Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2012

min mentor

hej där alla sweclockers ute i vinter kylan
[LIST="1"]

[*]får en lärare tvinga en elev att ge ifrån sig saker ? (med tvång)
[*]får en lärare kom överäns med en äldre lärare om vilket betyg man ska få ? ( måste väll gå imot nån lag )
[*]yterrligare en fråga får en lärare kalla en elev "knull unge" (inte min mentor utan en annan lärare på min skola )
[/LIST]

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Maj 2003

Betyg ska sättas enligt de betygskriterier som finns. Vem din lärare rådfrågar för att bedöma dig är irrelevant, det kan mycket väl vara din förra lärare, din morsa eller gud.

Det intressanta är alltså får du ett rättvist betyg enligt de betygskriterier som finns för kursen? Står det under betygskriterierna att de enbart ska gälla på sådant material som elev/studenten ar gjort under kursen, så är det än en gång irrelevant vad du gjorde utanför kursen. Detta gäller både för att få bättre eller lägre betyg.

Ett problem med att fråga tidigare lärare är att det är väldigt lätt att ta med sådant som inte ska räknas med i bedömningen, vilket du såklart ska ta upp om du ej gillar betyget. Ta t.ex. slöjd, så är det fullkomligt irrelevant om du inte gjorde ett piss under 8an och fick IG, om du sedan i 9an gör ett arbete som är värt en 5a.

[Core i7-3930K med 32GB ram, 2*256GB SSD] & [Core i7 3770K med 16 GB RAM, 256GB SSD] som tillsammans har ett [HD 5850 1GB] och 3st 24".

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2009
Skrivet av albin98:

hej där alla sweclockers ute i vinter kylan får en lärare komma överens med en lärare från föra året (som man inte har längre överhuvudtaget) vad man ska få i betyg ? Det måste väll ändå vara i mot nån lag ? Tack på förhand Mvh Albin

Jag tror att du måste specificera dig lite om någon ska kunna svara på det=) Är det högstadiet/gymnasiet det gäller (född 98 va?)? Tvivlar på att det skulle vara emot någon lag, men å andra sidan har jag dålig koll på Skolförordningen. Är det någon särskild lag du har i åtanke eller tycker du bara att det är fel gjort av lärarna?

Edit: Bud_bundy hann före, jag skulle gå på det han säger då han verkar ha betydligt bättre koll på frågan än vad jag har=)

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2012
Skrivet av Arcturus:

Jag tror att du måste specificera dig lite om någon ska kunna svara på det=) Är det högstadiet/gymnasiet det gäller (född 98 va?)? Tvivlar på att det skulle vara emot någon lag, men å andra sidan har jag dålig koll på Skolförordningen. Är det någon särskild lag du har i åtanke eller tycker du bara att det är fel gjort av lärarna?

Edit: Bud_bundy hann före, jag skulle gå på det han säger då han verkar ha betydligt bättre koll på frågan än vad jag har=)

född 98 ja högstadiet alttså

Skrivet av bud_bundy:

Betyg ska sättas enligt de betygskriterier som finns. Vem din lärare rådfrågar för att bedöma dig är irrelevant, det kan mycket väl vara din förra lärare, din morsa eller gud.

Det intressanta är alltså får du ett rättvist betyg enligt de betygskriterier som finns för kursen? Står det under betygskriterierna att de enbart ska gälla på sådant material som elev/studenten ar gjort under kursen, så är det än en gång irrelevant vad du gjorde utanför kursen. Detta gäller både för att få bättre eller lägre betyg.

Ett problem med att fråga tidigare lärare är att det är väldigt lätt att ta med sådant som inte ska räknas med i bedömningen, vilket du såklart ska ta upp om du ej gillar betyget. Ta t.ex. slöjd, så är det fullkomligt irrelevant om du inte gjorde ett piss under 8an och fick IG, om du sedan i 9an gör ett arbete som är värt en 5a.

tack för snabbt svar bud tänkte mer efter som jag inte heller kom så bra överäns med min förra mentor ( har nog aldrig gjort det heller för den delen ) så är väldigt mån om mitt betyg Mvh Albin

ytterligare får en lärare tvinga en elev att ge i från sig saker ? (med tvång )

Trädvy Permalänk
Hedersmedlem
Plats
Linköping
Registrerad
Apr 2004
Skrivet av bud_bundy:

Ta t.ex. slöjd, så är det fullkomligt irrelevant om du inte gjorde ett piss under 8an och fick IG, om du sedan i 9an gör ett arbete som är värt en 5a.

