible to vote will receive notice of the outcome of the vote, even if they didn't vote.
If the settlement charter requires the vote to be public, nonvoting members of the settlement will receive these notices as well.
If the terms of the vote require it, the election result will also indicate which members voted and how they cast their votes.
Taxes

The tax rate of a settlement determines a percentage of each member's income that is automatically deducted and placed into the settlement's accounts. It is a critical part of the settlement economy. Members' income includes coin received by settlement members from contracts, quests and loot; settlement income includes coin paid as fees for the use of settlement buildings.

Tax Rates

The tax rate can be set anywhere from 0% to 100%. Settlements with 100% tax rates are assumed to have some internal mechanism for distributing property and coin to members. Settlements with 0% tax rates are assumed to have some internal mechanism for assessing membership for coin needed to pay operating costs and overhead of the settlement. Changing the tax rate requires a vote to change the settlement charter.

To Form a More Perfect Union

The player nation system, by which settlements can join together to form a larger organization, has a charter very similar to the settlement charter. A player nation does not need to mirror the political or tax structures of its constituent settlements, so the details of a player nation charter could be substantially different than those of their constituent settlements.

The political structure of a kingdom has the following options:

Democracy: Every player character member of the player nation has an equal vote
Executive: One settlement has all the votes
Federation: Each settlement has one vote
Star Chamber: A limited group of characters have votes as apportioned by the charter
Security Council: A limited group of settlements have votes as apportioned by the charter
Kingdom: One character has all the votes
No settlement with relationship standing of hostile to any existing settlement in the player nation can be admitted. Settlements must be within one alignment step of the alignment defined in the charter to join the player nation. The alignment of the player nation can never be changed.

Stairway to Heaven

In the real world, there's no absolute definition of good or evil or law or chaos, and everyone subjectively forms their own opinion of other people's ethics and morality. Two people could have very different opinions about a third person. In the world of Pathfinder, this is not the case. Alignment is a universal constant—an absolute framework within which every sentient creature is embedded. Two people can use magic to determine the alignment position of a third and they'll both get the same information.

Alignment in the Pathfinder world is also a descriptor. Things don't just act in good or evil ways; they are good or evil. And when a person uses something which is strongly aligned, that person is engaging in an act which is definitively aligned as well. The whole "ends justify the means" thing doesn't apply in Pathfinder.

There are also external consequences for a person's status within the alignment system. Some characters can lose important class features if they stray too far from a defined alignment—notably paladins and clerics. But there are forces in the universe who may be paying attention regardless of what path in life your character has chosen, for in Pathfinder, there are gods.

The gods of the Pathfinder world are strongly aligned. In fact, they are virtually the definition of what each alignment represents. There are several gods in some of the alignment positions who are each different expressions of the alignment they represent. And these gods are Paying Attention. How one lives a life is not theoretically related to how one spends eternity, it is a demonstrable fact. The gods are also a meddlesome bunch, and they grant and withhold favors to those who espouse their faiths and follow their teachings—including adherence to the god's preferred alignment, although many are fickle, so that one may never assume anything about a god's intentions or actions.

These effects will manifest in many ways in Pathfinder Online. Players will select an alignment for each character during character creation. Actions players take will tug at each character's alignment, shifting it this way and that. A prolonged series of minor actions, a few significant actions, or a single monumental action could shift a character's alignment into a whole new position.

Alignment will affect the kinds of religious services that the character can receive. Healing, restoration, and resurrection from some forms of death may require divine intervention. Alignment will affect the character's relationship with social organizations, and may cause a character to be ejected from them if the character's alignment diverges from the expected norm of that organization. NPCs may be more or less willing to interact with characters based on their alignments. The gates of some settlements may be open or closed to a character based on alignment.

In a world where alignment is meaningfully absolute and there is magic that can detect it, there are issues of security and trust which are therefore deeply impacted as well. Knowing where one's companions stand on the alignment graph is important. On the other hand, where would we be without espionage, betrayal and sabotage? A way to obfuscate or mislead others about one's alignment is a necessity. The cat-and-mouse game of alignment detection will be at the heart of many intrigues.

I Don't Give A Damn 'Bout My Bad Reputation

There are other mechanics in Pathfinder Online that describe the relationship between characters. One of those is the reputation system. A "reputation economy" is a method of giving weight to people's actions. Earning a good reputation is valuable, and having a bad reputation can close a lot of doors. eBay's buyer and seller ratings are an example of a reputation economy.

Your character will have a reputation as well. As your character undertakes various actions for others, those others will have the opportunity to provide feedback on the results, and you will have the opportunity to do the same in reverse.

