Masoretiska judar införde tetragrammaton?

Trädvy Permalänk
Avstängd
Registrerad
Aug 2011

Masoretiska judar införde tetragrammaton?

Hej.
Jag har läst en teori på internet angående Bibeln och dess olika versioner. Det handlar om det Gammla Testamentet och teorin går ut på följande:

Det var Masoretiska judar som införde Tetragrammaton (YHWH) och namnet "Yahwe" för första gången. Masoretiska judar verkade mellan år 700 och år 1100 E.Kr.
Därefter skall alltså namnet och tetragrammaton förekomma över tusen gånger i Masoretiska Bibeln tillskillnad från Septuaginte Bibeln.

Skrivet av Bibeln: 2 Mos: 3:13-14:

(13) Då sade Mose till Gud: ”Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad skall jag då svara?” (14) Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.”

Skrivet av Bibeln: 2 Mos: 6:2-3:

(2) Gud talade till Mose och sade: ”Jag är Herren. (3) Jag visade mig för Abraham, Isak och Jakob som Gud den Väldige, men jag gav mig inte till känna för dem under mitt namn Herren.

Skrivet av Bibeln: Apg: 4:10-12:

(10) då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. (11) Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. (12) Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

Jag har läst att Septuaginte Bibeln kom till år 285 F.Kr. Den Paleo-Hebreiska källan till Septuaginte kallas för "H70". Den kom till genom att man översatte den Paleo-Hebreiska Bibeln (H70) till Grekiska, genom 72 judiska översättare. Alltså använde Jesus Kristus och Apostlarna Septuaginte Bibeln när de studerade, lärde sig och senare skrev Nya Testamentet.
Förekommer namnet "Jahwe" och Tetragrammaton i Septuaginte Bibeln? Eller används "Gud" och "Herren" istället?

Ifall någon kan bringa klarhet i det här så är jag tacksam.
Jag undrar alltså följande: Var det Masoretiska judar (mellan år 700-1100 E.Kr.) som började propagera för användandet av "Jahwe" och Tetragrammaton?

P.s. Ortodoxa Kyrkan använder Seuptuaginte Bibeln (GT) medan den Katolska Kyrkan började använda den Masoretiska Bibeln (GT).
Wikipedia (EN): Masoretes
Wikipedia (EN): Septuagint
Wikipedia (EN): Masoretic Text
Bibeln.se: Andra Moseboken
Bibeln.se: Apostlagärningarna

Engelsk text angående MT och Septuaginte. Påstår att MT är mest lik originalet.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppsala
Registrerad
Jan 2002

Fråga; Var det Masoretiska judar (mellan år 700-1100 E.Kr.) som började propagera för användandet av "Jahwe" och Tetragrammaton?

Svar; nej.

Bibelkritiken var kraftig från 1800-1940. Man ansåg att många av Bibelns påståenden inte kunde verifieras med olika historiska metoder, allt från Paulus skeppsbrott till namnet på konungar i Daniels bok (alla såna bekymmer jag känner till har lösts).
Sedan har vi det mer generella problemet av att den enda källan till den hebreiska Bibeln, som du skriver, förmedlades av masoreterna. De var emellertid rätt seriösa, det finns böcker skrivna om deras metoder för att kopiera skrifter. Rullar med ett känt misstag i brändes, man reglerade hur pennan skulle doppas i bläcket (om Gudsnamnet inte var perfekt skrivet så var man tvungen att slänga hela rullen, och om man precis hade doppat pennan i bläcket så kunde det rinna ut för mycket bläck, osv), vilken kvalitet materialet skulle vara utav, etc. Men alldeles oavsett vad man vet av deras allvarsamma metoder för textkopiering, så tyckte de flesta att de var långsökt att tänka sig att en text kunde bevaras på det sättet från Moses (1400-1200 f.kr.) till mitten av medeltiden. Och på 1800-talet och framåt så var de masoretiska kopiorna urgamla, och jag förstår att man betvivlade att de gav ett korrekt uttryck av traditioner och skrivelser som då var 2500-3000 år gamla.

Allting förändrades förstås på 40-talet, då man hittade dödahavsrullarna. Det finns en handfull teorier om vem som skrev dom, men man är ense om att de inte är yngre än år ~0. Det vill säga, de är tusen år äldre än de masoretiska skriverna och har inget med dem att göra. Däremot visar det sig att man finner, beroende på hur man tolkar (för olika manuskript av Jesaja, exempelvis, är skrivna olika), mellan en handfull till ett 20ish avvikelser när man ställer samman dem totalt. Det är rätt fet cred till masoreterna. Jag tror inte att man fann alla böcker som vi räknar i den gammaltestamentliga kanon, men de som man hittade visade en sådan samstämmighet med den masoretiska grundtexten att de flesta nu inte finner några skäl att tveka på att den masoretiska grundtexten är korrekt.

Tetragrammaton används i dödahavsrullarna, alltså var det inte masoreter som uppfann det.

Allt gott.