Om man läser många kurser kan man väl anse att varje betyg endast skall baseras på prestationen i den aktuella kursen, men hur fungerar det egentligen för högstadiekurser (som typiskt är jättelånga)? Kan man inte tänka sig att man bedöms efter kursens samtliga moment (utspridda över flera år)? Eller räknas bara de sista veckorna?

Skrivet av albin98:

ytterligare får en lärare tvinga en elev att ge i från sig saker ? (med tvång )

Du får nog precisera lite mera.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Vänersborg
Registrerad
Dec 2009
Skrivet av albin98:

ytterligare får en lärare tvinga en elev att ge i från sig saker ? (med tvång )

Syftar du på mobil? Så är svaret ja.

Caselabs Merlin SM8 - 4,5 GHz 5820K - Asus x99 pro - 2x Evga GTX 1080 FTW 2152 MHz- 16 GB Dominator Platinum 2800MHz - Samsung 960 1TB pro - wb red 4tb 2x - Evga supernova g2 850 - Custom loop

Instagram

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
Lidingö
Registrerad
Jun 2012

Håll ut arma barn. Det blir bättre senare i utbildningen. Jag kan bekräfta att grundskolan var från 99 till 09 ett hån mot intelligensen och jag tror inte att det har ändrats. Bara de värsta rödslickarna kan trivas där, situationen är som tagen ur En dag i Ivan Denisovitjs liv. Handlar inte vad man gör utan hur man presenterar det. Var bland de sämsta i min klass i grundskolan tills 9:an och hade G i bild, hemkunskap, svenska, musik och säkert några men hörde till de bättre i gymnasiet.

Jag läser mellan raderna och förstår precis din situation. Vad jag önskar att någon hade sagt till mig då var att spela med. Låt lärarna och flummarna vinna, det är en strid som du kommer förlora. Ta de riktiga ämnena på allvar(SO, NO, matematik, moderna språk) och spela med på resten. Attityden är (var iaf) 90% av betyget. När svenskaläraren ber dig analysera en dikt så flummar du på som om det inte fanns någon morgondag. När spiken ska hammras på träslöjden ser du till att vara den mest entusiastiska på planen. Observera hur de som lyckas agerar och kopiera dem rakt av. Använd "i dagens samhälle" och "barnen i Afrika" ofta.

Exempel: Om frågan på seminerariet är: "Varför tror du författaren skrev så här?" så svarar du att i dagens samhälle finns det stor press att se ut på ett visst sätt och man inte har utrymme att vara sig själv.

Några övergripande grundtips:
* Alla böcker och dikter ni läser i klassen är de bästa som någonsin skrivits. Försök att lära dig motivera den åsikten.
* Ingen ämne elller aktivitet är meningslöst officiellt.
* Se till att göra läxorna och framstå aldrig som någon oengagerad människa.
* Åsikter höger om S yttras aldrig i klassrummet så vidare du inte specifikt blivit tillsagd att se saken ur olika synvinklar.
* Det är alltid bättre att skriva något korkat än att lämna in blankt.

Om du följer dessa tips behöver du inte ställa frågor som: "får en lärare kom överäns med en äldre lärare om vilket betyg man ska få?" och "får en lärare tvinga en elev att ge ifrån sig saker? (med tvång)"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Södra norrland
Registrerad
Jul 2003
Skrivet av albin98:

hej där alla sweclockers ute i vinter kylan
[LIST="1"]

[*]får en lärare tvinga en elev att ge ifrån sig saker ? (med tvång)
[*]får en lärare kom överäns med en äldre lärare om vilket betyg man ska få ? ( måste väll gå imot nån lag )
[*]yterrligare en fråga får en lärare kalla en elev "knull unge" (inte min mentor utan en annan lärare på min skola )
[/LIST]

Den sista känns väldigt fel och otillåtet, om det dock är i affekt efter att någon t.ex. klippt till läraren med ett baseballträ eller stuckit en kniv i den så är det nog desto mer debatterbart. Just i det sista ärendet skulle jag därför vilja ha mer information innan jag kan ge ett svar. I de två första hittar jag dock följande saker i skollagen.

Rörande att tvinga en elev att ge ifrån sig saker så finns detta i skollagens femte kapitel:

[Quote=Skollag kap 5]

5 kap. Trygghet och studiero
Kapitlets innehåll
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om
- tillämpningsområde (2 §),
- arbetsmiljö (3 och 4 §§),
- ordningsregler (5 §),
- disciplinära och andra särskilda åtgärder (6-23 §§), och
- dokumentation (24 §).