Reputation is a social construct, and your reputation will flow through your social contacts. If nobody I know knows you, I will not have access to any of your reputation information. If some of my social connections know you, I will know what they know about your reputation. Treat my friends well or you may find it hard to do business with me.

We've also considered the idea that one could buy and sell reputation information about other characters. This would allow a character's reputation to cross from one social sphere to another. Your reputation may, in fact, precede you.

Reputation extends to social organizations as well. Chartered companies, settlements and player nations also have reputations, and those reputations are affected by the actions of their components, be they social organizations or individual characters. So what you do reflects not only on yourself, but on your associates.

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

Pathfinder Online Basics

What platforms are the game being developed for?

The game engine we intend to use is currently PC only. A Mac OS X version of the engine is in development, but we can't guarantee that it will be ready for the launch of Pathfinder Online.

Will there be a cost to play Pathfinder Online?

We are planning a hybrid subscription/free-to-play model. Players will have the option to pay a flat monthly fee for complete access to all standard game features, or to play for free with certain restrictions, using microtransactions to access desired features and content on an a la carte basis. Pricing details have not yet been finalized.

Will there be premium content?

Yes. Several types of premium content can be purchased using microtransactions. This content includes "bling"—visual enhancements to the character or the character's property that have no mechanical effect; a wide variety of mounts that let you customize your ride and show your personal sense of style; and adventure content packaged like classic adventure modules that you and your friends will be able to play through as a group.

Will the game be available internationally?

The game will be playable worldwide, although it will initially be available in English only. Localizing the game into other languages will depend on the pace of the development effort and the ability of Goblinworks to provide full support to new markets.

Will Pathfinder Online have an age restriction?

Players must be at least 13 years old to have a Pathfinder Online account.

Will Pathfinder Online have a profanity filter?

Certain kinds of inappropriate communication will be blocked by filters in order to ensure that Pathfinder Online is a safe environment where no player feels threatened or harassed, and that we provide an immersive gaming experience free from too many anachronisms.

Will I be able to have multiple characters?

Yes.

Can I be a bad guy?

Yes. You might find that "bad" can be a relative term, though!

How do I acquire stuff in the game?

You can buy it, make it, or take it. The game will have a thoroughly developed economic system.

Will it have things like banks and auction houses?

Players will be able to create those things and more!

Will there be a system for guild play?

We know that many existing MMO guilds like to test & play new MMOs as a group, and they want to reserve things like guild names and certain character names. We're sensitive to these needs, and we'll be working on a complete package of guild migration tools for the game.

Will PvP (player-vs.-player aggression) be allowed?

Characters will be able to attack rival characters in most parts of the game world. In many circumstances, though, unprovoked aggression may carry severe in-game penalties.

Can I define where in Golarion my character is from? Will it have an in-game benefit?

There will be many ways to differentiate your character during character creation, and your character's background will have an in-game effect.

How is Pathfinder Online different from World of Warcraft or any other fantasy MMO?

Most fantasy MMOs, including World of Warcraft, are "theme park" games. In theme parks, you're expected to work your way through a lot of scripted content until you reach the end, and then you play end-game content while you wait for the developers to release more theme park content so you can continue to advance your character.

The other end of the MMO spectrum is the "sandbox" game. In sandboxes, you're given a lot of tools and opportunities to create persistency in the world, then turned loose to explore, develop, find adventure, and dominate the world as you wish. You and the other players generate the primary content of the game by struggling with each other for resources, honor and territory. There is no "end game" and no level cap.

Pathfinder Online is a sandbox game with theme park elements. You'll be able to create your own place in the world of Golarion, complete with complex social and economic systems. You'll form ad-hoc or permanent groups ranging in size from small parties to large settlements and even huge nations, and interact with others in your world in a realistic, unscripted fashion. You'll also be able to participate in scripted adventures, though, with the outcome of those adventures helping to determine the shape of your world.

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

Oktober 2012 räknar de med att kunna visa upp det första techdemot av Pathfinder Online till alla som hjälpt till med kickstarten.

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lite här och där...
Registrerad
Sep 2011

Inte reserverad (säljes till högsbjudande)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jul 2005

Oooh, låter rätt intressant!

What evah! i'll do what i want!

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

Kickstarten är över och målet att få in 50.000$ till ett techdemo passerades med goda mått. De fick in 307.843$ av av en hängiven skara på 4212 personer.

http://www.kickstarter.com/projects/1675907842/pathfinder-onl...

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

PaizoCon Pathfinder Online Presentation

the first two images from the Technology Demo sorcerer and the first Goblinworks goblin.

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

Lite tidigt att utvärdera men jag gillar den grafiska tonen de valt

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

GenCon 2012 - Ryan Dancey Interview

Inte så mycket nytt, men ändock lite intressant information.

