Ett undantag som inte hanteras har uppstått i ditt tillämpningsprogram. Hjälp!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Örebro
Registrerad
Maj 2012

Ett undantag som inte hanteras har uppstått i ditt tillämpningsprogram. Hjälp!

Hej.
Jag såg denna film där det visas hur man kan byta Operatör-text på din iPhone, utan jailbreak. http://www.youtube.com/watch?v=hsiOubWfgsQ
När jag fyllt i allt, och sedan klickar "Create IPCC Carrier Bundle", så kommer detta upp:
Ett undantag som inte hanteras har uppstått i ditt tillämpningsprogram. OMm du klickar på fortsätt så ignoreras det här felet. Om du klickar på avsluta avslutas tillämpningsprogrammet omedelbart.

Indatasträngen hade ett felaktigt format.

Information om att aktivera JIT-felsökning i stället för den
här dialogrutan finns i slutet av det här meddelandet.

************** Undantagstext **************
System.FormatException: Indatasträngen hade ett felaktigt format.
vid System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
vid System.Number.ParseDecimal(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
vid System.Decimal.Parse(String s)
vid CustomCarrierLogo.Form1.Button4_Click(Object sender, EventArgs e)
vid System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
vid System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
vid System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
vid System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
vid System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
vid System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Inlästa sammansättningar **************
mscorlib
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.296 (RTMGDR.030319-2900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
CustomCarrierLogo
Sammansättningsversion: 1.0.0.0
Win32-version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/Casper/Desktop/CustomCarrierLogo%200.0.3/CustomCarrierLogo.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
Sammansättningsversion: 10.0.0.0
Win32-version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Core
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
Accessibility
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
Ionic.Zip
Sammansättningsversion: 1.9.1.5
Win32-version: 1.9.1.5
CodeBase: file:///C:/Users/Casper/Desktop/CustomCarrierLogo%200.0.3/Ionic.Zip.DLL
----------------------------------------
mscorlib.resources
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** JIT-felsökning **************
För att aktivera JIT-felsökning (just-in-time ) måste .config-filen för det här
tillämpningsprogrammet eller datorn (machine.config) ha
jitDebugging-värdet angivet i avsnittet system.windows.forms.
Tillämpningsprogrammet måste också vara kompilerat med felsökning
aktiverat.

Till exempel:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

När JIT-felsökning är aktiverad kommer alla undantag som inte hanteras
att skickas till JIT-felsökaren som är registrerad på datorn
snarare än att hanteras av den här dialogrutan.

Har Win7 Ultimate 64bit. Hjälp!

Dator: 3770K @ 4,3 | GTX 980 Ti | 3DMark
Ljud: HD598 | ATH-M50 | K619 | O2 + ODAC | ModMic 4.0
Bild: S2417DG | DP2710 @ 96
Kringutrustning: Rival Fade Edition | Shine 3 MX Red | FX-90