Tillämpningsområde
2 § Om inte annat anges i respektive paragraf gäller bestämmelserna i detta kapitel alla skolformer utom förskolan. Bestämmelserna i 1-6 och 22-24 §§ gäller också för fritidshemmet.

Arbetsmiljö
3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö.

I vissa frågor som rör arbetsmiljön finns bestämmelser även i denna lag.

Ordningsregler
5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.

Rektorn beslutar om ordningsregler.

Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Disciplinära och andra särskilda åtgärder
Allmänna befogenheter för rektor och lärare
6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.

Utvisning ur undervisningslokalen
7 § I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass, om
1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och
2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.

Kvarsittning
8 § Under samma förutsättningar som i 7 § får en lärare eller rektor i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan besluta att en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar.[/quote]

Sedan finns det grejor om utredning, när en sådan ska tillämpas etc etc längre ner om du är intresserad av det också. Således går det att utröna att ta ifrån en elev ett föremål, under tvång, är ok såtillvida att detta går att ställa i proportion till varför det görs. T.ex. skulle jag säga att det alltid är ok att ta ifrån en elev ett vapen för att säkra tryggheten hos andra elever. När det gäller t.ex. telefoner (vilket jag förstått är högt omdebatterade i såna här fall) så går det alltså att ta ifrån elever dessa såtillvida att de stör studieron för övriga elever alt. går emot någon regel som författats för skolan i samverkan med elevrepresentation.

Vad jag inte klippt in är §9 och framåt som inkluderar utredningar som rektorn kan starta etc, är du intresserad av att driva saker på den vägen skulle jag gå till rektorn och prata med denna om situationen samt troligen koppla in någon tredje part med god insyn i skollagen.

Rörande betygsärendet så finns detta i skollagens tredje kapitel:

[quote=Skollag kap 3]
Allmänna bestämmelser om betyg
Skolformer där betyg ges
13 § I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare ska betyg sättas i den utsträckning och form som följer av denna lag eller annan författning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket för fristående skolor med särskild pedagogisk inriktning. Lag (2010:2022).

Rektorns ansvar
14 § Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar.

Information om grunderna för betygssättningen
15 § Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.

Beslut om betyg
16 §/Upphör att gälla U:2013-12-01/ Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt då betyg ska sättas.

Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vem som beslutar betyg när mer än en lärare bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från andra stycket för lärare som anställts utan tidsbegränsning med stöd av 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket. Lag (2011:189).

16 §/Träder i kraft I:2013-12-01/ Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vem som beslutar betyg när mer än en lärare bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från andra stycket för lärare som saknar legitimation och är anställda utan tidsbegränsning för att bedriva sådan undervisning som avses i 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket. Lag (2012:493).

Information om skälen för betyget
17 § Den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget.

Utfärdande av betyg
18 § Betyg ska utfärdas skriftligt.[/quote]

Det torde alltså vara helt ok att blanda in en äldre lärare såtillvida att denna antingen undervisar vid den tidpunkt som betyget sätts eller är legitimerad och tillfrågas av en icke-legitimerad lärare som undervisar i ämnet.

Som avslut vill jag poängtera att jag inte är rättsvetare eller dylikt och att det mycket väl kan existera underliggande förordningar eller föreskrifter som beskriver andra tillvägagångssätt än precis de som jag lite snabbt tolkar ihop ovan. Det bästa resultatet får du troligen genom att fråga rektorn eller dylikt på just din skola så att de kan berätta lokala regler (som bestämts tillsammans med elever).

Stationär: i5 750@3.8GHz kylt av H80 P'n'P| Asus DC2 7970 | 8GB RAM | 750GB SSD + 2.5TB HDD | FD Define R2 | beQuiet Dark Power 850W |
Bärbar: 13" rMBP | i5 2.4GHz | 8GB RAM | 256GB SSD | Intel Iris |

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Linköping
Registrerad
Jun 2005

Börja med att ignorera vad LeMisanthrope01 har skrivit. Jag väljer att inte citera det så att det inte ges ytterligare en möjlighet att läsa dyngan.

Efter det kan du fokusera på din del i det hela. Det är där du kan göra skillnad. Gör vad du ska på lektionerna och ansträng dig. Uppför sig någon lärare olämpligt så säg till. Bråka inte, säg till. Gå till rektorn kan också funka. Eller som ett sista alternativ, lämna in ett skriftligt klagomål.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2012
Skrivet av LeMisanthrope01:

Håll ut arma barn. Det blir bättre senare i utbildningen. Jag kan bekräfta att grundskolan var från 99 till 09 ett hån mot intelligensen och jag tror inte att det har ändrats. Bara de värsta rödslickarna kan trivas där, situationen är som tagen ur En dag i Ivan Denisovitjs liv. Handlar inte vad man gör utan hur man presenterar det. Var bland de sämsta i min klass i grundskolan tills 9:an och hade G i bild, hemkunskap, svenska, musik och säkert några men hörde till de bättre i gymnasiet.

