Permalänk

massa frågor?

Vilken typ av komponent används av inenheter för att föra in bitar på databussen? Hur
fungerar denna? Varför finns det ”frikoppling”? Hur får inenheten besked om att den
ska föra in bitar på databussen?

Vilken typ av komponent används av utenheter för att föra ut bitar från databussen?
Hur fungerar denna? Varför kan man kalla denna komponent för 1-bits minne? Hur får
utenheten besked om att den ska föra ut bitar från databussen?

Vilka typer av komponenter bygger upp en processor? Vad lagrar ett register? Ge
exempel på sådant som styrenheten styr. Vad är hjärnan i en dator (processorn,
programmet eller processorn/programmet)?

Permalänk
Hedersmedlem

Skoluppgifter får du lära dig själv, inte bli skedmatad här.

*Tråd låst*