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2003

Hmm väldigt intressant. Som en tidigare EVE spelare så gillar jag idén.
Detta skall följas.

Har inget bra att skriva här så lite meningslöst skrivande får duga här så länge. Vem vet jag kanske kommer på nått att skriva här någon dag ;-)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jan 2010

Hm, jag fattade inte riktigt Theme Park vs. Sandbox. Vad gjorde att Sandbox-spel inte hade något "end game"? I videon:

så låter de två paradigmen väldigt lika. Ok, spelare kan bygga byar, osv, men det finns ju ändå maxlevel i skills och monster som är de bästa monstren. Vad gör man när man har dödat de bästa monstren och har max i sina skills?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2003
Skrivet av tufflax:

Hm, jag fattade inte riktigt Theme Park vs. Sandbox. Vad gjorde att Sandbox-spel inte hade något "end game"? I videon:
http://www.youtube.com/watch?v=FUPrYVkdbc0

så låter de två paradigmen väldigt lika. Ok, spelare kan bygga byar, osv, men det finns ju ändå maxlevel i skills och monster som är de bästa monstren. Vad gör man när man har dödat de bästa monstren och har max i sina skills?

Om det kommer bli som EVE vilket det låter som så behöver du inte oroa dig för att nå max lvl i skills
EVE har inte heller något end game men lever än idag med en stadigt växande spelarbas.

Har inget bra att skriva här så lite meningslöst skrivande får duga här så länge. Vem vet jag kanske kommer på nått att skriva här någon dag ;-)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jan 2010
Skrivet av Torach:

Om det kommer bli som EVE vilket det låter som så behöver du inte oroa dig för att nå max lvl i skills
EVE har inte heller något end game men lever än idag med en stadigt växande spelarbas.

Han sa att det skulle finnas maxlvl. Och du svarade inte på mina frågor.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005
Skrivet av tufflax:

Han sa att det skulle finnas maxlvl. Och du svarade inte på mina frågor.

Du får tänka lite större än att bara få upp dina färdigheter. Spelet kommer drivas av spelare titta gärna lite längre upp i tråden på t.ex bilden över "The Sandbox Ecosystem" eller bilderna över den ekonomiska strukturen.

Helt hur det kommer fungera vet ingen än, mer än de tankar de delat med sig i sin blog.

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

Då var deras techdemot av Pathfinder Online klart och uppvisat för alla som var med på kickstarten.

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2003
Skrivet av Doktor_Krall:

Då var deras techdemot av Pathfinder Online klart och uppvisat för alla som var med på kickstarten.

Vet du om det går att hitta någon video på techdemot?

Har inget bra att skriva här så lite meningslöst skrivande får duga här så länge. Vem vet jag kanske kommer på nått att skriva här någon dag ;-)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Nov 2004

Låter förbannat intressant om det blir så bra som de vill få det

Skickades från m.sweclockers.com

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2003
Skrivet av Hutter:

Låter förbannat intressant om det blir så bra som de vill få det

Skickades från m.sweclockers.com

Jag litar på dom. EVE är ett underbart spel och vissa av dom här kommer ju från EVE så

Har inget bra att skriva här så lite meningslöst skrivande får duga här så länge. Vem vet jag kanske kommer på nått att skriva här någon dag ;-)

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005
Skrivet av Torach:

Vet du om det går att hitta någon video på techdemot?

Ska kolla upp det när jag kommer hem från jobbet idag om man kan dela den som ligger på mitt kickstartkonto.

EDIT: Hemkommen från jobb

Den ligger redan på Tuben

Något som är ganska viktigt att tänka på när man tittar på videon är att det handlar om ett DEMO, som de slängt ihop på ett par månader. En ny Kickstart ligger uppe för själva utvecklingen av spelet. Vilket jag personligen kan tycka är en konstig väg att gå, när det handlar om en strukturerad firma med en förläggare i ryggen.

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Mar 2009
Skrivet av Doktor_Krall;130.15741:

.

Du får en virtuell 10 för presentationen av de här spelet. Ser väldigt intressant ut.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

"We announced on Monday that we're going to support OS X. That's huge, because the Mac gaming community is growing by leaps and bounds, and a lot of folks at Goblinworks and Paizo Publishing, including yours truly, are dedicated Mac users!"

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2003
Skrivet av Doktor_Krall:

"We announced on Monday that we're going to support OS X. That's huge, because the Mac gaming community is growing by leaps and bounds, and a lot of folks at Goblinworks and Paizo Publishing, including yours truly, are dedicated Mac users!"

