Undersökning: Har / Läser du en Data / Systemvetenskaplig utbildning?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Mar 2002

Undersökning: Har / Läser du en Data / Systemvetenskaplig utbildning?

Hej alla Sweclockare!

Jag läser 3:e året på Datorspelsutveckling på Stockholms Universitet och håller sådeles nu på med min metodkurs, för att i vår kunna skriva en C-uppsats.

Jag och en studiekamrat har valt att forska om varför det är så få inom Data och Systemvetenskapliga utbildningar som väljer att läsa vidare till en avancerad högre utbildning ( mer än Kandidat / Yrkesutbildning ). Detta är ett stort problem för Sverige på sikt. Sverige kommer behöva mer högutbildade medborgare för att klara att ställa om till ett mer teknik och tjänsteinriktat samhälle.

Därför skulle vi behöva hjälp av alla er som har läst eller läser en Data / Systemvetenskaplig utbildning i Sverige. Detta skulle dels hjälpa forskningen och skolorna att få en inblick i varför det är så få som väljer att läsa vidare, samt att få skolorna till att göra bättre och mer flexibla utbildningar.

För alla er som har tagit en Data / Systemvetenskaplig examen finns denna enkät ni gärna får svara på. (Det är bara 10 frågor och tar kanske 2 minuter)

Enkät för dig som har tagit en examen

För alla er som inte har tagit någon examen än, eller kanske har hoppat av eran utbildning, finns denna enkät ni gärna får svara på. (Det är bara 10 frågor och tar kanske 2 minuter)

Enkät för dig som inte har tagit din examen

Vi svarar gärna på frågor om enkäten eller undersöknignen i almänhet här i tråden om det är några frågetecken.

Här kommer även en mer ingående beskrivning av bakgrunden och problemet som vi ska försöka få lite klarhet i!

Bakgrund

Högre utbildning är en av de viktigaste komponenterna för både samhälle och individ. Den ger oss färdigheter och kompetens som ger en större förståelse för vårt samhälle, och möjliggör för oss att ha ett attraktivt arbetsliv. Den förändrar människans attityd till bland annat miljö och demokrati.En högre utbildning bidrar till människors kreativitet och kritiska tänkade. Samhället i stort vinner också på att ha en högre utbildad befokning. Forskning påvisar också samband mellan högre utbildning och bättre hälsa, livskvalitét och ett bättre föräldraskap. (referens Avkastning högre utbildning Stockholm).

Sverige är ett mycket framstående utbildnings och forskningsland. Idag är Sverige det land som
avsätter mest resurser på forskning i hela EU (baserat på BNP)2. Ekonomer har sedan länge påvisat att högre utbildning är en av de absolut viktigaste faktorerna för ett ekonomisk tillväxt i Sverige. (REF Globalisering och den högre utbildningen). Detta är inte bara viktigt för Sverige, att vi som svenskar är ett högutbildat folk. Detta gagnar även omvärlden då våran kunskap
kommer bidra till att lösa de stora utmaningar världen står inför 3. Sveriges snabbast växande branch är idag IT och Teknikbranchen. Enligt undersökningar gjorda av Statistiska Centralbyrån (SCB) är det företag i denna branch som har svårast att hitta kompetent personal. Detta gäller både för nyutexaminerade och för peronal med yrkeslivserfarenhet4 . Mycket pekar även på att detta behov kommer att öka i framtiden. Enligt Arbetsförmedlingens rapport som kom 2011 så finns det mycket goda möjligheter att hitta ett arbete, även som nyutexaminerad.

I Europeiska unionen har man lagt fram en strategisk tillväxtplan (Högskoleverket, 2012), där ett av målen är att minst 40 % skall ha en 2-årig eftergymnasial utbildning till yrkeslivet. Sverige däremot har vid samma målstolpe satt att 40-45% skall ha denna utbildning. Detta uppfylldes redan 2010 då vi låg på 46% i denna målgruppen.

Problem

Snittet i Sverige för att studera en högre utbildning (mer än kandidatexamen eller yrkesexamen) är i dagsläget ca 19-20% av alla studenter6. Den samhälleliga nyttan för Sverige påverkas negativt om inte fler skaffar en högre utbildning, då Sverige upplåter stora allmänna resurser och investeringar i den högre utbildningen. (Glabalisering och den högre utbildningen) Inom vissa utbildningsområden är denhär delen betydligt högre (Juridik ca 60%)7, medans andra har ett mindre antal, t.ex Data- och Systemvetenskap. Detta är en oönskad situatation, då Sverige som land länge legat i framkanten vad gäller Data-IT. Sverige håller på att ställa om från ett produktionsland med tunga industrier till ett land som kommer exportera tekniska lösningar och spjutspetskompetens. Nöjer sig studenterna med en kandidatexamen på grund av att de är så attraktiva på arbetsmarknaden, och vad får isåfall vissa studenter att välja en högre utbildning trotts detta?