Jag läser mellan raderna och förstår precis din situation. Vad jag önskar att någon hade sagt till mig då var att spela med. Låt lärarna och flummarna vinna, det är en strid som du kommer förlora. Ta de riktiga ämnena på allvar(SO, NO, matematik, moderna språk) och spela med på resten. Attityden är (var iaf) 90% av betyget. När svenskaläraren ber dig analysera en dikt så flummar du på som om det inte fanns någon morgondag. När spiken ska hammras på träslöjden ser du till att vara den mest entusiastiska på planen. Observera hur de som lyckas agerar och kopiera dem rakt av. Använd "i dagens samhälle" och "barnen i Afrika" ofta.

Exempel: Om frågan på seminerariet är: "Varför tror du författaren skrev så här?" så svarar du att i dagens samhälle finns det stor press att se ut på ett visst sätt och man inte har utrymme att vara sig själv.

Några övergripande grundtips:
* Alla böcker och dikter ni läser i klassen är de bästa som någonsin skrivits. Försök att lära dig motivera den åsikten.
* Ingen ämne elller aktivitet är meningslöst officiellt.
* Se till att göra läxorna och framstå aldrig som någon oengagerad människa.
* Åsikter höger om S yttras aldrig i klassrummet så vidare du inte specifikt blivit tillsagd att se saken ur olika synvinklar.
* Det är alltid bättre att skriva något korkat än att lämna in blankt.

Om du följer dessa tips behöver du inte ställa frågor som: "får en lärare kom överäns med en äldre lärare om vilket betyg man ska få?" och "får en lärare tvinga en elev att ge ifrån sig saker? (med tvång)"

saknar ord, väll skrivet och bra många bra tips och saker som beskriver min situation väldigt bra !

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2012
Skrivet av Olegh:

Börja med att ignorera vad LeMisanthrope01 har skrivit. Jag väljer att inte citera det så att det inte ges ytterligare en möjlighet att läsa dyngan.

Efter det kan du fokusera på din del i det hela. Det är där du kan göra skillnad. Gör vad du ska på lektionerna och ansträng dig. Uppför sig någon lärare olämpligt så säg till. Bråka inte, säg till. Gå till rektorn kan också funka. Eller som ett sista alternativ, lämna in ett skriftligt klagomål.

tycker det ligger nåt i vad han säger!

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
Lidingö
Registrerad
Jun 2012
Skrivet av Olegh:

Börja med att ignorera vad LeMisanthrope01 har skrivit. Jag väljer att inte citera det så att det inte ges ytterligare en möjlighet att läsa dyngan.

Efter det kan du fokusera på din del i det hela. Det är där du kan göra skillnad. Gör vad du ska på lektionerna och ansträng dig. Uppför sig någon lärare olämpligt så säg till. Bråka inte, säg till. Gå till rektorn kan också funka. Eller som ett sista alternativ, lämna in ett skriftligt klagomål.

Vilket av det stämmer inte? Det är allmänt att grundskolan är en skam för nationen. Det är den åldern som PISA-undersökningen hålls. Trots att vi satsar mer pengar än de flesta kammar vi ändå hem jumboplatsen efter Slovenien.

Hur är musik relevant som obligatorisk kurs för någon? På vilket sätt hjälper dina färdigheter i bild dig för akademiska studier? Kom inte med ert kulturarvstrams eller kreativitet. Det där med att svenskar skulle vara mer kreativa än andra folkslag är ren rasism. Ingen med nyanserad bild kan se Samsungs försvarsrobotar och kalla dem osofistikerade. Medan Kina blir besvikna om de inte kammar hem ett Nobelpris varje år firar vi i år att en chalmerist kände nobelpristagaren i kemi. De områden vi historiskt sätt stekt i är de ämnen vi också regera. Har för mig att svenskar upptäckte ungefär 30% av de naturligt förekommande grundämnena till exempel.

Om vi tar en titt på var vi inte misslyckas idag så är det mjukvara. Varför lyckas vi här då. Jo för att vi har människor som är bättre på datorer. Markus Persson och Daniel Ek är två exempel på personer som har ett sådant brinnande intresse att de inte har gått på universitet. Även DICE grundades av några riktiga entusiaster.