Ge oss LINUX med... Jag har ju precis kastat ut windows helt

Har inget bra att skriva här så lite meningslöst skrivande får duga här så länge. Vem vet jag kanske kommer på nått att skriva här någon dag ;-)

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005
Skrivet av Torach:

Ge oss LINUX med... Jag har ju precis kastat ut windows helt

Tror att verktyget de har för utvecklingen faktiskt stödjer Linux. Regga dig på deras forum och anslut dig till skaran (är en hel del) som vackert ber om en Linux client.

Nyligen posta de ett litet miljötest portat till HTML5 http://cdn.goblinworks.com/PFO_Environment_Experience.html Precis som med det ursprungliga P&P rollspelet verkar viljan att dela med sig och att lyssna till vad spelarbasen har att säga, ganska stor.

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2003
Skrivet av Doktor_Krall:

Tror att verktyget de har för utvecklingen faktiskt stödjer Linux. Regga dig på deras forum och anslut dig till skaran (är en hel del) som vackert ber om en Linux client.

Nyligen posta de ett litet miljötest portat till HTML5 http://cdn.goblinworks.com/PFO_Environment_Experience.html Precis som med det ursprungliga P&P rollspelet verkar viljan att dela med sig och att lyssna till vad spelarbasen har att säga, ganska stor.

Det skall jag göra

Har inget bra att skriva här så lite meningslöst skrivande får duga här så länge. Vem vet jag kanske kommer på nått att skriva här någon dag ;-)

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

Character Advancement

Our current concept of the character advancement system is similar to that of EVE Online, but adjusts some of the process to be more familiar to fantasy games.

Every hour your character is able to advance (via being subscribed or otherwise buying advancement time), you gain Experience Points (XP) whether or not you're logged into the game. These accumulate at a fixed rate throughout your career (currently at a rate of 100 XP per hour, but that may change as we get deeper into pricing). After 24 hours in the game, you'll have earned 2,400 XP; after 10 days you'll have 24,000; and so on.

Ett förhållandevis annorlunda XP system.

| PC : i5 4690K 3,5 GHz @ 4,4 GHz/Argon AR01, MSI Z97 GAMING 5, ADATA 8GB (2x4GB) CL9 1600MHz XPG, MSI GTX 970 Gaming 4G, 1TB Toshiba 7200rpm, SSD EVO 850 120GB, NZXT H440W Silent | Mac Pro, 2.66 GHz Quad | Xbox live : DoktorKrall | Bitter gammal gubbjävel på vintern |
Vilken var din första? - Fyndtråden - Inet Fraktfritt

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2003
Skrivet av Doktor_Krall:

Character Advancement

Our current concept of the character advancement system is similar to that of EVE Online, but adjusts some of the process to be more familiar to fantasy games.

Every hour your character is able to advance (via being subscribed or otherwise buying advancement time), you gain Experience Points (XP) whether or not you're logged into the game. These accumulate at a fixed rate throughout your career (currently at a rate of 100 XP per hour, but that may change as we get deeper into pricing). After 24 hours in the game, you'll have earned 2,400 XP; after 10 days you'll have 24,000; and so on.

Ett förhållandevis annorlunda XP system.

Gillar den idén. Precis som med EVE så måste man inte grinda som en tok för att hänga med i xp eller lvl. Underbart när man har begränsad speltid.

Har inget bra att skriva här så lite meningslöst skrivande får duga här så länge. Vem vet jag kanske kommer på nått att skriva här någon dag ;-)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Sverige, Örebro
Registrerad
Apr 2011

Verkar väldigt intressant har spelet släppts eller? :3

Nils-Julius

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2003
Skrivet av SaP:

Verkar väldigt intressant har spelet släppts eller? :3

Nej det är under utveckling.

Har inget bra att skriva här så lite meningslöst skrivande får duga här så länge. Vem vet jag kanske kommer på nått att skriva här någon dag ;-)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Sverige, Örebro
Registrerad
Apr 2011
Skrivet av Torach:

Nej det är under utveckling.

Vad tråkigt

Nils-Julius

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Norrköping
Registrerad
Nov 2004

Apropå Linux - kanske det kan distribueras under Steam så det går att anförskaffa via Steam for Linux (2 flugor i en smäll)

Spel: Intel i7 920 | 16GB Corsair | GA-X58A-UD7 | HX750 | 2*GTX460 SLI | P280 | SSD 256GB
HTPC: AMD 4850e | 2GB Corsair | MA78GPM-DS2H | CX400 | Quadro K4000 | Fusion Remote | SSD 80GB
Foto: Intel E8400 | 4GB Corsair | GA-P35-DS3 | HX520 | Quadro K4000 | P182 | Samsung EVO 840