Enligt en rapport gjord av Zara Daghbashyan och Björn Hårsman (Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten, 2011) får också vissa utbildningsgrupper en negativ ekonomisk avkastning när dom satsar på högre utbildning. Kan detta också bidra till att vi inte får den spetskompetens vi vill ha när de ekonomiska förhållandena spelar in?

Flera undersökningar och studier som gjorts på flera ställen i världen pekar på att studier på distans är ett mycket bra alternativ för personen som kräver stor flexibilitet i sin utbildning. Hur ställer sig elverna till möjligheten att bedriva större delar av sina studier på distans?

Frågeställning

Varför väljer så få studenter på svenska universitet att läsa vidare på högre nivå?

Intel i7 2700K Asus Sabretooth, 16gb Corsair Dominator, Asus GF 580 GTX

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jul 2006

Nja, får lite intrycket att du sätter likhet mellan Data/systemvetenskaplig och all högre utbildning.
Att fråga varför så få studenter läser vidare på högre nivå är en helt annan fråga än varför så få just från data/systemvetenskapliga programmet gör det.

Som jag förstått det är data/systemvetenskapliga programmet inte speciellt lämpat som förberedelse för högre studier, eftersom allt lär vara på en betydligt lägre nivå än tex civ.ing programmen i data. Studenterna är väl helt enkelt inte förberedda för högre studier.

Varför så få (om det nu verkligen är det) går vidare till högre studier i allmänhet kan ju bero på att det är hårt slit i många år, samtidigt som det kan vara direkt dåligt rent ekonomiskt. I Sverige gynnas de som börjar jobba direkt istället för att utbilda sig.
I andra länder lönar sig utbildning betydligt bättre.
(Edit : såg att du/ni redan tagit upp detta...)

Sedan tycker jag att gränsdragningen för "högre utbildning" är lite mysko.
Med "högre utbildning" brukar man i vanliga fall mena all universitetsutbildning, sedan kan man dra en gräns mellan grundutbildning och forskarutbildning.
Med grundutbildning brukar räknas allt upp till och med magister/masterexamen. Forskarutbildning blir det som leder till licentiat och doktorsexamen.
Fast ibland kan man iofs ha lite forskning även i en master, men det är väl ett gränsfall.

Namn : Jesper | Ålder : 42 | In-game namn : iller
Yrke : Matematisk modellerare (finansiell matematik), mjukvaruutvecklare för risksystem.
Utbildning : Doktor i matematik + en del mat-stat, numme och IT-relaterat.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Mar 2002
Skrivet av JesperT:

Nja, får lite intrycket att du sätter likhet mellan Data/systemvetenskaplig och all högre utbildning.
Att fråga varför så få studenter läser vidare på högre nivå är en helt annan fråga än varför så få just från data/systemvetenskapliga programmet gör det.

Som jag förstått det är data/systemvetenskapliga programmet inte speciellt lämpat som förberedelse för högre studier, eftersom allt lär vara på en betydligt lägre nivå än tex civ.ing programmen i data. Studenterna är väl helt enkelt inte förberedda för högre studier.

Varför så få (om det nu verkligen är det) går vidare till högre studier i allmänhet kan ju bero på att det är hårt slit i många år, samtidigt som det kan vara direkt dåligt rent ekonomiskt. I Sverige gynnas de som börjar jobba direkt istället för att utbilda sig.
I andra länder lönar sig utbildning betydligt bättre.

Vi har en avgränsning som bara tittar på just Data / Systemvetenskapliga program i Sverige. Det glömde jag skriva i den beskrivande texten.

I övrigt stämmer säkert det som du skriver. Det är säkert möjligt att just Data / Systemvetenskap är en utbildning som riktar sig till en yngre och kanske mindre studiemotiverad grupp studenter. Det kan också vara så att inte utbildningarna hinner med att utvecklas i takten som behövs. Från det att ett program anonseras tills det att första gruppen studenter tar sin examen tar det minst 4 år. Förmodligen är det svårt för universitet och högskolor att hålla sina kurser a jour med vad som efterfrågas av branchen. Detta kanske medför att de är få som väljer att studera vidare då de finner att det inte finns några vettiga kurser att läsa!