Det är för mig inte förvånande att de som går ut med bra grundskolebetyg inte sällan blir medelmåttiga i gymnasiet(men det finns en del 320-22.5 människor också).

Skrivet av albin98:

saknar ord, väll skrivet och bra många bra tips och saker som beskriver min situation väldigt bra !

Tack så mycket! Blev upprörd själv över att dina frågor. Notera att min uppmaning som sagt inte kämpa emot bara för att de egentligen har fel. Låt dem vinna. Nu är det snart lov vilket är ett utmärkt tillfälle att lansera Albin 2.0 i skolan efter åt.

Sitt inte och spela spel på lektionen, gör dina läxor(ser inte bra ut med under hälften på glosförhören) och kopiera deras metoder. Var inte rädd att fråga läraren vad som krävs för att uppnå ett högre betyg efter lektionen på ett ödmjukt sätt. Dels signalerar du att du vill ändra dig och dels får du förklarat vad du saknar. Hur vill de att ett svar ska se ut exempelvis?

Jag ska också poängentera att vissa kurser är vad man gör dem till. Det är roligare snickra på grej man vill göra än något man måste göra för att få G. Fråga forumet för inspiration. Även böcker kam vi hjälpa dig med.

Skickades från m.sweclockers.com

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jul 2006
Skrivet av Olegh:

Börja med att ignorera vad LeMisanthrope01 har skrivit. Jag väljer att inte citera det så att det inte ges ytterligare en möjlighet att läsa dyngan.

Efter det kan du fokusera på din del i det hela. Det är där du kan göra skillnad. Gör vad du ska på lektionerna och ansträng dig. Uppför sig någon lärare olämpligt så säg till. Bråka inte, säg till. Gå till rektorn kan också funka. Eller som ett sista alternativ, lämna in ett skriftligt klagomål.

Förstår inte heller vad som skulle vara så hemskt med det.
Jag kan också verkligen relatera till 100% av vad han skrev.

Namn : Jesper | Ålder : 42 | In-game namn : iller
Yrke : Matematisk modellerare (finansiell matematik), mjukvaruutvecklare för risksystem.
Utbildning : Doktor i matematik + en del mat-stat, numme och IT-relaterat.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Malmø
Registrerad
Maj 2003

Lärare kan rådfråga vem som helst, vilket redan har påpekats.

Hurvidare lärare kan ta ifrån dig saker, nej, däremot kan han uppmana dig att lämna ifrån dig föremålet i fråga å vägrar du det kan han be dig avlägsna dig från lektionen. Skulle du vägra det ja då e det egentligen en fråga för polisen. Skulle läraren ha skäl att tro att du har vapen på dig kan kan göra en skyddsvisitation.

Att kalla en elev för knullunge må vara olämpligt, det är inte något han blir fälld för dock. Däremot är det inte osannolikt att skolan bedömer det som olämpligt, det är upp till dom, å sin tur kan de ge disciplinära åtgärder.

- Det låter emellertid som att du är en liten knullunge med mycket kvar att lära i livet. Att bråka med skolan lönar sig inte, det har jag lärt mig den hårda vägen. Svenska skolsystemet värderar inte kunskap, det är ineffektivt å orättvist, är du bara mogen nog att hålla du käft å göra vad du ska så löser det sig i regel alltid. Även om du skulle ha rätt i en fråga så är det ofta till föga nytta, du kommer förlora ändå.

Så ja, håll käften å väx upp.

Intel Core i5-750, Asus Maximus III Formula, Asus CUII GTX 570, Corsair 4GB Dominator GT, Corsair 620w HX, Corsair H50 Hydro, Intel X25-M 80GB, Samsung F3 Spinpoint 500GB, Silverstone Fortress (FT01B-W).

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
London
Registrerad
Jun 2006
Skrivet av subruz:

Så ja, håll käften å väx upp.

Lite väl att ta i men visst osar det attitydproblem om det hela.

Gör det bästa av situationen, du måste gå i skolan. Socialbidrag är inte kul så skärp dig under den tiden du har kvar i skolan. Visst lyckas vissa med att få bra jobb utan utbildning men det blir mer och mer sällsynt och med en dålig attityd kommer du inte ens få jobb på ICA.

Att en lärare kallar dig "knull unge" är helt klart olämpligt men du borde allvarligt talat se det som en stor varningsklocka. Det är inget en lärare slänger ur sig bara sådär och om han/hon säger det har du nog större problem än lärarens olämpligheter.

Simlärare