Intel i7 2700K Asus Sabretooth, 16gb Corsair Dominator, Asus GF 580 GTX

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
/dev/null
Registrerad
Dec 2004

Jag har två synpunkter:

Precis som JesperT skriver så är din terminologi lite konstig. Högre utbildning brukar avse högskolestudier i allmänhet som sedan delas upp i Grundnivå (t.ex. kandidat och högskoleingenjör), Avancerad nivå (t.ex. magister och civilingenjör) och Forskarnivå (licentiat och doktor).

Du nämner en siffra på hur många av alla studenter som går vidare till avancerad nivå, men inte någon siffra specifikt för Data- och Systemvetenskap trots att det är den utbildningen arbetet avser. Med en siffra som avser alla studenter så inkluderas även utbildningar som är inriktade just på grundnivå, t.ex. sjuksköterskeutbildning, och där vidare specialisering inte behöver innebära övergång till avancerad nivå.

I am Thon, eat my spread!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Mar 2002
Skrivet av Xellofan:

Jag har två synpunkter:

Precis som JesperT skriver så är din terminologi lite konstig. Högre utbildning brukar avse högskolestudier i allmänhet som sedan delas upp i Grundnivå (t.ex. kandidat och högskoleingenjör), Avancerad nivå (t.ex. magister och civilingenjör) och Forskarnivå (licentiat och doktor).

Du nämner en siffra på hur många av alla studenter som går vidare till avancerad nivå, men inte någon siffra specifikt för Data- och Systemvetenskap trots att det är den utbildningen arbetet avser. Med en siffra som avser alla studenter så inkluderas även utbildningar som är inriktade just på grundnivå, t.ex. sjuksköterskeutbildning, och där vidare specialisering inte behöver innebära övergång till avancerad nivå.

Det är korrekt det ni båda skriver. Jag har skrivit Avancerad högre utbildning, med det menas det du skriver (Avancerad nivå (t.ex. magister och civilingenjör) och Forskarnivå (licentiat och doktor)).

Probelmet med just Data / Systemvetenskapliga utbildningar är att den är så liten del. Det finns ingen officiell statistik att tillgå som visar exakt hur stor del som väljer att läsa mer än en grundutbildning. SCB har ingen statistik då dessa utbildningar ofta grupperas under andra grupper. Vi har kontaktat flera svenska universitet, och ingen vet exakt hur stor del som väljer att läsa vidare efter en kandidatexamen. Mycket pekar dock på ett stort antal avhoppade elever och att ytterst få väljer att läsa vidare.

Intel i7 2700K Asus Sabretooth, 16gb Corsair Dominator, Asus GF 580 GTX

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Linköping
Registrerad
Aug 2001

Fråga 8 (på tagit examen-enkäten iaf) saknar ett alternativ om att det tog mer än ett år efter examen att få ett jobb.

The power of GNU compiles you!
"Often statistics are used as a drunken man uses lampposts -- for support rather than illumination."
#fooblog @ freenode.org, #lysator @ freenode.org

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Dvärred
Registrerad
Okt 2002

När jag tog min examen var systemvetarprogrammet på fyra år. Bara som en FYI till er.

"I maintain nonetheless that a yin-yang dualism can be overcome. With sufficient enlightenment we can give substance to any distinction: mind without body, north without south, pleasure without pain. Remember, enlightenment is a function of willpower, not of physical strength." - Chairman Sheng-ji Yang, Essays on Mind and Matter

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2003

Svarade iaf

Define c | i5 8400 | 16 GB Corsair vengeance 3000 mhz |Gigabyte GTX 1080 Windforce OC| 500 GB SSD M2 + 1 TB HDD + 240 GB SSD SATA | EVGA 650GQ PSU | AOC AGON 27GQ 165 hz IPS | Logitech G610 | Steelseries Rival 310

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Mar 2002
Skrivet av Halogen:

När jag tog min examen var systemvetarprogrammet på fyra år. Bara som en FYI till er.

Tack det var bra att veta!

Intel i7 2700K Asus Sabretooth, 16gb Corsair Dominator, Asus GF 580 GTX

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Mar 2002
Skrivet av kode:

Fråga 8 (på tagit examen-enkäten iaf) saknar ett alternativ om att det tog mer än ett år efter examen att få ett jobb.

Attans. Ska försöka ordna det.

Intel i7 2700K Asus Sabretooth, 16gb Corsair Dominator, Asus GF 580 GTX